சுற்றுச்சூழல்

சுற்றுச்சூழல்

எங்கள் கிரகம் என்பது இயற்கையான அமைப்பாகும், இது உயிரினங்கள் மற்றும் அவை தொடர்பு கொள்ளும் மற்றும் வாழும் ஒரு உடல் சூழலால் ஆனது. என்ற கருத்து சுற்றுச்சூழல் இது சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளுக்குள் முழுதாக இருப்பதைப் போல முழு விஷயங்களையும் உள்ளடக்கியது. சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு இயற்கையின் நடுவில் வாழும் உயிரினங்களின் வீடு போன்றது என்பதையும், அவை வாழவும், உணவளிக்கவும், இனப்பெருக்கம் செய்யவும் தேவையான அனைத்து வளங்களையும் வழங்குகிறது என்பதை நாம் அறிவோம்.

இந்த கட்டுரையில் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லப்போகிறோம்.

சுற்றுச்சூழல் என்ன

வளிமண்டலத்தில்

சுற்றுச்சூழலின் கருத்து முழுமையானது, எனவே இது ஒட்டுமொத்த விஷயங்களின் தொகுப்பை உள்ளடக்கியது. இது ஒரு கிரகக் கண்ணோட்டத்தில் பொதுவாக அணுகப்படும் வகையில் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பைக் குறிக்கும் சொல். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு வளிமண்டலம், புவியியல், ஹைட்ரோஸ்பியர் மற்றும் உயிர்க்கோளத்தால் ஆனது. நாம் ஒவ்வொரு பகுதியையும் உடைக்கப் போகிறோம், அதில் என்ன பண்புகள் உள்ளன:

  • புவியியல்: பாறைகள் மற்றும் மண் போன்ற முழு உயிரியல் பகுதியையும் உள்ளடக்கிய பகுதி இது. சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் இந்த பகுதிக்கு அதன் சொந்த வாழ்க்கை இல்லை, உயிரினங்கள் அதை வாழ்வாதாரத்திற்காக பயன்படுத்துகின்றன.
  • ஹைட்ரோஸ்பியர்: இது ஒரு சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் இருக்கும் அனைத்து நீரையும் உள்ளடக்கியது. புதிய நீர் அல்லது உப்பு நீர் என பல வகையான தற்போதைய நீர் உள்ளது. நீர் மண்டலத்தில் ஆறுகள், ஏரிகள், நீரோடைகள், நீரோடைகள், கடல்கள் மற்றும் பெருங்கடல்கள் காணப்படுகின்றன. வன சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் உதாரணத்தை எடுத்துக் கொண்டால், காட்டைக் கடக்கும் ஆற்றின் ஒரு பகுதி ஹைட்ரோஸ்பியர் என்பதைக் காண்கிறோம்.
  • வளிமண்டலம்: உலகில் உள்ள அனைத்து சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளும் அவற்றின் சொந்த வளிமண்டலத்தைக் கொண்டுள்ளன. அதாவது, சுற்றியுள்ள உயிரினங்கள்தான் உயிரினங்களின் செயல்பாடுகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் வாயுக்கள் பரிமாறிக்கொள்ளப்படுகின்றன. தாவரங்கள் ஒளிச்சேர்க்கையை மேற்கொள்கின்றன மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடை உறிஞ்சுவதன் மூலம் ஆக்ஸிஜனை வெளியிடுகின்றன. இந்த வாயு பரிமாற்றம் வளிமண்டலத்தில் நிகழ்கிறது.
  • உயிர்க்கோளம்: இது உயிரினங்களின் இருப்பு மூலம் பிரிக்கப்பட்ட ஒரு இடம் என்று கூறலாம். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், வன சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் எடுத்துக்காட்டுக்குச் செல்லும்போது, ​​உயிர்க்கோளம் என்பது உயிரினங்கள் வாழும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் பகுதி என்று நாம் கூறலாம். இது பறவைகள் பறக்கும் நிலத்தடியில் இருந்து வானத்தை அடையலாம்.

சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் மற்றும் பயோம்கள்

நிலப்பரப்பு மற்றும் கடல் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள்

சுற்றுச்சூழலை உள்ளடக்கிய பெரிய சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை பல சிறிய சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளாகப் பிரிக்கலாம், அவை படிக்க எளிதானவை மற்றும் தொடர்ச்சியான சொந்த குணாதிசயங்களைக் காணலாம், அவை தனித்துவமானவை. அவை அனைத்தும் பயோம்கள் எனப்படும் உயர் அலகுகளின் பகுதியாக இருந்தாலும், சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை மொத்த அலகு என்று பிரிக்கலாம். அதாவது, சுற்றுச்சூழலுக்கு வாழ்க்கையை வழங்குவதற்கான அனைத்து தேவைகளும் உள்ளன, மேலும் உயிரினங்களுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் இடையில் தொடர்புகள் உள்ளன. ஒரு பயோம் ஒத்த பண்புகளை ஒன்றிணைக்கும் மற்றும் நீர்வாழ் மற்றும் நிலப்பரப்பு ஆகிய இரண்டையும் கொண்ட பெரிய சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் தொகுப்பு.

பல பயோம்களின் உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்வோம்: எடுத்துக்காட்டாக, சதுப்பு நிலங்கள், கரையோரங்கள், காடுகள், தாள்கள், உயர் கடல் பகுதிகள் போன்றவற்றைக் காணலாம். சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளைப் பற்றி பேசினால், ஒரு பக்கம், காடு போன்றவற்றைப் பற்றி பேசலாம். எவ்வாறாயினும், ஒத்த உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய இந்த சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் தொகுப்பே பயோம்கள்.

இப்போது நாம் சமன்பாட்டில் மனிதனை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும்n. மனிதர்கள் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளை நன்கு புரிந்துகொள்வதற்காக அவற்றைப் பிரித்து வகைப்படுத்துகிறார்கள். நீங்கள் அவற்றை விருப்பப்படி சுரண்டலாம் மற்றும் பாதுகாக்கலாம். ஒன்று தெளிவாக உள்ளது, இயற்கையானது ஒட்டுமொத்தமானது மற்றும் உயிரினங்களுக்கும் சுற்றுச்சூழலை உருவாக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் இடையே தவிர்க்க முடியாத, நிலையான மற்றும் சிக்கலான தொடர்பு உள்ளது.

குழந்தைகளுக்கான சுற்றுச்சூழல் கோளத்தின் விளக்கம்

ஒரு எளிய வழியில், நாம் சுற்றுச்சூழல் மண்டலத்தை விளக்கப் போகிறோம். இது ஒரு உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் அமைப்பாக கருதப்படலாம், அதில் அனைத்து உயிரினங்களும் ஒருவருக்கொருவர் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ தொடர்புடையவை. ஒளிச்சேர்க்கை உயிரினங்களின் உதாரணத்தை எடுத்துக் கொள்வோம். இந்த உயிரினங்கள் வளிமண்டலத்தில் ஆக்ஸிஜனை வெளியிடுவதற்கு பொறுப்பாகும், மேலும் இது மற்ற உயிரினங்களுக்கு தங்களுக்கு உணவளிக்க உதவுகிறது. நீர்நிலை சுழற்சி என்பது கிரகமெங்கும் பொருந்தக்கூடிய சுற்றுச்சூழலின் ஒரு பகுதியாகும். எல்லா உயிரினங்களும் தண்ணீரைப் பயன்படுத்துகின்றன, ஏனென்றால் அது வாழ நமக்குத் தேவை.

பெருங்கடல்கள் மற்றும் நிலங்கள் வழியாக நீரை நகர்த்தும் செயல்முறை வாழ்க்கைக்கு ஒரு அடிப்படை நிகழ்வு மற்றும் ஒரு கிரக மட்டத்தில் நிகழ்கிறது. இது நீர்நிலை சுழற்சி. கிரகத்தை கவனித்துக்கொள்ள நாம் சுற்றுச்சூழலை கவனித்துக்கொள்ள வேண்டும், நம்மை நாமே கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சோதனைகள்

புவியியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல்

சுற்றுச்சூழல் கோளம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, இது ஒரு வகையான மினியேச்சர் கிரகமாக இருக்கும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளை உருவாக்கும் யோசனையுடன் நாசாவால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு பிரபலமான பரிசோதனையாகும். ஒரு கிரக பூமியை ஒரு சிறிய அளவில் உருவகப்படுத்த உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற உயிரினங்களுக்கிடையேயான அனைத்து தொடர்புகளையும் உருவகப்படுத்த ஒரு முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது.

ஒரு படிக முட்டையின் உள்ளே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இறால், ஆல்கா, கோர்கோனியன், சரளை மற்றும் பாக்டீரியாக்களைக் கொண்ட ஒரு கடல் நீர் அடி மூலக்கூறு. கொள்கலன் ஹெர்மெட்டிகலாக மூடப்பட்டிருப்பதால் உயிரியல் செயல்பாடு முற்றிலும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட முறையில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. உயிரியல் சுழற்சியைப் பராமரிக்கவும், நமது கிரகத்தில் சூரியனின் இருப்பை மறைக்கவும் வெளிப்புற ஒளி மட்டுமே வெளியில் இருந்து பெறுகிறது.

சுற்றுச்சூழலின் தன்னிறைவு காரணமாக இறால் பல ஆண்டுகளாக வாழக்கூடிய ஒரு சரியான உலகமாக இந்த சூழல் கோள சோதனை காணப்பட்டது. கூடுதலாக, எந்தவிதமான சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடும் இல்லை, எனவே இதற்கு எந்தவிதமான சுத்தம் தேவையில்லை மற்றும் அதன் பராமரிப்பு மிகக் குறைவு. இது ஒரு சுவாரஸ்யமான வகையான பரிசோதனையாகும், அதைப் புரிந்து கொள்ள முடியும் சுற்றுச்சூழல் சமநிலை மதிக்கப்படுகிறது, எல்லாம் இணக்கமாக வாழ முடியும்.

சுற்றுச்சூழல் சமநிலையை மீண்டும் அடைவதற்கும் பராமரிப்பதற்கும் சில நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றுவதன் அவசியத்தை புரிந்துகொள்வதற்கும் அறிந்து கொள்வதற்கும் இன்று என்ன நடக்கிறது என்பதோடு சில ஒப்பீடுகளை நாம் நிறுவலாம். தற்போதைய தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் நாம் மாசுபடுத்தும் ஆற்றலை அதிக அளவில் உருவாக்க முடியும் ஒரு கிரக மட்டத்தில் சுற்றுச்சூழல் சமநிலையை இழக்கச் செய்கிறது. ஏராளமான உயிரினங்களின் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளையும் வாழ்விடங்களையும் அழித்து வருகிறோம், அவை பல சந்தர்ப்பங்களில் அழிவுக்கு இட்டுச் செல்கின்றன.

நமது கிரகத்தின் சுற்றுச்சூழல் கோளமானது பரிசோதனையை விட மிகவும் சிக்கலானது என்றாலும், வாழ்க்கைச் சுழற்சிகளும் இதேபோல் உருவாகின்றன. தலையிட சில அடிப்படை கூறுகள் உள்ளன அவை காற்று, பூமி, ஒளி, நீர் மற்றும் வாழ்க்கை மற்றும் அனைத்தும் ஒருவருக்கொருவர் தொடர்புடையவை. இணக்கமான மற்றும் குழப்பமான சூழ்நிலைகளுக்கு வழிவகுக்கும் ஒரு மாறும் தன்மையிலிருந்து சுற்றுச்சூழல் கோளம் உருவாக்கப்படுகிறது என்று சிலர் கூறுகின்றனர்.

இந்த தகவலுடன் நீங்கள் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி மேலும் அறிய முடியும் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.