சூரிய மையக் கோட்பாடு என்ன, எப்படி செயல்படுகிறது?

பிரபஞ்சத்தின் செயல்பாடு

சூரிய மண்டலத்தின் கிரகங்கள் சூரியன் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு மைய நட்சத்திரத்தை சுற்றி வருகின்றன என்பது சரியாக அறியப்படவில்லை. பூமி பிரபஞ்சத்தின் மையம் என்றும், மீதமுள்ள கிரகங்கள் அதைச் சுற்றியுள்ளன என்றும் ஒரு கோட்பாடு இருந்தது. சூரிய மையக் கோட்பாடு இன்று நாம் பேசப்போவது சூரியன் பிரபஞ்சத்தின் மையமாகவும் நிலையான நட்சத்திரமாகவும் உள்ளது.

சூரிய மையக் கோட்பாட்டை உருவாக்கியவர் யார், அது எதை அடிப்படையாகக் கொண்டது? இந்த கட்டுரையில் நீங்கள் அதன் அறிவியல் அடிப்படையைப் பற்றி அறிந்து கொள்வீர்கள். அவளை முழுமையாக அறிய விரும்புகிறீர்களா? நீங்கள் தொடர்ந்து படிக்க வேண்டும்

சூரிய மையக் கோட்பாட்டின் பண்புகள்

ஹீலியோசென்ட்ரிக் கோட்பாடு

XNUMX மற்றும் XNUMX ஆம் நூற்றாண்டுகளில் ஒரு விஞ்ஞான புரட்சி ஏற்பட்டது, இது பிரபஞ்சத்தைப் பற்றிய அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்க முயன்றது. புதிய மாடல்களைக் கற்றுக்கொள்வதும் கண்டுபிடிப்பதும் ஆதிக்கம் செலுத்திய காலம் அது. முழு பிரபஞ்சத்தையும் பொறுத்து கிரகத்தின் செயல்பாட்டை விளக்கக்கூடிய வகையில் மாதிரிகள் உருவாக்கப்பட்டன.

நன்றி இயற்பியல், கணிதம், உயிரியல், வேதியியல் மற்றும் வானியல் இதற்காக பிரபஞ்சத்தைப் பற்றி அதிகம் தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது. நாம் வானியல் பற்றி பேசும்போது, ​​தனித்து நிற்கும் விஞ்ஞானி நிக்கோலஸ் கோப்பர்நிக்கஸ். அவர் சூரிய மையக் கோட்பாட்டை உருவாக்கியவர். கிரகங்களின் இயக்கங்கள் பற்றிய தொடர்ச்சியான அவதானிப்பின் அடிப்படையில் அவர் அதை உருவாக்கினார். அதை நிரூபிக்க முந்தைய புவி மையக் கோட்பாட்டின் சில பண்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

கோப்பர்நிக்கஸ் பிரபஞ்சத்தின் செயல்பாடுகளை விளக்கும் ஒரு மாதிரியை உருவாக்கினார். கிரகங்கள் மற்றும் நட்சத்திரங்களின் இயக்கம் ஒரு நிலையான பெரிய நட்சத்திரத்தின் மீது ஒரு மாதிரி போன்ற பாதையை பின்பற்றுவதாக அவர் முன்மொழிந்தார். இது சூரியன். முந்தைய புவி மையக் கோட்பாட்டை நிரூபிக்க, அவர் கணித சிக்கல்களைப் பயன்படுத்தினார் மற்றும் நவீன வானியலுக்கு அடித்தளம் அமைத்தார்.

கோப்பர்நிக்கஸ் என்று குறிப்பிட வேண்டும் ஒரு சூரிய மைய மாதிரியை முன்மொழிந்த முதல் விஞ்ஞானி அல்ல இதில் கிரகங்கள் சூரியனைச் சுற்றி வந்தன. இருப்பினும், அதன் விஞ்ஞான அடித்தளம் மற்றும் ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு நன்றி, இது ஒரு நாவல் மற்றும் சரியான நேரத்தில் கோட்பாடு.

அத்தகைய பரிமாணத்தின் பார்வையில் மாற்றத்தைக் காட்ட முயற்சிக்கும் ஒரு கோட்பாடு மக்களை பாதிக்கிறது. ஒருபுறம், புவியியல் மையத்தை ஒதுக்கி வைக்காதபடி கணித சிக்கல்களைத் தீர்ப்பது குறித்து வானியலாளர்கள் பேசிய நேரங்களும் இருந்தன. ஆனால் கோப்பர்நிக்கஸ் பங்களித்த மாதிரியானது பிரபஞ்சத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்த முழுமையான மற்றும் விரிவான பார்வையை அளித்தது என்பதை அவர்களால் மறுக்க முடியவில்லை.

கோட்பாட்டின் பொதுவான கொள்கைகள்

நிக்கோலஸ் கோப்பர்நிக்கஸ் மற்றும் அவரது சூரிய மையக் கோட்பாடு

அனைத்து செயல்பாடுகளையும் விளக்க சில கொள்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது ஹீலியோசென்ட்ரிக் கோட்பாடு. அந்த கொள்கைகள்:

 1. வான உடல்கள் அவை ஒரு புள்ளியைச் சுற்றவில்லை.
 2. பூமியின் மையம் சந்திர கோளத்தின் மையம் (பூமியைச் சுற்றியுள்ள சந்திரனின் சுற்றுப்பாதை)
 3. அனைத்து கோளங்களும் பிரபஞ்சத்தின் மையத்திற்கு அருகில் இருக்கும் சூரியனைச் சுற்றி வருகின்றன.
 4. பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையிலான தூரம் பூமியிலிருந்தும் சூரியனிலிருந்தும் நட்சத்திரங்களுக்கான தூரத்தின் மிகக் குறைவான பகுதியாகும், எனவே நட்சத்திரங்களில் எந்த இடமாறு காணப்படவில்லை.
 5. நட்சத்திரங்கள் அசையாதவை, அதன் வெளிப்படையான தினசரி இயக்கம் பூமியின் தினசரி சுழற்சியால் ஏற்படுகிறது.
 6. பூமி சூரியனைச் சுற்றியுள்ள ஒரு கோளத்தில் நகர்கிறது, இதனால் சூரியனின் வருடாந்திர இடம்பெயர்வு ஏற்படுகிறது.பூமி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இயக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது.
 7. சூரியனைச் சுற்றியுள்ள பூமியின் சுற்றுப்பாதை இயக்கம் கிரகங்களின் இயக்கங்களின் திசையில் வெளிப்படையான பின்வாங்கலை ஏற்படுத்துகிறது.

புதன் மற்றும் வீனஸின் தோற்றங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களை விளக்க, ஒவ்வொன்றின் சுற்றுப்பாதைகளும் வைக்கப்பட வேண்டியிருந்தது. அவற்றில் ஒன்று பூமியுடன் தொடர்புடைய சூரியனிலிருந்து வெகு தொலைவில் இருக்கும்போது, ​​அது சிறியதாக தோன்றுகிறது. இருப்பினும், அவற்றை முழுமையாகக் காணலாம். மறுபுறம், அவை பூமியின் சூரியனின் ஒரே பக்கத்தில் இருக்கும்போது, ​​அவற்றின் அளவு பெரிதாகத் தெரிகிறது மற்றும் அவற்றின் வடிவம் அரை நிலவாக மாறுகிறது.

இந்த கோட்பாடு செவ்வாய் மற்றும் வியாழன் போன்ற கிரகங்களின் பிற்போக்கு இயக்கத்தை சரியாக விளக்குகிறது. பூமியில் உள்ள வானியலாளர்களுக்கு ஒரு நிலையான குறிப்பு இல்லை என்பது முழுமையாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. மாறாக, பூமி நிலையான இயக்கத்தில் உள்ளது.

சூரிய மைய மற்றும் புவி மையக் கோட்பாட்டிற்கு இடையிலான வேறுபாடுகள்

கோட்பாடுகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள்

இந்த புதிய மாதிரி அறிவியலுக்கான முழுமையான புரட்சியாக இருந்தது. முந்தைய மாதிரி, புவி மையமானது, பூமி பிரபஞ்சத்தின் மையமாக இருந்தது என்பதையும், அது சூரியன் மற்றும் அனைத்து கிரகங்களால் சூழப்பட்டுள்ளது என்பதையும் அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த மாதிரி இரண்டு வகையான பொதுவான மற்றும் வெளிப்படையான அவதானிப்புகளாக குறைக்கப்பட்டது. முதல் விஷயம் நட்சத்திரங்களையும் சூரியனையும் பார்ப்பது. வானத்தைப் பார்ப்பது எப்படி, நாள் முழுவதும், எப்படி என்பதைப் பார்ப்பது எளிது வானத்தில் நகரும். இந்த வழியில், அது நிலம் நிலையானது மற்றும் மீதமுள்ள வான உடல்கள் நகரும் உணர்வைத் தருகிறது.

இரண்டாவதாக, பார்வையாளரின் முன்னோக்கைக் காண்கிறோம். மீதமுள்ள உடல்கள் வானத்தில் நகர்ந்தது போல் தோன்றியது மட்டுமல்லாமல், பூமியும் நகரும் போல் இல்லை. அவர்கள் இயக்கத்தை உணராமல் பயணம் செய்தனர்.

கிமு XNUMX ஆம் நூற்றாண்டில் பூமி தட்டையானது என்று கருதப்பட்டது. எவ்வாறாயினும், இந்த அரிஸ்டாட்டில் மாதிரிகள் எங்கள் கிரகம் கோள வடிவமாக இருந்தன என்ற உண்மையை உள்ளடக்கியது. அது வரும் வரை இல்லை வானியலாளர் கிளாடியஸ் டோலமி கிரகங்கள் மற்றும் சூரியனின் வடிவம் பற்றிய விவரங்கள் தரப்படுத்தப்பட்டன. டோலமி பூமி பிரபஞ்சத்தின் மையத்தில் இருப்பதாகவும், அனைத்து நட்சத்திரங்களும் அதன் மையத்திலிருந்து ஒரு சாதாரண தூரத்தில் இருப்பதாகவும் வாதிட்டார்.

கத்தோலிக்க திருச்சபையால் சிறையில் அடைக்கப்படுவார் என்ற கோப்பர்நிக்கஸின் பயம் அவரை தனது ஆராய்ச்சியைத் தடுத்து நிறுத்தியதுடன், அவர் இறக்கும் தருணம் வரை அதை வெளியிடவில்லை. அவர் 1542 இல் அதை வெளியிட்டபோது அவர் இறக்கப்போகிறார்.

கிரகங்களின் நடத்தை பற்றிய விளக்கம்

புவி மையக் கோட்பாடு

புவி மையக் கோட்பாடு

இந்த வானியலாளரால் வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த அமைப்பில் உள்ள ஒவ்வொரு கிரகமும் இரண்டு கோளங்களின் அமைப்பால் நகர்த்தப்படுகிறது. ஒன்று தோல்வியுற்றது, மற்றொன்று எபிசைக்கிள். இதன் பொருள், தோல்வி என்பது ஒரு வட்டம், அதன் மைய புள்ளி பூமியிலிருந்து அகற்றப்படுகிறது. ஒவ்வொரு பருவத்தின் நீளத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளை விளக்க இது பயன்படுத்தப்பட்டது. மறுபுறம், எபிசைக்கிள் டிஃபெரண்ட் கோளத்தில் பதிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் அது மற்றொரு சக்கரத்திற்குள் ஒரு வகையான சக்கரம் போல செயல்படுகிறது.

விளக்கமளிக்க எபிசைக்கிள் பயன்படுத்தப்படுகிறது வானத்தில் உள்ள கிரகங்களின் பிற்போக்கு இயக்கம். அவை மெதுவாக நகர்ந்து மீண்டும் மெதுவாக நகர்த்த பின்னோக்கி நகரும்போது இதைக் காணலாம்.

இந்த கோட்பாடு கிரகங்களில் காணப்பட்ட அனைத்து நடத்தைகளையும் விளக்கவில்லை என்றாலும், இன்று வரை பல விஞ்ஞானிகளுக்கு பிரபஞ்ச ஆய்வின் அடிப்படையாக சேவை செய்திருப்பது ஒரு கண்டுபிடிப்பு.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.