ஒரு புவியியலாளர் என்ன செய்கிறார்?

ஒரு புவியியலாளர் என்ன செய்கிறார், எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறார்

நமது கிரகத்தைப் படிக்கும் அறிவியலில் புவியியல் உள்ளது. புவியியலைப் படிப்பவர் மற்றும் பயிற்சி செய்பவர் புவியியலாளர் என்ற பெயரால் அறியப்படுகிறார். தெரியாதவர்கள் ஏராளம் ஒரு புவியியலாளர் என்ன செய்கிறார்.

இந்த காரணத்திற்காக, ஒரு புவியியலாளர் என்ன செய்கிறார் மற்றும் கிரகத்தின் பாதுகாப்பிற்கு அதன் முக்கியத்துவம் என்ன என்பதை உங்களுக்குச் சொல்ல இந்தக் கட்டுரையை நாங்கள் அர்ப்பணிக்கப் போகிறோம்.

ஒரு புவியியலாளர் என்ன செய்கிறார்

பூமியைப் பற்றிய ஆராய்ச்சி மற்றும் அறிவின் இந்த உலகில் நுழைவதற்கு, இந்த நிபுணர்களின் கருத்தை நாம் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், ஒரு புவியியலாளர் என்றால் என்ன, அவர் என்ன செய்கிறார், தோற்றம் மற்றும் பூமியைப் படிக்கும் பொறுப்பில் உள்ளவர். பூமியின் பரிணாமம், அது வழங்கக்கூடிய அனைத்து இயற்கை வளங்களையும் கருத்தில் கொண்டது.

புவியியல் பொறியாளர்கள் இந்த ஆய்வில் கடல்கள், ஏரிகள், காடுகள் மற்றும் அவற்றைச் சுற்றியுள்ள அனைத்தும் உட்பட, நாம் வாழும் பூமியுடன் தொடர்புடைய அனைத்தையும் ஆய்வு செய்தல், ஆய்வு செய்தல், புரிந்துகொள்வது மற்றும் ஆராய்வதற்குப் பொறுப்பான தொழிலைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றனர்.

புவியியலாளர் என்றால் என்ன மற்றும் அவர் என்ன செய்கிறார் என்பது பாறைகள், மண், புதைபடிவங்கள் மற்றும் மலைகள் பற்றிய ஆய்வுகளுடன் நிறைய தொடர்புடையது. அவர்களுக்கு நன்றி, மனிதகுலத்தின் பரிணாமம், கண்டங்களின் பிரிப்பு, புவியியல் கட்டமைப்புகளின் உருவாக்கம், எரிமலைகளின் கலவை மற்றும் புவியியல் சிக்கல்களில் பல முன்னேற்றங்கள் ஆகியவை பெரும் கண்டுபிடிப்புகளுக்கு வழிவகுத்தன.

புவியியல் பொறியாளர்கள் கிரகத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், கிரகத்தில் மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தாமல் மனிதர்களுக்கான தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்குவதற்கும் பல நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கின்றனர்.

ஒரு புவியியலாளர் என்றால் என்ன, அவர் என்ன செய்கிறார் என்பது அவர் நிபுணத்துவம் பெற்ற புவியியலின் கிளையைப் பொறுத்து குறிப்பிட்ட நோக்கங்களில் கவனம் செலுத்துவார். இருப்பினும், இந்த நிபுணர்கள் புரிந்துகொண்டு செயல்பட வேண்டிய பொறுப்பு உள்ளது:

 • பூமியின் உள் மற்றும் வெளிப்புற கலவையைப் படிக்கவும்.
 • டெக்டோனிக் தட்டுகளின் பரவலைப் படிக்கவும்.
 • அவர்கள் கடந்த காலநிலைகளை ஆராய்கின்றனர்.
 • அவர்கள் கனிமங்களை பிரித்தெடுப்பதை ஆய்வு செய்கிறார்கள்.
 • எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு ஆய்வு மற்றும் நீர் வள ஆராய்ச்சி.
 • அவை இயற்கை பேரழிவுகளைத் தடுக்கின்றன.

புவியியலாளர் என்றால் என்ன, அவர் என்ன செய்கிறார் என்பதை சுட்டிக்காட்டுவது முக்கியம், இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு கூடுதலாக, துறையில் உள்ள வல்லுநர்கள் அடையாளம் கண்டுள்ளனர். பூகம்பங்கள், பனி யுகங்கள், வாழ்க்கையின் பரிணாமம் மற்றும் அடையாளம் காணப்பட்ட நுட்பங்கள் ஆகியவற்றின் காரணங்கள் நிலத்தடி நீர் மாசுபடுவதைத் தடுக்க, எண்ணெய் பிரித்தெடுத்தல், புதிய தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் நிலச்சரிவைத் தடுப்பது எப்படி போன்ற பல கோட்பாடுகள் நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்பட்டு நல்ல பலன்களை எட்டியுள்ளன.

புவியியலாளரின் முக்கியத்துவம்

புவியியலில் பல கிளைகள் உள்ளன, ஆனால் அவை அனைத்தும் கிரகத்தின் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆய்வில் ஒரு வழியில் அல்லது இன்னொரு வகையில் கவனம் செலுத்துகின்றன. புவியியலாளர் என்றால் என்ன, அவர் என்ன செய்கிறார் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள மிக முக்கியமான கிளைகளைப் பார்ப்போம்:

இன்ஜினேரியா ஜியோலஜிகா

புவி பொறியியல், கட்டிட வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டுமானம் முதல் பயன்பாட்டு ஆராய்ச்சி வரை சுற்றுச்சூழல் சமநிலையைப் பேணுதல், மண் பாதுகாப்பு, காடுகளை அழிப்பதைத் தடுத்தல், முதலியன, இயற்கைத் தாக்கங்களைத் தவிர்க்கும் அடிப்படையில் திட்டங்களைச் செயல்படுத்துதல்.

சுற்றுச்சூழல் புவியியல்

சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பது புவியியலாளர் மற்றும் அவரது வேலையின் ஒரு பகுதியாகும். சுற்றுச்சூழல் புவியியலில் இருந்து, நீர், நிலம், விலங்குகள், தாவரங்கள், மனித செயல்பாடுகள் மற்றும் இயற்கை செயல்முறைகளில் உள்ள சிரமங்களை ஆய்வு செய்தல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துதல்.

புவி வேதியியல்

புவியியலாளர் என்றால் என்ன மற்றும் புவி வேதியியலில் அவரது பணி பாறைகள் மற்றும் திரவங்களின் ஆய்வு மற்றும் கலவையுடன் தொடர்புடையது. கூடுதலாக, இது வேதியியல் செயல்முறைகளை பகுப்பாய்வு செய்கிறது பூமியின் உட்புறத்திலும் அதன் வெளிப்புற அடுக்குகளிலும் நடைபெறும்.

புவியியல்

வெவ்வேறு இரசாயன எதிர்வினைகள், பரிணாமம் மற்றும் பல்வேறு செயல்முறைகளால் பூமியின் மேற்பரப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் பற்றிய ஆய்வு இந்த நிபுணர்களின் நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாகும்.

புவி இயற்பியல்

புவியியலாளர் என்றால் என்ன மற்றும் அவரது வேலை புவி இயற்பியலைப் படிப்பதாகும், இதில் பூகம்பங்கள், ஈர்ப்பு விளைவுகள், புவி காந்தவியல் போன்றவற்றை பகுப்பாய்வு செய்வது அடங்கும். புவி இயற்பியலாளர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பது கனிம மற்றும் எண்ணெய் வைப்புகளைத் தேடுவது.

நீர்நிலை

இந்த கிளை நிலத்தடி நீர் மற்றும் மேற்பரப்பு நீர், இயற்கை செல்வாக்கின் கீழ் அதன் நடத்தை, அதன் நிறை மற்றும் அதன் இயக்கம் ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்கிறது.

கடலியல்

இத்துறையில் கடலியல் துறையில் வல்லுநர்கள் உள்ளனர், கடற்பரப்பு, கடல் வேதியியல், வானிலை கடல்சார்வியல் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் பற்றிய ஆய்வில் பணிபுரிகிறது, அதே போல் அலைகள் மற்றும் நீரோட்டங்கள் பற்றிய ஆய்வு. கடல் புவியியலாளர்கள் இந்த துறையைச் சேர்ந்தவர்கள்.

பழங்காலவியல் மற்றும் புதைபடிவங்கள்

பழங்காலவியல் புவியியலாளர்கள் நுண்ணுயிரிகளிலிருந்து டைனோசர்கள் வரை புதைபடிவங்களை ஆய்வு செய்கின்றனர்.

வண்டல்

பூமியின் வண்டல்களைப் படிப்பது, அவை எவ்வாறு குழுவாக, கலக்கப்படுகின்றன மற்றும் அவை எவ்வாறு படிவுப் பாறைகளாக மாறுகின்றன என்பதும் இந்த நிபுணர்களின் வேலையின் ஒரு பகுதியாகும்.

நிலநடுக்கவியல்

பூகம்பங்கள், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆதாரங்கள் அல்லது வெடிப்புகள் நில அதிர்வு மூலம் ஆய்வு செய்யப்படுகின்றன, மேலும் அவை ஆபத்தான பூகம்பங்களை முன்னறிவிப்பதிலும், கிரகங்களின் உட்புறங்களை வரைபடமாக்குவதிலும், வளங்களை ஆராய்வதிலும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

கட்டமைப்பு புவியியல்

பாறை சிதைவு, தட்டு டெக்டோனிக்ஸ் மற்றும் தவறு சிதைவு பற்றிய ஆய்வு ஒரு கட்டமைப்பு புவியியலாளரின் வேலையின் ஒரு பகுதியாகும்.

வழக்கத்திற்கு மாறான ஆற்றல்கள் மற்றும் எதிர்கால புவியியலாளர்கள்

புவியியலாளர் என்றால் என்ன, அவர் என்ன செய்கிறார் என்பது பற்றிய ஆய்வுக்கு ஒத்திருக்கிறது நில ஆற்றல், புவிவெப்ப ஆற்றல், காற்று ஆற்றல் மற்றும் அலை ஆற்றல். இது வளர்ந்து வரும் துறையாகும், இது கிரகத்தின் பாதுகாப்பிற்கான அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த திட்டங்களை ஊக்குவிக்கிறது.

எரிமலை மற்றும் எரிமலைகள்

எரிமலைகளைப் படிப்பது, அவற்றின் உருவாக்கம், இருப்பிடம் மற்றும் அவற்றின் வெடிப்புகளைக் கணிப்பது புவியியலாளர்கள் செய்யும் விஷயங்களில் ஒன்றாகும், மேலும் அவர் பல்வேறு வகையான வெடிப்புகள் மற்றும் இயற்கை வெடிப்புகளால் உருவாகும் பாறைகளையும் ஆய்வு செய்கிறார்.

பொதுவாக, புவியியல் அறிவியல் மற்றும் பல துறைகளில் தன்னை மூழ்கடித்து உள்ளது ஆராய்ச்சி, எண்ணெய், நிலக்கரி, இயற்கை எரிவாயு, புவிவெப்பம், சுரங்கம் அல்லது சுரங்கம், நில பயன்பாட்டு திட்டமிடல், உலோகங்கள், விவசாயம், இவை ஒரு புவியியலாளர் என்ன செய்கிறார் என்பதை வரையறுக்கும் சில துறைகள்.

இந்த நிபுணர்களால் மேற்கொள்ளப்படும் ஆராய்ச்சியானது, இயற்கை பேரிடர்களால் ஏற்படும் பாதிப்பு அல்லது சேதம் மற்றும் அபாயங்களை சரியான நேரத்தில் கணிக்கக்கூடிய திறன் கொண்டது. இது ஒரு பலனளிக்கும் தொழில் என்பதில் சந்தேகமில்லை, எங்கள் அழகான கிரகத்தைப் பற்றிய எங்கள் அறிவு உங்கள் ஆழ்ந்த ஆராய்ச்சியின் காரணமாகும்.

புவியியலாளர் மற்றும் அவரது பண்புகள்

ஒரு புவியியலாளரின் சம்பளத்தைப் பொறுத்தவரை, அது அவருக்கு இருக்கும் அறிவு மற்றும் அனுபவத்தைப் பொறுத்தது, இந்த அர்த்தத்தில், வருமானம் தோராயமாக பின்வருமாறு:

 • 1 வருடத்திற்கும் குறைவான அனுபவமுள்ள புவியியல் வல்லுநர்கள் சம்பாதிக்கிறார்கள் ஆண்டு சம்பளம் $48,769.
 • வேலை சந்தையில் உங்கள் நேரம் 1 முதல் 4 ஆண்டுகள் வரை இருந்தால், புவியியலாளரின் சராசரி சம்பளம் வருடத்திற்கு $53,093 ஆகும்.
 • 5 முதல் 9 ஆண்டுகள் அனுபவம், நீங்கள் வருடத்திற்கு $65,720 பெறுவீர்கள்.
 • புவியியலாளர் 10 வயதுக்கு மேல் ஆனால் 20 வயதுக்கு குறைவாக இருந்தால், அவரது ஆண்டு சம்பளம் $78.820.
 • உங்களுக்கு 20 வருடங்களுக்கு மேல் அனுபவம் இருந்தால், உங்கள் ஆண்டு சம்பளம் $97.426 ஆக இருக்கும்.

இந்த தகவலின் மூலம் புவியியலாளர் என்ன செய்கிறார் மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம் என்ன என்பதைப் பற்றி மேலும் அறியலாம் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.