சனிக்கு எத்தனை துணைக்கோள்கள் உள்ளன?

சனிக்கு எத்தனை துணைக்கோள்கள் உள்ளன

சனிக்கு பல நிலவுகள் உள்ளன, அவை பல வகைகளில் வருகின்றன. அளவில், பூமியைச் சுற்றி வரும் அனைத்துப் பொருட்களிலும் 96% பங்கு வகிக்கும் பிரம்மாண்டமான டைட்டன் வரை வெறும் பத்து மீட்டர்கள் வரையிலான நிலவுகள் நம்மிடம் உள்ளன. பலர் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் சனிக்கு எத்தனை துணைக்கோள்கள் உள்ளன.

இந்த காரணத்திற்காக, சனி கிரகத்தில் எப்போது செயற்கைக்கோள்கள் உள்ளன, ஒவ்வொன்றின் குணாதிசயங்கள் மற்றும் அறிவியலின் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் அவை எவ்வாறு கண்டுபிடிக்கப்பட்டன என்பதைச் சொல்ல இந்தக் கட்டுரையை நாங்கள் உங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப் போகிறோம்.

கிரகத்தின் பண்புகள்

சனி கிரகத்திற்கு எத்தனை துணைக்கோள்கள் உள்ளன

சூரிய மண்டலத்தில் சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள ஆறாவது கிரகம் சனி என்பதை நினைவில் கொள்வோம், இது வியாழன் மற்றும் யுரேனஸ் இடையே அமைந்துள்ளது. இது சூரிய குடும்பத்தில் இரண்டாவது பெரிய கிரகமாகும். இது பூமத்திய ரேகையில் 120.536 கிலோமீட்டர் விட்டம் கொண்டது.

அதன் வடிவத்தைப் பொறுத்தவரை, அது துருவங்களால் ஓரளவு நசுக்கப்படுகிறது. இந்த துண்டாடுதல் அதன் வேகமான சுழற்சி வேகத்தின் காரணமாகும். வளையம் பூமியிலிருந்து தெரியும். அதைச் சுற்றி வரும் அதிக சிறுகோள்களைக் கொண்ட கிரகம் இது. அதன் வாயு கலவை மற்றும் ஹீலியம் மற்றும் ஹைட்ரஜன் மிகுதியாக இருப்பதால், இது ஒரு வாயு ராட்சதமாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆர்வத்தின் காரணமாக, அதன் பெயர் ரோமானிய கடவுளான சனியிலிருந்து பெறப்பட்டது.

ஒரு கிரகம் புவியீர்ப்பு விளைவுகளால் அதைச் சுற்றி வரும் சிறுகோள்களைக் கொண்டுள்ளது. ஒரு கிரகம் எவ்வளவு பெரியதாக இருக்கிறதோ, அவ்வளவு ஈர்ப்பு விசையால் அது இழுக்கிறது மற்றும் அதைச் சுற்றி வரும் சிறுகோள்கள் இடமளிக்க முடியும். நமது கிரகத்தில் ஒரு செயற்கைக்கோள் உள்ளது, அது நம்மைச் சுற்றி வருகிறது, ஆனால் அது நமது ஈர்ப்பு விசையால் ஈர்க்கப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான பாறைத் துண்டுகளையும் கொண்டுள்ளது.

சனிக்கு எத்தனை துணைக்கோள்கள் உள்ளன?

சனியின் நிலவுகள்

சனியின் நிலவுகள் கிரகத்தை எப்படிச் சுற்றி வருகின்றன (அவை பயணிக்கும் தூரம், திசை, சாய்வு போன்றவை) அடிப்படையில் வெவ்வேறு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன. அதன் வளையங்களில் 150 க்கும் மேற்பட்ட சிறிய நிலவுகள் மூழ்கியுள்ளன. (சர்க்கமோலைட்டுகள் என அழைக்கப்படும்), பாறை மற்றும் தூசியின் தானியங்களுடன் அவற்றை உருவாக்கும், மற்ற நிலவுகள் அவற்றுக்கு வெளியேயும் பல்வேறு தூரங்களிலும் சுற்றுகின்றன.

சனிக்கோள் தற்போது எத்தனை செயற்கைக்கோள்களைக் கொண்டுள்ளது என்பதைத் துல்லியமாகத் தீர்மானிப்பது தந்திரமானது. இது 200 க்கும் மேற்பட்ட நிலவுகளைக் கொண்டிருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இருப்பினும் அவற்றில் 83 சந்திரன்கள் என்று நாம் கருதலாம், ஏனெனில் அவை சுற்றுப்பாதைகளை அறிந்திருக்கின்றன மற்றும் வளையங்களுக்கு வெளியே அமைந்துள்ளன. இந்த 83 இல், 13 மட்டுமே பெரிய விட்டம் கொண்டவை (50 கிலோமீட்டருக்கு மேல்).

பல ஆண்டுகளாக அதிக நிலவுகள் கண்டுபிடிக்கப்படலாம். 2019 இன் சமீபத்திய கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்று அந்த பட்டியலில் குறைந்தது 20 செயற்கைக்கோள்களைச் சேர்த்தது. சனியின் பல நிலவுகள் பூமியில் நாம் கொண்டிருப்பதற்கு முற்றிலும் மாறுபட்ட நிலப்பரப்புகளை வழங்குகின்றன, இருப்பினும் சில சில வகையான உயிரினங்களை ஆதரிக்கலாம். கீழே, மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க சிலவற்றிற்கு உங்களைச் சற்று ஆழமாக அழைத்துச் செல்வோம்.

டைட்டன்

டைட்டன் ஒரு பெரிய, பனிக்கட்டி நிலவு, அதன் மேற்பரப்பு அடர்த்தியான, தங்க வளிமண்டலத்தால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது.. இது நிலவு அல்லது புதனைக் காட்டிலும் மிகப் பெரியது. இது வியாழனின் நிலவுகளில் ஒன்றான கேனிமீட் எனப்படும் சூரிய குடும்பத்தில் இரண்டாவது பெரிய நிலவாகும்.

அதன் அளவுடன், அதன் மேற்பரப்பில் கணிசமான அளவு நிரந்தர திரவத்தைக் கொண்ட ஒரே வான உடல் (பூமியைத் தவிர) என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. டைட்டனில் ஆறுகள், ஏரிகள், பெருங்கடல்கள் மற்றும் மேகங்கள் உள்ளன, இவற்றில் இருந்து மீத்தேன் மற்றும் ஈத்தேன் வீழ்படிவு, பூமியில் உள்ள நீர் போன்ற சுழற்சியை உருவாக்குகிறது.

பெரிய பெருங்கடல்களில், நாம் பழகியதை விட வேறுபட்ட இரசாயன கூறுகளைப் பயன்படுத்தும் வாழ்க்கை வடிவங்கள் இருக்கலாம். இரண்டாவதாக, டைட்டனின் பெரிய பனிக்கட்டி ஓடுக்கு கீழே, பூமியில் உள்ளதைப் போன்ற நுண்ணிய வாழ்க்கை வடிவங்களையும் ஆதரிக்கக்கூடிய பெரும்பாலும் நீர் சமுத்திரத்தைக் கண்டறிந்தோம்.

என்செலடஸ்

என்செலடஸின் மிகவும் தனித்துவமான அம்சம் என்னவென்றால், நிலத்தடி கடலின் உட்புறத்திலிருந்து அதன் பனிக்கட்டி ஓடுக்கு கீழே விரிசல்கள் வழியாக உப்பு நீரின் பெரிய நெடுவரிசைகளை நாம் காணலாம்.

இந்த புழுக்கள் பனிக்கட்டி துகள்களின் பாதையை விட்டுச் செல்கின்றன, அவை சுற்றுப்பாதையை அடைய முடிந்தது, இது சனியின் வளையங்களில் ஒன்றை உருவாக்குகிறது. மீதமுள்ளவை பனியாக மீண்டும் மேற்பரப்பில் விழுகின்றன., இந்த சந்திரன் முழு சூரிய குடும்பத்திலும் வெண்மையான, மிகவும் பிரதிபலிப்பு அல்லது பிரகாசமான மேற்பரப்பை (ஆல்பிடோ) கொண்டிருப்பதை சாத்தியமாக்குகிறது.

இந்த புளூம்களின் மாதிரிகளிலிருந்து, வாழ்க்கைக்குத் தேவையான இரசாயன கூறுகள் இருப்பதைத் தவிர, பூமியில் கடலின் அடிப்பகுதியில் உள்ளதைப் போன்ற நீர்வெப்ப துவாரங்கள் இருக்கலாம், அவை சூடான நீரையும் உமிழ்கின்றன என்று முடிவு செய்யலாம். எனவே, என்செலடஸ் வாழ்க்கையை ஆதரிக்கும் வாய்ப்பு அதிகம்.

ரியா, டியோன் மற்றும் தீடிஸ்

சனியைச் சுற்றி வரும் நிலவுகள்

ரியா, டியோன் மற்றும் டெதிஸ் ஆகியவை கலவை மற்றும் தோற்றத்தில் மிகவும் ஒத்தவை: அவை சிறியவை, குளிர்ச்சியானவை (நிழலான பகுதிகளில் -220ºC வரை), மற்றும் காற்றற்றவை (ரியாவைத் தவிர), அழுக்கு பனிப்பந்துகள் போல தோற்றமளிக்கும் உடல்கள்.

இந்த மூன்று சகோதரி நிலவுகளும் சனியின் அதே வேகத்தில் சுழலும் மற்றும் எப்போதும் சனியின் முகத்தையே காட்டுகின்றன. அவை மிகவும் பிரகாசமானவை என்செலடஸ் அளவுக்கு இல்லை என்றாலும். அவை முதன்மையாக நீர் பனியால் செய்யப்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது.

நாம் முன்பு குறிப்பிட்டது போல், ரியா காற்று இல்லாமல் இல்லை: அவளைச் சுற்றி மிகவும் பலவீனமான வளிமண்டலம் உள்ளது, ஆக்ஸிஜன் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு (CO2) மூலக்கூறுகள் நிறைந்துள்ளன. ரியா சனியின் இரண்டாவது பெரிய நிலவு ஆகும்.

ஐபெடஸ்

சனியின் நிலவுகளில் ஐபெடஸ் மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளது. இரண்டு வெவ்வேறு அரைக்கோளங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது: ஒரு பிரகாசமான மற்றும் ஒரு இருண்ட, சூரிய குடும்பத்தின் மிகப்பெரிய மர்மங்களில் ஒன்றாகும். பூமத்திய ரேகையைச் சுற்றியுள்ள 10 கிமீ உயரமுள்ள மலைகளைக் கொண்ட "பூமத்திய ரேகை முகடு" என்பதற்காகவும் இது குறிப்பிடத்தக்கது.

Mimas

மிமாஸின் மேற்பரப்பு பெரிய தாக்க பள்ளங்களால் மூடப்பட்டுள்ளது. மிகப்பெரியது, 130 கிலோமீட்டர் விட்டம் கொண்டது, சந்திரனின் ஒரு முகத்தில் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் ஒரு பகுதியை ஆக்கிரமித்துள்ளது, இது ஸ்டார் வார்ஸில் இருந்து டெத் ஸ்டார் போன்ற தோற்றத்தை அளிக்கிறது. அதுவும் எப்போதும் சனியின் முகத்தையே கொண்டிருக்கும் மற்றும் மிகவும் சிறியதாக இருக்கும். (விட்டம் 198 கிமீ). இது என்செலடஸை விட என்செலடஸுக்கு அருகில் உள்ளது.

ஃபோபி

சனியின் பெரும்பாலான நிலவுகளைப் போலல்லாமல், ஃபோப் என்பது ஆரம்பகால சூரிய குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு மங்கலான நிலவாகும். இது சனியின் மிக தொலைதூர நிலவுகளில் ஒன்றாகும். சனியில் இருந்து சுமார் 13 மில்லியன் கிலோமீட்டர் தொலைவில், அதன் அருகிலுள்ள அண்டை நாடான ஐபெடஸை விட கிட்டத்தட்ட நான்கு மடங்கு தொலைவில் உள்ளது.

இது மற்ற நிலவுகளுக்கு (பொதுவாக சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள மற்ற உடல்களுக்கு) எதிர் திசையில் சனியைச் சுற்றி வருகிறது. எனவே, அதன் சுற்றுப்பாதை பிற்போக்கு என்று கூறப்படுகிறது.

இந்த தகவலின் மூலம் சனிக்கு எத்தனை துணைக்கோள்கள் உள்ளன மற்றும் அவற்றின் குணாதிசயங்கள் பற்றி மேலும் அறியலாம் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது.

*

*

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.