வளிமண்டலத்தின் அடுக்குகள்

வளிமண்டலத்தில்

ஆதாரம்: https://bibliotecadeinvestigaciones.wordpress.com/ciencias-de-la-tierra/las-capas-de-la-atmosfera-y-su-contaminacion/

முந்தைய இடுகையில் பார்த்தபடி, தி பிளானட் எர்த் இது பல உள் மற்றும் வெளிப்புற அடுக்குகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் நான்கு துணை அமைப்புகளால் ஆனது. தி பூமியின் அடுக்குகள் அவை புவியியலின் துணை அமைப்பில் இருந்தன. மறுபுறம், எங்களுக்கு இருந்தது உயிர்க்கோளம், உயிர் உருவாகும் பூமியின் பகுதி. நீர்நிலை பூமியின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது. கிரகத்தின் மற்ற துணை அமைப்பு, வளிமண்டலம் மட்டுமே எங்களிடம் உள்ளது. வளிமண்டலத்தின் அடுக்குகள் யாவை? அதைப் பார்ப்போம்.

வளிமண்டலம் என்பது பூமியைச் சுற்றியுள்ள வாயுக்களின் அடுக்கு மற்றும் பல்வேறு செயல்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. இந்த செயல்பாடுகளில் வாழ்வதற்குத் தேவையான ஆக்ஸிஜனின் அளவை வீட்டுவசதி செய்வது உண்மை. வளிமண்டலம் உயிரினங்களுக்கு இருக்கும் மற்றொரு முக்கிய செயல்பாடு, சூரியனின் கதிர்களிலிருந்தும், சிறிய விண்கற்கள் அல்லது சிறுகோள்கள் போன்ற விண்வெளியில் இருந்து வெளிப்புற முகவர்களிடமிருந்தும் நம்மைப் பாதுகாப்பதாகும்.

வளிமண்டலத்தின் கலவை

வளிமண்டலம் வெவ்வேறு செறிவுகளில் வெவ்வேறு வாயுக்களால் ஆனது. இது பெரும்பாலும் கொண்டது நைட்ரஜன் (78%), ஆனால் இந்த நைட்ரஜன் நடுநிலையானது, அதாவது நாம் அதை சுவாசிக்கிறோம், ஆனால் நாம் அதை வளர்சிதை மாற்றவோ அல்லது எதற்கும் பயன்படுத்தவோ இல்லை. நாம் வாழ்வதற்கு என்ன பயன்படுத்துகிறோம் என்பதுதான் 21% ஆக்சிஜன். காற்றில்லா உயிரினங்களைத் தவிர, பூமியில் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் வாழ ஆக்ஸிஜன் தேவை. கடைசியாக, வளிமண்டலம் உள்ளது மிகக் குறைந்த செறிவு (1%) நீர் நீராவி, ஆர்கான் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு போன்ற பிற வாயுக்களிலிருந்து.

என்ற கட்டுரையில் பார்த்தபடி வளிமண்டல அழுத்தம், காற்று கனமானது, எனவே வளிமண்டலத்தின் கீழ் அடுக்குகளில் அதிக காற்று உள்ளது, ஏனெனில் மேலே இருந்து வரும் காற்று கீழே காற்றைத் தள்ளுகிறது மற்றும் மேற்பரப்பில் அடர்த்தியாக இருக்கும். அதுதான் காரணம் வளிமண்டலத்தின் மொத்த வெகுஜனத்தில் 75% இது பூமியின் மேற்பரப்புக்கும் முதல் 11 கிலோமீட்டர் உயரத்திற்கும் இடையில் அமைந்துள்ளது. நாம் உயரத்தில் வளரும்போது, ​​வளிமண்டலம் குறைந்த அடர்த்தியாகவும் மெல்லியதாகவும் மாறும், இருப்பினும், வளிமண்டலத்தின் வெவ்வேறு அடுக்குகளைக் குறிக்கும் கோடுகள் எதுவும் இல்லை, ஆனால் அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ கலவை மற்றும் நிலைமைகள் மாறுகின்றன. கர்மனின் வரி, சுமார் 100 கி.மீ உயரத்தில், பூமியின் வளிமண்டலத்தின் முடிவாகவும், விண்வெளியின் தொடக்கமாகவும் கருதப்படுகிறது.

வளிமண்டலத்தின் அடுக்குகள் யாவை?

நாம் முன்பு கருத்து தெரிவித்தபடி, நாம் ஏறும்போது, ​​வளிமண்டலத்தின் வெவ்வேறு அடுக்குகளை எதிர்கொள்கிறோம். ஒவ்வொன்றும் அதன் கலவை, அடர்த்தி மற்றும் செயல்பாடு. வளிமண்டலம் ஐந்து அடுக்குகளைக் கொண்டுள்ளது: வெப்பமண்டலம், அடுக்கு மண்டலம், மீசோஸ்பியர், தெர்மோஸ்பியர் மற்றும் எக்ஸோஸ்பியர்.

வளிமண்டலத்தின் அடுக்குகள்: வெப்பமண்டலம், அடுக்கு மண்டலம், மீசோஸ்பியர், தெர்மோஸ்பியர் மற்றும் எக்ஸோஸ்பியர்

வளிமண்டலத்தின் அடுக்குகள். ஆதாரம்: http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html

வெப்பமண்டலம்

வளிமண்டலத்தின் முதல் அடுக்கு வெப்பமண்டலம் மற்றும் இது பூமியின் மேற்பரப்புக்கு மிக அருகில் எனவே, அந்த அடுக்கில் தான் நாம் வாழ்கிறோம். இது கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 10-15 கி.மீ உயரம் வரை நீண்டுள்ளது. இது கிரகத்தில் உயிர் உருவாகும் வெப்ப மண்டலத்தில் உள்ளது. வெப்ப மண்டலத்திற்கு அப்பால் நிலைமைகள் வாழ்க்கையின் வளர்ச்சியை அனுமதிக்க வேண்டாம். வெப்பமண்டலத்தில் வெப்பநிலை மற்றும் வளிமண்டல அழுத்தம் குறைந்து வருவதால் நாம் இருக்கும் உயரத்தை அதிகரிக்கிறோம்.

வானிலை நிகழ்வுகள் வெப்பமண்டலத்தில் நிகழ்கின்றன என்பது நமக்குத் தெரியும், ஏனெனில் அங்கிருந்து மேகங்கள் உருவாகாது. இந்த வானிலை நிகழ்வுகள் கிரகத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகளில் சூரியனால் ஏற்படும் சீரற்ற வெப்பத்தால் உருவாகின்றன. இந்த நிலைமை ஏற்படுகிறது நீரோட்டங்கள் மற்றும் காற்றின் வெப்பச்சலனம், அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களுடன், புயல் சூறாவளிகளுக்கு வழிவகுக்கும். வெப்பமண்டலத்திற்குள் விமானங்கள் பறக்கின்றன, நாம் முன்பு பெயரிட்டபடி, வெப்ப மண்டலத்திற்கு வெளியே மேகங்கள் உருவாகவில்லை, எனவே மழை அல்லது புயல்கள் இல்லை.

வெப்பமண்டல மற்றும் வானிலை நிகழ்வுகள்

நாம் வாழும் வெப்ப மண்டலத்தில் வானிலை நிகழ்வுகள் நிகழ்கின்றன. ஆதாரம்: http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html

வெப்பமண்டலத்தின் மிக உயர்ந்த பகுதியில் ஒரு எல்லை அடுக்கு என்று அழைக்கப்படுகிறது ட்ரோபோபாஸ். இந்த எல்லை அடுக்கில், வெப்பநிலை மிகவும் நிலையான குறைந்தபட்ச மதிப்புகளை அடைகிறது. அதனால்தான் பல விஞ்ஞானிகள் இந்த அடுக்கை அழைக்கிறார்கள் "வெப்ப அடுக்கு" ஏனென்றால், இங்கிருந்து, வெப்பமண்டலத்தில் உள்ள நீராவி மேலும் உயர முடியாது, ஏனெனில் அது நீராவியிலிருந்து பனிக்கு மாறும்போது சிக்கிக்கொண்டது. ட்ரோபோபாஸுக்கு இல்லையென்றால், நம் கிரகம் ஆவியாகி நம்மிடம் உள்ள தண்ணீரை இழந்து விண்வெளிக்கு இடம்பெயரக்கூடும். டிராபோபாஸ் என்பது ஒரு கண்ணுக்குத் தெரியாத தடையாகும், இது எங்கள் நிலைமைகளை சீராக வைத்திருக்கிறது, மேலும் தண்ணீரை நம் எல்லைக்குள் இருக்க அனுமதிக்கிறது.

அடுக்கு மண்டலம்

வளிமண்டலத்தின் அடுக்குகளைத் தொடர்ந்து, இப்போது அடுக்கு மண்டலத்தைக் காண்கிறோம். இது ட்ரோபோபாஸிலிருந்து காணப்படுகிறது மற்றும் 10-15 கிமீ உயரத்தில் இருந்து 45-50 கிமீ வரை நீண்டுள்ளது. அடுக்கு மண்டலத்தின் வெப்பநிலை கீழ் பகுதியை விட மேல் பகுதியில் அதிகமாக இருப்பதால், அது உயரத்தை அதிகரிக்கும்போது, ​​அது அதிக சூரிய கதிர்களை உறிஞ்சி உங்கள் வெப்பநிலை அதிகரிக்கிறது. அதாவது, உயரத்தின் வெப்பநிலையின் நடத்தை வெப்ப மண்டலத்தில் உள்ளதற்கு நேர்மாறானது. இது நிலையானதாக ஆனால் குறைவாகத் தொடங்குகிறது மற்றும் உயரம் அதிகரிக்கும் போது வெப்பநிலை அதிகரிக்கிறது.

ஒளி கதிர்களை உறிஞ்சுவதே காரணம் ஓசோன் படலம் இது 30 முதல் 40 கி.மீ உயரம் கொண்டது. ஓசோன் அடுக்கு என்பது வளிமண்டல ஓசோனின் செறிவு வளிமண்டலத்தின் மற்ற பகுதிகளை விட அதிகமாக இருக்கும் ஒரு பகுதியைத் தவிர வேறில்லை. ஓசோன் என்ன சூரியனின் தீங்கு விளைவிக்கும் கதிர்களிடமிருந்து நம்மைப் பாதுகாக்கிறதுஆனால் பூமியின் மேற்பரப்பில் ஓசோன் ஏற்பட்டால், இது தோல், சுவாச மற்றும் இருதய நோய்களை ஏற்படுத்தும் ஒரு வலுவான வளிமண்டல மாசுபடுத்தியாகும்.

ஓசோன் படலம்

ஆதாரம்: http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html

அடுக்கு மண்டலத்தில் காற்றின் செங்குத்து திசையில் எந்த இயக்கமும் இல்லை, ஆனால் கிடைமட்ட திசையில் காற்று வீசக்கூடும் அடிக்கடி 200 கிமீ / மணி. இந்த காற்றின் சிக்கல் என்னவென்றால், அடுக்கு மண்டலத்தை அடையும் எந்தவொரு பொருளும் கிரகம் முழுவதும் பரவுகிறது. இதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சி.எஃப்.சி. குளோரின் மற்றும் புளோரின் ஆகியவற்றால் ஆன இந்த வாயுக்கள் ஓசோன் அடுக்கை அழித்து அடுக்கு மண்டலத்தில் இருந்து பலத்த காற்று வீசுவதால் கிரகம் முழுவதும் பரவுகின்றன.

அடுக்கு மண்டலத்தின் முடிவில் உள்ளது ஸ்ட்ராடோபாஸ். இது வளிமண்டலத்தின் ஒரு பகுதி, அங்கு ஓசோன் அதிக செறிவு முடிவடைகிறது மற்றும் வெப்பநிலை மிகவும் நிலையானதாகிறது (0 டிகிரி செல்சியஸுக்கு மேல்). ஸ்ட்ராடோபாஸ் என்பது மீசோஸ்பியருக்கு வழிவகுக்கிறது.

மெசோஸ்பியர்

இது வளிமண்டலத்தின் அடுக்கு ஆகும், இது 50 கி.மீ முதல் 80 கி.மீ வரை அதிகமாக இருக்கும். மீசோஸ்பியரில் வெப்பநிலையின் நடத்தை வெப்பமண்டலத்தின் நடத்தைக்கு ஒத்ததாக இருக்கிறது, ஏனெனில் அது உயரத்தில் இறங்குகிறது. வளிமண்டலத்தின் இந்த அடுக்கு, குளிர்ச்சியாக இருந்தாலும், விண்கற்களை நிறுத்த முடியும் அவை எரியும் வளிமண்டலத்தில் விழும்போது, ​​இந்த வழியில் அவர்கள் இரவு வானத்தில் நெருப்பு தடயங்களை விட்டு விடுகிறார்கள்.

மெசோஸ்பியர் விண்கற்களை நிறுத்துகிறது

ஆதாரம்: http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html

மீசோஸ்பியர் என்பது வளிமண்டலத்தின் மிக மெல்லிய அடுக்கு என்பதால் மொத்த காற்று வெகுஜனத்தில் 0,1% மட்டுமே உள்ளது அதில் -80 டிகிரி வரை வெப்பநிலையை அடையலாம். இந்த அடுக்கில் முக்கியமான வேதியியல் எதிர்வினைகள் நிகழ்கின்றன மற்றும் காற்றின் அடர்த்தி குறைவாக இருப்பதால், அவை பூமிக்குத் திரும்பும்போது விண்கலங்களுக்கு உதவும் பல்வேறு கொந்தளிப்புகள் உருவாகின்றன, ஏனெனில் அவை பின்னணி காற்றின் கட்டமைப்பைக் கவனிக்கத் தொடங்குகின்றன, மேலும் ஏரோடைனமிக் பிரேக் மட்டுமல்ல. கப்பலின்.

மீசோஸ்பியரின் முடிவில் உள்ளது மீசோபாஸ். இது மீசோஸ்பியரையும் தெர்மோஸ்பியரையும் பிரிக்கும் எல்லை அடுக்கு. இது சுமார் 85-90 கி.மீ உயரத்தில் அமைந்துள்ளது, அதில் வெப்பநிலை நிலையானது மற்றும் மிகக் குறைவு. இந்த அடுக்கில் செமிலுமுமின்சென்ஸ் மற்றும் ஏரோலுமினென்சென்ஸ் எதிர்வினைகள் நடைபெறுகின்றன.

வெப்பநிலை

இது வளிமண்டலத்தின் பரந்த அடுக்கு. இது நீண்டுள்ளது 80 கி.மீ வரை 90-640 கி.மீ.. இந்த கட்டத்தில், எந்தவொரு காற்றும் எஞ்சியிருக்காது, இந்த அடுக்கில் இருக்கும் துகள்கள் புற ஊதா கதிர்வீச்சினால் அயனியாக்கம் செய்யப்படுகின்றன. இந்த அடுக்கு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அயனோஸ்பியர் அதில் நடக்கும் அயனிகளின் மோதல்கள் காரணமாக. அயனோஸ்பியர் பெரும் செல்வாக்கைக் கொண்டுள்ளது வானொலி அலைகளின் பரப்புதல். அயனோஸ்பியரை நோக்கி ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டரால் கதிர்வீச்சு செய்யப்படும் ஆற்றலின் ஒரு பகுதி அயனியாக்கம் செய்யப்பட்ட காற்றால் உறிஞ்சப்படுகிறது, மற்றொன்று பூமியின் மேற்பரப்பை நோக்கி திரும்பப் பெறப்படுகிறது, அல்லது திசை திருப்பப்படுகிறது.

அயனோஸ்பியர் மற்றும் ரேடியோ அலைகள்

தெர்மோஸ்பியரில் வெப்பநிலை மிக அதிகமாக உள்ளது ஆயிரக்கணக்கான டிகிரி செல்சியஸ் வரை. தெர்மோஸ்பியரில் காணப்படும் அனைத்து துகள்களும் சூரியனின் கதிர்களிடமிருந்து வரும் ஆற்றலுடன் அதிக அளவில் சார்ஜ் செய்யப்படுகின்றன. வளிமண்டலத்தின் முந்தைய அடுக்குகளைப் போலவே வாயுக்களும் சமமாக சிதறவில்லை என்பதையும் காண்கிறோம்.

தெர்மோஸ்பியரில் நாம் காண்கிறோம் காந்த மண்டலம். பூமியின் ஈர்ப்பு புலம் சூரியக் காற்றிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாக்கும் வளிமண்டலத்தின் பகுதி அது.

எக்ஸோஸ்பியர்

வளிமண்டலத்தின் கடைசி அடுக்கு வெளிப்புறம். இது பூமியின் மேற்பரப்பில் இருந்து மிக அடுக்கு மற்றும் அதன் உயரம் காரணமாக, இது மிகவும் காலவரையற்றது, எனவே அது வளிமண்டலத்தின் ஒரு அடுக்காக கருதப்படவில்லை. அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இது 600-800 கிமீ உயரத்திற்கு 9.000-10.000 கிமீ வரை நீண்டுள்ளது. வளிமண்டலத்தின் இந்த அடுக்கு என்ன பூமியை விண்வெளியில் இருந்து பிரிக்கிறது அதில் அணுக்கள் தப்பிக்கின்றன. இது பெரும்பாலும் ஹைட்ரஜனால் ஆனது.

எக்ஸோஸ்பியர் மற்றும் ஸ்டார்டஸ்ட்

வெளிப்புறத்தில் பெரிய அளவிலான ஸ்டார்டஸ்ட் உள்ளது

நீங்கள் பார்க்க முடியும் என, வளிமண்டலத்தின் அடுக்குகளில் வெவ்வேறு நிகழ்வுகள் நிகழ்கின்றனகள் மற்றும் வெவ்வேறு செயல்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன. மழை, காற்று மற்றும் அழுத்தங்களிலிருந்து, ஓசோன் அடுக்கு மற்றும் புற ஊதா கதிர்கள் வழியாக, வளிமண்டலத்தின் ஒவ்வொரு அடுக்குகளும் அதன் செயல்பாட்டைக் கொண்டுள்ளன, அது நமக்குத் தெரிந்தபடி கிரகத்தின் வாழ்க்கையை உருவாக்குகிறது.

வளிமண்டலத்தின் வரலாறு

La வளிமண்டலத்தில் இன்று நாம் அறிவோம் இது எப்போதும் இப்படி இல்லை. பூமி கிரகம் உருவாகி இன்று வரை மில்லியன் கணக்கான ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன, இது வளிமண்டலத்தின் கலவையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பூமியின் முதல் வளிமண்டலம் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய மற்றும் நீடித்த மழையிலிருந்து எழுந்தது, அது பெருங்கடல்களை உருவாக்கியது. வாழ்க்கைக்கு முன் வளிமண்டலத்தின் கலவை எழுந்தது நமக்குத் தெரிந்தபடி பெரும்பாலும் மீத்தேன் கொண்டது. பின், அது செய்கிறது 2.300 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு மேல், இந்த நிலைமைகளில் இருந்து தப்பிய உயிரினங்கள் உயிரினங்கள் மெத்தனோஜன்கள் மற்றும் அனாக்ஸிக்ஸ்அதாவது, அவர்கள் வாழ ஆக்ஸிஜன் தேவையில்லை. இன்று மெத்தனோஜன்கள் ஏரிகளின் வண்டல் அல்லது ஆக்ஸிஜன் இல்லாத மாடுகளின் வயிற்றில் வாழ்கின்றன. பூமி கிரகம் இன்னும் இளமையாக இருந்தது, சூரியன் குறைவாக பிரகாசித்தது, இருப்பினும், வளிமண்டலத்தில் மீத்தேன் செறிவு இருந்தது மாசுபடுதலுடன் இன்று இருப்பதை விட 600 மடங்கு அதிகம். இது கிரீன்ஹவுஸ் விளைவாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது, இது உலகளாவிய வெப்பநிலையை அதிகரிக்கக் கூடியது, ஏனெனில் மீத்தேன் நிறைய வெப்பத்தைத் தக்க வைத்துக் கொள்கிறது.

மெத்தனோஜன்கள்

வளிமண்டலத்தின் கலவை அனாக்ஸியாக இருந்தபோது மெத்தனோஜன்கள் பூமியை ஆண்டன. ஆதாரம்: http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html

பின்னர், பெருக்கத்துடன் சயனோபாக்டீரியா மற்றும் ஆல்கா, ஆக்ஸிஜனால் நிரப்பப்பட்ட கிரகம் மற்றும் வளிமண்டலத்தின் கலவையை சிறிது சிறிதாக மாற்றும் வரை, அது இன்று நம்மிடம் உள்ளது. தட்டு டெக்டோனிக்ஸ் நன்றி, கண்டங்களின் மறுசீரமைப்பு பூமியின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் கார்பனேட் விநியோகிக்க பங்களித்தது. அதனால்தான் வளிமண்டலம் குறைக்கும் வளிமண்டலத்திலிருந்து ஆக்ஸிஜனேற்றத்திற்கு மாறுகிறது. ஆக்சிஜன் செறிவு 15% நிலையான செறிவில் அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருக்கும் வரை உயர் மற்றும் குறைந்த சிகரங்களைக் காட்டுகிறது.

மீத்தேன் கொண்ட பழமையான வளிமண்டலம்

மீத்தேன் கொண்ட பழமையான வளிமண்டலம். ஆதாரம்: http://pulidosanchezbiotech.blogspot.com.es/p/el-reino-monera-se-caracteriza-por.html


19 கருத்துகள், உங்களுடையதை விடுங்கள்

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்கவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் *

*

*

 1. தரவுக்கு பொறுப்பு: மிகுவல் ஏஞ்சல் கேடன்
 2. தரவின் நோக்கம்: கட்டுப்பாட்டு ஸ்பேம், கருத்து மேலாண்மை.
 3. சட்டபூர்வமாக்கல்: உங்கள் ஒப்புதல்
 4. தரவின் தொடர்பு: சட்டபூர்வமான கடமையால் தவிர மூன்றாம் தரப்பினருக்கு தரவு தெரிவிக்கப்படாது.
 5. தரவு சேமிப்பு: ஆக்சென்டஸ் நெட்வொர்க்குகள் (EU) வழங்கிய தரவுத்தளம்
 6. உரிமைகள்: எந்த நேரத்திலும் உங்கள் தகவல்களை நீங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் நீக்கலாம்.

 1.   பருத்தித்துறை அவர் கூறினார்

  வணக்கம், தெர்மோஸ்பியர் ஆயிரக்கணக்கான டிகிரியை அடைந்தால் சி. ஒரு விண்கலம் அதன் வழியாக எப்படி சென்றிருக்க முடியும்?
  வெப்பநிலைக்குப் பிறகு வெப்பநிலை என்ன?
  உங்கள் பதிலுக்கு முன்கூட்டியே நன்றி

 2.   லியோனல் வென்ஸ் முர்காஸ் அவர் கூறினார்

  பருத்தித்துறை .. யாரும் வெளியேற முடியவில்லை!
  எல்லாம் ஒரு கதை பெரிய பொய் ... வெளியீட்டு வீடியோக்கள் அல்லது அனைத்து போலி ..
  அல்லது இன்னும் சிறப்பாக, பூமியின் சிஜிஐ படங்களைப் பாருங்கள், ஒருபோதும் ஒரு உண்மையான புகைப்படம் இல்லை, யாரும் செயற்கைக்கோள் சுற்றுவதைப் பார்த்ததில்லை .. நான் உங்களுக்குச் சொல்கிறேன் சகோ .. நாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டோம்

 3.   அப்போடெமஸ் அவர் கூறினார்

  The தெர்மோஸ்பியரில் நாம் காந்த மண்டலத்தைக் காண்கிறோம். பூமியின் ஈர்ப்பு புலம் சூரியக் காற்றிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாக்கும் வளிமண்டலத்தின் பகுதியாகும். "
  இந்த வாக்கியத்தில் அவர்கள் காந்தப்புலத்தை வைக்க வேண்டும், ஆனால் ஈர்ப்பு புலம் அல்ல என்று நினைக்கிறேன்.
  நன்றி

 4.   வேண்டாம் அவர் கூறினார்

  தகவல் மிகவும் நல்லது மற்றும் நன்றாக விளக்கப்பட்டுள்ளது… மிக்க நன்றி… படிக்கும் நம்மவர்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்

 5.   வேண்டாம் அவர் கூறினார்

  இதுபோன்ற தெளிவான மற்றும் எளிமையான வழியில் நம்மைத் தெரிவிக்க அனுமதிக்கும் நபரை / நபர்களை நான் வாழ்த்த விரும்புகிறேன். இந்த பக்கத்தை நான் மிகவும் பரிந்துரைக்கிறேன், கல்லூரியில் படிக்கும் எங்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். மிக்க நன்றி

 6.   லூசியானா ருடா லூனா அவர் கூறினார்

  சரி பக்கம் நன்றாக உள்ளது ஆனால் பொய்கள் உள்ளன ஆனால் மிக நன்றாக விளக்கப்பட்டுள்ளது விளக்கத்திற்கு நன்றி ?????

 7.   லூசியானா ருடா லூனா அவர் கூறினார்

  சரி பக்கம் நன்றாக உள்ளது ஆனால் பொய்கள் உள்ளன ஆனால் மிக நன்றாக விளக்கப்பட்டுள்ளது விளக்கத்திற்கு நன்றி ?????

 8.   லூசி அவர் கூறினார்

  பருத்தித்துறைக்கு பதிலளிக்கும் வகையில், வெப்பக் கவசங்களுக்கு நன்றி செலுத்துவதன் மூலம் கப்பல்கள் இந்த வெப்பநிலையைத் தாங்கும்
  பொதுவாக பினோலிக் பொருட்களால் ஆனது.

 9.   கிரிட்டோ அவர் கூறினார்

  என்னிடம் ஒரு கேள்வி சொல்லுங்கள்

 10.   டேனிலா பிபி? அவர் கூறினார்

  இந்த தகவல் மிகவும் நன்றாக உள்ளது ℹ படிக்கும் நம் அனைவருக்கும் இது உதவும் என்று நான் நினைத்தேன் 4 அடுக்குகள் மற்றும் 5 உள்ளன???

 11.   ரெபேக்கா மெலன்டெஸ் அவர் கூறினார்

  நான் திறந்த உயர்நிலைப் பள்ளியைப் படிக்கிறேன், தகவல் எனக்கு நிறைய உதவியது, அது நன்றாக விளக்கப்பட்டுள்ளது, நன்றி

 12.   நவோமி அவர் கூறினார்

  மிக்க நன்று நன்றி.

 13.   ஹெக்டர் மோரெனோ அவர் கூறினார்

  இவ்வளவு மோசடி, எல்லாம் ஒரு பொய், நண்பர்களே, ஒரு முழு கல்வி முறையும் வீழ்ச்சிக்கு கூட வெளியே செல்ல முடியாது, ஒரு முழு மூடிமறைப்பு.

  1.    கிறிஸ்டியன் ரோபர்டோ அவர் கூறினார்

   பாருங்கள் ஹெக்டர் மோர்னோ நான் அறிவியலை நம்புகிறேன், ஆனால் உங்கள் கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்ட உங்கள் கேள்விகளைத் திறந்து, கிரகம் ஏன் உருவாக்கப்பட்டது என்று நீங்களே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் கல்வி முறைக்கு வரம்புகள் உள்ளன, ஆனால் அது நம்மிடம் இல்லையென்றால் பூமி தட்டையானதா இல்லையா என்பதை நாம் ஏற்கனவே கண்டுபிடித்து வருவோம், இந்த உலகத்தின் உண்மை ஆனால் இப்போது எங்களிடம் அத்தகைய தொழில்நுட்பம் இல்லை என்பதால், நீங்கள் பதிலளிக்க முடியாது, நீங்கள் பூமியை விட்டு வெளியேற முடியவில்லை என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்கள், ஏனெனில் இது ஒரு மூடிமறைப்பு அல்ல என்று நீங்கள் கூறுகிறீர்கள், அது உண்மைதான், இல்லையெனில், ஒரு நபர் எங்களிடம் எதுவும் சொல்லியிருக்க மாட்டார், அவர் ஆச்சரியப்பட்டு கூறினார் பூமி தட்டையானது மற்றும் அங்கிருந்து நாம் ஒரு தட்டையான அல்லது வட்டமான பூமியில் வாழ்ந்தால், அவர்கள் எங்களுக்கு ஒரு எளிய பதிலைக் கொடுத்தால் அது வட்டமானது, ஏனென்றால் அது தட்டையானது என்றால் எல்லோரும் பூமியின் சக்தியால் ஈர்க்கப்படுவார்கள் மற்றும் சமநிலை இழக்கப்படும் பூமி ஏனெனில் சில இடங்களில் அது தூய்மையான குளிர் இரவு பகலாக இருக்கும், அந்த வகையான சமநிலை மோசமாக இருக்கும், ஏனென்றால் பூமி சுழன்று உலகம் முழுவதும் சுற்று வெப்பமாக இருந்தால் வெப்பம் மற்றும் யாரும் செய்ய மாட்டார்கள்காந்தத்தின் ஒரு புள்ளியில் ஈர்க்கப்பட்டேன், எனக்கு 13 வயதுதான், நான் சுமார் 4 ஆண்டுகளாக விழித்திருக்கிறேன், அது உங்கள் கேள்விக்கு சிறந்த முறையில் பதிலளிக்கலாம் அல்லது முடிவடையாது: 3: v

 14.   ஜான் அவர் கூறினார்

  பூமியைச் சுற்றி வரும் சந்திரன் தோராயமாக + -160 டிகிரியை எட்டுவதால், ஆயிரம் டிகிரி வெப்பநிலையில் எட்டப்பட்டதாக நான் நினைக்கவில்லை, மேலும் சூரியனுடன் மிக நெருக்கமாக இருக்கும் பாதரசத்தில் வெப்பநிலை வெப்பம் சுற்றி ஊசலாடுகிறது என்று நினைக்கிறேன் 600 டிகிரியில் அதிகபட்சம் 1000, எனவே இது தர்க்கரீதியானதல்ல…. இது ஒரு எழுத்துப்பிழை என்று நான் நினைக்கிறேன்.

 15.   எட்விங் ரோட்ரிக்ஸ் அவர் கூறினார்

  வணக்கம், தகவலுக்கு மிக்க நன்றி, நான் பக்கத்தை விரும்புகிறேன், இது எப்போதும் பள்ளி பணிகளுக்கு உதவுகிறது மற்றும் தகவல் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
  நன்றி ?.

 16.   லிசாண்ட்ரோ மிலேசி அவர் கூறினார்

  ஜுவானுக்கு பதிலளித்தார். வெப்பநிலை சூரியன் பிரகாசிக்கிறதா இல்லையா என்பதைப் பொறுத்தது. ஒற்றை வெப்பநிலையைப் பற்றி பேசுவது நீங்கள் செய்யும் தவறு. சூரிய கதிர்வீச்சு வந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் இது நிறைய மாறுபடும். உதாரணமாக, நிலவின் தரையிறக்கங்கள் சூரிய ஒளியில் செய்யப்படுகின்றன, ஆனால் குளிர் உறைந்து போகிறது.
  மேற்கோளிடு

 17.   ஜூடித் ஹெரெரா அவர் கூறினார்

  நான் அதை நேசித்தேன், தகவல் நல்லது மற்றும் புள்ளிக்கு, மிக்க நன்றி

 18.   அலெஜான்ட்ரோ அல்வாரெஸ் அவர் கூறினார்

  எல்லோருக்கும் வணக்கம்… !!!
  நான் இந்த தளத்திற்கு புதியவன், மிக்க நன்றி.
  பூமியின் பல்வேறு திறன்களைப் பற்றி நான் ஒரு கட்டுரையைப் படித்துக்கொண்டிருந்தேன், அந்த அறிக்கை மிகவும் முழுமையானதாகவும் தீவிரமாகவும் இருந்தது. உருகுவேவிலிருந்து மேலும் கற்றுக் கொள்வேன் என்று நான் நம்பவில்லை !!!
  அலெஜான்ட்ரோ * இரும்பு * அல்வாரெஸ். .. !!!