சந்திர கிரகணம் என்றால் என்ன

கிரகணத்தின் கட்டங்கள்

மக்களை மிகவும் ஆச்சரியப்படுத்தும் நிகழ்வுகளில் ஒன்று சூரிய கிரகணம். எனினும், பலருக்கு தெரியாது சந்திர கிரகணம் என்றால் என்ன. சந்திர கிரகணம் என்பது ஒரு வானியல் நிகழ்வு. பூமி நேரடியாக சந்திரனுக்கும் சூரியனுக்கும் இடையில் செல்லும் போது, ​​சூரிய ஒளியால் ஏற்படும் பூமியின் நிழல் நிலவின் மீது செலுத்தப்படும். இதைச் செய்ய, மூன்று வான உடல்கள் "சைக்கி" யில் அல்லது அருகில் இருக்க வேண்டும். இதன் பொருள் அவை ஒரு நேர்கோட்டில் உருவாகின்றன. சந்திர கிரகணத்தின் வகை மற்றும் கால அளவு நிலவின் சுற்றுப்பாதை முனை தொடர்பாக நிலவின் நிலையைப் பொறுத்தது.

இந்த கட்டுரையில் சந்திர கிரகணம் என்றால் என்ன, அதன் பண்புகள் என்ன, அதன் தோற்றம் என்ன என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லப்போகிறோம்.

சந்திர கிரகணம் என்றால் என்ன

சந்திர கிரகணம் என்றால் என்ன, அது எப்படி இருக்கும்?

சந்திர கிரகணங்களின் வகைகளை அறிய, சூரியனுக்குக் கீழே பூமி உருவாக்கும் நிழல்களை நாம் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நமது நட்சத்திரம் எவ்வளவு பெரியதாக இருந்தாலும், அது இரண்டு வகையான நிழல்களை உருவாக்கும்: ஒன்று உம்ப்ரா என்று அழைக்கப்படும் கருமையான கூம்பு வடிவம், இது வெளிச்சம் முற்றிலுமாக தடுக்கப்பட்ட பகுதி, மற்றும் பெனும்ப்ரா என்பது ஒளியின் ஒரு பகுதி மட்டுமே தடுக்கப்பட்ட பகுதியாகும். . ஒவ்வொரு ஆண்டும் 2 முதல் 5 சந்திர கிரகணங்கள் உள்ளன.

அதே மூன்று வான உடல்கள் சூரிய கிரகணத்தில் தலையிடுகின்றன, ஆனால் அவற்றுக்கிடையேயான வேறுபாடு ஒவ்வொரு வான உடலின் நிலையிலும் உள்ளது. சந்திர கிரகணத்தில், பூமி சந்திரனுக்கும் சூரியனுக்கும் இடையில் அமைந்துள்ளது, சந்திரனில் நிழல் படும், அதே நேரத்தில் சூரிய கிரகணத்தில், சந்திரன் சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையில் அமைந்துள்ளது, பிந்தைய ஒரு சிறிய பகுதியில் அதன் நிழலை வீசுகிறது .

ஒரு நபர் சந்திர கிரகணத்தை பூமியின் எந்தப் பகுதியிலிருந்தும் பார்க்கலாம், மற்றும் செயற்கைக்கோள்களை அடிவானத்தில் இருந்தும் இரவிலும் காணலாம்சூரிய கிரகணத்தின் போது, ​​பூமியின் சில பகுதிகளில் மட்டுமே அவற்றை சுருக்கமாக பார்க்க முடியும்.

சூரிய கிரகணத்தின் மற்றொரு வித்தியாசம் என்னவென்றால், முழு சந்திர கிரகணம் நீடித்ததுசராசரியாக 30 நிமிடங்கள் முதல் ஒரு மணி நேரம் வரை, ஆனால் அதற்கு பல மணிநேரம் ஆகலாம். இது சிறிய நிலவுடன் ஒப்பிடும்போது பெரிய பூமியின் விளைவாகும். மாறாக, சூரியன் பூமி மற்றும் சந்திரனை விட மிகப் பெரியது, இது இந்த நிகழ்வை மிகக் குறுகிய காலத்திற்கு ஆக்குகிறது.

சந்திர கிரகணத்தின் தோற்றம்

கிரகணத்தின் வகைகள்

ஒவ்வொரு ஆண்டும் 2 முதல் 7 சந்திர கிரகணங்கள் உள்ளன. பூமியின் நிழலைப் பொறுத்தவரை நிலவின் நிலையைப் பொறுத்து, சந்திர கிரகணங்களில் 3 வகைகள் உள்ளன. சூரிய கிரகணத்தை விட அவை அடிக்கடி நிகழ்கின்றன என்றாலும், ஒவ்வொரு முறையும் முழு நிலவு பின்வரும் நிபந்தனைகளால் ஏற்படாது:

சந்திரன் முழு நிலவாக இருக்க வேண்டும், அதாவது முழு நிலவாக இருக்க வேண்டும். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், சூரியனுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​அது பூமிக்கு முற்றிலும் பின்னால் உள்ளது. பூமி சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் இடையில் உடல் ரீதியாக அமைந்திருக்க வேண்டும், இதனால் அனைத்து வான உடல்களும் ஒரே நேரத்தில் ஒரே சுற்றுப்பாதையில் அல்லது அதற்கு மிக அருகில் இருக்கும். சந்திரனின் சுற்றுப்பாதை கிரகணத்திலிருந்து சுமார் 5 டிகிரி சாய்ந்திருப்பதால், ஒவ்வொரு மாதமும் அவை நிகழாததற்கு இதுவே முக்கிய காரணம். சந்திரன் முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ பூமியின் நிழல் வழியாக செல்ல வேண்டும்.

சந்திர கிரகணத்தின் வகைகள்

சந்திர கிரகணம் என்றால் என்ன

முழு சந்திர கிரகணம்

சந்திரன் முழுதும் பூமியின் வாசலின் நிழல் வழியாக செல்லும் போது இது நிகழ்கிறது. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், சந்திரன் குடையின் கூம்புக்குள் முழுமையாக நுழைகிறது. இந்த வகை சூரிய கிரகணத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் செயல்பாட்டில், சந்திரன் பின்வரும் கிரகணங்களின் வரிசையில் செல்கிறது: பெனும்ப்ரா, பகுதி கிரகணம், முழு கிரகணம், பகுதி மற்றும் பெனும்பிரா.

பகுதி சந்திர கிரகணம்

இந்த வழக்கில், நிலவின் ஒரு பகுதி மட்டுமே பூமியின் நிழல் வாசலில் நுழைகிறது, எனவே மற்ற பகுதி அந்தி மண்டலத்தில் உள்ளது.

அந்தி சந்திர கிரகணம்

சந்திரன் அந்தி மண்டலம் வழியாக மட்டுமே செல்கிறது. நிலாவின் நிழல்கள் மிகவும் நுட்பமானவை மற்றும் துல்லியமாக இருப்பதால் பெனும்ப்ரா ஒரு பரவலான நிழல் என்பதால் இது கவனிக்க மிகவும் கடினமான வகை. வேறு என்ன, சந்திரன் அந்தி மண்டலத்தில் முழுமையாக இருந்தால், அது ஒரு முழு அந்தி கிரகணமாக கருதப்படுகிறது; சந்திரனின் ஒரு பகுதி அந்தி மண்டலத்தில் இருந்தால், மற்ற பகுதியில் நிழல் இல்லை என்றால், அது அந்தி நேரத்தின் ஒரு பகுதி கிரகணமாக கருதப்படுகிறது.

நிலைகளில்

மொத்த சந்திர கிரகணத்தில், ஒவ்வொரு நிழலாடிய பகுதியுடனும் நிலவின் தொடர்பு மூலம் தொடர்ச்சியான கட்டங்களை வேறுபடுத்தி அறியலாம்.

 1. அந்தி சந்திர கிரகணம் தொடங்குகிறது. சந்திரன் பெனும்ப்ராவின் வெளிப்புறத்துடன் தொடர்பில் உள்ளது, அதாவது இனிமேல், ஒரு பகுதி பெனும்ப்ராவிற்குள் உள்ளது, மற்றொரு பகுதி வெளிப்புறத்தில் உள்ளது.
 2. ஒரு பகுதி சூரிய கிரகணத்தின் ஆரம்பம். வரையறையின்படி, ஒரு பகுதி சந்திர கிரகணம் என்பது சந்திரனின் ஒரு பகுதி வாசல் மண்டலத்திலும், மற்றொரு பகுதி அந்தி மண்டலத்திலும் அமைந்துள்ளது, எனவே அது வாசல் மண்டலத்தைத் தொடும்போது, ​​பகுதி கிரகணம் தொடங்குகிறது.
 3. முழு சூரிய கிரகணம் தொடங்குகிறது. சந்திரன் முற்றிலும் வாசல் பகுதிக்குள் உள்ளது.
 4. அதிகபட்ச மதிப்பு. சந்திரன் குடையின் மையத்தில் இருக்கும்போது இந்த நிலை ஏற்படுகிறது.
 5. முழு சூரிய கிரகணம் முடிந்தது. இருளின் மறுபக்கத்துடன் மீண்டும் இணைந்த பிறகு, முழு சூரிய கிரகணம் முடிவடைகிறது, பகுதி சூரிய கிரகணம் மீண்டும் தொடங்குகிறது, மற்றும் முழு கிரகணம் முடிவடைகிறது.
 6. பகுதி சூரிய கிரகணம் முடிந்தது. சந்திரன் வாசல் மண்டலத்தை முழுவதுமாக விட்டுவிட்டு, அந்தி வேளையில் உள்ளது, இது பகுதி கிரகணத்தின் முடிவையும் மீண்டும் அந்தி நேரத்தின் தொடக்கத்தையும் குறிக்கிறது.
 7. அந்தி சந்திர கிரகணம் முடிவடைகிறது. அந்தி சந்திர சந்திர கிரகணம் மற்றும் சந்திர கிரகணத்தின் முடிவைக் குறிக்கும் நிலவு முற்றிலும் அந்திக்கு வெளியே உள்ளது.

சில வரலாறு

1504 இன் ஆரம்பத்தில், கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் இரண்டாவது முறையாக பயணம் செய்தார். அவரும் அவரது குழுவினரும் ஜமைக்காவின் வடக்கே இருந்தனர், உள்ளூர்வாசிகள் அவர்களை சந்தேகிக்கத் தொடங்கினர், அவர்கள் தொடர்ந்து உணவைப் பகிர்ந்து கொள்ள மறுத்து, கொலம்பஸுக்கும் அவரது மக்களுக்கும் கடுமையான பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தினர்.

அந்த நேரத்தில் சூரிய கிரகணம் விரைவில் நிகழும் என்று சந்திர சுழற்சியை உள்ளடக்கிய ஒரு அறிவியல் ஆய்வறிக்கையிலிருந்து கொலம்பஸ் படித்தார், அவர் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தினார். பிப்ரவரி 29, 1504 இரவு தனது மேன்மையைக் காட்ட விரும்பினார் மற்றும் சந்திரன் மறைந்து போகட்டும் என்று அச்சுறுத்தினார். நிலவை காணாமல் போக விடாமல் பார்த்த அப்பகுதிவாசிகள், அவரை அதன் அசல் நிலைக்கு திரும்பும்படி வேண்டினர். கிரகணம் முடிந்த சில மணிநேரங்களுக்குப் பிறகு அது அவ்வாறு செய்தது.

இந்த வழியில், கொலம்பஸ் உள்ளூர் மக்கள் தங்கள் உணவை பகிர்ந்து கொள்ள முடிந்தது.

இந்த தகவலின் மூலம் நீங்கள் சந்திர கிரகணம் என்றால் என்ன, அதன் பண்புகள் பற்றி மேலும் அறியலாம் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.