கதிர்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றன

வானத்தில் கதிர்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றன

மனிதர்கள் எப்போதும் மின்னலால் ஈர்க்கப்பட்டவர்கள். இது ஒரு சக்திவாய்ந்த இயற்கை மின்னியல் வெளியேற்றமாகும். இது பொதுவாக மின்காந்த புழுக்களை உருவாக்கும் மின் புயல்களின் போது நிகழ்கிறது. இந்த மின்னல் வெளியேற்றம் மின்னல் எனப்படும் ஒளியின் உமிழ்வு மற்றும் இடி எனப்படும் ஒலியுடன் சேர்ந்துள்ளது. எனினும், பலருக்கு தெரியாது கதிர்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றன.

எனவே, கதிர்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றன மற்றும் பல்வேறு வகையான வருடங்கள் என்ன என்பதைச் சொல்ல இந்த கட்டுரையை அர்ப்பணிக்க உள்ளோம்.

முக்கிய பண்புகள்

கதிர்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றன

மின்னலின் வெளியேற்றம் ஒளியின் உமிழ்வுடன் சேர்ந்துள்ளது. இந்த ஒளி உமிழ்வு மின்னல் என்று அழைக்கப்படுகிறது மற்றும் காற்றில் உள்ள மூலக்கூறுகளை அயனியாக்கும் ஒரு மின்னோட்டத்தின் பத்தியால் ஏற்படுகிறது. உடனடியாக, அதிர்ச்சி அலைகளால் உருவாக்கப்பட்ட தண்டர் என்ற ஒலி எழுகிறது. உருவாக்கப்படும் மின்சாரம் வளிமண்டலத்தின் வழியாக செல்கிறது, அது வளிமண்டலத்தை சூடாக்குகிறது, காற்று வேகமாக விரிவடையச் செய்கிறது மற்றும் தரையில் இருந்து ஒரு விசித்திரமான சத்தத்தை உருவாக்குகிறது. கதிர்கள் பிளாஸ்மா நிலையில் உள்ளன.

ஒரு கதிரின் சராசரி நீளம் சுமார் 1.500-500 மீட்டர். சுவாரஸ்யமாக, 2007 இல், 321 கிலோமீட்டர் நீளத்தை எட்டிய மிக நீண்ட மின்னல் தாக்குதல் ஓக்லஹோமாவில் நிகழ்ந்தது. மின்னல் பொதுவாக வினாடிக்கு சுமார் 440 கிலோமீட்டர் வேகத்தில், வினாடிக்கு 1.400 கிலோமீட்டர் வரை பயணிக்கிறது. சாத்தியமான வேறுபாடு நிலத்துடன் தொடர்புடைய எனது மில்லியன் வோல்ட் ஆகும். எனவே, இந்த கதிர்களுக்கு அதிக ஆபத்து உள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் 16 மில்லியன் மின்னல் புயல்கள் கிரகம் முழுவதும் பதிவு செய்யப்படுகின்றன.

மிகவும் சாதாரண விஷயம் என்னவென்றால், பல்வேறு வகையான கதிர்களில், இவை தரையில் உள்ள நேர்மறை துகள்கள் மற்றும் மேகங்களில் உள்ள எதிர்மறை துகள்களால் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. குமுலோனிம்பஸ் எனப்படும் மேகங்களின் செங்குத்து வளர்ச்சியே இதற்குக் காரணம். குமுலோனிம்பஸ் மேகம் ட்ரோபோபாஸை (ட்ரோபோஸ்பியரின் இறுதிப் பகுதி) அடையும் போது, ​​மேகத்தில் உள்ள நேர்மறை கட்டணங்கள் எதிர்மறை கட்டணங்களை ஈர்க்கும். வளிமண்டலத்தில் மின் கட்டணங்களின் இந்த இயக்கம் கதிர்களை உருவாக்குகிறது. இது பொதுவாக முன்னும் பின்னுமாக விளைவை உருவாக்குகிறது. துகள்கள் உடனடியாக உயர்ந்து ஒளி விழுவதற்குத் திரும்பும் பார்வையை அது குறிக்கிறது.

மின்னல் 1 மில்லியன் வாட்ஸ் உடனடி சக்தியை உருவாக்க முடியும், இது ஒரு அணு வெடிப்புடன் ஒப்பிடத்தக்கது. மின்னல் மற்றும் வானிலை தொடர்பான அனைத்தையும் படிக்கும் பொறுப்பான ஒழுங்கு பூமி அறிவியல் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

கதிர்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றன

மின்னல்

மின்சார அதிர்ச்சி எவ்வாறு தொடங்கியது என்பது ஒரு சர்ச்சைக்குரிய பிரச்சினையாக உள்ளது. மூல காரணம் என்ன என்பதை விஞ்ஞானிகளால் இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. மின்னல் வகைகள் தோன்றுவதற்கு வளிமண்டலக் கோளாறுகளே காரணம் என்று கூறுபவர்கள் மிகவும் பிரபலமானவர்கள். காற்று, ஈரப்பதம் மற்றும் வளிமண்டல அழுத்தத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களால் வளிமண்டலத்தில் ஏற்படும் இந்த இடையூறுகள். மிக அதிகம் சூரியக் காற்றின் தாக்கம் மற்றும் சார்ஜ் செய்யப்பட்ட சூரிய துகள்களின் குவிப்பு பற்றி விவாதிக்கப்பட்டது.

பனி வளர்ச்சியின் முக்கிய அங்கமாக கருதப்படுகிறது. ஏனென்றால், கியூமுலோனிம்பஸ் மேகத்தில் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை கட்டணங்களை பிரிப்பதை ஊக்குவிக்கும் பொறுப்பு இது. எரிமலை வெடிப்புகளிலிருந்து சாம்பல் மேகங்களில் மின்னல் உற்பத்தி செய்யப்படலாம், அல்லது அது நிலையான கட்டணங்களை உருவாக்கக்கூடிய வன்முறை காட்டுத் தீயின் தூசியின் விளைவாக இருக்கலாம்.

மின்னியல் தூண்டல் அனுமானத்தில், மின் கட்டணம் மனிதர்களுக்கு இன்னும் உறுதியாக தெரியாத ஒரு செயல்முறையால் இயக்கப்படுகிறது என்று கருதப்படுகிறது. கட்டணங்களைப் பிரிப்பதற்கு காற்றின் வலுவான மேல்நோக்கி ஓட்டம் தேவைப்படுகிறது, இது நீர்த்துளிகளை மேலே கொண்டு செல்வதற்கு பொறுப்பாகும். இந்த வழியில், நீர் துளிகள் அதிக உயரத்தை எட்டும்போது, ​​சுற்றியுள்ள காற்று குளிர்ச்சியாக இருக்கும் போது, ​​விரைவான குளிர்ச்சி ஏற்படும். பொதுவாக இந்த நிலைகள் -10 மற்றும் -20 டிகிரி வெப்பநிலையில் சூப்பர் கூல் செய்யப்படுகின்றன. பனி படிகங்களின் மோதல் நீர் மற்றும் பனியின் கலவையை உருவாக்குகிறது, இது ஆலங்கட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த மோதல் பனி படிகங்களுக்கு ஒரு சிறிய நேர்மறை கட்டணத்தையும், ஆலங்கட்டிக்கு சிறிது எதிர்மறை கட்டணத்தையும் மாற்றியது.

மின்னோட்டம் இலகுவான பனி படிகங்களை மேலே தள்ளுகிறது மற்றும் மேகத்தின் பின்புறத்தில் நேர்மறை கட்டணங்களை உருவாக்குகிறது. இறுதியாக, பூமியின் புவியீர்ப்பின் விளைவு ஆலங்கட்டி எதிர்மறை கட்டணத்துடன் விழுகிறது, ஏனெனில் ஆலங்கட்டி மேகத்தின் மையம் மற்றும் அடிப்பகுதியை நெருங்க நெருங்க கனமாகிறது. ஒரு வெளியேற்றத்தைத் தொடங்கும் திறன் போதுமானதாக இருக்கும் வரை கட்டணம் பிரித்தல் மற்றும் குவிப்பு தொடர்கிறது.

துருவப்படுத்தல் பொறிமுறையைப் பற்றிய மற்றொரு கருதுகோள் இரண்டு கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது. அவை என்னவென்று பார்ப்போம்:

 • விழும் பனி மற்றும் நீர்த்துளிகள் பூமியின் இயற்கை மின்சார புலத்தில் விழும்போது துருவப்படுத்தப்படுகின்றன.
 • விழும் பனி துகள்கள் மோதுகின்றன மற்றும் மின்னியல் தூண்டலால் சார்ஜ் செய்யப்படுகின்றன.

கதிர்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றன மற்றும் அவற்றின் வெவ்வேறு வகைகள்

சிறப்பியல்பு கதிர்கள் வகைகள்

 • மிகவும் பொதுவான மின்னல். இது மிகவும் அடிக்கடி கவனிக்கப்படுகிறது, இது ஸ்ட்ரீக் மின்னல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது கதிரியக்கத்தின் புலப்படும் பகுதியாகும். அவற்றில் பெரும்பாலானவை மேகத்தில் நிகழ்கின்றன, எனவே அவற்றைப் பார்க்க முடியாது. கதிர்களின் முக்கிய வகைகள் என்னவென்று பார்ப்போம்:
 • மேகத்திலிருந்து தரையில் மின்னல்: இது மிகவும் பிரபலமானது மற்றும் இரண்டாவது மிகவும் பொதுவானது. இது உயிருக்கும் சொத்துக்கும் மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாகும். இது தரையைத் தாக்கி, குமுலோனிம்பஸ் மேகத்திற்கும் தரைக்கும் இடையில் வெளியேறும்.
 • முத்து கதிர்: இது கிளவுட்-டு-தரை மின்னல், இது குறுகிய, பிரகாசமான பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
 • ஸ்டாக்கடோ மின்னல்: மற்றொரு குறுகிய கால மேகத்திலிருந்து தரையில் மின்னல் போல்ட் மற்றும் ஒரே ஃப்ளாஷ் போல் தோன்றுகிறது. இது பொதுவாக மிகவும் பிரகாசமானது மற்றும் கணிசமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
 • முட்கரண்டி கற்றை: அவை மேகத்திலிருந்து தரையில் இருக்கும் கதிர்கள், அவை அவற்றின் பாதையின் கிளைகளைக் காட்டுகின்றன.
 • மேகக்கணி தரை மின்னல்: இது பூமிக்கும் மேகத்திற்கும் இடையில் ஒரு வெளியேற்றமாகும், இது ஆரம்ப மேல்நோக்கி தொடங்குகிறது. இது மிகவும் அரிதானது.
 • மேகத்திலிருந்து மேக மின்னல்: நிலத்துடன் தொடர்பில்லாத பகுதிகளுக்கு இடையே ஏற்படுகிறது. இரண்டு தனி மேகங்கள் மின் ஆற்றலில் வேறுபாட்டை உருவாக்கும் போது இது பொதுவாக நிகழ்கிறது.

இந்த தகவலின் மூலம் கதிர்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றன, அவற்றின் பண்புகள் மற்றும் இருக்கும் பல்வேறு வகைகள் பற்றி மேலும் அறிய முடியும் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.