இயற்கை பேரழிவுகள்

இயற்கை பேரழிவு எரிமலைகள்

எங்கள் கிரகத்தில் ஏராளமான சுற்றுச்சூழல் அபாயங்கள் உள்ளன, அவற்றின் விளைவுகள் மிகவும் தீவிரமானவை என்பதால் நாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதன் பற்றி இயற்கை பேரழிவு. அவை வழக்கமாக வாழ்க்கையையும் மனிதர்களையும் ஒரு பொதுவான வழியில் எதிர்மறையாக பாதிக்கும் நிகழ்வுகள் மற்றும் முக்கியமாக மனித தலையீடு இல்லாமல் வரும் நிகழ்வுகளால் ஏற்படுகின்றன. பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், தொழில்நுட்ப அல்லது மோசமான திட்டமிடல் என்பது மோசமான நடைமுறைகளின் விளைவுகளின் தாக்கத்திற்கு மனிதனுக்கு பொறுப்பு.

இந்த கட்டுரையில் இயற்கை பேரழிவுகள் என்ன, அவற்றின் பண்புகள், விளைவுகள் மற்றும் எடுத்துக்காட்டுகள் என்ன என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லப்போகிறோம்.

இயற்கை பேரழிவு என்றால் என்ன

வெள்ளம்

இயற்கை பேரழிவுகள் என்பது மனிதர்களின் தலையீடு இல்லாமல் நிகழும் நிகழ்வுகள், அவை வாழ்க்கை மற்றும் மனிதர்களுக்கு எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. பல சந்தர்ப்பங்களில், தொழில்நுட்ப முறைகேடுகள், அலட்சியம் அல்லது மோசமான திட்டங்களின் விளைவுகளுக்கு மனிதர்கள் பொறுப்பு.

தொடர்புடைய பேரழிவுகளை ஏற்படுத்தும் இயற்கை நிகழ்வுகளின் வகைகளின்படி, இயற்கை பேரழிவுகளுக்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. பொதுவாக, ஒரு இயற்கை பேரழிவு காலநிலை நிகழ்வுகள், புவிசார் செயல்முறைகள், உயிரியல் காரணிகள் அல்லது இடஞ்சார்ந்த நிகழ்வுகளால் ஏற்படுகிறது. இந்த நிகழ்வுகள் உச்சத்தை எட்டும்போது அவை பேரழிவுகளாக கருதப்படுகின்றன. வெப்பநிலை சூறாவளிகள், வெள்ளம், வறட்சி, காட்டுத்தீ, சூறாவளி, வெப்ப அலைகள் மற்றும் குளிர் அலைகள் ஆகியவை காலநிலை தொடர்பான இயற்கை பேரழிவுகளில் அடங்கும். மறுபுறம், விண்கற்கள் மற்றும் விண்கற்களின் தாக்கங்களை விட மிகக் குறைவான இடைவெளியில் நமக்கு விண்வெளி பேரழிவுகள் உள்ளன.

முக்கிய பண்புகள்

இயற்கை பேரழிவு

ஒரு பேரழிவு என்பது ஒப்பீட்டளவில் குறுகிய காலத்தில் நிகழும் ஒரு நிகழ்வு, பொதுவாக கணிக்க முடியாதது மற்றும் வாழ்க்கையில் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. பேரழிவுகள் இயற்கையாகவே ஏற்படலாம், மனித காரணிகளால் ஏற்படலாம் அல்லது இயற்கை மற்றும் மனித காரணிகளால் ஏற்படலாம்.

ஒரு நிகழ்வு, நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ, மனிதகுலத்தில் எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது, அது ஒரு பேரழிவாக மாறும். மனித தலையீடு இல்லாமல் ஒரு நிகழ்வு நிகழும்போது, ​​அது இயற்கையாகவே கருதப்படுகிறது. இது ஒரு மானுடக் கருத்தாகும், இதில் மனிதர்கள் இயற்கைக்கு வெளியே உள்ள நிறுவனங்களாக அமைந்துள்ளனர். இந்த வழியில், மனிதன் தனது செயல்களுக்கும் பிரபஞ்சத்தின் பிற நிகழ்வுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட விளைவுகளுக்கும் இடையில் வேறுபடுகிறான்.

காரணங்கள்

காட்டுத்தீ

இந்த பேரழிவுகளை உருவாக்கும் காரணங்களில் நமக்கு பின்வருபவை உள்ளன:

 • காலநிலை காரணங்கள்: அவை வெப்பநிலை, மழைப்பொழிவு, காற்று, வளிமண்டல அழுத்தம் போன்றவற்றின் அடிப்படையில் வளிமண்டல வானிலையின் மாறுபாடுகளுடன் நிகழ்கின்றன. பொதுவாக வளிமண்டல மாறுபாடுகளில் ஏற்படும் இந்த திடீர் மாற்றமே சூறாவளி, மின் புயல்கள், சூறாவளி, குளிர் அல்லது வெப்ப அலைகள் போன்ற நிகழ்வுகளை ஏற்படுத்துகிறது.
 • புவிசார் காரணங்கள்: டெக்டோனிக் தகடுகளின் இயக்கங்களும் பூமியின் மேலோடு மற்றும் மேன்டலின் இயக்கவியலும் பூகம்பங்கள், சுனாமிகள் மற்றும் எரிமலை வெடிப்புகளை ஏற்படுத்தும் போது அவை வழக்கமாக நிகழ்கின்றன.
 • உயிரியல் காரணங்கள்: சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் நோய்க்கிரும உயிரினங்கள் மற்றும் அவற்றின் திசையன்களின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும். இந்த வழியில், பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ்களின் வளர்ச்சி தொற்றுநோய்கள் அல்லது தொற்றுநோய்களை உருவாக்கலாம்.
 • விண்வெளியில்: பூமியின் வளிமண்டலத்தில் நுழையும் விண்கற்கள் மற்றும் விண்கற்கள் கடுமையான சேதத்தை ஏற்படுத்தும்.

இயற்கை பேரழிவின் வகைகள்

தீவிர நிலைகளை பாதிக்கும் எந்தவொரு நிகழ்வும் இயற்கை பேரழிவாக கருதப்படுகிறது. அவை என்னவென்று பார்ப்போம்:

 • பனிச்சரிவு: இது புவியீர்ப்பு விளைவின் காரணமாக செங்குத்தான நிலப்பரப்புடன் கூடிய பனியின் பெரிய வீழ்ச்சியாகும். மனிதர்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட அல்லது பயணித்த பகுதிகளில் இது ஏற்பட்டால், அது கடுமையான பேரழிவிற்கு வழிவகுக்கும்.
 • வெப்பமண்டல சூறாவளி: அவை பெரும் அளவிலான புயல்களைச் சுழற்றுகின்றன. இந்த சூறாவளிகளில் அதிக மழை மற்றும் அதிவேக காற்று வீசும். காற்று கடலில் அச om கரியத்தை ஏற்படுத்தும், வெள்ளம், உள்கட்டமைப்பை அழிக்கலாம் மற்றும் மக்களின் மரணத்தை கூட ஏற்படுத்தக்கூடும்.
 • தரை சரிவுகள்: இது ஒரு பனிச்சரிவுக்கு ஒத்த ஒரு இயக்கம், ஆனால் சாய்வான நிலப்பரப்புகளுடன் இது மிகவும் செங்குத்தானது. இது பொதுவாக தீவிரமான மற்றும் நீடித்த மழையின் காரணமாக ஏற்படுகிறது, இது மண்ணை தண்ணீரில் நிறைவு செய்து நிலச்சரிவை ஏற்படுத்துகிறது. பூகம்பங்கள் இருப்பதாலும் அவை ஏற்படலாம்.
 • தொற்றுநோய்கள் மற்றும் தொற்றுநோய்கள்: தொற்று நோய்கள் கடுமையான சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும். தொற்றுநோய்கள் தொற்றுநோயால் பரவுகின்றன மற்றும் ஒரு தொற்றுநோயை ஏற்படுத்தும்.
 • எரிமலை வெடிப்புகள்: அவை பூமியின் கவசத்திலிருந்து வரும் மாக்மா, சாம்பல் மற்றும் வாயுக்களின் பாரிய வெளியேற்றங்கள். மாக்மா பூமியின் மேற்பரப்பு முழுவதும் ஊர்ந்து செல்லும் பாதையில் நகர்ந்து அதன் பாதையில் உள்ள அனைத்தையும் எரிக்கிறது.
 • வணக்கம்: 5-50 மிமீ பனி கல் மழையுடன் கூடிய கனமழை ஆலங்கட்டி மழை பாதிப்பை ஏற்படுத்தி கணிசமான சேதத்தை ஏற்படுத்தும்.
 • விண்கல் மற்றும் வால்மீன் தாக்கங்கள்: அவை குறைவாக அடிக்கடி நிகழ்கின்றன, ஆனால் கடுமையான சேதத்தை ஏற்படுத்தும். விண்கல் 50 மீட்டர் விட்டம் கொண்ட ஒரு சிறிய வான உடலாகும்.
 • காட்டுத்தீ: பெரும்பாலான காட்டுத்தீக்கள் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டவை, இருப்பினும் பல இயற்கையாகவே நிகழ்கின்றன. கடுமையான வறட்சி நிலைமைகள் தன்னிச்சையாக உலர்ந்த தாவரங்களை பற்றவைத்து தீயைத் தொடங்கும்.
 • வெள்ளம்: ஏராளமான மழை பெய்யும்போது பெரிய ஆறுகள் மற்றும் ஏரிகள் நிரம்பி வழிகின்றன. நீண்ட கவர் உள்கட்டமைப்பை அழிக்கலாம், விலங்குகளையும் மக்களையும் இழுத்துச் செல்லலாம், மரங்களை பிடுங்கலாம்.
 • வறட்சி: இது நீண்ட காலமாக மழை இல்லாதது மற்றும் அதன் விளைவாக அதிக வெப்பநிலை. பயிர்கள் இழக்கப்படுகின்றன, விலங்குகள் இறக்கின்றன, பசி மற்றும் தாகத்தால் மனிதர்கள் இப்பகுதியை விட்டு வெளியேற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர்.
 • பூகம்பங்கள்: அவர்கள் கணிக்க முடியாதது என்று அஞ்சுகிறார்கள் மற்றும் கடுமையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும். இது ஒரு கட்டமைப்பை உடைத்து, வெடிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும், நீர் குழாய்களை உடைக்கலாம், அணைகள் மற்றும் பிற விபத்துக்களை ஏற்படுத்தும்.
 • மணல் மற்றும் தூசி புயல்கள்: அவை வறண்ட மற்றும் அரை வறண்ட மண்டலங்களில் நிகழ்கின்றன. குறிப்பாக பாலைவனங்கள் வலுவான காற்றினால் ஏற்படுகின்றன, அவை மணலை இடம்பெயர்ந்து மேகங்களை உருவாக்குகின்றன, அவை மூச்சுத் திணறல் மற்றும் சிராய்ப்பு காரணமாக உயிரினங்களின் மரணத்தை ஏற்படுத்தும்.
 • இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட துகள்கள்- அவை மணல் மற்றும் தூசி புயலால் ஏற்படுகின்றன மற்றும் மிகவும் சுவாசக் கோளாறுகளை ஏற்படுத்தும் மிகவும் சிக்கலான மாசுபடுத்திகளாக இருக்கலாம்.
 • மின்சார புயல்கள்: மிகவும் நிலையற்ற வளிமண்டலத்தில் நுழையும் சூடான மற்றும் ஈரப்பதமான காற்றின் புதுப்பிப்புகளின் குவிப்பு காரணமாக அவை நிகழ்கின்றன. இதன் விளைவாக, பலத்த மழை, காற்று மற்றும் ஆலங்கட்டி மழை ஆகியவற்றுடன் மின்னல் மற்றும் மின்னல் உருவாகின்றன.
 • சூறாவளி: இது மேகத்தின் நீட்டிப்பாகும், இது புரட்சியில் காற்றின் கூம்பை உருவாக்குகிறது. அவை உள்கட்டமைப்பை அழிக்கலாம், தகவல்தொடர்பு பாதைகளை சேதப்படுத்தலாம் மற்றும் விலங்குகள் மற்றும் மக்களின் உயிருக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும்.
 • சுனாமிகள்: அவை அலை அலைகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. அதிக வேகத்தில் நகரும் பெரிய அலைகளை ஏற்படுத்தும் நீருக்கடியில் பூகம்பங்கள் இருப்பதால் அவை ஏற்படுகின்றன. கடற்கரையில் தாக்கத்தால் அவை பாதிப்பு மற்றும் வெள்ளத்தால் பெரும் பேரழிவுகளை உருவாக்க முடியும்.
 • வெப்ப அலை: இது ஆண்டின் அதே இடத்திற்கும் காலத்திற்கும் இயல்பான சராசரியை விட ஒரு பிராந்தியத்தின் வழக்கமான வெப்பநிலை அதிகரிப்பைக் கொண்டுள்ளது. பொதுவாக வறட்சியுடன் சேர்ந்து.
 • குளிர் அலை: எதிர் வெப்ப அலை மற்றும் அவை பொதுவாக மோசமான வானிலையுடன் இருக்கும்.

இந்த தகவலுடன் நீங்கள் ஒரு இயற்கை பேரழிவு என்ன மற்றும் அதன் பண்புகள் பற்றி மேலும் அறிய முடியும் என்று நம்புகிறேன்.


கட்டுரையின் உள்ளடக்கம் எங்கள் கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறது தலையங்க நெறிமுறைகள். பிழையைப் புகாரளிக்க கிளிக் செய்க இங்கே.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.