Nemecký Portillo

Mám titul z environmentálnych vied a magisterský titul z environmentálneho vzdelávania na univerzite v Malage. Od malička ma fascinovalo pozorovanie oblohy a jej premien, a tak som sa rozhodol študovať na vysokej škole meteorológiu a klimatológiu. Vždy som bol nadšený pre oblaky a atmosférické javy, ktoré nás ovplyvňujú. V tomto blogu sa snažím odovzdať všetky poznatky potrebné na pochopenie našej planéty a fungovania atmosféry o niečo viac. Prečítal som množstvo kníh o meteorológii a atmosférickej dynamike a rád sa o to, čo som sa dozvedel, delím so svojimi čitateľmi. Mojím cieľom je, aby tento blog bol priestorom na šírenie, učenie a zábavu pre všetkých milovníkov prírody a klímy.