தாவரவியல் பூங்கா: அவற்றின் செயல்பாடுகள் என்ன?

தாவரவியல் பூங்காவின் செயல்பாடு

தாவரவியல் பூங்காக்கள் தாவர இனங்களைப் பாதுகாப்பதிலும் சுற்றுலாவை ஈர்ப்பதிலும் ஒரு அடிப்படைப் பங்கைக் கொண்டிருந்தன மற்றும் தொடர்ந்து செயல்படுகின்றன. தாவரவியல் பூங்காக்களுக்கு நன்றி, தற்போதுள்ள பல்வேறு வகையான தாவரங்களைப் பற்றிய அறிவை மக்களுக்கு விரிவுபடுத்த முடிந்தது. அது என்ன என்று பலர் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் தாவரவியல் பூங்காவின் செயல்பாடுகள்.

எனவே, தாவரவியல் பூங்காவின் செயல்பாடுகள் என்ன, அவை எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை இந்தக் கட்டுரையில் சொல்லப் போகிறோம்.

தாவரவியல் பூங்கா என்றால் என்ன?

தாவரவியல் பூங்கா

தாவரவியல் பூங்கா என்பது விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி, கல்வி மற்றும் தாவரவியல் பன்முகத்தன்மையைப் பாதுகாப்பதை மேம்படுத்துவதற்கான முக்கிய நோக்கத்துடன், பல்வேறு வகையான தாவரங்களை வளர்ப்பதற்கும், ஆய்வு செய்வதற்கும் மற்றும் பாதுகாப்பதற்கும் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு இடமாகும். இந்த இடங்கள் பொதுவாக உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து தாவரங்களின் சேகரிப்புகளை வைத்திருக்கின்றன, அவற்றின் ஆய்வு மற்றும் புரிதலை எளிதாக்குவதற்காக வகைப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் உன்னிப்பாக ஒழுங்கமைக்கப்படுகின்றன.

அதன் மையத்தில், ஒரு தாவரவியல் பூங்கா ஒரு பசுமையான இடத்தை விட அதிகம். இது பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் தாவரங்களுக்கு புகலிடமாக உள்ளது, பார்வையாளர்கள் இயற்கை அழகு மற்றும் அறிவு உலகில் தங்களை மூழ்கடிக்க அனுமதிக்கிறது. இந்த தோட்டங்கள் பொதுவாக அழிந்துபோகும் ஆபத்தில் உள்ள அல்லது அறிவியல் ஆர்வமுள்ள உள்ளூர் இனங்கள் உட்பட அலங்காரத்திற்கு அப்பால் செல்லும் தாவரங்களை காட்சிப்படுத்துகின்றன.

தாவரவியல் பூங்காவின் முக்கிய கூறுகளில் ஒன்று அதன் கல்வி செயல்பாடு ஆகும். இந்த இடங்கள் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வை ஊக்குவித்தல் மற்றும் பல்லுயிர் பாதுகாப்பின் முக்கியத்துவத்தைப் புரிந்துகொள்வதை நோக்கமாகக் கொண்ட கல்வித் திட்டங்கள், வழிகாட்டப்பட்ட சுற்றுப்பயணங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகளை உருவாக்குகின்றன. கூடுதலாக, அவை தாவரவியல் ஆராய்ச்சிக்கு உகந்த சூழலை வழங்குகின்றன, அனுமதிக்கின்றன விஞ்ஞானிகள் மற்றும் தாவரவியலாளர்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலைமைகளின் கீழ் பல்வேறு தாவரங்களின் நடத்தை, சூழலியல் மற்றும் தொடர்புகளை ஆய்வு செய்கின்றனர்.

பல சந்தர்ப்பங்களில், தி அடிப்படையில் அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் பாதுகாப்பிற்கு தாவரவியல் முக்கியமானது. இனப்பெருக்கம், ஆராய்ச்சி மற்றும் மறு அறிமுகம் திட்டங்கள் மூலம், அவை மரபணு வேறுபாட்டைப் பாதுகாப்பதற்கும் அச்சுறுத்தப்பட்ட தாவரங்களின் நீண்டகால உயிர்வாழ்விற்கும் தீவிரமாக பங்களிக்கின்றன.

தாவரவியல் பூங்காக்கள் வெளிப்படும் போது

மாண்ட்ரீல் தோட்டம்

தாவரவியல் பூங்கா, தாவரவியல் மற்றும் மருத்துவத்தின் பின்னிப்பிணைந்த வரலாறு ஒரு சிக்கலான கதை. பழங்காலத்திலிருந்தே பொழுதுபோக்கு பூங்காக்கள் இருந்தபோதிலும், "எளிய தோட்டங்கள்" அறிவியல் தாவரவியல் ஆய்வுக்கான முதல் பயணத்தை குறிக்கின்றன. இந்த தோட்டங்கள், பெரும்பாலும் மருத்துவ தாவரங்களை வளர்ப்பதோடு தொடர்புடையவை, கிரேக்க மருத்துவ கடவுளான அஸ்க்லெபியஸுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட கோயில்களுடன் நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. பண்டைய ரோமில், மருத்துவ தாவரங்களைப் பயன்படுத்துவதில் நிபுணத்துவம் பெற்ற பல்வேறு தொழில்கள் தோன்றின. அவர்களில் களிம்பு நிபுணர்கள், மருந்து விற்பனையாளர்கள் மற்றும் மருந்து தயாரிப்பவர்கள்.

ஐரோப்பாவில் இடைக்காலத்தில், நகர்ப்புற மருத்துவர்கள் மற்றும் மடங்களில் உள்ள துறவிகள் இருவரும் தங்களுடைய தனிப்பட்ட தோட்டங்களை வளர்க்கத் தொடங்கினர், இது லத்தீன் சொற்களான ஹார்டஸ் சானிடஸ், ஹோர்டஸ் மெடிகஸ், ஹெர்புலேரியஸ், எர்பேரியம் பொட்டானிகம் மற்றும் ஹோர்டஸ் பொட்டானிகஸ் போன்றவற்றைக் குறிக்கிறது. தோட்டங்கள்.

பழங்கால மருத்துவர்கள் மற்றும் துறவிகளுக்கு தாவரங்களை வளர்ப்பதற்கு குறிப்பிட்ட பகுதிகள் தேவைப்பட்டன, அவை தீர்வுகள் மற்றும் மருத்துவப் பொருட்களை உருவாக்க பயன்படும். ஹெர்னான் கோர்டெஸ், மெசோஅமெரிக்காவிலிருந்து வந்த அவரது கதைகளில், மெக்சிகா சமுதாயத்தின் பிரபுக்கள் மற்றும் செல்வாக்குமிக்க நபர்கள் பல்வேறு வகையான தாவரங்களை வளர்ப்பதற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இடங்களை நியமித்துள்ளனர், இது மொக்டெசுமாவின் அரண்மனைக்குள் காணப்படும் தோட்டங்களைப் போன்றது.

மறுமலர்ச்சியின் போது, ​​தோட்டங்கள் என்ற கருத்து ஒரு மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது, தாழ்மையான இடங்களிலிருந்து முறையாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களாக உருவானது. இந்த தோட்டங்கள், பெரும்பாலும் பல்கலைக்கழகங்களுக்குள் அமைந்துள்ளன மற்றும் கல்வி நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன, மருத்துவ குணங்கள் இல்லாத பலவகையான தாவர வகைகளையும் சேர்க்க அவர்கள் படிப்படியாக தங்கள் கவனத்தை விரிவுபடுத்தினர்.. இந்த மாற்றம் உண்மையான தாவரவியல் பூங்காக்களின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்தது, இத்தாலி, ஸ்பெயின் மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகியவை 16 ஆம் நூற்றாண்டில் இந்த இயக்கத்திற்கு முன்னோடியாக இருந்தன. இந்த ஆரம்பகால தாவரவியல் பூங்காக்கள் இன்று நாம் காணும் முன்னோடிகளாக செயல்பட்டன.

இன்று, பல பல்கலைக்கழகங்கள் தங்களுடைய சொந்த தாவரவியல் பூங்காக்களை பராமரிக்கின்றன, அவை பரந்த அளவிலான தாவர இனங்களின் ஆய்வு மற்றும் ஆராய்ச்சிக்கான மையங்களாக செயல்படுகின்றன. கூடுதலாக, சில பல்கலைக்கழகங்கள் தாவரவியல் பூங்காக்களைக் கொண்டுள்ளன, குறிப்பாக மூலக்கூறு சிக்கல்களை ஆராய்வதற்கும் மரபணு ஆராய்ச்சியை செயல்படுத்துவதற்கும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

தாவரவியல் பூங்கா என்ன செயல்பாடுகளை செய்கிறது?

தாவரவியல் பூங்கா

தாவர பாதுகாப்பு

தாவரவியல் பூங்காவின் முக்கிய நோக்கம், பூர்வீகமாகவோ அல்லது வெளிநாட்டினரோ, மற்றும் பலவகையான தாவரங்களை சேகரித்து பாதுகாப்பதாகும். அழியும் ஆபத்தில் இருக்கும் இனங்களைப் பாதுகாக்கவும். அழிந்து வரும் அல்லது அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்றாகும், ஏனெனில் இது புதிய உயிரினங்களின் இனப்பெருக்கத்தை எளிதாக்குவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

தாவரவியல் ஆராய்ச்சி

தாவரவியல் பூங்காவில் பல்வேறு அறிவியல் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன, எடுத்துக்காட்டாக, வகைபிரித்தல் எனப்படும் தாவரவியல் ஆய்வு மற்றும் அயல்நாட்டு இனங்கள் எவ்வாறு ஆராய்வது அவை இயற்கையான வாழ்விடத்திற்கு அப்பாற்பட்ட சூழலுக்கு ஏற்றவாறு மாற்றியமைக்கின்றன.

புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உயிரினங்களில் சேகரிக்கப்பட்ட தரவு மற்றும் ஆராய்ச்சி விவசாயம், தொழில் மற்றும் மருத்துவ ஆராய்ச்சி ஆகிய துறைகளில் மதிப்புமிக்க பயன்பாடுகளை வழங்குகின்றன. தற்போது, ​​சில தாவரவியல் பூங்காக்கள் தங்கள் ஆராய்ச்சி முயற்சிகளை சூழலியல் துறையில் கவனம் செலுத்துகின்றன, குறிப்பாக தாவரங்களுக்கும் மனித இனங்களுக்கும் இடையிலான சிக்கலான தொடர்பை ஆராய்கின்றன.

வெளிப்படுத்தல்

தாவரவியல் பூங்காவின் கல்விப் பங்கை கவனிக்காமல் விடக்கூடாது. இந்த தோட்டங்கள் லேபிளிடப்பட்ட தாவரங்களின் மதிப்புமிக்க சேகரிப்புகளை வழங்குகின்றன, அவை முறைப்படுத்தல் ஆய்வுக்கு உதவுகின்றன, இது ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் தாவரங்களின் வகைப்பாடு மற்றும் பெயரிடலை உள்ளடக்கியது. தாவரவியல் பூங்காவில் உள்ள கல்வி முயற்சிகள் பல்வேறு வகையான செயல்பாடுகளை உள்ளடக்கியது வெவ்வேறு சூழல்களில் செழித்து வளரும் தாவரங்களை காட்சிப்படுத்துவது முதல் தனிப்பட்ட தோட்டக்காரர்களுக்கு நடைமுறை ஆலோசனைகளை வழங்குவது வரை. கூடுதலாக, பல தாவரவியல் பூங்காக்கள் அவற்றின் சொந்த கடைகளைக் கொண்டுள்ளன, அங்கு பார்வையாளர்கள் பூக்கள், மூலிகைகள் மற்றும் நாற்றுகளை நடவு செய்வதற்கு ஏற்றவாறு வாங்கலாம்.

ஓய்வுக்கான இடங்கள்

தற்போது, ​​தாவரவியல் பூங்காக்கள் என்ற அம்சத்தை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்கின்றன பல்லுயிரியலைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் இயற்கை பாரம்பரியத்தை கடத்துதல் இந்த முக்கியமான பிரச்சினையைப் பற்றி கல்வி மற்றும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கான அதன் பணியின் ஒரு பகுதியாக. இயற்கைக் கல்வித் துறையானது முடிக்க ஏராளமான பணிகளை வழங்குகிறது. இயற்கையைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் பாதுகாப்பதன் முக்கியத்துவம் குறித்த விழிப்புணர்வை மக்களிடம் வளர்க்கும் கல்வி அணுகுமுறையை செயல்படுத்தாமல், இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட அனைத்து ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆய்வுகள் பயனற்றதாகிவிடும்.

சுற்றுலா

சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலா என்றும் அழைக்கப்படும் பசுமை சுற்றுலா, சூழலியல் பாதுகாப்பிற்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் தாவரவியல் பூங்காக்கள் பெருகிய முறையில் கவர்ச்சிகரமானதாக மாறியுள்ளது. இந்த நிறுவனங்கள், இது பல்லுயிர் மற்றும் பாரம்பரிய மதிப்புகளின் பாதுகாப்பிற்காக வாதிடுபவர், சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலாத் துறையிலிருந்து பெரும் ஆர்வத்தைத் தூண்டியுள்ளது. பலர் நகரங்களுக்குச் சென்று அவர்களின் தாவரவியல் பூங்காவைப் பார்வையிடுகிறார்கள்.

இந்தத் தகவலின் மூலம் தாவரவியல் பூங்காவின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அவற்றின் குணாதிசயங்களைப் பற்றி மேலும் அறியலாம் என்று நம்புகிறேன்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.