சுக்கிரன் கிரகம்

கிரக வீனஸ்

சுக்கிரன் கிரகம் நமது சூரியனில் இருந்து வரும் இரண்டாவது கிரகம் சூரிய குடும்பம். சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் பிறகு பூமியிலிருந்து வானத்தில் பிரகாசமான பொருளாக இதைக் காணலாம். இந்த கிரகம் சூரிய உதயத்தில் கிழக்கில் தோன்றும் போது காலை நட்சத்திரம் மற்றும் சூரிய அஸ்தமனத்தில் மேற்கில் வைக்கப்படும் போது மாலை நட்சத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த கட்டுரையில் வீனஸின் அனைத்து குணாதிசயங்கள் மற்றும் அதன் வளிமண்டலத்தில் கவனம் செலுத்துவோம், இதன் மூலம் எங்கள் சூரிய மண்டலத்தில் உள்ள கிரகங்களைப் பற்றி மேலும் அறியலாம்.

வீனஸைப் பற்றி எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறீர்களா? தொடர்ந்து படிக்கவும்

வீனஸ் கிரகத்தை கவனித்தல்

பூமியிலிருந்து சுக்கிரன் கிரகம்

பண்டைய காலங்களில், மாலை நட்சத்திரம் ஹெஸ்பெரஸ் என்றும், காலை நட்சத்திரம் பாஸ்பரஸ் அல்லது லூசிபர் என்றும் அழைக்கப்பட்டது. இது சூரியனிலிருந்து சுக்கிரனுக்கும் பூமியின் சுற்றுப்பாதைகளுக்கும் இடையிலான தூரம் காரணமாகும். அதிக தூரம் காரணமாக, வீனஸ் இது சூரிய உதயத்திற்கு மூன்று மணி நேரத்திற்கு முன்போ அல்லது சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு மூன்று மணி நேரத்திற்கு முன்போ தெரியவில்லை. ஆரம்பகால வானியலாளர்கள் வீனஸ் உண்மையில் இரண்டு முற்றிலும் தனித்தனி உடல்களாக இருக்கலாம் என்று நினைத்தார்கள்.

ஒரு தொலைநோக்கி மூலம் பார்த்தால், கிரகத்தில் சந்திரன் போன்ற கட்டங்கள் உள்ளன. வீனஸ் அதன் முழு கட்டத்தில் இருக்கும்போது, ​​பூமியிலிருந்து சூரியனிலிருந்து வெகு தொலைவில் இருப்பதால் இது சிறியதாகக் காணப்படுகிறது. உயரும் கட்டத்தில் இருக்கும்போது அதிகபட்ச பிரகாச நிலை எட்டப்படுகிறது.

வானத்தில் சுக்கிரனின் கட்டங்கள் மற்றும் நிலைகள் 1,6 ஆண்டுகளின் சினோடிக் காலத்தில் மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்கின்றன. வானியலாளர்கள் இந்த கிரகத்தை பூமியின் சகோதரி கிரகம் என்று குறிப்பிடுகின்றனர். ஏனென்றால் அவை நிறை, அடர்த்தி மற்றும் அளவு போன்ற அளவுகளில் மிகவும் ஒத்தவை. அவை இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் உருவாகி ஒரே நெபுலாவிலிருந்து ஒடுக்கப்பட்டன. இதெல்லாம் செய்கிறது பூமியும் சுக்கிரனும் மிகவும் ஒத்த கிரகங்கள்.

சூரியனிடமிருந்து அதே தூரத்தில் இருக்க முடியுமானால், சுக்கிரன் பூமியைப் போலவே வாழ்க்கையையும் நடத்த முடியும் என்று கருதப்படுகிறது. சூரிய மண்டலத்தின் மற்றொரு பகுதியில் இருப்பதால், அது நம்முடைய கிரகத்திலிருந்து மிகவும் மாறுபட்ட கிரகமாக மாறியுள்ளது.

முக்கிய பண்புகள்

சுடும் வீனஸ் கிரகம்

வீனஸ் என்பது பெருங்கடல்கள் இல்லாத ஒரு கிரகம் மற்றும் பெரும்பாலும் கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் கிட்டத்தட்ட நீராவி இல்லாத ஒரு கனமான வளிமண்டலத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது. மேகங்கள் கந்தக அமிலத்தால் ஆனவை. மேற்பரப்பில் நாம் சந்திக்கிறோம் வளிமண்டல அழுத்தம் நமது கிரகத்தை விட 92 மடங்கு அதிகம். இதன் பொருள் ஒரு சாதாரண மனிதனால் இந்த கிரகத்தின் மேற்பரப்பில் ஒரு நிமிடம் கூட இருக்க முடியாது.

மேற்பரப்பில் 482 டிகிரி வெப்பநிலை இருப்பதால், இது எரிச்சல் கிரகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த வெப்பநிலை அடர்த்தியான மற்றும் கனமான வளிமண்டலத்தால் உற்பத்தி செய்யப்படும் பெரிய கிரீன்ஹவுஸ் விளைவால் ஏற்படுகிறது. மிகவும் மெல்லிய வளிமண்டலத்துடன் வெப்பத்தைத் தக்கவைக்க நமது கிரகத்தில் ஒரு கிரீன்ஹவுஸ் விளைவு அடையப்பட்டால், ஒரு கனமான வளிமண்டலம் ஏற்படுத்தும் வெப்பத்தைத் தக்கவைக்கும் விளைவை கற்பனை செய்து பாருங்கள். அனைத்து வாயுக்களும் வளிமண்டலத்தில் சிக்கி விண்வெளியை அடைய முடியவில்லை. இது வீனஸை விட வெப்பமாக இருக்கும் கிரகம் பாதரசம் அது சூரியனுடன் நெருக்கமாக இருந்தாலும்.

வீனஸ் மொழியில் ஒரு நாள் 243 பூமி நாட்களைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் அதன் 225 நாள் ஆண்டை விட நீண்டது. ஏனென்றால், வீனஸ் ஒரு விசித்திரமான முறையில் சுழல்கிறது. இது கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கி, கிரகங்களுக்கு எதிர் திசையில் செய்கிறது. இந்த கிரகத்தில் வாழும் ஒரு நபருக்கு, மேற்கில் சூரியன் எவ்வாறு உதயமாகும் என்பதையும் கிழக்கில் சூரிய அஸ்தமனம் எப்படி நடக்கும் என்பதையும் அவனால் பார்க்க முடிந்தது.

வளிமண்டலத்தில்

வீனஸின் வளிமண்டலம்

முழு கிரகமும் மேகங்களால் மூடப்பட்டிருக்கும் மற்றும் அடர்த்தியான வளிமண்டலத்தைக் கொண்டுள்ளது. அதிக வெப்பநிலை பூமியிலிருந்து ஆய்வுகளை கடினமாக்குகிறது. வீனஸைப் பற்றிய ஏறக்குறைய அனைத்து அறிவும் விண்வெளி வாகனங்கள் மூலமாகப் பெறப்பட்டுள்ளன, அவை அந்த அடர்த்தியான வளிமண்டலத்தின் வழியாக ஆய்வுகள் மூலம் இறங்க முடிந்தது. 2013 முதல் எரிந்த கிரகத்திற்கு 46 பயணங்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன அவரைப் பற்றி மேலும் அறிய முடியும்.

வளிமண்டலம் கிட்டத்தட்ட முற்றிலும் கார்பன் டை ஆக்சைடால் ஆனது. இந்த வாயு வெப்பத்தைத் தக்கவைக்கும் திறன் காரணமாக ஒரு சக்திவாய்ந்த கிரீன்ஹவுஸ் வாயு ஆகும். எனவே, வளிமண்டலத்தில் உள்ள வாயுக்கள் விண்வெளியில் இடம் பெயர்ந்து, திரட்டப்பட்ட வெப்பத்தை வெளியிடும் திறன் கொண்டவை அல்ல. மேக அடித்தளம் மேற்பரப்பில் இருந்து 50 கி.மீ. இந்த மேகங்களில் உள்ள துகள்கள் பெரும்பாலும் செறிவூட்டப்பட்ட கந்தக அமிலமாகும். கிரகத்திற்கு உணரக்கூடிய காந்தப்புலம் இல்லை.

கிட்டத்தட்ட 97% வளிமண்டலம் CO2 ஆல் ஆனது அவ்வளவு விசித்திரமானது அல்ல. அதன் பூமியின் மேலோடு அதே அளவு ஆனால் சுண்ணாம்பு வடிவத்தில் உள்ளது. வளிமண்டலத்தில் 3% மட்டுமே நைட்ரஜன். நீர் மற்றும் நீராவி ஆகியவை வீனஸில் மிகவும் அரிதான கூறுகள். பல விஞ்ஞானிகள் சூரியனுடன் நெருக்கமாக இருப்பதால், இது மிகவும் வலுவான கிரீன்ஹவுஸ் விளைவுக்கு உட்பட்டது, இது கடல்களின் ஆவியாதலுக்கு வழிவகுக்கிறது. நீர் மூலக்கூறுகளில் உள்ள ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் விண்வெளியிலும், மேலோட்டத்தில் ஆக்ஸிஜன் அணுக்களிலும் இழந்திருக்கலாம்.

வீனஸ் உருவான தொடக்கத்திலிருந்தே மிகக் குறைவான நீரைக் கொண்டிருந்தது என்று கருதப்படும் மற்றொரு வாய்ப்பு.

மேகங்கள் மற்றும் அவற்றின் அமைப்பு

சுக்கிரனுக்கும் பூமிக்கும் இடையிலான ஒப்பீடு

மேகங்களில் காணப்படும் சல்பூரிக் அமிலமும் பூமியில் உள்ளதை ஒத்திருக்கிறது. இது அடுக்கு மண்டலத்தில் மிகச் சிறந்த மூடுபனிகளை உருவாக்கும் திறன் கொண்டது. அமிலம் மழையில் விழுந்து மேற்பரப்பு பொருட்களுடன் வினைபுரிகிறது. இது நமது கிரகத்தில் அமில மழை என்று அழைக்கப்படுகிறது மற்றும் காடுகள் போன்ற இயற்கை சூழல்களுக்கு ஏராளமான சேதங்களுக்கு இது காரணமாகும்.

வீனஸில், அமிலம் மேகங்களின் அடிவாரத்தில் ஆவியாகி, வீழ்ச்சியடையாது, ஆனால் வளிமண்டலத்தில் இருக்கும். மேல் பூமியிலிருந்தும், முன்னோடி வீனஸ் 1 இலிருந்தும் மேகங்கள் தெரியும். கிரகத்தின் மேற்பரப்பில் 70 அல்லது 80 கிலோமீட்டர் உயரத்தில் இது எவ்வாறு பரவுகிறது என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம். மேகங்கள் வெளிறிய மஞ்சள் அசுத்தங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன, மேலும் அவை புற ஊதாக்கு நெருக்கமான அலைநீளங்களில் கண்டறியப்படுகின்றன.

வளிமண்டலத்தில் சல்பர் டை ஆக்சைடு உள்ளடக்கத்தில் உள்ள வேறுபாடுகள் கிரகத்தில் சில வகையான செயலில் எரிமலையைக் குறிக்கலாம். அதிக செறிவு உள்ள பகுதிகளில், செயலில் எரிமலை இருக்கலாம்.

இந்த தகவலுடன் சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள மற்றொரு கிரகத்தைப் பற்றி மேலும் அறியலாம் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.