செர்ஜியோ கேலெகோ

நான் ஒரு ஃப்ரீலான்ஸ் எழுத்தாளர் மற்றும் சமையல் உலகம் மற்றும் ஏழாவது கலை பற்றி உண்மையிலேயே ஆர்வமாக உள்ளேன். மேலும், நான் இசையை நேசிக்கிறேன், என் இரு காதலர்களுடன் எனது ஓய்வு நேரத்தை எழுதுவதும் அனுபவிப்பதும்: என் மனைவி மற்றும் என் மகன்.

செர்ஜியோ கேலெகோ பிப்ரவரி 52 முதல் 2015 கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார்