A. Esteban

Emri im është Antonio, unë kam një diplomë në Gjeologji, një Master në Inxhinierinë e Ndërtimit të aplikuar në Punët Civile dhe një Master në Gjeofizikë dhe Meteorologji. Kam punuar si gjeolog në terren dhe si shkrimtar i raporteve gjeoteknike. Unë gjithashtu kam kryer hetime mikrometeorologjike për të studiuar sjelljen në CO2 atmosferike dhe nëntokësore. Shpresoj të mund të kontribuoj në grurin tim të rërës për ta bërë një disiplinë kaq tërheqëse si meteorologjia gjithnjë e më të arritshme për të gjithë.