காற்று நிறை

காற்று நிறை

பல நூறு கிலோமீட்டர் கிடைமட்ட நீட்டிப்பைக் கொண்ட காற்றின் ஒரு பெரிய பகுதி என ஒரு காற்று நிறை வரையறுக்கப்படுகிறது. இது வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் மற்றும் செங்குத்து வெப்பநிலை சாய்வு போன்ற இயற்பியல் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது, அவை அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ ஒரே மாதிரியானவை. முதல் காற்று நிறை அவை வானிலை மற்றும் காலநிலை ஆய்வுக்கு மிகவும் முக்கியம், அவற்றின் சிறப்பியல்புகளையும் இயக்கவியலையும் அறிய இந்த முழுமையான கட்டுரையை அர்ப்பணிக்கப் போகிறோம்.

காற்று நிறை தொடர்பான அனைத்தையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால், இது உங்கள் பதிவு.

காற்று வெகுஜன வகைகள்

நாம் முன்பே குறிப்பிட்டது போல, கிடைமட்ட நீட்டிப்பு மற்றும் சில இயற்பியல் பண்புகளைக் கொண்ட காற்றின் இந்த பெரிய பகுதியை நாம் காற்று நிறை என்று அழைக்கிறோம். அவை வைத்திருக்கும் இயற்பியல் பண்புகளின்படி, குறிப்பாக வெப்பநிலையால் அவை வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. காற்று வெகுஜனத்தின் வெப்பநிலையைப் பொறுத்து ஆர்க்டிக் மற்றும் துருவமுனைப்பு அல்லது வெப்பமண்டல காற்று வெகுஜனங்களைப் போன்ற சூடான வெகுஜனங்களைக் காண்கிறோம். அதன் ஈரப்பதத்திற்கு ஏற்ப மற்ற வகை வகைப்பாடுகளும் உள்ளன, அதாவது அதன் நீராவி உள்ளடக்கம். உடன் காற்று நிறை நீர் நீராவியில் உள்ள சிறிய உள்ளடக்கம் கண்ட வெகுஜனங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மறுபுறம், அந்த அவர்கள் ஈரப்பதத்துடன் ஏற்றப்பட்டால், அவை கடல் சார்ந்தவை, ஏனெனில் அவை பொதுவாக கடலுக்கு அருகிலுள்ள பகுதிகளில் உள்ளன.

குளிர்காலம் மற்றும் கோடைகாலங்களில் காற்று வெகுஜனங்களைக் கண்டுபிடிக்கும் இடைநிலை இருப்பிட மண்டலங்கள் உள்ளன, அவை அவற்றின் வகைகளில் மோதுகின்றன. இந்த மண்டலங்கள் காற்று முனைகள் மற்றும் இன்டர்ரோபிகல் கன்வெர்ஜென்ஸ் மண்டலம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

காற்று வெகுஜனங்களின் இயக்கவியல்

காற்று நிறை வெப்பநிலை

இப்போது அதைப் பற்றி மேலும் புரிந்துகொள்ள காற்று வெகுஜனங்களின் இயக்கவியல் பகுப்பாய்வு செய்ய உள்ளோம். பூமியின் மேற்பரப்பில் இருக்கும் வளிமண்டல அழுத்தத்தால் நிபந்தனைக்குட்பட்ட காற்று வெகுஜனங்களின் கிடைமட்ட விமானத்தில் ஒரு இயக்கம் உள்ளது. காற்று வெகுஜனங்களின் இந்த இயக்கம் அழுத்தம் சாய்வு என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதிக அழுத்தம் உள்ள இடத்திலிருந்து காற்று குறைவாக இருக்கும் இடத்திற்கு நகரும். இந்த சுழற்சி ஒரு காற்று ஓட்டம் அல்லது சாய்வு நிறுவுகிறது.

சாய்வு என்பது நாம் காணக்கூடிய அழுத்தம் வேறுபாட்டால் வரையறுக்கப்படுகிறது. அதிக அழுத்தம் வேறுபாடு காற்று சுழலும் அதிக சக்தி. கிடைமட்ட விமானத்தின் அழுத்தம் மதிப்புகளில் இந்த வேறுபாடுகள் காற்று வெகுஜனங்களின் முடுக்கம் மாற்றங்களுக்கு காரணமாகின்றன. இந்த முடுக்கம் ஒரு யூனிட் வெகுஜனத்திற்கு சக்தியின் மாற்றமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் இது ஐசோபர்களுக்கு செங்குத்தாக உள்ளது. இந்த முடுக்கம் அழுத்தம் சாய்வு சக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த சக்தியின் மதிப்பு காற்றின் அடர்த்திக்கு நேர்மாறான விகிதாசாரமாகும் மற்றும் அழுத்தம் சாய்வுக்கு நேரடியாக விகிதாசாரமாகும்.

கோரியோலிஸ் விளைவு

கோரியோலிஸ் விளைவு

El கோரியோலிஸ் விளைவு இது பூமியின் சுழற்சி இயக்கத்தால் ஏற்படுகிறது. சுழற்சி இயக்கம் இருப்பதால் கிரகம் காற்று வெகுஜனங்களில் உருவாகும் ஒரு விலகல் இது. சுழற்சி இயக்கம் காரணமாக கிரகம் காற்று வெகுஜனங்களில் உருவாகும் இந்த விலகல் கோரியோலிஸ் விளைவு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

வடிவியல் பார்வையில் இருந்து அதை பகுப்பாய்வு செய்தால், காற்று வெகுஜனங்கள் நகரும் ஒருங்கிணைப்பு அமைப்பில் நகர்வது போல இருக்கும் என்று கூறலாம். ஒரு யூனிட் வெகுஜனத்திற்கு கோரியோலிஸ் சக்தியின் அளவு அந்த நேரத்தில் காற்று சுமந்து செல்லும் கிடைமட்ட வேகத்திற்கும் பூமியின் சுழற்சியின் கோண வேகத்திற்கும் நேரடியாக விகிதாசாரமாகும். நாம் இருக்கும் அட்சரேகையைப் பொறுத்து இந்த சக்தியும் மாறுபடும். எடுத்துக்காட்டாக, நாம் பூமத்திய ரேகையில் இருக்கும்போது, ​​அட்சரேகை 0 உடன், கோரியோலிஸ் படை முற்றிலும் ரத்து செய்யப்படுகிறது. இருப்பினும், நாம் துருவங்களுக்குச் சென்றால், அட்சரேகை 90 டிகிரி என்பதால், மிக உயர்ந்த கோரியோலிஸ் மதிப்புகளைக் காணலாம்.

கோரியோலிஸ் படை எப்போதும் காற்று இயக்கத்தின் திசைக்கு செங்குத்தாக செயல்படுகிறது என்று கூறலாம். இந்த வழியில், நாம் வடக்கு அரைக்கோளத்தில் இருக்கும்போதெல்லாம் வலதுபுறமும், தெற்கு அரைக்கோளத்தில் இருந்தால் இடதுபுறமும் ஒரு விலகல் உள்ளது.

புவிசார் காற்று

புவிசார் காற்று

நிச்சயமாக நீங்கள் அதை எப்போதாவது அல்லது செய்திகளில் கேட்டிருக்கிறீர்கள். புவிசார் காற்றானது இதில் காணப்படுகிறது 1000 மீட்டர் உயரத்திலிருந்து இலவச வளிமண்டலம் மற்றும் அழுத்தம் சாய்வுக்கு கிட்டத்தட்ட செங்குத்தாக வீசுகிறது. புவிசார் காற்றின் பாதையை நீங்கள் பின்பற்றினால், வலதுபுறத்தில் உயர் அழுத்த கோர்களையும், இடது அரைக்கோளத்தில் இடதுபுறத்தில் குறைந்த அழுத்த கோர்களையும் காணலாம்.

இதன் மூலம் அழுத்தம் சாய்வின் சக்தி கோரியோலிஸ் சக்தியால் முற்றிலும் சமநிலையில் இருப்பதைக் காணலாம். ஏனென்றால் அவை ஒரே திசையில் செயல்படுகின்றன, ஆனால் எதிர் திசையில் செயல்படுகின்றன. இந்த காற்றின் வேகம் அட்சரேகை சைனுக்கு நேர்மாறான விகிதாசாரமாகும். ஒரு புவிசார் காற்றோடு தொடர்புடைய அதே அழுத்த சாய்வுக்கு, நாம் அதிக அட்சரேகைகளை நோக்கி நகரும்போது புழக்கத்தின் வேகம் எவ்வாறு குறைகிறது என்பதைப் பார்ப்போம்.

உராய்வு சக்தி மற்றும் எக்மன் சுழல்

எக்மன் சுழல்

காற்று வெகுஜனங்களின் இயக்கவியலில் மற்றொரு முக்கியமான அம்சத்தை விவரிக்க செல்கிறோம். காற்று உராய்வு, சில நேரங்களில் புறக்கணிக்கத்தக்கதாக கருதப்பட்டாலும், இருக்க வேண்டியதில்லை. பூமியின் மேற்பரப்புடன் அது கொண்டிருக்கும் உராய்வு இறுதி இடப்பெயர்ச்சிக்கு மிக முக்கியமான விளைவைக் கொண்டிருப்பதே இதற்குக் காரணம். இது புவியியல் காற்றின் கீழே உள்ள மதிப்புகளுக்கு மேற்பரப்புக்கு அருகில் இருக்கும்போது காற்றின் வேகம் குறைகிறது. மேலும், இது அழுத்தம் சாய்வு திசையில் ஐசோபார் வழியாக மிகவும் சாய்வாக செல்ல காரணமாகிறது.

உராய்வு சக்தி எப்போதும் காற்று வெகுஜனங்களுடன் இயக்கத்திற்கு எதிர் திசையில் செயல்படுகிறது. ஐசோபர்களைப் பொறுத்தவரை சாய்வின் அளவு குறைந்துவிட்டால், உராய்வு விளைவு குறைகிறது, நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்திற்கு அதிகரிக்கும்போது, ​​சுமார் 1000 மீட்டர். இந்த கட்டத்தில் காற்று புவி புவியியல் மற்றும் உராய்வு சக்தி கிட்டத்தட்ட இல்லாதது. மேற்பரப்பில் உராய்வு சக்தியின் விளைவாக, காற்று எக்மன் சுழல் எனப்படும் சுழல் பாதையை எடுக்கிறது.

நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, காற்று வெகுஜனங்களின் இயக்கவியல் மிகவும் சிக்கலானது. கருத்தில் கொள்ள பல காரணிகள் உள்ளன. இந்த தகவலுடன் நீங்கள் இதைப் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ளலாம் மற்றும் சில சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்தலாம் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.