Geotermalna energija. Rastlinjaki in njihova uporaba v kmetijstvu

Geotermalna energija je tista energija, ki jo lahko dobimo z izkoriščanjem notranje toplote Zemlje. Ta toplota je med drugim posledica več dejavnikov, lastne preostale toplote, geotermalnega gradienta (naraščanje temperature z globino) in radiogene toplote (razpad radiogenih izotopov).