ඇන්ටාක්ටික් කාන්තාරය

ඇන්ටාක්ටිකාව පිළිබඳ කුතුහලයන් 24 ක්

ලෝකයේ විශාලතම කාන්තාරය ගැන ඔබ දන්නේ කුමක්ද? ඔබ තවමත් නොදන්නා කරුණු 24 ක් වත් ඇති බව සහතිකයි. ඇන්ටාක්ටිකාව පිළිබඳ කුතුහලයන් 24 ක් ඇතුළත් කර සොයා ගන්න.

සිලෝමොටෝ

සීලෝමොටෝ, අහසේ භූමිකම්පාවක්

Cielomoto, භූමිකම්පාවක් වාතයේ සිදුවන අතර ඒ සඳහා තවමත් තාර්කික පැහැදිලි කිරීමක් නොමැත. මෙම කාලගුණ විද්‍යාත්මක සංසිද්ධිය ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න

සුළි කුණාටුව 1

සුළි කුණාටුවෙන් පසු: ඡායාරූප

එක්සත් ජනපදයේ ගත් ඡායාරූප එකතුවක්, බලපෑමට ලක්වූවන් සුළි කුණාටුවක් ගමන් කිරීම සමඟ කටයුතු කරන්නේ කෙසේද යන්න තේරුම් ගැනීමට අපට උපකාරී වේ.

කුමුලෝනිම්බස්, කුණාටු වලාකුළු

කුමුලෝනිම්බස්

WMO ට අනුව, කුමුලෝනිම්බස් කඳුකරයේ හෝ විශාල කුලුනු ස්වරූපයෙන් සැලකිය යුතු සිරස් වර්ධනයක් සහිත thick න හා cloud න වලාකුළක් ලෙස විස්තර කෙරේ. එය කුණාටු සමඟ සම්බන්ධ වේ.

සමුච්චය

සමුච්චිතය

සමුච්චිත වලාකුළු යනු සිරස් අතට වර්ධනය වන වලාකුළු වන අතර එය ප්‍රධාන වශයෙන් පෘථිවි පෘෂ් at යේ වාතය උණුසුම් වීම සඳහා අනුග්‍රහය දක්වන සිරස් ධාරා මගින් සෑදී ඇත.

ස්ට්රැටස්

ස්ට්රැටස් කුඩා ජල බිංදු වලින් සමන්විත වුවද ඉතා අඩු උෂ්ණත්වවලදී කුඩා අයිස් අංශු වලින් සමන්විත විය හැකිය.

ජැක්සන්වල ආලෝක කණු

ආලෝක කණු, ලස්සන ආලෝක ආචරණයක්

ආලෝක කුළුණු, වායුගෝලයේ අයිස් චන්ද්‍රයා, සූර්යයා හෝ කෘතිම ප්‍රභවයකින් එන ආලෝකය පරාවර්තනය කරන විට ස්වභාවිකව සිදුවන සුන්දර ආලෝක ආචරණයකි.

නිම්බොස්ට්‍රැටස් පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණය

නිම්බොස්ට්‍රාටස්

නිම්බොස්ට්‍රැටස් අළු, බොහෝ විට අඳුරු වලාකුළු තට්ටුවක් ලෙස විස්තර කර ඇති අතර, වර්ෂාව හෝ හිම වර්ෂාපතනයෙන් වැසී ඇති පෙනුමකින් එය වැසී යයි.

ඇල්ටොකුමුලස්

ඇල්ටොකුමුලස්

ඇල්ටොකුමුලස් මධ්‍යම වලාකුළු ලෙස වර්ගීකරණය කර ඇත. මෙම වර්ගයේ වලාකුළු ඉතා විවිධාකාර හැඩයන්ගෙන් සෑදී ඇති බැංකුවක්, තුනී ස්ථරයක් හෝ වලාකුළු තට්ටුවක් ලෙස විස්තර කෙරේ.

සිරෝකුමුලස්

සිරෝකුමුලස්

සිරෝකුමුලස් ගස් සෙවණැලි නොමැතිව ඉතා කුඩා මූලද්‍රව්‍ය වලින් සමන්විත බැංකුවක්, තුනී ස්ථරයක් හෝ සුදු වලාකුළු පත්රයකින් සමන්විත වේ. ඔවුන් සිටින මට්ටමේ අස්ථාවරත්වය පවතින බව ඔවුන් හෙළි කරයි.

සිරස්

සිරස්

සිරස් යනු ඉහළ වලාකුළකි, සාමාන්‍යයෙන් අයිස් ස් st ටික වලින් සෑදී ඇති සුදු සූතිකා ස්වරූපයෙන්.