Cilësia e ujit në Evropë është edhe më e keqe sesa pritej

Direktiva Kuadër e Ujit i propozon Bashkimit Evropian një përmirësim thelbësor në cilësinë e ujit të ëmbël deri në vitin 2015. Deri më sot ky objektiv është larg përmbushjes, nivelet toksike në trupat ujorë mbeten jashtëzakonisht të larta.

Energjia gjeotermale. Sera dhe zbatimi i tyre në bujqësi

Energjia gjeotermale është ajo energji që mund të merret duke përfituar nga nxehtësia e brendshme e Tokës. Kjo nxehtësi është për shkak të disa faktorëve, nxehtësisë së saj të mbetur, gradientit gjeotermik (rritja e temperaturës me thellësi) dhe nxehtësisë radiogjenike (prishja e izotopeve radiogjenike), ndër të tjera.