Kasale klaudi

Unë jam rritur në fshat, duke mësuar nga gjithçka që më rrethonte, duke krijuar një simbiozë të lindur midis përvojës dhe asaj lidhje me natyrën. Ndërsa vitet kalojnë, unë nuk mund të mos jem i magjepsur nga ajo lidhje që të gjithë ne mbartim brenda në botën natyrore.