இடம்பெயர்வு வகைகள்

பறவைகளில் இடம்பெயர்வு வகைகள்

இடம்பெயர்வு என்பது மில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகளாக இயற்கையில் நிகழ்ந்த ஒரு நிகழ்வு. இது உணவு, தங்குமிடம், இனப்பெருக்கம் அல்லது பொருத்தமான தட்பவெப்ப நிலைகளைத் தேடி ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு விலங்குகளின் வழக்கமான மற்றும் சுழற்சி இயக்கத்தைக் குறிக்கிறது. இடம்பெயர்வு குறுகிய அல்லது நீண்ட தூரமாக இருக்கலாம் மற்றும் பூச்சிகள் முதல் பாலூட்டிகள் வரை பல்வேறு விலங்கு இனங்களால் மேற்கொள்ளப்படலாம். பல உள்ளன இடம்பெயர்வு வகைகள் விலங்குகளில்.

இந்த கட்டுரையில் ஸ்பெயினில் பல்வேறு வகையான இடம்பெயர்வுகள், அவற்றின் முக்கியத்துவம் மற்றும் புலம்பெயர்ந்த விலங்குகள் பற்றி நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லப் போகிறோம்.

இடம்பெயர்வின் முக்கியத்துவம்

இடம்பெயர்வு வகைகள்

விலங்குகளில் இடம்பெயர்வதன் முக்கியத்துவம் குறிப்பிடத்தக்கது, ஏனெனில் அவை உயிர்வாழவும் மாறிவரும் சூழல்களுக்கு ஏற்பவும் அனுமதிக்கிறது. சில இனங்கள் பாதகமான வானிலையிலிருந்து தப்பிக்க இடம்பெயர்கின்றன கடுமையான குளிர் அல்லது வறட்சி, மற்றும் இனப்பெருக்கம் மற்றும் உணவளிக்க வெப்பமான, ஈரமான இடங்களைக் கண்டறியவும்.

பிற இனங்கள் பருவகால வளங்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள இடம்பெயர்கின்றன, அதாவது சால்மன் மீன்கள் ஆறுகளுக்குச் சென்று முட்டையிடுவதற்கு அல்லது பறவைகள் குளிர்காலத்தில் ஏராளமான உணவு உள்ள பகுதிகளுக்கு இடம்பெயர்கின்றன. குறிப்பிட்ட பகுதியில் வளங்களுக்கான போட்டியைத் தவிர்ப்பதற்காக இடம்பெயரும் இனங்களும் உள்ளன, அதிக மக்கள் தொகையைத் தவிர்க்க புதிய மேய்ச்சல் பகுதிகளுக்குச் செல்லும் யானைகள் போன்றவை.

இடம்பெயர்வு கூட அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் பாதுகாப்பிற்கு முக்கியமானதாக இருக்கலாம். உதாரணமாக, கடல் ஆமைகள் முட்டையிடும் கடற்கரைகளில் இருந்து கடல்களுக்கு இடம்பெயர்வது இனங்கள் உயிர்வாழ்வதற்கு இன்றியமையாதது. கூடுதலாக, விலங்குகளின் இடம்பெயர்வு மரபணு வேறுபாட்டைப் பராமரிக்கவும், மக்களைக் கலக்கவும், இனப்பெருக்கத்தைத் தவிர்க்கவும் அனுமதிக்கிறது.

இருப்பினும், விலங்குகளின் இடம்பெயர்வு, அவற்றின் வாழ்விடத்தில் மனித தலையீடு, சுற்றுச்சூழல் சீரழிவு மற்றும் இயற்கை வாழ்விடங்களின் இழப்பு போன்ற எதிர்மறையான விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தலாம். சாலைகள் மற்றும் கட்டிடங்களை நிர்மாணிப்பது இடம்பெயர்வு பாதைகளைத் தடுக்கலாம் மற்றும் புலம்பெயர்ந்த உயிரினங்களின் உயிர்வாழ்வைத் தடுக்கலாம்.

விலங்குகளின் இடம்பெயர்வு என்பது இயற்கையில் ஒரு அடிப்படை நிகழ்வு ஆகும் சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப அவர்களை அனுமதிக்கிறது, பருவகால வளங்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள், போட்டியைத் தவிர்க்கவும் மற்றும் மரபணு வேறுபாட்டை பராமரிக்கவும். சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் ஆரோக்கியத்திற்கும் உயிரினங்களின் உயிர்வாழ்விற்கும் புலம்பெயர்ந்த உயிரினங்களின் பாதுகாப்பு அவசியம்.

இடம்பெயர்வு வகைகள்

புலம்பெயர்ந்த விலங்குகள்

விலங்குகளில் பல்வேறு வகையான இடம்பெயர்வுகள் உள்ளன, அவை பயணித்த தூரம், பயணத்தின் காலம் மற்றும் இடப்பெயர்ச்சியை மேற்கொள்ள உயிரினங்களைத் தூண்டும் காரணம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மாறுபடும். விலங்குகளில் மிகவும் பொதுவான சில வகையான இடம்பெயர்வுகள் கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன:

 • பருவகால இடம்பெயர்வு: இது வழக்கமான சுழற்சிகளில் நிகழும் ஒன்றாகும், பொதுவாக ஆண்டின் பருவங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களுடன் தொடர்புடையது. உதாரணமாக, குளிர்காலத்தில் வடக்கில் உள்ள குளிர் பிரதேசங்களிலிருந்து தெற்கில் வெப்பமான பகுதிகளுக்கு பயணிக்கும் புலம்பெயர்ந்த பறவைகள்.
 • இனப்பெருக்க இடம்பெயர்வு: இது குறிப்பாக இனப்பெருக்கத்திற்காக நிகழும் இடம்பெயர்வு. பல வகையான கடல் ஆமைகள் முட்டையிடுவதற்காக குறிப்பிட்ட கடற்கரைகளுக்கு இடம்பெயர்கின்றன, பின்னர் அவற்றின் இயற்கையான வாழ்விடத்திற்குத் திரும்புகின்றன.
 • தினசரி இடம்பெயர்வு: சில விலங்கு இனங்கள் உணவைத் தேடி அல்லது வேட்டையாடுபவர்களைத் தவிர்ப்பதற்காக தினசரி இயக்கங்களைச் செய்கின்றன. உதாரணமாக, இரையைத் தேடி நகரும் சிங்கங்கள் அல்லது உணவு மற்றும் தங்குமிடம் தேடுவதற்காக நாள் முழுவதும் நகரும் பறவைகள்.
 • நாடோடி இடம்பெயர்வு: இது வழக்கமான இயக்கங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு வகை இடம்பெயர்வு, ஆனால் ஒரு நிலையான முறை இல்லாமல். உதாரணமாக, வறண்ட காலங்களில் புதிய புல் மற்றும் தண்ணீரைத் தேடி இடம்பெயரும் தாவரவகைகள்.
 • உயரமான இடம்பெயர்வுஎல்: மிகவும் பொருத்தமான காலநிலையைத் தேடி அல்லது தீவிர வானிலையைத் தவிர்ப்பதற்காக அதிக அல்லது குறைந்த உயரத்திற்குச் செல்லும் விலங்குகளில் இது நிகழ்கிறது.
 • தடையற்ற இடம்பெயர்வு: இது உணவு கிடைப்பது அல்லது எதிர்பாராத தட்பவெப்ப காரணிகளால் இயக்கப்படும், கணிக்க முடியாத வகையில் நிகழும் இடம்பெயர்வு ஆகும்.

பொதுவாக, விலங்குகளின் இடம்பெயர்வு என்பது ஒரு சிக்கலான மற்றும் மாறக்கூடிய செயல்முறையாகும், இது மரபியல், முந்தைய அனுபவம், உணவு மற்றும் நீர் இருப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகள் போன்ற பல காரணிகளைப் பொறுத்தது. ஒவ்வொரு இனத்திற்கும் அதன் சொந்த இடம்பெயர்வு முறை உள்ளது, மேலும் இந்த வடிவங்களைப் புரிந்துகொள்வது உயிரினங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் ஆரோக்கியத்திற்கு அவசியம்.

இடம்பெயர்வு வகைகளில் மனித தாக்கங்கள்

விலங்கு இடம்பெயர்வு

மனிதர்கள் விலங்குகளின் இடம்பெயர்வுகளை பல்வேறு வழிகளில் பாதிக்கலாம், பெரும்பாலும் எதிர்மறையான வழிகளில். இவை புலம்பெயர்ந்த இனங்கள் மீதான மனித தாக்கங்களில் சில:

 • வாழ்விட இழப்பு: காடழிப்பு, நகரமயமாக்கல், தீவிர விவசாயம் போன்றவற்றின் காரணமாக வாழ்விட இழப்பு, இடம்பெயர்ந்த பாதைகளைத் தடுக்கலாம் மற்றும் புலம்பெயர்ந்த உயிரினங்களின் வாழ்விடங்களின் தரத்தை குறைக்கலாம்.
 • பருவநிலை மாற்றம்: காலநிலை மாற்றம், வெப்பநிலை மற்றும் நீர் மற்றும் உணவு கிடைப்பது போன்ற சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகளை மாற்றுவதன் மூலம் உயிரினங்களின் இடம்பெயர்வு முறைகளை மாற்றும்.
 • மாசுபாடு: காற்று, நீர் மற்றும் மண் மாசுபாடு புலம்பெயர்ந்த உயிரினங்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் மற்றும் அவற்றின் இனப்பெருக்கம் மற்றும் உயிர்வாழும் திறனைக் குறைக்கும்.
 • வேட்டையாடுதல் மற்றும் மீன்பிடித்தல்: புலம்பெயர்ந்த இனங்களின் அதிகப்படியான வேட்டையாடுதல் மற்றும் மீன்பிடித்தல் ஆகியவை இந்த மக்கள்தொகையின் உயிர்வாழ்வை பாதிக்கும் மற்றும் மரபணு வேறுபாட்டை பராமரிக்கும் திறனை பாதிக்கலாம்.
 • மனித உள்கட்டமைப்பு: சாலைகள், பாலங்கள் மற்றும் அணைகளின் கட்டுமானமானது புலம்பெயர்ந்த பாதைகளை மாற்றும் மற்றும் உணவு மற்றும் தங்குமிடம் தேடும் உயிரினங்களின் திறனைத் தடுக்கிறது.
 • செயற்கை விளக்குகள்: செயற்கை விளக்குகள் பறவைகளின் இடம்பெயர்வு முறைகளில் குறுக்கிடலாம், எடுத்துக்காட்டாக, அவை இரவில் திசைதிருப்பப்பட்டு தொலைந்து போகும்.

விலங்கு இடப்பெயர்வுகள் பொருளாதாரம் மற்றும் மனித சமூகம் போன்றவற்றில் சாதகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் விளையாட்டு மீன்பிடித்தல், பறவை கண்காணிப்பு மற்றும் பொழுதுபோக்கு வேட்டை. எவ்வாறாயினும், புலம்பெயர்ந்த இனங்கள் மற்றும் அவற்றின் இயற்கையான வாழ்விடங்களைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் பாதுகாப்பதன் அவசியத்துடன் இந்த மனித நலன்கள் சமநிலையில் இருப்பது மிகவும் முக்கியமானது.

மனித செயல்பாடு விலங்குகளின் இடம்பெயர்வுகளை எதிர்மறையாக பாதிக்கும், இது இந்த உயிரினங்களின் உயிர்வாழ்வை ஆபத்தில் ஆழ்த்துகிறது. புலம்பெயர்ந்த உயிரினங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு, உயிரியல் பன்முகத்தன்மை மற்றும் அவை வழங்கும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு சேவைகளை பராமரிக்க அவசியம்.

ஸ்பெயினில் புலம்பெயர்ந்த இனங்கள்

ஸ்பெயின் பலவகையான புலம்பெயர்ந்த பறவைகளைக் கொண்ட ஒரு நாடு, அவற்றில் பல ஐரோப்பா மற்றும் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து ஆண்டு முழுவதும் பயணிக்கின்றன. ஸ்பெயினில் காணக்கூடிய மிகச் சிறந்த புலம்பெயர்ந்த பறவைகள் கீழே உள்ளன:

 • வெள்ளை நாரை: வெள்ளை நாரை ஸ்பெயினில் மிகவும் பிரபலமான புலம்பெயர்ந்த பறவைகளில் ஒன்றாகும். ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆயிரக்கணக்கான நாரைகள் குளிர்காலத்திற்காக மத்திய ஐரோப்பாவிலிருந்து ஆப்பிரிக்காவிற்கு இடம்பெயர்கின்றன.
 • பூட்டப்பட்ட கழுகு: பூட் கழுகு என்பது ஒரு புலம்பெயர்ந்த இனமாகும், இது கோடையில் இனப்பெருக்கம் செய்ய ஸ்பெயினுக்குச் சென்று பின்னர் குளிர்காலத்தை கழிக்க தென்னாப்பிரிக்காவிற்குச் செல்கிறது.
 • பொதுவான ஸ்விஃப்ட்: காமன் ஸ்விஃப்ட் என்பது புலம்பெயர்ந்த பறவையாகும், இது கோடையில் இனப்பெருக்கம் செய்வதற்காக ஸ்பெயினுக்கு வரும். குளிர்காலத்தில், அவை துணை-சஹாரா ஆப்பிரிக்காவிற்கு இடம்பெயர்கின்றன.
 • கொட்டகை விழுங்கு: பார்ன் ஸ்வாலோ ஒரு இடம்பெயர்ந்த பறவையாகும், இது ஸ்பெயினில் வசந்த காலத்திலும் கோடைகாலத்திலும் இனப்பெருக்கம் செய்வதற்காகக் காணப்படுகிறது. இலையுதிர்காலத்தில், அவர்கள் குளிர்காலத்தை கழிக்க ஆப்பிரிக்காவிற்கு இடம்பெயர்கின்றனர்.
 • பொதுவான மோக்கிங்பேர்ட்: பொதுவான நைட்டிங்கேல் என்பது ஒரு புலம்பெயர்ந்த இனமாகும், இது வசந்த காலத்தில் ஸ்பெயினுக்கு இனப்பெருக்கம் செய்ய வந்து குளிர்காலத்தை கழிப்பதற்காக ஆப்பிரிக்காவிற்கு குடிபெயர்கிறது.
 • அல்பைன் குழி: அல்பைன் பிபிட் என்பது குளிர்காலத்தில் ஸ்பெயினுக்கு வருகை தரும் புலம்பெயர்ந்த பறவையாகும். அவர்கள் மத்திய ஐரோப்பாவிலிருந்து ஸ்பெயினில் குளிர்ந்த மாதங்களைக் கழிக்க வருகிறார்கள்.
 • ஐரோப்பிய தேனீ உண்பவர்: ஐரோப்பிய தேனீ-உண்ணும் ஒரு புலம்பெயர்ந்த இனமாகும், இது கோடையில் இனப்பெருக்கம் செய்வதற்காக ஸ்பெயினுக்கு வருகிறது. இலையுதிர்காலத்தில், அவர்கள் குளிர்காலத்தை கழிக்க ஆப்பிரிக்காவிற்கு இடம்பெயர்கின்றனர்.

இவை ஸ்பெயினில் உள்ள மிக முக்கியமான புலம்பெயர்ந்த பறவைகள் ஆகும், ஆனால் பல இனங்கள் உள்ளன, அவை ஆண்டு முழுவதும் ஸ்பெயினுக்கு இடம்பெயர்கின்றன. பறவைகளைப் பார்ப்பது ஸ்பெயினில் மிகவும் பிரபலமான செயலாகும், குறிப்பாக இடம்பெயர்வு காலங்களில், மேலும் இந்த இனங்களை அவற்றின் இயற்கையான வாழ்விடங்களில் நீங்கள் காணக்கூடிய பல இடங்கள் நாடு முழுவதும் உள்ளன.

இந்த தகவலுடன் நீங்கள் இடம்பெயர்வு வகைகள் மற்றும் அவற்றின் பண்புகள் பற்றி மேலும் அறியலாம் என்று நம்புகிறேன்.


உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.