எரிமலைகள்

தீ எரிமலை மவுண்ட்

சொல் தானே எரிமலை, ரோமன் வல்கனோவிலிருந்து வந்தது, பின்னர் வல்கனஸ் கூறினார். அவர் உண்மையில் ரோமானியர்கள் ஏற்றுக்கொண்ட ஹெலெனிக் புராணங்களின் ஒரு பாத்திரம். கிரேக்க புராணங்களில் நெருப்பு மற்றும் உலோகங்களின் கடவுளான ஹெபஸ்டஸ்டஸால் மேற்கொள்ளப்பட்ட படைப்புகளில் இருந்து குதித்த சிவப்பு சூடான இரும்புடன் லாவா தொடர்புடையது. முன்னோர்கள் ஒருபோதும் புரிந்து கொள்ள முடியாதது என்னவென்றால், அவை ஏன் இருக்கின்றன, எரிமலை எங்கிருந்து வருகிறது, அவை மிகவும் அமைதியற்றவை, அவை நம் கிரகத்தில் மட்டுமல்ல.

எரிமலைகள் ஏன் உள்ளன?

கிரகத்தின் உள் அடுக்குகள் கோர் மாக்மா

பூமியின் வெவ்வேறு அடுக்குகள்

எரிமலைகள் (பூகம்பங்கள் போன்றவை) எங்கள் கிரகத்தின் உள் கட்டமைப்போடு நெருக்கமாக தொடர்புடையவை. 1220 கி.மீ சுற்றளவு கொண்ட நில அதிர்வு அளவீடுகளின் படி பூமியில் ஒரு மைய மையம் உள்ளது. கருவின் வெளிப்புற அடுக்கு அரை-திடமான பகுதியாகும், இது 3400 கி.மீ ஆரம் வரை அடையும். அங்கிருந்து எரிமலைக்குழம்பு காணப்படும் கவசம் வருகிறது. இரண்டு பகுதிகளை வேறுபடுத்தி அறியலாம், 700 கி.மீ ஆழத்திலிருந்து 2885 கி.மீ வரை செல்லும் கீழ் மேன்டில், மற்றும் மேல் பகுதி 700 கி.மீ முதல் மேலோடு வரை நீண்டுள்ளது, சராசரியாக 50 கி.மீ தடிமன் கொண்டது.

தோற்றத்தில் அது அவ்வாறு தெரியவில்லை என்றாலும், பட்டை எங்கள் கிரகம் பெரிய தட்டுகளால் ஆனது டெக்டோனிக் அல்லது லித்தோஸ்பெரிக் அழைப்புகள். இதன் பொருள் மேலோடு முற்றிலும் சீரானது அல்ல. தட்டுகள் பாசால்ட் மேன்டில் மிதக்கின்றன, எரிமலைக்குழம்பு எங்கிருந்து வருகிறது, இந்த நிகழ்வு கான்டினென்டல் சறுக்கல் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

வெவ்வேறு டெக்டோனிக் தகடுகள்

இருக்கும் வெவ்வேறு தட்டுகள், அத்துடன் அவை பெறும் அழுத்தத்தின் திசையும் (ஆதாரம்: விக்கிபீடியா)

இந்த வகையான சறுக்கல், பிளவுகளைக் கொண்டுள்ளது, மற்றும் கடல் மட்டத்தில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கவை. எரிமலைகளின் மிகப்பெரிய வரம்புகள் கடல்களின் அடிப்பகுதியைக் கடக்கின்றன, அவை கடல் நடுப்பகுதியில் உள்ளன. இந்த பெரிய மலைத்தொடர்கள் பெரிய பிளவு வடிவ எரிமலைகளால் உருவாகின்றன. இந்த பிளவுகளுடன், பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் நீளம், பொருள் தொடர்ந்து கவசத்திலிருந்து வெளிவருகிறது. இந்த பொருள், இரண்டு நீளமான பட்டைகளில் சறுக்கி, தொடர்ந்து புதிய பூமியின் மேலோட்டத்தை உருவாக்குகிறது. டெக்டோனிக் தகடுகளுக்கு இடையில் உள்ள இடைவெளிகள் பெருங்கடலில் அல்ல, நிலப்பரப்பின் பகுதிகளில் உள்ளன, மேலும் எரிமலைகளின் தோற்றம் எங்களிடம் உள்ளது. பூமியின் மேலோட்டத்தின் குறுகிய பகுதிகளில், டெக்டோனிக் தகடுகள் சந்திக்கும் இடம்.

எரிமலைகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன?

மேலோடு, துணை மண்டலங்கள் என்று அழைக்கப்படுபவற்றில் தொடர்ந்து அழிக்கப்படுகிறது. நாங்கள் கருத்து தெரிவித்தபடி, டெக்டோனிக் தகடுகள் உண்மையில் "ஒட்டப்படவில்லை". இதன் பொருள் சில தட்டுகள் மற்றவர்களுக்குக் கீழே மூழ்கி, மேன்டலுடன் ஒன்றிணைக்கும் பகுதிகள் உள்ளன. தட்டுகளின் இந்த தொழிற்சங்கப் பகுதிகள் மகத்தான அழுத்தங்களைக் கொண்டுள்ளன, அவை அவற்றைக் கொண்டிருக்கின்றன பெரிய நில அதிர்வு உறுதியற்ற தன்மை, இதன் விளைவாக பூகம்பங்கள் மற்றும் எரிமலைகள் உருவாகின்றன.

சான் ஆண்ட்ரியாஸ் தவறு, கலிபோர்னியா

சான் ஆண்ட்ரியாஸ் தவறு, கலிபோர்னியா, அமெரிக்கா

நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் மிகவும் நிலையற்ற பகுதிகள். விதிவிலக்காக, கடல்களின் அடிப்பகுதியில் காணப்படும் இந்த வன்முறை எரிமலைகள் சில கடல் மட்டத்திலிருந்து உயரக்கூடும். அவை சிறந்த எரிமலை செயல்பாட்டின் தீவுகளை உருவாக்குகின்றன, எடுத்துக்காட்டாக ஐஸ்லாந்தின் வழக்கு. மிகவும் நிலையற்ற பகுதிகள் ஒரு தட்டு மற்றொன்றில் சவாரி செய்யும் பகுதிகள் அல்லது அவற்றுக்கு இடையில் பக்கவாட்டில் தேய்க்கும்போது கூட, அமெரிக்காவில் பிரபலமான சான் ஆண்ட்ரேஸ் தவறு போன்றவை. இது தரையில் முன்வைக்கும் ஆழ்ந்த இடைநிறுத்தங்கள் காரணமாக முதல் பார்வையில் இது மிகவும் அடையாளம் காணப்படுகிறது. பெரும் நில அதிர்வு நடவடிக்கை காரணமாக, விஞ்ஞானிகள் அந்த பகுதியில் ஒரு பெரிய பூகம்பத்தை புனைப்பெயர் கொண்டுள்ளனர் பெரிய ஒன்று.

ஒரு எரிமலையின் பாகங்கள்

ஒரு எரிமலையின் பாகங்கள்

ஒரு எரிமலையின் பாகங்களின் வேறுபாடு

 • காந்த அறை: இது பூமியின் மேலோட்டத்தின் உள் மண்டலத்துடன் ஒத்துப்போகிறது, அங்கு மாக்மா காணப்படுகிறது. மேற்பரப்பில் உயரும் முன் மாக்மா அழுத்தத்தின் கீழ் உருவாகிறது. இது பொதுவாக 1 முதல் 10 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் இருக்கும்.
 • நெருப்பிடம்: வெடிப்பில் எழும் மாக்மா, எரிமலை வழியாக வெளியேறும் வழி. வெடித்த பிறகு, அது குளிர்ந்த பாறைகளால் சொருகப்படுகிறது, அதாவது, அங்கு இருந்த மாக்மாவின் திடப்படுத்தலுடன்.
 • எரிமலை கூம்பு: இது பள்ளத்தைச் சுற்றி எழும் துண்டிக்கப்பட்ட கூம்பு உருவாக்கம் ஆகும். வெடிப்புகளால் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு உமிழப்படும் பொருட்களின் திரட்சியால் இது உருவாகிறது.
 • இரண்டாம் நிலை எரிமலை கூம்பு: மாக்மா வெளியே வரும் ஒரு சிறிய துணை புகைபோக்கி உருவாக்கம்.
 • பள்ளம்: மாக்மா பூமியின் மேற்பரப்பை நோக்கி வெளியேறும் துளை இது. எரிமலையைப் பொறுத்து, அதன் பரிமாணங்களும் வடிவங்களும் மிகவும் வித்தியாசமாக இருக்கும். இது புனல் வடிவ அல்லது தலைகீழ் கூம்பு, மற்றும் சில மீட்டர் முதல் கிலோமீட்டர் வரை அளவிடலாம்.
 • டோம்ஸ்: மாக்மாவிலிருந்து பெறப்பட்ட மிகவும் பிசுபிசுப்பான எரிமலைக்குழாய் குவிப்பதே, வெடிக்கும் வாயின் மீது குளிர்ந்தால், அதை செருக முடியும்.
 • கீசர்: அவை சிறிய எரிமலைகளைப் போன்றவை, ஆனால் கொதிக்கும் நீராவியால் ஆனவை. ஐஸ்லாந்து போன்ற பகுதிகளில் மிகவும் பொதுவானது.
 • ஸ்கங்க்ஸ்: கார்பன் டை ஆக்சைடை விட்டு வெளியேறும் குளிர் ஃபுமரோல்கள்.
 • ஃபுமரோல்ஸ்: பள்ளங்களில் எரிமலைக்குழாயிலிருந்து வெளியேறும் வாயுக்கள்.
 • வென்ட்: இது பூமியின் மேலோட்டத்தின் பலவீனமான புள்ளியுடன் ஒத்துப்போகிறது, அங்கு மாக்மா அறையிலிருந்து எழுந்து மேற்பரப்பை அடைய முடிந்தது.
 • சோல்பதரஸ்: ஹைட்ரஜன் சல்பைடுடன் சேர்ந்து நீர் நீராவி வெளியேற்றம்.
 • எரிமலை வகைகள்

வெப்பநிலை, பொருளின் வகை, பாகுத்தன்மை மற்றும் மாக்மாவில் கரைந்த கூறுகள் அனைத்தும் சேர்ந்து வெடிப்பு வகை, எரிமலை ஆகியவற்றை உருவாக்குகின்றன. அதனுடன் வரும் கொந்தளிப்பான பொருட்களின் அளவுடன், பின்வரும் வகைகளை நாம் வேறுபடுத்தலாம்:

ஸ்ட்ரோம்போலியன் எரிமலை

எரிமலை வெடிக்கிறது

பாரிகுட்டான் எரிமலை, மெக்சிகோ

வெடிக்கும் பொருட்களின் மாற்று இருக்கும்போது அது உருவாகிறது. அவை திரவ எரிமலை மற்றும் திடப்பொருட்களின் அடுக்கு அடுக்கடுக்காக அமைக்கப்படுகின்றன. லாவா திரவமானது, இது ஏராளமான மற்றும் வன்முறை வாயுக்களை வெளியிடுகிறது, வெடிகுண்டுகள், லேபில்லி மற்றும் கசடுகளின் கணிப்புகள். வாயுக்கள் எளிதில் வெளியிடப்படுவதால், அது சாம்பல் அல்லது தெளிப்பை உருவாக்குவதில்லை. எப்பொழுது விளிம்புகளைச் சுற்றி எரிமலை நிரம்பி வழிகிறது பள்ளம், சரிவுகள் மற்றும் பள்ளத்தாக்குகளில் இறங்குகிறது, அதிக நீட்டிப்பை ஆக்கிரமிக்காமல், இது ஹவாய் வகை எரிமலைகளில் நிகழ்கிறது.

ஹவாய் எரிமலை

ஹவாய் எரிமலை

கிலாவியா, மிகவும் பிரபலமான ஹவாய் வகை எரிமலை

ஸ்ட்ரோம்போலியன் போல, எரிமலை மிகவும் திரவமானது. இதில் வெடிக்கும் வாயு வெளியீடுகள் இல்லை. இந்த வழக்கில், பள்ளத்தின் விளிம்புகளில் எரிமலை நிரம்பி வழிகிறது, அவை எரிமலையின் சரிவுகளில் எளிதில் இறங்குகின்றன பெரிய பகுதிகளை ஆக்கிரமித்து அதிக தூரம் பயணிக்கிறது. இந்த வகை எரிமலைகள் மென்மையான சரிவுகளைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் சில எரிமலை எச்சங்கள் காற்றினால் வீசும்போது அவை படிக நூல்களை உருவாக்குகின்றன.

கிலாவியா எரிமலை
தொடர்புடைய கட்டுரை:
கிலாவியா எரிமலை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தும்

வல்கேனிய எரிமலை

வல்கன் வகை எரிமலை

வல்கேனிய எரிமலை

வல்கனஸ் எரிமலையிலிருந்து வரும் பெயர், மிகவும் செங்குத்தான மற்றும் செங்குத்தான கூம்புகளுடன், இது வாயுக்களின் பெரும் உமிழ்வால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. வெளியிடப்பட்ட எரிமலை மிகவும் திரவமாக இல்லை மற்றும் விரைவாக ஒருங்கிணைக்கிறது. இந்த வகை வெடிப்பில், வெடிப்புகள் மிகவும் வலுவானவை மற்றும் எரிமலைக்குழாயைத் தூண்டுகின்றன. இது ஏராளமான சாம்பலை உருவாக்குகிறது, இது காற்றில் வீசப்படும்போது மற்ற துண்டு துண்டான பொருட்களுடன் இருக்கும். வெளியில் வெளியாகும் மாக்மா, எரிமலை, விரைவாக திடப்படுத்துகிறது, ஆனால் வெளியாகும் வாயுக்கள் உடைந்து அதன் மேற்பரப்பை உடைக்கின்றன. அது மிகவும் கடினமானதாகவும் சீரற்றதாகவும் இருக்கிறது.

பீலியானோ எரிமலை

எரிமலை மான்ட் பீலே சண்டை

மாண்ட் பீலி, மார்டினிக் தீவு, பிரான்ஸ்

இந்த வகை எரிமலையில், அதன் வெடிப்பிலிருந்து எரிமலை குறிப்பாக பிசுபிசுப்பு மற்றும் விரைவாக ஒருங்கிணைக்கிறது. இது பள்ளத்தை முழுவதுமாக அடைத்து, ஒரு வகையான பைதான் அல்லது ஊசியை உருவாக்குகிறது. இது ஒரு காரணமாகிறது வாயுக்களின் உயர் அழுத்தம் தப்பிக்க முடியாமல், ஒரு மிகப்பெரிய வெடிப்பு மலைப்பாம்பைத் தூக்குதல் அல்லது மலைப்பாதையின் மேற்புறத்தை கிழித்தல்.

ஒரு பெலியானோ எரிமலையின் உதாரணம் நிகழ்ந்த மிகப்பெரிய வெடிப்பில் காணப்படுகிறது மே 8, 1902 பீலி மலையில். அதிக வெப்பநிலையில் குவிந்திருக்கும் வாயுக்களின் அசாதாரண சக்தி, சாம்பலுடன் கலந்து, எரிமலையின் சுவர்களை அழித்தது. இது பிரெஞ்சு தீவான மார்டினிக்கில் உள்ள செயின்ட் பியர் நகரத்தை பாதித்தது உமிழும் மேகத்தால் 29.933 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர்.

ப்ரீடோமேக்மடிக் எரிமலை

சுர்ட்சி தீவு ஐஸ்லாந்து

சுர்ட்சி தீவு, ஐஸ்லாந்து. ஒரு மூச்சு வெடிப்பிலிருந்து எழுகிறது. புகைப்படம் எர்லிங் Ólafsson

ப்ரீடோமேக்மடிக் எரிமலைகள் காணப்படுகின்றன ஆழமற்ற நீரில், சர்வதேச ஹைட்ரோகிராஃபிக் அமைப்பால் ஆழமற்ற நீர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அவர்கள் தங்கள் பள்ளத்திற்குள் ஒரு ஏரியை முன்வைத்து சில சமயங்களில் அடால்கள், கடல்சார் பவளத் தீவுகளை உருவாக்குகிறார்கள். எரிமலையின் சொந்த ஆற்றலுடன், விரைவாக வெப்பமடைந்து, நீராவியின் விரிவாக்கம் சேர்க்கப்படுகிறது அசாதாரண வன்முறை வெடிப்புகள். அவை பொதுவாக எரிமலை உமிழ்வு அல்லது பாறை வெளியேற்றங்களை வழங்குவதில்லை.

பிளினியானோ எரிமலை

டீட் எரிமலை கேனரி தீவுகள்

டீட், கேனரி தீவுகள், ஸ்பெயின்

வழக்கமான எரிமலை வெடிப்பிலிருந்து வேறுபடும் இந்த வகை எரிமலையில், வாயுக்களின் அழுத்தம் மிகவும் வலுவானது, வன்முறை வெடிப்புகளை உருவாக்குகிறது. இது உமிழும் மேகங்களையும் உருவாக்குகிறது, அவை குளிர்ந்ததும் சாம்பல் மழையை உருவாக்குகின்றன. அவர்கள் நகரங்களை அடக்கம் செய்யலாம்.

கூடுதலாக, எரிமலை ஓட்டம் வெடிப்புகளுடன் பைரோகிளாஸ்டிக் வெடிப்புகள் மாற்றப்படுவதாலும் இது வகைப்படுத்தப்படுகிறது. இது அடுக்குகளில் ஒன்றுடன் ஒன்று உருவாகிறது, இதனால் இந்த எரிமலைகள் மிகப் பெரிய பரிமாணங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன. இதற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு, அதை டீடில் வைத்திருக்கிறோம்.

எரிமலை என்றால் என்ன என்பதை இப்போது நாம் பார்த்திருக்கிறோம், அவை நம் கிரகத்தில் மட்டுமல்ல என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இந்த நிகழ்வு நமது பூமி சூரிய மண்டலத்திலும் பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் உள்ள மற்ற கிரகங்களுடன் பொதுவானது. அந்த ஒரு நாளில் அழுத்தத்தின் கீழ் இருக்கும் மாக்மா வெடிக்கும். நாம் எங்கு பார்த்தாலும், நம் கிரகத்துடன், நம்மோடு கூட ஒற்றுமையைக் காணலாம். "நம் அனைவருக்கும் உள்ளே ஒரு எரிமலை உள்ளது: பல விஷயங்களை நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம், ஒரு நாள், அவை அனைத்தையும் ஒரே நேரத்தில் வெளியே எடுக்கிறோம்", பெஞ்சமின் கிரிஸ்.

என்ன தெரியுமா செயலில் எரிமலைகள் என்ன விஷயம்?


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.