David melguizo

Som geológ, magister v geofyzike a meteorológii, ale predovšetkým ma nadchne pre vedu. Pravidelný čitateľ prelamovaných vedeckých časopisov ako Science alebo Nature. Urobil som projekt v oblasti vulkanickej seizmológie a zúčastnil som sa postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie v Poľsku v Sudetoch a v Belgicku v Severnom mori, ale okrem možného formovania sú mojou vášňou sopky a zemetrasenia. Nie je nič ako prírodná katastrofa, ktorá by mala mať oči otvorené a mať počítač zapnutý celé hodiny, aby ma o tom informoval. Veda je moje povolanie a moja vášeň, bohužiaľ, nie moje povolanie.

David Melguizo od septembra 20 napísal 2013 článkov