எரிமலை: நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தும்

எரிமலை என்றால் என்ன

வெடிப்பின் போது எரிமலை வழியாக வெளியேற்றப்படும் பல்வேறு பொருட்கள் உள்ளன, இவை வாயு, திட, திரவ மற்றும்/அல்லது அரை திரவமாக இருக்கலாம். பூமிக்குள் இருக்கும் அதிக வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தம் காரணமாக எரிமலை செயல்பாட்டின் போது இந்த வெடிப்புகள் ஏற்படுகின்றன. தி எரிமலை இது மாக்மாவின் உருவாக்கம் மற்றும் மேற்பரப்புக்கு வெளியேறும் போது ஏற்படும் நிகழ்வு அல்லது புவியியல் நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு ஆகும்.

இந்த கட்டுரையில் எரிமலை, அதன் பண்புகள் மற்றும் முக்கியத்துவம் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் நாங்கள் உங்களுக்குச் சொல்லப் போகிறோம்.

எரிமலை என்றால் என்ன

எரிமலைக்குழம்பு பாய்கிறது

இது இழப்பீடு மூலம் உருவாக்கப்பட்டது கனமான பொருள் பூமிக்குள் நகர்கிறது. இவை மேன்டலின் திரவப் பாறைகளின் மீது அழுத்தத்தைச் செலுத்தி, அவற்றை மேற்பரப்பை நோக்கித் தள்ளுகின்றன. எரிமலை செயல்பாட்டின் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் நிகழ்வுகளைக் கையாளும் ஆய்வுத் துறை எரிமலையியல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது எரிமலைகள், நீரூற்றுகள், ஃபுமரோல்கள், வெடிப்புகள், மாக்மா, எரிமலை மற்றும் பைரோகிளாஸ்டிக் அல்லது எரிமலை சாம்பல் மற்றும் நிகழ்வு தொடர்பான பிற செயல்பாடுகளை பகுப்பாய்வு செய்யும் புவியியலின் ஒரு கிளை ஆகும்.

எரிமலை ஒரு புவியியல் நிகழ்வு. இது முக்கியமாக பூமியின் மேலோட்டத்தின் பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகளை பாதிக்கிறது, அங்கு மாக்மா லித்தோஸ்பியரில் இருந்து மேற்பரப்புக்கு பாய்கிறது. செயல்பாடு எரிமலை என்பது ஒரு நிலையைக் குறிக்கிறது இயற்பியல் வேதியியல், மைக்ரோசிஸம் மற்றும் வெடிப்புகள் மூலம் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது, அவை பெரிய அல்லது எளிமையான ஃபுமரோல்களாக இருக்கலாம்.

செயல்பாட்டின் வகையைப் பொறுத்து, எரிமலை செயல்பாடு வெடிப்பு, வெடிப்பு அல்லது கலப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. எரிமலைக்குழம்பு மற்றும் வாயுவின் அமைதியான வெளியேற்றத்தால் எஃப்யூசிவ் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. வெடிபொருட்கள் வன்முறை மற்றும் அழிவுகரமான வெளியேற்றங்கள் வழியாக செல்கின்றன. கலவையானது மென்மையான மற்றும் வெடிக்கும் வெடிப்புகளை மாற்றுகிறது.

எரிமலை வெடிப்பு குறியீட்டின் எண்ம அளவு உள்ளது, இது எரிமலை வெடிப்பின் அளவை அளவிட வல்லுநர்கள் பயன்படுத்துகிறது. இது எரிமலை வெடிப்பின் தயாரிப்புகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது: எரிமலை, பைரோகிளாஸ்ட்கள், சாம்பல் மற்றும் வாயுக்கள். பிற காரணிகளில் வெடிக்கும் மேகத்தின் உயரம் மற்றும் உட்செலுத்தப்பட்ட ட்ரோபோஸ்பெரிக் மற்றும் ஸ்ட்ராடோஸ்பெரிக் உமிழ்வுகள் ஆகியவை அடங்கும். அளவில், 1 ஒளி தீவிரத்தை குறிக்கிறது; 2, வெடிபொருள்; 3, வன்முறை; 4, பேரழிவு; 5, பேரழிவு; 6, பிரம்மாண்டமான; 7, சூப்பர் கோலோசல்; மற்றும் 8; பேரழகி.

இது எவ்வாறு உருவாகிறது?

எரிமலை

எரிமலையானது பூமியின் உள்ளே அதிக வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தங்களால் உருவாகிறது. மேன்டில் எரிமலைக்குழம்பு இயக்கம் வெப்பச்சலனத்தால் ஏற்படுகிறது. தி கடல் நீரோட்டங்கள், புவியீர்ப்பு விசையுடன், டெக்டோனிக் தட்டுகளின் தொடர்ச்சியான இயக்கத்தை இயக்குகின்றன மேலும், அவ்வப்போது, ​​எரிமலை செயல்பாடு.

மாக்மா டெக்டோனிக் தட்டுகளின் எல்லைகள் மற்றும்/அல்லது சூடான புள்ளிகளில் அமைந்துள்ள எரிமலைகள் மூலம் பூமியின் மேற்பரப்பை அடைகிறது. மேற்பரப்பில் அதன் நடத்தை மேன்டலில் உள்ள மாக்மாவின் நிலைத்தன்மையைப் பொறுத்தது. பிசுபிசுப்பு அல்லது தடிமனான மாக்மா எரிமலை வெடிப்புகளை ஏற்படுத்தும். திரவ அல்லது கண்ணுக்கு தெரியாத மாக்மா வெடிக்கும் எரிமலையை உருவாக்குகிறது, பெரிய அளவிலான எரிமலையை மேற்பரப்பில் வீசுகிறது.

என்ன வகைகள் உள்ளன?

பொது வகைப்பாடு முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை என இரண்டு வகையான எரிமலைகளை வேறுபடுத்துகிறது. முதன்மை எரிமலை மேலும் மத்திய வகை மற்றும் பிளவு வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றில் முதலாவது பள்ளம் வழியாக வெளிப்பட்டது. இரண்டாவதாக, பூமியின் மேற்பரப்பில் விரிசல் அல்லது பிளவுகள் மூலம். இரண்டாம் நிலை எரிமலை சூடான நீரூற்றுகள், கீசர்கள் மற்றும் ஃபுமரோல்களில் செயல்படுகிறது.

மற்றொரு வகைப்பாடு பூமியின் உட்புறத்திலிருந்து மேற்பரப்புக்கு உயரும் மாக்மாவின் பாதையில் கவனம் செலுத்துகிறது. இதன்படி, இரண்டு வகையான எரிமலைகள் உள்ளன: ஊடுருவும் அல்லது துணை எரிமலை மற்றும் வெடிப்பு, இதில் வெடித்த பாறை பூமியின் மேற்பரப்பை அடைகிறது.

ஊடுருவும் எரிமலை என்றால் என்ன?

ஊடுருவும் எரிமலை பூமியின் மேலோட்டத்திற்குள் மாக்மாவின் இயக்கம். இந்தச் செயல்பாட்டின் போது, ​​உருகிய பாறை குளிர்ந்து, மேற்பரப்பை அடையாமல் பாறை வடிவங்கள் அல்லது அடுக்குகளுக்கு இடையில் திடப்படுத்துகிறது.

துணை எரிமலை நிகழ்வுகள் டைக்குகள் அல்லது ஆழமற்ற கடல் பாறைகள் மற்றும் லாக்கோலித்ஸ் எனப்படும் நிலையான பாறை வெகுஜனங்களின் உருவாக்கத்திற்கு காரணமாகின்றன. இது அடித்தளங்கள், parapets மற்றும் மேன்டில்களின் கலவையாகும். பெரும்பாலான கரைகள் ஒரே நிகழ்வில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. சில குளிர்ச்சியடையும்போது சுருங்கி பலவீனமடைகின்றன, மாக்மாவை பல முறை செலுத்துகின்றன. அவற்றை ஒருங்கிணைக்கும் பாறை வகையைப் பொறுத்து அவை கலப்பு அல்லது கலப்பு என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

நீர்மூழ்கிக் கப்பல் எரிமலை

நீர்மூழ்கிக் கப்பல் எரிமலை கடல் எரிமலைகளால் ஏற்படுகிறது. நீருக்கடியில், வாயுக்கள் மற்றும் எரிமலைக்குழம்பு ஆகியவை நிலத்தில் உள்ள எரிமலைகளைப் போலவே செயல்படுகின்றன. கூடுதலாக, இது பிந்தையவற்றிலிருந்து வேறுபடுகிறது, இது நிறைய தண்ணீர் மற்றும் சேற்றை வெளியேற்றுகிறது. நீருக்கடியில் நிகழ்வுகள் கடலின் நடுவில் சிறிய தீவுகளை உருவாக்க உதவுகிறது, சில நிரந்தர மற்றும் மற்றவர்கள் அலைகளின் செயல்பாட்டின் கீழ் படிப்படியாக மறைந்துவிடும்.

இது முக்கியமாக நடுக்கடல் முகடுகளிலும், டெக்டோனிக் இயக்கம் அதிகமாக இருக்கும் மற்ற பகுதிகளிலும் நிகழ்கிறது, அங்கு தட்டுகள் விலகி புவியியல் பிளவுகள் அல்லது தவறுகளை உருவாக்குகின்றன. வெளியேற்றப்பட்ட எரிமலைக்குழம்பு விளிம்புகளில் ஒட்டிக்கொண்டு, கடற்பரப்பில் பரவ உதவுகிறது.

எரிமலை வெடிப்பின் விளைவுகள் என்ன?

வெடிக்கும் எரிமலைகள்

எரிமலை செயல்பாடு முடியும் ஊடுருவல்கள், பூகம்பங்கள், நீர்வெப்ப துவாரங்கள் மற்றும் எரிமலை குளிர்காலங்களை தூண்டும். வாயு மற்றும் சாம்பல் உமிழ்வுகள் பூமியின் காலநிலைக்கு எதிர்மறையானவை, மேலும் காலநிலை மாற்றம் என்று அழைக்கப்படுவதில் பங்கேற்கின்றன. இது எரிமலைக்கு அருகில் உள்ள பகுதியில் காற்றை மாசுபடுத்துகிறது மற்றும் மழையின் மூலம் காடுகள் மற்றும் விவசாய நிலங்களுக்கு பரவுகிறது. விளைவு எப்போதும் எதிர்மறையாக இருக்காது, சில சமயங்களில் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட சாம்பல் கனிமங்களால் நிறைந்துள்ளது, இது மண்ணை அதிக உற்பத்தி செய்கிறது.

பூகம்பங்கள் மற்றும் வானிலை நிகழ்வுகள் போன்ற அடிக்கடி இல்லை என்றாலும், எரிமலை செயல்பாடு பேரழிவை ஏற்படுத்தும். கடலில் நடக்கும் போது, இது நடுக்கம், நிலச்சரிவு, தீ மற்றும் சுனாமிகளை கூட உருவாக்கலாம். இது எரிமலைப் பகுதிகளில் வாழும் மக்களின் உயிர்களையும் பொருள் பண்புகளையும் ஆபத்தில் ஆழ்த்துகிறது.

ஐக்கிய நாடுகளின் பேரிடர் நிவாரண அமைப்பின் கூற்றுப்படி, ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் 1.000 பேர் எரிமலை பேரழிவுகளில் இறக்கின்றனர். முக்கிய காரணங்கள் பைரோகிளாஸ்டிக் பாய்ச்சல்கள், மண் பாய்ச்சல்கள், சுனாமிகள் அல்லது அலைகள். நச்சு வாயுக்கள் மற்றும் சாம்பல் வெளியேற்றத்தால் பலர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

எரிமலையின் முக்கியத்துவம்

எரிமலை பாறை உருவாவதற்கு வழிவகுக்கிறது. வெளியிடப்பட்ட மாக்மா பல்வேறு நிலைகளிலும் நேரங்களிலும் குளிர்ந்து திடப்படுத்துகிறது. அது குளிர்ச்சியடையும் விகிதமானது பாசால்ட், அப்சிடியன், கிரானைட் அல்லது கப்ரோ போன்ற பாறை வகைகளின் உருவாக்கத்தை தீர்மானிக்கும். மாக்மாவுடன் தொடர்புள்ள பாறைகள் அதனுடன் உருகலாம் அல்லது தொடர்பு உருமாற்றத்தால் பாதிக்கப்படலாம்.

பழங்காலத்திலிருந்தே மனிதர்கள் எரிமலைப் பாறைகளையும் அவற்றில் உள்ள உலோகங்களையும் பயன்படுத்தினர். இன்று, அவை கட்டுமானப் பொருட்களின் உற்பத்திக்கான மூலப்பொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தொலைத்தொடர்புத் துறையில், அவை மொபைல் போன்கள், கேமராக்கள், தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் வாகனங்கள் உட்பட கணினிகள் தயாரிப்பில் கூறுகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

எரிமலை செயல்பாடும் கூட இது நீர்நிலைகள் மற்றும் நீரூற்றுகள் மற்றும் புவிவெப்ப ஆற்றலின் சிறந்த ஆதாரமாக உள்ளது, இது மின்சாரம் மற்றும் வெப்பத்தை உருவாக்க பயன்படுகிறது. சில நாடுகளில், எரிமலைகள், வெப்ப நீரூற்றுகள் மற்றும் எரிமலை சேறு ஆகியவை அவற்றின் புவியியல் பண்புகளின் அடிப்படையில் சுற்றுலா தலங்களாக ஊக்குவிக்கப்படுகின்றன. இது சுற்றியுள்ள சமூகங்களுக்கு கணிசமான பொருளாதார வருமானத்தை உருவாக்குகிறது.

இந்த தகவலின் மூலம் நீங்கள் எரிமலை மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ளலாம் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது.

*

*

  1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
  2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
  3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
  4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
  5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
  6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.