என்ன ஒரு பாறை

ஒரு பாறை என்றால் என்ன

எங்கள் கிரகத்தில் பல்வேறு வகையான பாறைகள் உள்ளன. எங்கள் கிரகம் உருவானதிலிருந்து, பல ஆண்டுகளாக மில்லியன் கணக்கானவர்கள் உருவாகியுள்ளனர் மற்றும் பண்புகள், தோற்றம் மற்றும் தோற்றம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்து வெவ்வேறு வகைகள் உள்ளன. வரையறுப்போம் ஒரு பாறை என்றால் என்ன நமது கிரகம் எதை உருவாக்கியது என்பதை நன்கு புரிந்துகொள்ள புவியியல் பார்வையில் இருந்து.

இந்த கட்டுரையில் ஒரு பாறை என்றால் என்ன, அதன் குணாதிசயங்கள் என்ன, இருக்கும் பல்வேறு வகைகள் என்ன என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லப்போகிறோம்.

என்ன ஒரு பாறை

வண்டல்

பாறைகள் தாதுக்கள் அல்லது தனிப்பட்ட தாதுக்களின் திரட்டுகளால் ஆனவை. முதல் வகையிலேயே, எங்களிடம் கிரானைட் உள்ளது, மற்றும் தாதுக்களில், பாறை உப்பு ஒரு எடுத்துக்காட்டு. பாறை உருவாக்கம் மிகவும் மெதுவான செயல்முறையாகும் மற்றும் வேறுபட்ட செயல்முறையைப் பின்பற்றுகிறது. பாறைகளின் தோற்றத்தின் படி, அவற்றை மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்: பற்றவைக்கப்பட்ட பாறைகள், வண்டல் பாறைகள் மற்றும் உருமாற்ற பாறைகள். இந்த பாறைகள் நிரந்தரமானவை அல்ல, ஆனால் அவை தொடர்ந்து உருவாகி வருகின்றன. நிச்சயமாக, அவை புவியியல் நேரத்தின் மாற்றங்கள். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், ஒரு மனித அளவில், ஒரு முழுமையான பாறையின் உருவாக்கம் மற்றும் அழிவை நாம் காண மாட்டோம், ஆனால் அவை ஒரு பாறை சுழற்சி என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

பாறை வகைகள்

ஒரு பாறை மற்றும் பண்புகள் என்ன

வண்டல் பாறைகள்

வெவ்வேறு அளவிலான வெவ்வேறு துகள்கள் குவிப்பதன் மூலம் உருவாகும் அந்த பாறைகளின் பெயர்கள் இவை, அவை பாறை அமைப்புகளைக் கொண்ட பிற துகள்களிலிருந்து வருகின்றன. பாறையை உருவாக்கும் அனைத்து துகள்களும் வண்டல் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இது அதன் பெயரின் தோற்றம். இந்த வண்டல்கள் நீர், பனி மற்றும் காற்று போன்ற வெளிப்புற புவியியல் காரணிகளால் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. வண்டல் பாறைகளை உருவாக்கும் வண்டல்கள் பல்வேறு புவியியல் காரணிகளால் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன மற்றும் வண்டல் படுகைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

வண்டல் போக்குவரத்தின் செயல்பாட்டில், கல் துகள்கள் டயஜெனெஸிஸ் எனப்படும் பல்வேறு உடல் மற்றும் வேதியியல் செயல்முறைகளுக்கு உட்படும். இந்த பெயரால், பாறை உருவாவதற்கான செயல்முறையை நாங்கள் குறிப்பிடுகிறோம். மிகவும் சாதாரண நிலைமை உருவாக்கம் ஆகும் ஆறுகள், கடல் படுக்கைகள், ஏரிகள், கரையோரங்கள், நீரோடைகள் அல்லது பள்ளத்தாக்குகளின் கரையில் வண்டல் பாறைகள். வண்டல் பாறைகளின் உருவாக்கம் பில்லியன் ஆண்டுகளில் நடைபெறுகிறது. எனவே, வண்டல் பாறைகளின் தோற்றம் மற்றும் உருவாக்கம் குறித்து பகுப்பாய்வு செய்ய, புவியியல் நேர அளவை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

புளூட்டோனிக் பாறைகள்

மேற்கூறிய வண்டல்களில் உருவாகும் இந்த வகை பாறைகளின் முக்கிய பண்புகளை அடுத்து விவரிப்போம். அவை பொதுவாக அடர்த்தியானவை மற்றும் துளைகள் இல்லை. அதன் அமைப்பு மிகவும் கடினமான மற்றும் பல்வேறு கூறுகளால் ஆனது. அவை மிகவும் மாறுபட்டவை, ஏனென்றால் அவை வரும் மாக்மாவின் வகையைப் பொறுத்து பலவிதமான ரசாயன கலவைகளை நாம் காணலாம்.

இந்த பாறைகள் பூமியின் மேற்பரப்பில் மிகுதியாக உள்ளன, மேலும் அவை பூர்வீக பாறைகளாக கருதப்படுகின்றன. ஏனென்றால், இந்த பாறைகள் மற்ற பாறைகளை உருவாக்குவதை ஆதரிக்கின்றன. இந்த வகையான பாறைகள் புதன், வீனஸ் மற்றும் செவ்வாய் போன்ற பூமியின் கோள்களிலும், மற்றும் பிற வாயு இராட்சத கிரகங்களிலும் காணப்படுகின்றன சனி, வியாழன், யுரேனஸ் மற்றும் நெப்டியூன்.

இக்னியஸ் பாறைகள்

இக்னியஸ் பாறைகள் பூமிக்குள் மாக்மாவை குளிர்விப்பதன் மூலம் உருவாகும் பாறைகள். இது அஸ்தெனோஸ்பியர் எனப்படும் மேன்டலின் திரவ பகுதியைக் கொண்டுள்ளது. மாக்மாவை பூமியின் மேலோட்டத்திற்குள்ளும், பூமியின் மேலோட்டத்திலிருந்து வரும் சக்திகளாலும் குளிர்விக்க முடியும். மாக்மா குளிர்விக்கப்பட்ட இடத்தைப் பொறுத்து, படிகங்கள் ஒன்று அல்லது வேறு வழியில் வெவ்வேறு வேகத்தில் உருவாகும், இதன் விளைவாக பல்வேறு அமைப்புகள் உருவாகின்றன:

 • கிரானுலேட்டட்: மாக்மா மெதுவாக குளிர்ந்து, தாதுக்கள் படிகமாக்கும்போது, ​​மிகவும் ஒத்த அளவிலான புலப்படும் துகள்கள் தோன்றும்.
 • போர்பிரி: மாக்மா வெவ்வேறு நேரங்களில் குளிர்ச்சியடையும் போது உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. முதலில் அது மெதுவாக குளிர்விக்கத் தொடங்கியது, ஆனால் பின்னர் அது வேகமாகவும் வேகமாகவும் வந்தது.
 • விட்ரஸ். இது போரஸ் அமைப்பு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. மாக்மா வேகமாக குளிர்ச்சியடையும் போது இது நிகழ்கிறது. இந்த வழியில், கண்ணாடி உருவாகவில்லை, ஆனால் அது கண்ணாடி போல் தெரிகிறது.

உருமாற்ற பாறைகள்

அவை மற்ற பாறைகளிலிருந்து உருவான பாறைகள். அவை பொதுவாக உடல் மற்றும் வேதியியல் உருமாற்ற செயல்முறைகளுக்கு உட்பட்ட வண்டல் பாறைகளால் ஆனவை. அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலை போன்ற புவியியல் காரணிகள்தான் பாறையை மாற்றுகின்றன. எனவே, பாறை வகை அது கொண்டிருக்கும் தாதுக்கள் மற்றும் புவியியல் காரணிகளால் அதன் மாற்றத்தின் அளவைப் பொறுத்தது.

கனிமங்கள்

பற்றவைக்கப்பட்ட பாறை

தாதுக்களைப் பற்றி பேசாமல் ஒரு பாறை என்றால் என்ன என்பதை வரையறுத்து முடிக்க முடியாது. தாதுக்கள் மாக்மாவிலிருந்து உருவாகும் திட, இயற்கை மற்றும் கனிம பொருட்களால் ஆனவை. தற்போதுள்ள மற்றும் உருவான பிற கனிமங்களின் மாற்றங்களால் அவை உருவாகலாம். ஒவ்வொரு கனிமமும் ஒரு தெளிவான வேதியியல் கட்டமைப்பைக் கொண்டுள்ளது, இது அதன் கலவையை முழுமையாக சார்ந்துள்ளது. அதன் உருவாக்கம் செயல்முறை தனித்துவமான உடல் பண்புகளையும் கொண்டுள்ளது.

தாதுக்கள் அணுக்களை ஆர்டர் செய்துள்ளன. இந்த அணுக்கள் ஒரு கலத்தை உருவாக்குகின்றன, அவை உள் அமைப்பு முழுவதும் தன்னை மீண்டும் மீண்டும் செய்கின்றன. இந்த கட்டமைப்புகள் சில வடிவியல் வடிவங்களை உருவாக்குகின்றன, அவை எப்போதும் நிர்வாணக் கண்ணுக்குத் தெரியவில்லை என்றாலும், உள்ளன.

யூனிட் செல் படிகங்களை ஒன்றாக இணைத்து ஒரு லட்டு அல்லது லட்டு கட்டமைப்பை உருவாக்குகிறது. இந்த கனிம உருவாக்கும் படிகங்கள் மிக மெதுவாக செல்கின்றன. படிக உருவாக்கம் மெதுவாக, மேலும் கட்டளையிடப்பட்டவை அனைத்து துகள்களும், ஆகையால், படிகமயமாக்கல் செயல்முறையும் சிறந்தது.

கனிம படிகங்கள் தனிமைப்படுத்தப்படவில்லை, ஆனால் மொத்தமாக உருவாகின்றன. இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட படிகங்கள் ஒரே விமானத்தில் அல்லது சமச்சீர் அச்சில் வளர்ந்தால், இரட்டை படிகங்கள் எனப்படும் கனிம அமைப்பு கருதப்படுகிறது. இரட்டையர்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு படிக ராக் குவார்ட்ஸ். தாதுக்கள் பாறையின் மேற்பரப்பை மூடினால், அவை கிளம்புகள் அல்லது டென்ட்ரைட்டுகளை உருவாக்கும். உதாரணமாக, பைரோலூசைட்.

மாறாக, பாறை குழியில் தாதுக்கள் படிகமாக்கினால், ஜியோடெசிக் எனப்படும் ஒரு அமைப்பு உருவாகிறது. இந்த ஜியோடெசிக்ஸ் அவற்றின் அழகு மற்றும் அலங்காரத்திற்காக உலகம் முழுவதும் விற்கப்படுகின்றன. ஆலிவின் ஒரு ஜியோடின் தெளிவான எடுத்துக்காட்டு. அல்மேரியாவில் உள்ள புல்பி சுரங்கம் போன்ற சில பெரிய புவிசார் மருந்துகளும் உள்ளன.

தாதுக்களை வகைப்படுத்த வெவ்வேறு தரங்கள் உள்ளன. முதல் ஒன்றைத் தொடங்குவோம். தாதுக்களின் கலவையின்படி, இதை எளிமையான முறையில் வகைப்படுத்தலாம். அவை பின்வருமாறு பிரிக்கப்பட்டுள்ளன:

 • உலோகம்: மாக்மாவால் உருவாக்கப்பட்ட உலோக தாது. தாமிரம் மற்றும் வெள்ளி, லிமோனைட், மாக்னடைட், பைரைட், மலாக்கிட், அசுரைட் அல்லது சின்னாபார் ஆகியவை மிகவும் பிரபலமானவை.
 • உலோகம் இல்லாத. உலோகங்கள் அல்லாதவற்றில், எங்களிடம் சிலிகேட் உள்ளது, அதன் முக்கிய கூறு சிலிக்கான் டை ஆக்சைடு. அவை மாக்மா அஸ்டெனோஸ்பியரால் ஆனவை. அவை ஆலிவின், சூழலியல், டால்க், மஸ்கோவைட், குவார்ட்ஸ், மூல சர்க்கரை மற்றும் களிமண் போன்ற தாதுக்கள். நம்மிடம் கனிம உப்புகள் உள்ளன, அவை கடல் நீராவி ஆவியாகும் போது உமிழ்நீரில் இருந்து உருவாகின்றன. மற்ற கனிமங்களை மீண்டும் நிறுவுவதன் மூலமும் அவை உருவாகலாம். அவை மழையால் உருவாகும் தாதுக்கள். உதாரணமாக, எங்களிடம் கால்சைட், ஜிப்சம், மக்னசைட், அன்ஹைட்ரைட் போன்றவை உள்ளன.

இந்த தகவலுடன் நீங்கள் ஒரு பாறை என்றால் என்ன மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி மேலும் அறிய முடியும் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.