Brandrisk karta

Karta över brandrisk i Spanien

Spanien måste möta mer än 16 tusen bränder varje år. Nu skapar de en brandriskkarta där de kan se vilken gemenskap som drabbas mest.

Vattenkvaliteten i Europa är ännu sämre än väntat

Ramdirektivet för vatten föreslår Europeiska unionen en avsevärd förbättring av kvaliteten på sötvatten till 2015. Idag är detta mål långt ifrån uppnått, de giftiga nivåerna i vattenförekomsterna är fortfarande extremt höga.

Geotermisk energi. Växthus och deras tillämpning inom jordbruket

Geotermisk energi är den energi som kan erhållas genom att dra nytta av jordens inre värme. Denna värme beror på flera faktorer, dess återstående värme, den geotermiska gradienten (temperaturökning med djup) och radiogen värme (förfall av radiogena isotoper), bland andra.