செவ்வாய் மண்: பண்புகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள்

செவ்வாய் மண்

செவ்வாய் கிரகத்தின் புவியியல் பண்புகள் அடங்கும் செவ்வாய் மண், இது கிரகத்தின் மேற்பரப்பை உள்ளடக்கிய நுண்ணிய ரெகோலித்தின் வெளிப்புற அடுக்கு ஆகும். செவ்வாய் கிரகத்தைப் பற்றிய பெரிய அளவிலான தகவல்களைப் பெற விஞ்ஞானிகள் செவ்வாய் மண்ணை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். எதிர்காலத்தில் செவ்வாய் கிரகத்தில் வாழ்வதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து அறிய முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

செவ்வாய் கிரகத்தின் மண், அதன் பண்புகள் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் இந்த கட்டுரையில் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லப் போகிறோம்.

செவ்வாய் மண்ணின் பண்புகள்

வளமற்ற மண்

செவ்வாய் மண்ணின் பண்புகள் பூமியில் காணப்படும் மண்ணிலிருந்து பெரிதும் மாறுபடும். செவ்வாய் மண்ணைக் குறிப்பிடும் போது, ​​விஞ்ஞானிகள் பொதுவாக ரெகோலித்தின் நுண்ணிய துகள்களைக் குறிப்பிடுகின்றனர், இது கிரகத்தின் மேற்பரப்பில் உள்ள திடமான பாறையை உள்ளடக்கிய தளர்வான பொருளாகும். நிலப்பரப்பு மண்ணைப் போலன்றி, செவ்வாய் மண்ணில் கரிமப் பொருட்கள் இல்லை. மாறாக, கிரக விஞ்ஞானிகள் மண்ணை அதன் செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் வரையறுக்கிறார்கள், அதை பாறைகளிலிருந்து வேறுபடுத்துகிறார்கள்.

பாறைகள், இந்தச் சூழலில், 10 செமீ அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அளவுள்ள பெரிய பொருட்களாகும், அதாவது வெளிப்படும் துண்டுகள், ப்ரெசியாக்கள் மற்றும் வெளிப்புறங்கள் போன்றவை, அவை அதிக வெப்ப நிலைத்தன்மையைக் கொண்டிருக்கின்றன மற்றும் தற்போதைய காற்றின் நிலைகளில் நிலையாக இருக்கும். இந்த பாறைகள் வென்ட்வொர்த் அளவுகோலின் படி கற்களை விட பெரிய தானிய அளவுகளாக கருதப்படுகின்றன. இது மின்காந்த நிறமாலையின் பல்வேறு பகுதிகளைப் பயன்படுத்தும் செவ்வாய் தொலைநிலை உணர்திறன் முறைகளுக்கு இடையே நிலைத்தன்மையை செயல்பாட்டு வரையறை அனுமதிக்கிறது.

மறுபுறம், மண், பொதுவாக ஒருங்கிணைக்கப்படாத மற்ற அனைத்து பொருட்களையும் உள்ளடக்கியது மற்றும் அவை மெல்லியதாக இருந்தாலும் காற்றினால் நகர்த்தப்படலாம். எனவே, செவ்வாய் மண் பல்வேறு தரையிறங்கும் தளங்களில் அடையாளம் காணப்பட்ட பல்வேறு ரெகோலித் கூறுகளை உள்ளடக்கியது. போன்ற பல பொதுவான எடுத்துக்காட்டுகள் படுக்கைகள், கிளாஸ்ட்கள், கான்க்ரீஷன்கள், சறுக்கல், தூசி, பாறைத் துண்டுகள் மற்றும் மணல் ஆகியவை இந்தப் பிரிவில் அடங்கும்.

சிறுகோள்கள் மற்றும் செயற்கைக்கோள்கள் போன்ற வான உடல்களில் காணப்படும் மண்ணின் வரையறை சமீபத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்டது. இந்த வரையறையின்படி, மண் என்பது ஒரு சென்டிமீட்டருக்கும் அதிகமான தடிமன் கொண்ட வேதியியல் ரீதியாக அரிக்கப்பட்ட நுண்ணிய கனிம அல்லது கரிமப் பொருட்களின் ஒருங்கிணைக்கப்படாத அடுக்கு ஆகும். இது தடிமனான கூறுகள் மற்றும் சிமென்ட் செய்யப்பட்ட பகுதிகளைக் கொண்டிருக்கலாம் அல்லது இல்லாமல் இருக்கலாம்.

செவ்வாய் மண்ணில் காணப்படும் நுண்ணிய துகள்கள் பொதுவாக செவ்வாய் மண்ணில் உள்ளதை விட சிறியதாக இருக்கும், விட்டம் 30 மைக்ரானுக்கும் குறைவாக இருக்கும் (இது குழந்தை டால்கம் பவுடரை விட 30 மடங்கு நுண்ணியமானது). விஞ்ஞான இலக்கியங்களில் மண்ணை உள்ளடக்கிய ஒரு ஒருங்கிணைந்த புரிதல் இல்லாதது அதன் முக்கியத்துவம் பற்றிய கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு வழிவகுக்கிறது. "தாவர வளர்ச்சிக்கான ஊடகம்" என மண்ணின் நடைமுறை வரையறையானது கிரக அறிவியல் சமூகத்தில் பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டாலும், ஒரு பரந்த வரையறையானது மண்ணை "கோள் உடலின் மேற்பரப்பில் உள்ள புவி வேதியியல்/உடல் மாற்றப்பட்ட (உயிர்) பொருள்" என்று வகைப்படுத்துகிறது . இந்த வரையறை முன்னிலைப்படுத்துகிறது மண் அதன் சுற்றுச்சூழல் கடந்த காலத்தைப் பற்றிய மதிப்புமிக்க தகவல்களைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் வாழ்க்கையின் இருப்பு இல்லாமல் உருவாகலாம்.

புவி வேதியியல் சுயவிவரம்

செவ்வாய் கிரகத்தின் நிலம்

செவ்வாய் கிரகத்தின் மேற்பரப்பு மணல் மற்றும் தூசியின் பரந்த விரிவாக்கங்களால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது, பாறைகளுடன் குறுக்கிடப்படுகிறது. அவ்வப்போது, ​​பெரிய தூசிப் புயல்கள் கிரகத்தைத் தாக்கி, வளிமண்டலத்தில் உள்ள நுண்ணிய துகள்களை சேகரித்து, வானத்திற்கு சிவப்பு நிறத்தை அளிக்கிறது. இந்த சிவப்பு நிற சாயல் இரும்பு தாதுக்களின் ஆக்சிஜனேற்றத்திற்கு காரணமாக இருக்கலாம், இது அநேகமாக இருக்கலாம் பல பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, செவ்வாய் கிரகத்தில் வெப்பமான, ஈரமான காலநிலை இருந்தபோது உருவாக்கப்பட்டது. இருப்பினும், இன்றைய குளிர் மற்றும் வறண்ட நிலையில், சூரிய ஒளியின் புற ஊதாக் கதிர்களுக்கு வெளிப்படும் தாதுக்களில் உருவாகும் சூப்பர் ஆக்சைடினால் நவீன ஆக்சிஜனேற்றம் ஏற்படலாம்.

செவ்வாய் வளிமண்டலத்தின் மிகக் குறைந்த அடர்த்தி காரணமாக, காற்றுடன் மணல் மெதுவாக நகர்கிறது என்று கருதப்படுகிறது. கடந்த காலத்தில், பள்ளத்தாக்குகள் மற்றும் நதி பள்ளத்தாக்குகள் வழியாக பாயும் திரவ நீர் செவ்வாய் ரீகோலித்தை வடிவமைத்திருக்கலாம். தற்போதைய செவ்வாய் ஆராய்ச்சியாளர்கள் நிலத்தடி நீர் பிரித்தெடுத்தல் தொடர்ந்து ரெகோலித்தை வடிவமைக்கிறதா என்பதை ஆராய்ந்து வருகின்றனர் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹைட்ரேட்டுகள் கிரகத்தில் உள்ளதா மற்றும் அதன் புவியியல் செயல்முறைகளில் பங்கு வகிக்கிறது.

கணிசமான அளவு நீர் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரெகோலித்தில் உறைந்திருப்பதாக நம்பப்படுகிறது, குறிப்பாக செவ்வாய் கிரகத்தின் பூமத்திய ரேகைப் பகுதிகளிலும், மேல் அட்சரேகைகளிலும். மார்ஸ் ஒடிஸி செயற்கைக்கோளில் உள்ள உயர்-ஆற்றல் நியூட்ரான் டிடெக்டர் மார்ஷியன் ரெகோலித்தில் தண்ணீர் இருப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது, இது அதன் எடையில் 5% வரை இருக்கும். உடல் வானிலை செயல்முறைகள் தற்போது அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன என்று இந்த கண்டுபிடிப்பு தெரிவிக்கிறது செவ்வாய் கிரகத்தில் எளிதில் வானிலைக்கு ஏற்ற முதன்மை கனிமமான ஆலிவின் இருப்பதால். செவ்வாய் கிரகத்தில் மண்ணின் விரைவான முன்னேற்றம் மண்ணில் பனிக்கட்டியின் அதிக செறிவினால் ஏற்படுவதாக நம்பப்படுகிறது.

செவ்வாய் மண்ணில் கண்டுபிடிப்புகள்

செவ்வாய் கிரகத்தில் பயிர்கள்

ஜூன் 2008 இல், ஃபீனிக்ஸ் லேண்டர், வட துருவத்திற்கு அருகிலுள்ள செவ்வாய் மண்ணில் சிறிது காரத்தன்மை இருப்பதாகவும், உயிரினங்களின் வளர்ச்சிக்கு முக்கியமான மெக்னீசியம், சோடியம், பொட்டாசியம் மற்றும் குளோரைடு போன்ற அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களைக் கொண்டிருப்பதாகவும் தரவுகளை வழங்கியது. செவ்வாய் மண் மற்றும் பூமி தோட்டங்களுக்கு இடையே செய்யப்பட்ட ஒப்பீடுகள் தாவர வளர்ச்சிக்கு ஏற்றதாக இருக்கலாம் என்று பரிந்துரைத்தது. இருப்பினும், ஆகஸ்ட் 2008 இல், ஃபீனிக்ஸ் லேண்டர் பூமியின் நீரை செவ்வாய் கிரகத்தில் கலந்து அதன் pH ஐ பரிசோதிக்க இரசாயன பரிசோதனைகளை நடத்தியது.

இந்த சோதனைகள் பல விஞ்ஞானிகளின் கோட்பாடுகளை உறுதிப்படுத்தின. சோடியம் பெர்குளோரேட்டின் தடயங்கள் மற்றும் அடிப்படை pH அளவீடு 8,3. பெர்குளோரேட்டின் இருப்பு, சரிபார்க்கப்பட்டால், செவ்வாய் மண்ணை முன்பு நினைத்ததை விட இன்னும் அசாதாரணமானதாக மாற்றும். நிலப்பரப்பு தோற்றத்தின் சாத்தியமான செல்வாக்கை நிராகரிக்க, பெர்குளோரேட் அளவீடுகளின் காரணத்தைத் தீர்மானிக்க கூடுதல் சோதனை தேவைப்படுகிறது, இது விண்கலத்திலிருந்து மாதிரிகள் அல்லது கருவிகளுக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கலாம். செவ்வாய் மண்ணைப் பற்றிய நமது அறிவு குறைவாக இருந்தாலும், அவற்றின் பரவலான பண்புகள் பூமியில் காணப்படும் மண்ணுடன் அவற்றை எவ்வாறு திறம்பட ஒப்பிடலாம் என்று கேட்க வழிவகுக்கிறது.

நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, செவ்வாய் மண் பற்றி பல கண்டுபிடிப்புகள் உள்ளன மற்றும் அதன் ஆர்வம் வளர்ந்து நிற்கவில்லை. இந்த தகவலின் மூலம் செவ்வாய் கிரகத்தின் மண், அதன் பண்புகள் மற்றும் சமீபத்திய கண்டுபிடிப்புகள் பற்றி மேலும் அறிய முடியும் என்று நம்புகிறேன்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.