කුණාටු ෆේබියන් හානිය

ස්කොල් ෆේබියන්

ෆේබියන් කුණාටුව නිසා ඇති වූ ලක්ෂණ, ලක්ෂණ සහ හානිය පිළිබඳව ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු.

නිවර්තන කුණාටුවක් ඇතිවීම

නිවර්තන කුණාටුව

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියන්නේ නිවර්තන කුණාටුවක් යනු කුමක්ද සහ එහි ලක්ෂණ පිළිබඳව ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

නියඟය සහ වැදගත් නරඹන්නා

නියඟ නරඹන්නා

නියඟය නරඹන්නා සහ එහි ලක්ෂණ පිළිබඳව ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

වායුගෝලීය සංසිද්ධි

වායුගෝලීය සංසිද්ධි

අපගේ පෘථිවියේ සිදුවන ප්‍රධාන වායුගෝලීය සංසිද්ධි සහ ඒවායේ ලක්ෂණ මොනවාදැයි අපි ඔබට කියමු.

ඩෝරියන් සුළි කුණාටුව

ඩෝරියන් සුළි කුණාටුව

ඩෝරියන් සුළි කුණාටුව සහ එහි හේතු පිළිබඳව ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

දරුණු ගිනි කඳු පිපිරීම්

ගිම්හානය නැති වසර

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට ගිම්හානයකින් තොරව වසර ගැන දැනගත යුතු සියල්ල සහ එහි හේතු අපි ඔබට කියමු. එහි ආරම්භය හා ප්‍රතිවිපාක ගැන තව දැනගන්න.

වහල මත අයිස්

අයිසිකල්ස්

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියන්නේ අයිස් කුට්ටි, ඒවා සෑදීම හා සිදුවිය හැකි අන්තරායන් ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ලයි. වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

සුළි සුළං කාණ්ඩය 5

හගිබිස් සුළි කුණාටුව

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියන්නේ ටයිෆූන් හගිබිස් සහ එහි ලක්ෂණ ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල. ශක්තිමත්ම සුළි කුණාටුව ගැන ඉගෙන ගන්න

කැනිකුල

කැනිකුල

තාප තරංගය සහ එහි ලක්ෂණ ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. මෙම සංසිද්ධිය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

ස්කොවාල් මිගෙල්

ස්කොවාල් මිගෙල්

මිගෙල් සහ එය සෑදීම ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

කාලගුණයේ වෙනස්වීම් සහ අසාත්මිකතා

දේශගුණය සහ අසාත්මිකතා

කාලගුණය සහ අසාත්මිකතා අතර සම්බන්ධතාවය ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

සුළඟ නිසා භයානක ගොඩබෑම

ෂියර්

රැවුල කැපීම සහ එය ගුවන්යානයේ ප්‍රතිවිපාක ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

ලොරෙන්සෝ සුළි කුණාටුව

ලොරෙන්සෝ සුළි කුණාටුව

ලොරෙන්සෝ සුළි කුණාටුව, එහි ආරම්භය සහ දේශගුණික විපර්යාස සමඟ ඇති විය හැකි සම්බන්ධතාවය ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු.

චන්ද්රිකාවේ සිට කුණාටු මහිමය

ස්කොල් ග්ලෝරියා

ග්ලෝරියා කුණාටුවේ 2020 ආරම්භයේදී ඇති වූ ග්ලෝරියා කුණාටුවේ සියලු විස්තර අපි ඔබට කියමු. එහි ආරම්භය හා ප්‍රතිවිපාක ගැන ඉගෙන ගන්න.

ටොනාඩෝස්

ෆුජිටා පරිමාණය

ෆුජිටා ටෝනාඩෝ පරිමාණයේ සියලුම ලක්ෂණ සහ වැදගත්කම අපි ඔබට විස්තරාත්මකව කියමු. ඒ සියල්ල මෙතැනින් දැන ගන්න.

orographic වර්ෂාව

භූගෝලීය වර්ෂාව

ඕරොග්‍රැෆික් වැසි සහ එහි ලක්ෂණ ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. මෙම වර්ගයේ වැසි ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් දැන ගන්න.

සංවහන වැසි ආකෘති

සංවහන වැසි

සංවහන වැසි, ඒවා ඇතිවීම සහ ලක්ෂණ ගැන සියල්ල ඉගෙන ගන්න. අපි එය විස්තරාත්මකව මෙහි විස්තර කරමු.

වලාකුළු

උණුසුම් ඉදිරිපස

උණුසුම් පෙරමුණ, එහි ලක්ෂණ සහ ගොඩනැගීම ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

ආප්ප සෑදීම

ආප්ප

මෙම ලිපියෙන් අපි කුණු බඳුන ආරම්භ වන්නේ කෙසේද, එහි ප්‍රති and ල සහ ප්‍රතිවිපාක මොනවාද යන්න පැහැදිලි කරමු.

හිම මට්ටම ගණනය කරන්න

හිම මට්ටම ගණනය කරන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගැනීමට ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. සැලකිල්ලට ගත යුතු දේ ගැන තව දැනගන්න.

අකුණු පුහුණුව

ෆුල්ගුරයිට්

ෆුල්ගුරයිට් සහ එහි ගුණාංග ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියමු. මෙම අමුතු සැකැස්ම ගැන තව දැනගන්න.

වායුගෝලීය බලපෑම

Parhelion

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියන්නේ පාර්ලිලියන් සහ එහි ලක්ෂණ ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල. මෙම වායුගෝලීය සංසිද්ධිය ගැන තව දැනගන්න.

ගුවන් ගමන් අයිසිං

අයිසිං

අයිසිං, එහි ලක්ෂණ සහ එයින් ඇති විය හැකි බලපෑම් පිළිබඳව ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

අකුණු සැර වැදීම

වියළි කුණාටුව

වියළි කුණාටුවක් යනු කුමක්ද සහ එය ඇතිවන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

ලාක්ෂණික කිරණ වර්ග

අකුණු වර්ග

පවතින විවිධ කිරණ වර්ග සහ ඒවායේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි පැහැදිලි කරන්නෙමු.

ගිම්හාන කුණාටු

ගිම්හාන කුණාටු

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියන්නේ ගිම්හාන කුණාටු යනු කුමක්ද සහ ඒවා ඇතිවන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

ධාරානිපාත වර්ෂාව

ධාරානිපාත වර්ෂාව

ධාරානිපාත වර්ෂාව ඇතිවන්නේ කෙසේද සහ එහි ප්‍රතිවිපාක මොනවාදැයි අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

medicine ෂධ

වෛද්‍ය විද්‍යාව

Medic ෂධයේ සියලුම ලක්ෂණ සහ එයින් ඇති විය හැකි ප්‍රතිවිපාක අපි ඔබට කියමු. මෙම ආන්තික කාලගුණ සංසිද්ධිය ගැන සියල්ල ඉගෙන ගන්න.

ixion දැවෙන රෝදය

Ixion

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියන්නෙමු Ixion හි මූලාරම්භය සහ ග්‍රීක පුරාවෘත්තය සහ 22º සූර්ය විවරය. මෙහි ඇති සියල්ල දැන ගන්න.

අඩු මුහුදු මට්ටම

රිස්සගස්

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට රිස්සගා වල සියලුම ලක්ෂණ සහ සම්භවය පෙන්වමු. මෙම උදම් සංසිද්ධිය ගැන තව දැනගන්න.

සමුද්‍ර අත්

සමුද්‍ර අත්

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියන්නේ අත් ආවරණයක් යනු කුමක්ද, එය සෑදූ ආකාරය සහ එහි ප්‍රති are ල මොනවාද යන්නයි. මෙම ආන්තික කාලගුණ සංසිද්ධිය ගැන තව දැනගන්න.

රම්බල්

රයිම් යනු දර්ශනීය භූ දර්ශන අතහැර යන කාලගුණ විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියකි. එය සෑදූ ආකාරය සහ එහි ආරම්භය කුමක්ද යන්න මෙහි ඉගෙන ගන්න.

තාප ප්‍රතිලෝම

මෙම ලිපියෙන් අපි තාප ප්‍රතිලෝම යනු කුමක්ද සහ එය සිදු වන්නේ කෙසේද යන්න විස්තරාත්මකව විස්තර කරමු. එය දූෂණයට සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගන්න.

කාන්තාර වැලි

වැලි ගඟ

මෙතරම් ආන්දෝලනයට තුඩු දුන් වැලි ගඟේ ආරම්භය අපි පැහැදිලි කරමු. මෙය අමුතු සංසිද්ධියකි. මෙහි රහස් සොයා ගන්න.

මෝසම් වැසි

මෝසම්

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියන්නේ එහි ලක්ෂණ මොනවාද, ඒවා සෑදෙන්නේ කෙසේද සහ මෝසම් වැසි වල ප්‍රතිවිපාක මොනවාද යන්නයි. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

ජල උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම

පිපිරීම

මෙම ලිපියෙන් අපි විස්තර කරන්නේ මල් පිපීම යනු කුමක්ද සහ එය සාගර ජීවීන්ට බලපාන්නේ කෙසේද යන්නයි. අනාගතයේදී එය ප්‍රතිවිපාක ගෙන දෙයිද? එය මෙතැනින් සොයා ගන්න.

සුළඟ නගර කැටි කරයි

ධ්‍රැවීය සුළි යනු කුමක්ද?

මෙම ලිපියෙන් ඔබට ධ්‍රැවීය සුළි යනු කුමක්ද සහ එය බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශයේ කාලගුණයට බලපාන්නේ කෙසේද යන්න දැනගත හැකිය. ඒ ගැන මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

වායු ස්කන්ධ

වායු ස්කන්ධ

වායුගෝලයේ වායු ස්කන්ධයන්ගේ ගතිකතාවයන් ක්‍රියා කරන ආකාරය අපි ඔබට කියමු. වායු ස්කන්ධ වර්ග සහ ඒවා කෙතරම් වැදගත් දැයි දැන ගන්න.

කුණාටුවකින්, අකුණු පහරකින් හෝ ගිගුරුම් හ of ින් කවදාවත් බිය නොවූ අය. අකුණු සැර වැදීම සාපේක්ෂව කිට්ටු වන විට හෝ නිවස පුරා ගිගුරුම් හ loud ඇසෙන විට පහර වැදීම සාමාන්‍ය දෙයකි. කෙසේ වෙතත්, අකුණු හා ගිගුරුම් පිළිබඳ ළමා කාලයේ දී සුලභ බියක් බ්‍රොන්ටෝෆෝබියා ලෙස හැඳින්වේ. එය කුඩා කල සිටම අකුණු හා ගිගුරුම් වලට ඇති බිය මිස අන් කිසිවක් නොවේ. කාලයාගේ ඇවෑමෙන් ප්‍රතිකාර කළහොත් වැඩිහිටි වියට පා තබන්නේ නැත. මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට විස්තරාත්මකව කියන්නට යන්නේ බ්‍රොන්ටෝෆෝබියාව යනු කුමක්ද, එහි ඇති රෝග ලක්ෂණ මොනවාද සහ එය නිවැරදිව ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා කළ හැකි දේ. බ්‍රොන්ටෝෆෝබියා යනු කුමක්ද? මෙම ආබාධය කාංසාව වන අතර එය කුණාටු පිළිබඳ භීතික බිය හා සම්බන්ධ වේ. අකුණු හා ගිගුරුම් ද පුද්ගලයා තුළ බිය ඇති කරයි. නිදසුනක් වශයෙන්, ගිගුරුම් හ of සමඟ, බ්‍රොන්ටෝෆෝබියා ඇති පුද්ගලයා බියෙන් වෙව්ලන්නට පටන් ගනී, නරක යැයි හැඟේ, අධික ලෙස දැනේ, සහ පොදුවේ නරක යැයි හැඟේ. එය තරමක් අතිශයෝක්තියට නැංවූ, අතාර්කික සහ පාලනය කළ නොහැකි භීතියකි. එම පුද්ගලයා ස්වභාවධර්මයේ මෙම නියෝජිතයින්ට නිරාවරණය වන සෑම අවස්ථාවකම කාංසාවට ප්‍රතිචාරයක් දක්වා වර්ධනය වේ. කාංසාවේ ප්‍රතිචාරයේ ප්‍රති ence ලයක් ලෙස, පුද්ගලයා තුළ භීතිය ඇති කරන මෙම තත්වය වළක්වා ගැනීමේ අරමුණින් සිදුකරන ලද හැසිරීම්, ක්‍රියා සහ විවිධ හැසිරීම් වල ප්‍රසංගයක් ආරම්භ වේ. මෙම පුද්ගලයාට හැකි ඉක්මනින් ඔහුට බාධා කරන තත්වයෙන් පලා යාමට අවශ්‍යය. සාමාන්‍යයෙන්, බ්‍රොන්ටෝෆෝබියාව සාමාන්‍යයෙන් පෙර වයසේදී පෙනෙන්නට පටන් ගනී. ළමයින්ට කුණාටු වලට බිය වීම සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වාභාවිකය. කෙසේ වෙතත්, මෙම බිය කාලයත් සමඟ තීව්‍ර වී විශාල වුවහොත් එය සැබෑ භීතිකාවක් බවට පරිවර්තනය විය හැකිය. බ්‍රොන්ටෝෆෝබියා රෝගයෙන් පෙළෙන පුද්ගලයෙකු ජීවත් වන ප්‍රදේශයේ කුණාටු බහුලව තිබේ නම්, මෙම භීතිකාව එම පුද්ගලයාගේ ජීවිතයේ වර්ධනයට සැලකිය යුතු ලෙස බාධා කළ හැකිය. කුණාටු වලට බිය වන පුද්ගලයෙකු මසකට කුණාටු 1 ක් හෝ 2 ක් ඇති ප්‍රදේශයක සිටින බව සිතන්න. කුඩා කල සිටම ඔහුට හොඳින් සලකන්නේ නැත යන සරල කාරණය නිසා ඔහු දිගින් දිගටම අනවශ්‍ය බිය වලට නිරාවරණය වනු ඇත. මෙම භීතිකාව ඇති පුද්ගලයින් සඳහා psych ලදායී මානසික ප්‍රතිකාර තිබේ. කාංසාව ආබාධ ඔබට බ්‍රොන්ටෝෆෝබියා ඇති බව දැන ගැනීමට, කාංසාව ආබාධ සැලකිල්ලට ගැනීම හොඳ රෝග ලක්ෂණයකි. බ්‍රොන්ටෝෆෝබියා හි වඩාත් සෘජු රෝග ලක්ෂණය හෝ ප්‍රතිවිපාකය නම්, එයින් පීඩා විඳින පුද්ගලයා සෑම විටම ඔහු බිය වන නිරන්තර තත්වයන්ගෙන් වැළකී සිටීමට හෝ පලා යාමට උත්සාහ කරන බව දැකීමයි. නිදසුනක් වශයෙන්, අඳුරු වලාකුළු කිහිපයක් දැකීමෙන්, කිසිවක් නොමැති වෙනත් පැත්තකට යාමට උත්සාහ කරන්න. කුණාටුවක් ඇති වේ යැයි සිතීම ඇයව දැඩි ලෙස කෝපයට පත් කරවයි. බ්‍රොන්ටෝෆෝබියා රෝගයෙන් පෙළෙන පුද්ගලයාගේ ප්‍රධාන ලක්‍ෂණ මේවා ය: person මෙම පුද්ගලයාට ඔවුන් සිටින තත්වය පිළිබඳ අධික හා අසමාන බියක් ඇත. You ඔබට ඇති භීතියට සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ තර්කනයන් නොමැත. එය අතාර්කික හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි අදහස් මත පදනම් වේ. නිවස තුළ අකුණු සැර වැදීම, ගිගුරුම් හ the නිසා ජනේල කැඩිය හැකිය. Fear මෙම බියෙන් පෙළෙන අයට එය පාලනය කළ නොහැක, ඔවුන්ට සහයෝගය දැක්වීමට යමෙකු සිටියත් ඔවුන්ට නරක කිසිවක් සිදු නොවන බව ඔවුන්ට පැවසුවද. • සාමාන්‍යයෙන්, බ්‍රොන්ටෝෆෝබියා රෝගයෙන් පෙළෙන පුද්ගලයා අතාර්කික බිය යැයි කියනු ලබන තත්වයන්ගෙන් පලා යාමට මංමුලා සහගත ලෙස උත්සාහ කරයි. Person මෙම පුද්ගලයා භීතියට පත් නොවන්නේ නම්, එය ස්ථීර වී නරක ප්‍රතිවිපාක ඇති කළ හැකිය. බ්‍රොන්ටෝෆෝබියාවේ රෝග ලක්ෂණ පළමු හා වඩාත් සුලභ වන්නේ ඉහත සඳහන් කළ කාංසාවයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ සියලුම මිනිසුන් භීතිකාව එකම ආකාරයකින් ප්‍රකාශ කරනු ඇති බවයි. සෑම පුද්ගලයෙකුටම තමන්ගේම අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ ක්‍රමයක් ඇති අතර, සාමාන්‍ය රෝග ලක්ෂණ මොනවාදැයි අපට සාමාන්‍ය ආකාරයකින් දැක ගත හැකිය: භෞතික රෝග ලක්ෂණ අත්විඳින භීතිය සහ කාංසාව සාමාන්‍යයෙන් ශරීරයේ වෙනස්කම් හා වෙනස්වීම් මාලාවක් ලබා දෙයි. අපට පෙනී යන්නේ: heart හෘද ස්පන්දන වේගය වැඩි වීම. • හිසරදය. Unit කාල ඒකකයකට වැඩි ශ්වසනය. Breath පුද්ගලයාට හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවයක් දැනේ. The මාංශ පේශිවල ආතතිය. දහඩිය වැඩි වීම. Ause ඔක්කාරය හෝ වමනය. The නරකම අවස්ථාවන්හිදී සවි ness ානකත්වය නැතිවීම. සංජානන රෝග ලක්ෂණ බ්‍රොන්ටෝෆෝබියා සතුව ඇත්තේ මෙම ශාරීරික රෝග ලක්ෂණ පමණක් නොව, කුණාටුවක් ඇති බව හෝ පැමිණෙන බව දුටු විට පුද්ගලයාගේ දුක් වේදනා පිටතින් වටහා ගත හැකිය. සංජානන රෝග ලක්ෂණ ද ඇත. නිදසුනක් වශයෙන්, බලපෑමට ලක්වූ පුද්ගලයාට පාලනය කළ නොහැකි අදහස් සහ කුණාටු නිසා ඇති වන සැබෑ අන්තරාය ගැන එතරම් අවබෝධයක් නැත. කාලගුණ විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක ප්‍රතිවිපාක විනාශකාරී ආකාරයකින් පරිකල්පනය කෙරේ. එය විශ්වාස කළත් නැතත්, ඔහු තම මනස නැති කර ගැනීමට බිය වන අතර තාර්කිකව ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේදැයි නොදැන සිටී. මේ හේතුව නිසා, ඔබ සැමවිටම කුණාටුවට නිරාවරණය වන අවස්ථාවන් වළක්වා ගැනීමට අවශ්‍යය. චර්යාත්මක රෝග ලක්ෂණ මෙම පෙර රෝග ලක්ෂණ දෙක අනෙක් පුද්ගලයින්ට වඩා පැහැදිලිවම වෙනස් වන හැසිරීම් වලට තුඩු දෙයි. වඩාත්ම ඇඟවුම් කරන්නේ උත්තේජනය දැනටමත් පෙනෙන්නට ඇති විට, බිය වූ තත්වයෙන් මිදීම හෝ පලා යාමයි. අනෙක් අතට, පුද්ගලයාට කුණාටුවෙන් පලා යා නොහැකි නම්, ඔවුන් ඒ ගැන නොසිතන ලෙස හෝ ඔවුන් කුණාටුවක සිටින බව අමතක කිරීමට උත්සාහ කරන පරිදි සියලු ආකාරයේ දේවල් කිරීමට උත්සාහ කරනු ඇත.ප්‍රතිකාර භීතිකාව ප්‍රතිකාර කරන්නේ කෙසේද යන්න නාස්ති වන රෝගයක් විය හැකිය, විශේෂයෙන් පුද්ගලයා නම් මෙම කුණාටු වලට දිගින් දිගටම නිරාවරණය වන්නේ එයට හිතකර දේශගුණයක් මගිනි. සංජානන හා චර්යාත්මක චිකිත්සාව මෙම භීතිකාවට ප්‍රතිකාර කිරීමේදී විශිෂ්ට ප්‍රති results ල ලබා ගනී. ඔබ ප්‍රතිකාරයක් ආරම්භ කරන විට, අප කලින් දැක ඇති රෝග ලක්ෂණ 3 ඉවත් කිරීමේ අරමුණින් ශිල්පීය ක්‍රම මාලාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඔබ උත්සාහ කරයි. සංජානන ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය තුළින් කුණාටු පිළිබඳ අතාර්කික විශ්වාසයන් වෙනස් කළ හැකි අතර එමඟින් පුද්ගලයාට ඉතිරි රෝග ලක්ෂණ අඩු කර ගත හැකිය. එවැනි අවස්ථාවක කුණාටුව භයානක නොවන බව පුද්ගලයෙකු දන්නේ නම්, ඔහු සන්සුන් විය හැකිය. විද්‍යාව මේ සඳහා බොහෝ උපකාර කරයි. අනෙක් අතට, මිනිසුන් තුළ අකුණු සැර වැදීම පිළිබඳ negative ණාත්මක ප්‍රවෘත්ති මිනිසුන් තුළ ඊටත් වඩා බියක් ඇති කරයි. ප්රතිකාර අතරතුර, ඔබ ඒවා පැහැදිලි කරන්නේ කෙසේදැයි දැන සිටිය යුතු නමුත් ඒවා මඟ හැර හෝ ඒ ගැන බොරු නොකියන්න.

බ්‍රොන්ටෝෆෝබියා

මෙම ලිපියෙන් ඔබට බ්‍රොන්ටෝෆෝබියා පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සොයාගත හැකිය: අකුණු හා ගිගුරුම් වලට ඇති බිය. එය හඳුනා ගන්නේ කෙසේදැයි දැන ගැනීමට ඇතුළු වන්න.

චක්‍රලේඛ-තිරස් චාප

ගින්දර දේදුන්න

ගින්නෙහි දේදුන්නෙහි රහස් මෙම ලිපියෙන් ඔබට සොයාගත හැකිය. මෙම දර්ශනීය සංසිද්ධිය ඇතිවීමට හේතුව දැන ගන්න.

කාලගුණ විද්‍යාවේ පෙරමුණ

නළල වැසී ඇත

කාලගුණ විද්‍යාවේදී එක්තරා කාලගුණ විද්‍යාත්මක තත්වයක් හැඳින්වීමට ගුප්ත ඉදිරිපස යන පදය භාවිතා වේ. මෙම ලිපියෙන් අපි එය විස්තරාත්මකව විස්තර කරමු.

සීතල ඉදිරිපස වැසි

සීතල ඉදිරිපස

සීතල පෙරමුණක් යනු කුමක්ද සහ එය සෑදෙන්නේ කෙසේද යන්න අපි විස්තරාත්මකව විස්තර කරමු. එහි ලක්ෂණ සහ ප්‍රතිවිපාක ගැන දැන ගැනීමට මෙතැනට ඇතුළු වන්න. එය අතපසු නොකරන්න!

හිම කැට

හිම කැට

හිම කැට යනු කුමක්ද සහ එය සෑදෙන්නේ කෙසේද යන්න දැන ගැනීමට මෙම ලිපිය කියවීමට ඇතුළු වන්න. මෙම කාලගුණ විද්‍යා සංසිද්ධිය සහ එහි ප්‍රතිවිපාක ගැන සියල්ල දැන ගන්න.

අපසරනය වන ප්‍රදේශ

අපසරනය සහ අභිසාරීතාව

කාලගුණ විද්‍යාවේ අභිසාරීතාව සහ අපසරනය පිළිබඳ සංකල්ප සහ ඒවාට ඇති වැදගත්කම ගැන ඉගෙන ගන්න. මෙන්න අපි ඔබට සියල්ල පැහැදිලි කරන්නෙමු.

තණකොළ මත හිම

ෆ්‍රොස්ට්

හිම යනු කුමක්ද සහ එය සෑදෙන්නේ කෙසේද යන්න අපි විස්තරාත්මකව විස්තර කරමු. පුහුණු ක්‍රියාවලිය සහ එයින් ඇති විය හැකි ප්‍රතිවිපාක ඉගෙන ගැනීමට මෙතැනට ඇතුළු වන්න.

ෂවර්

ෂවර්

මෙම ලිපියෙන් ඔබට වැසි ගැන දැනගත යුතු සියල්ල සොයාගත හැකිය. වෙනත් සංසිද්ධීන්ගෙන් එය වෙන්කර හඳුනා ගැනීමට ඇතුළු වන්න.

දෘශ්‍යතාව

කැලිමා

මීදුම යනු කුමක්ද සහ එය මීදුම සහ මීදුම වැනි අනෙකුත් කාලගුණ සංසිද්ධීන්ගෙන් වෙනස් වන්නේ කෙසේදැයි ඉගෙන ගන්න. සෑම දෙයක්ම හොඳින් දැනගන්න.

වෙරළබඩ මීදුම

මීදුම

මෙම ලිපියෙන් අපි මීදුම යනු කුමක්ද සහ එය මීදුමෙන් වෙනස් වන්නේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කරමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා මෙහි ඇතුළත් කරන්න.

කුණාටුව

කුණාටුව

මෙම ලිපියෙන් ඔබට කුණාටුවක් යනු කුමක්ද, එහි ඇති ලක්ෂණ, එය සෑදූ ආකාරය සහ කුමන වර්ග තිබේදැයි ඉගෙන ගත හැකිය. වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට ඇතුළු වීමට පසුබට නොවන්න.

Aeroliths

Aerolite

මෙම ලිපියෙන් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ වායුගෝලයක් යනු කුමක්ද සහ එහි ආරම්භය හා ගොඩනැගීම කුමක්ද යන්නයි. මෙම අමුතු සංසිද්ධිය පිළිබඳ මෙම පරාවර්තනය අතපසු නොකරන්න.

ස්ලීට්

ස්ලීට්

මෙම ලිපියෙන් සිනිඳු ගැන සියල්ල ඉගෙන ගන්න. මෙම කාලගුණ විද්‍යාත්මක සංසිද්ධිය ඇතිවීමට හේතුව සහ එය සිනිඳු වීමට හේතු වන ආකාරය අපි පැහැදිලි කරමු.

හිම පතනය සහ හිම සමුච්චය

හිම වැටීම

මෙහි ඇතුළු වී හිම පතනයක් යනු කුමක්ද සහ එය සෑදෙන්නේ කෙසේදැයි දැන ගන්න. පුරාණ කාලයේ හිම පතනයෙන් ඇති ප්‍රයෝජන ගැන ඉගෙන ගන්න.

කළු හිම වල බලපෑම්

කළු හිම

කළු හිම යනු බෝග වලට බරපතල හානි කරන ප්‍රපංචයකි. ඔබේ ශාක ආරක්ෂා කර ගන්නේ කෙසේදැයි අපි ඔබට කියමු. මෙම සංසිද්ධිය ගැන සියල්ල ඇතුළත් කර ඉගෙන ගන්න.

සීතල බින්දුව යනු කුමක්ද?

සීතල පහත වැටීම

සීතල පහත වැටීම නිසා නගරවල සහ නගරවල ආපදාවන් හා හානි සිදු වන දැඩි වර්ෂාව ලැබේ. එය සෑදූ ආකාරය සහ එය ලැබීමට හේතුව මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

ධ්රැවීය ආරෝරා

ධ්රැවීය ආරෝරා

ධ්‍රැවීය ආරෝරා යනු අහස කොළ පැහැයට හැරෙන ස්වාභාවික ප්‍රපංචයකි. එහි ලක්ෂණ මොනවාද සහ එය සෑදෙන්නේ කෙසේද යන්න දැන ගැනීමට ඔබට අවශ්‍යද? දැන් ඇතුලට එන්න.

විදුලි කුණාටු

විදුලි කුණාටු

ගිගුරුම් සහිත වැසි තරමක් සිත්ගන්නාසුළු නමුත් ඉතා භයානක කාලගුණ සංසිද්ධි වේ. ඔවුන් ගැන සියල්ල මෙහි ඉගෙන ගන්න.

ලා මොජනා හි ගංවතුරේ රූපය

ගංවතුර යනු කුමක්ද?

ගංවතුර යනු මානව වර්ගයාට සැලකිය යුතු හානියක් හා ගැටළු ඇති කළ හැකි සංසිද්ධි වේ. නමුත් ඒවා හරියටම කුමක්ද සහ ඒවායේ හේතු මොනවාද? ඇතුලත් කරන්න, අපි ඔබට සියල්ල කියන්නෙමු.

ස්පා .් in යේ හිම

හිම යට ස්පා Spain ්: ය: -8ºC දක්වා උෂ්ණත්වය පහත වැටෙන විට මාර්ග 60 ක් කපා හැරේ

සීතල හා හිම කුණාටුවක් ස්පා Spanish ් country රටෙන් අඩක් හිම සහ අයිස්වලින් වැසී ගොස් ඇත. මාර්ග 60 ක් දක්වා කපා දමා ඇති අතර දහස් ගණනක් ජනතාව විදුලිය නොමැතිව සිටිති.

ස්පා .් in යේ නියඟ තත්වය

Ciudadanos දේශගුණික විපර්යාසයන්ට අනුවර්තනය වීමට PHN හි වෙනස්කම් යෝජනා කරයි

දේශගුණික විපර්යාසයන්ට අනුව ජාතික ජල විද්‍යාත්මක සැලැස්ම අනුවර්තනය කිරීම සඳහා පුරවැසියන් විසින් යෝජනා කරන ලද වෙනස්කම් පිළිබඳව මෙම ලිපියෙන් කතා කෙරේ.

නියඟයට මුහුණ දීම සඳහා මාපාමා ව්‍යාපාරය

නියඟයට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා මාපාමා විසින් දියත් කරන ලද ව්‍යාපාරය

මෙම ලිපිය මාපාමා විසින් දියත් කරන ලද නියඟය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාරය ගැන කතා කරයි. මෙම ව්‍යාපාරය කුමක් දැයි දැන ගැනීමට ඔබට අවශ්‍යද?

Viñuela ජලාශය

ස්පා .් in යේ නියඟයේ බලපෑම්

ස්පා Spain ් face ය මුහුණ දෙන නියඟය පසුගිය අවුරුදු 20 තුළ ඇති වූ දරුණුතම තත්වයයි. මට්ටම් වෙන කවරදාටත් වඩා අඩුය. ඔබ ඒ ගැන මොකද කරන්නේ?

ස්පා .් in යේ බොරස්කා ඇනා

ඇනා කුණාටුව ස්පා .් to යට පැමිණේ

'ආනා' කුණාටුව අර්ධද්වීපයට හා බැලේරික් දූපත් වලට බලපා ඇති කාලගුණ විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියකි. එයින් සිදුවී ඇති හානිය කුමක්ද සහ එය යන්නේ කොහේදැයි සොයා බලන්න.

වරායක ආකර්ෂණීය කුණාටුව

කුණාටුවක් යනු කුමක්ද සහ එය ඇතිවන්නේ කෙසේද?

කුණාටුවක් යනු කුමක්ද, එය සෑදූ ආකාරය සහ එහි ඇති විවිධ වර්ගයන් අපි ඔබට පැහැදිලි කරන්නෙමු, එවිට ඔබට මෙම කාලගුණ විද්‍යා සංසිද්ධිය ගැන වැඩිදුර දැන ගත හැකිය.

සිසිලිය සහ ග්‍රීසිය අසල වෛද්‍ය විද්‍යාව

නුමා නම් පරමාණුක සුළි කුණාටුව ග්‍රීසිය හා සිසිලිය අසල පිහිටයි

ග්‍රීසිය හා සිසිලිය ආසන්නයේ මධ්‍යධරණී සුළි කුණාටුවක් නුමා නමින් හැඳින්වෙන අතර මේ වන විට පුද්ගලයින් 15 දෙනෙකු මිය ගොස් තිබේ. වැඩි විස්තර දැනගැනීමට ඇතුළු වන්න.

වියළි ගිම්හානය

වියළි ගිම්හාන 6 න් 16 ක්ම පසුගිය වසර 10 තුළ සිදුවී ඇත

සාගරෝසා විශ්ව විද්‍යාලය විසින් කරන ලද අධ්‍යයනයකින් හෙළි වී ඇත්තේ පසුගිය ගිම්හාන 6 න් 16 ක්ම සිදුවී ඇත්තේ පසුගිය වසර 10 තුළ බවයි. එය දේශගුණික විපර්යාස නිසාද?

ජෛව විවිධත්වය

වැඩි ජෛව විවිධත්වයක් ඇති වනාන්තර නියඟයට වඩා හොඳ ප්‍රතිරෝධයක් දක්වයි

ඕනෑම ආකාරයක පාරිසරික බලපෑමකට ප්‍රතිරෝධය දැක්වීම සඳහා පරිසර පද්ධතියක ජෛව විවිධත්වය අත්‍යවශ්‍ය වේ. ඔබට දැන ගැනීමට අවශ්‍ය ඇයි?

දැරිය අධික වර්ෂාවක් ඇති කරයි

ලා නිනා සංසිද්ධිය

එල් නිනෝට ප්‍රතිවිරුද්ධ ප්‍රපංචයක් ද ලා නිනා ලෙස හැඳින්වේ. එය ග්‍රහලෝකයේ දේශගුණයේ වැදගත් වෙනස්කම් ඇති කරන අතර එහි ප්‍රතිවිපාක වැදගත් වේ.

මාරියා සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් පුවර්ටෝ රිකෝ හි හානිය

මාරියා සුළි කුණාටුව පසු වීමෙන් පසු මුළුමනින්ම විනාශයට පත් පුවර්ටෝ රිකෝ සහ වර්ජින් දූපත්

මාරියා සුළි කුණාටුව කැරිබියන් දූපත් වල, විශේෂයෙන් පුවර්ටෝ රිකෝ සහ වර්ජින් දූපත් වල විශාල හානියක් සිදු කර ඇත.

විශාල හිම කැට

හිම කැට ස්වරූපයෙන් වර්ෂාපතනය වැඩිවීම අධ්‍යයනයක් මගින් සනාථ කරයි

මෙම අධ්‍යයනය වායුගෝලීය පර්යේෂණ සඟරාවේ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර 1948 සිට 2015 දක්වා හිම කැට වාර්තා අධ්‍යයනය කර ඇත. ඔබ ලබා ඇති ප්‍රති results ල මොනවාද?

වනාන්තර පාසි වෘක්ෂලතාදිය

සුළි කුණාටු මගින් සොබාදහමට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ

සුළි කුණාටු මගින් පෘථිවියට බොහෝ වාසි ගෙන ඒමට හැකි වන්නේ කෙසේද සහ උෂ්ණත්වයේ සිට පරිසර පද්ධති දක්වා සියල්ල නියාමනය කරන යාන්ත්‍රණයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි

ඉර්මා සුළි කුණාටුව උතුරු ෆ්ලොරිඩාව දෙසට ඉදිරියට යමින් එහි කාණ්ඩය 1 දක්වා පහත වැටේ

ඉර්මා සුළි කුණාටුව ෆ්ලොරිඩාව හරහා ගමන් කරමින් සිටියි. එහි සුළං පහත වැටී ඇති අතර, ඔවුන් එය දිගටම කරගෙන යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඔහු දැවැන්ත විනාශයක් අත්හරියි

ඉර්මා සුළි කුණාටුව අභ්‍යවකාශ නාසා වෙතින් දැකගත හැකිය

අත්ලාන්තික් සාගරයේ ඉතිහාසයේ බලවත්ම ඉර්මා සුළි කුණාටුව විශාල හානියක් සිදු කරයි

දැන් අත්ලාන්තික් සාගරයේ නිර්මාණය වී ඇති විශාලතම සුළි කුණාටුව වන ඉර්මා සුළි කුණාටුව වැඩි ජනගහනයක් සහිත ප්‍රදේශ කරා ළඟා වෙමින් තිබේ. සමූහ වශයෙන් ඉවත් කිරීම පිළිබඳ දැන්වීම් තිබේ.

සුළි කුණාටුව අභ්‍යවකාශයේ සිට දැකගත හැකිය

ඉර්මා, කැරිබියන් දෙසට ගමන් කරන නව මහා සුළි කුණාටුව

ඉර්මා නමින් බව්තීස්ම වූ නව සුළි කුණාටුවක් කැරිබියන් දෙසට ගමන් කරයි. නිවර්තන කුණාටුවක සිට 3 වන කාණ්ඩයේ සුළි කුණාටුවකට එක් දිනක් තුළ ගමන් කිරීම.

ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් හාවි සුළි කුණාටුව

හාවි සුළි කුණාටුවෙන් පසු

හාවිගේ ඉක්බිතිව සහ ඔහු අවදි කළ මහා ගංවතුර. පුළුල් ප්‍රදේශය නැවත ස්ථාපිත කිරීම සඳහා හරවා ඇති සියලුම ආධාර සහ මාධ්‍යයන්

සුළි කුණාටු හාවි

හාවි සුළි කුණාටුවක් ලෙස මෙම සිකුරාදා ටෙක්සාස් වලට පහර දිය හැකිය

නිවර්තන අවපාතය හාවි මෙම සිකුරාදා සුළි කුණාටුවක් ලෙස ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තයේ වෙරළට පැමිණෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නිරීක්ෂණ දැන්වීම් නිකුත් කර ඇත.

හරිත වලාකුළු සහිත අහස

හරිත කුණාටු යනු කුමක්ද?

හරිත කුණාටු ගැන ඔබ අසා තිබේද? ඇතුලත් කරන්න, ඒවා මොනවාද සහ මෙම කුතුහලය දනවන කාලගුණ විද්‍යාත්මක සංසිද්ධි ඇති වන්නේ කෙසේද යන්න අපි පැහැදිලි කරන්නෙමු.

මල්ලෝර්කාහි ඉලෙටාස් වෙරළ

තාපය මල්ලෝර්කා දිය කරයි

41 ºC දක්වා උෂ්ණත්වයක් සහිත මල්ලෝර්කා දූපතේ ජූලි මාසයේ අවසාන දින සහ අගෝස්තු පළමු දින විශේෂයෙන් උණුසුම් වේ.

ෂැංහයි නගරය

වසර 145 ක් තුළ ෂැංහයි හි දරුණුතම තාප තරංගය 4 ක් මිය යයි

මීට වසර 145 කට පෙර චීනයේ ෂැංහයි හි වාර්තා ආරම්භ වූ දා සිට එහි දරුණුතම තාප තරංගයට ගොදුරු වී තිබේ. එය කෙතරම් විනාශකාරීද යත් හතර දෙනෙකු මියගොස් තිබේ.

දරුවාගේ සංසිද්ධිය

පැරිස් ගිවිසුමට අනුකූල වීමෙන් එල් නිනෝ සංසිද්ධිය වලක්වනු නොලැබේ

පැරිස් ගිවිසුමේ අරමුණු සාක්ෂාත් කරගනු ලැබුවද, මෙය එල් නිනෝව ස්ථාවර කිරීමට උපකාරී නොවේ.එල් නිනෝගේ බලපෑම ගැන වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අවශ්‍යද?

යුරෝපයේ තාප තරංග, 2003

තාප තරංගයක් යනු කුමක්ද?

තාප තරංගයක් යනු කුමක්ද සහ එයින් ඇතිවන ප්‍රතිවිපාක මොනවාද? මෙම ස්වාභාවික සංසිද්ධිය පිළිබඳ සෑම දෙයක්ම දැන ගැනීමට ඔබට අවශ්ය නම්, ඇතුළු වීමට පසුබට නොවන්න.

වෙරළක පින්තූරයක්

එල් නිනෝ සංසිද්ධිය කුමක්ද?

එල් නිනෝ සංසිද්ධිය යනු කුමක්ද සහ එයින් ඇති වන බලපෑම් මොනවාද යන්න අපි පැහැදිලි කරමු. ඊට අමතරව දේශගුණික විපර්යාස සමඟ කිසියම් සම්බන්ධයක් තිබේදැයි අපි ඔබට කියන්නෙමු. එය අතපසු නොකරන්න.

foehn ආචරණය දේශීය ප්‍රතිවිපාකයක් ඇති නමුත් එය ලොව පුරා ප්‍රසිද්ධයි

Foehn effect යනු කුමක්ද?

එය තෙතමනය සහිත වාතය ස්කන්ධයක් කන්දකට නැගීමට බල කරන විට සිදුවන සංසිද්ධියකි.ඔබට ෆොහාන් බලපෑම ගැන දැන ගැනීමට අවශ්‍යද?

සුළි කුණාටු ඇස

හයිපර්කන්: පැවතිය හැකි බලවත්ම සුළි කුණාටුව!

හයිපර්කෑන්, හෝ බයිබලානුකුල සමානුපාතික මෙගා සුළි කුණාටුවක් දේශගුණය අස්ථාවර කරන්නේ කෙසේද. වාර්තා නොමැති වුවද, යම් දිනෙක ඒවා සිදුවිය හැකි බව දන්නා කරුණකි.

කුණාටුවේ ඇස

සුළි සුළඟක් යනු කුමක්ද?

සුළි සුළඟක් යනු කුමක්දැයි දැන ගැනීමට ඔබට අවශ්‍යද? බරපතල හානියක් කළ හැකි සහ ජීවිතයට බොහෝ ප්‍රතිලාභ ගෙන යා හැකි සංසිද්ධියක් පිළිබඳ ඔබේ සැකය අපි විසඳන්නෙමු.

දේදුන්න වර්ණ

දේදුන්නෙහි වර්ණ 7 මොනවාදැයි මෙහි සොයා ගන්න. දේදුන්න සෑදෙන්නේ කෙසේද? මෙම කාලගුණ විද්‍යාත්මක සංසිද්ධිය ගැන අපි ඔබට සියල්ල කියමු

නිවර්තන අවපාතයේ රූපය 'ආර්ලීන්'

සුළි කුණාටු සමය ආරම්භ වීමට දින 40 කට පෙර ‘ආර්ලීන්’ නිර්මාණය විය

සුළි කුණාටු සමය ජුනි 1 වනදා දක්වා නිල වශයෙන් ආරම්භ නොවුනත්, මේ වන විටත් එහි ප්‍රධාන චරිතයක් ඇත: දින 40 කට පෙර පිහිටුවා ඇති 'ආර්ලීන්'.

NOAA හි GOES-12 චන්ද්‍රිකාව දුටු පරිදි කැත්‍රිනා සුළි කුණාටුව

අපේ මෑත ඉතිහාසයේ වඩාත්ම විනාශකාරී එකක් වන කැත්‍රිනා සුළි කුණාටුව

කත්‍රිනා සුළි කුණාටුව අපගේ මෑත ඉතිහාසයේ මාරාන්තික එකක් විය. එයින් පුද්ගලයින් 1833 ක් මිය ගිය අතර එක්සත් ජනපදයේ සැලකිය යුතු හානියක් සිදු විය.

සීතල රැල්ල

සීතල සැණෙකින් ඇති විට අපි කොන්දේසි පටලවා ගන්නවාද?

කාලගුණ විද්‍යා ologists යින් අපට හොඳින් නොතේරෙන වාක්‍ය ඛණ්ඩ කිහිපයක් භාවිතා කරයි. සීතල තරංගවල භාවිතා වන යෙදුම් මොනවාද සහ අප ව්‍යාකූල වන්නේ කුමක් ද?

සුපර්සෙල්

සුළි සුළං යනු කුමක්ද?

සුළි සුළං යනු කුමක්ද සහ එහි වර්ග මොනවාද? ධ්‍රැවීය සුළි සුළඟක්, උපනිවර්තන සුළි කුණාටුවක් සහ සුළි කුණාටුවක් අතර වෙනස ඔබ දන්නවාද? මෙන්න අපි එහි සියලු රහස් පැහැදිලි කරමු

සීතල සැණෙකින් යනු කුමක්ද?

සීතල රැල්ල යනු පැය 24 ක් තුළ උෂ්ණත්වය තියුනු ලෙස පහත වැටෙන ප්‍රපංචයකි. නමුත් ඒවා ආරම්භ වන්නේ කොහෙන්ද? ඇතුලට ඇවිත් හොයාගන්න.

ස්පා Spain ් in යේ සීතල තරංග: රටේ උතුරු හා ඊසාන දෙසින් ශුන්‍යයට වඩා අඩු උෂ්ණත්වයක් සහ හිම

ස්පා Spain ් in යේ සීතල තරංගය ශුන්‍යයට වඩා අඩු උෂ්ණත්වයක් වාර්තා කරන අතර ඉෙමොලිමන්ට් -13ºC දක්වාත්, ඉතා තද සුළං පැයට කි.මී.

ඉතාලියේ භූමිකම්පාව

2016 දරුණුතම ස්වාභාවික විපත්

2016 දී සිදු වූ දරුණුතම ස්වාභාවික විපත් අපි සමාලෝචනය කරමු: සැලකිය යුතු හානියක් සිදු කළ සුළි කුණාටු, භූමිකම්පා සහ ගංවතුර.

ගංවතුර යනු විනාශකාරී විය හැකි සංසිද්ධි වේ

ගංවතුරෙන් ඇති වන බලපෑම් වළක්වා ගැනීම සඳහා ශක්තිමත් කිරීම් වැඩි කිරීම

දේශගුණික විපර්යාසයන්ගේ බලපෑම් හේතුවෙන් ගංවතුර අවදානම උග්‍ර වේ. රජය විසින් නීති සම්පාදනයේ වෙනස්කම් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ එබැවිනි.

ඔටෝ සුළි කුණාටුව මධ්‍යම ඇමරිකාවට පහර දෙයි

ඔටෝ සුළි කුණාටුව මධ්‍යම ඇමරිකාවට ළඟා වන අතර එහිදී පැනමාවේ තිදෙනෙකු මියගොස් ඇති අතර ඊට අමතරව ඉවත් වූවන් 3 කට අධික සංඛ්‍යාවක් සහ සැලකිය යුතු හානියක් සිදුවිය.

සුනාමිය

සුනාමියක් ඇති වන ආකාරය

එය පෘථිවියේ අපට දැකිය හැකි වඩාත්ම විනාශකාරී සංසිද්ධියකි, නමුත් සුනාමියක් ඇති වන ආකාරය ඔබ දන්නවාද? ඇතුලට එන්න, අපි ඔබට කියන්නම්.

කාලගුණ භීතිකාව

කාලගුණ භීතිකාවන් පවතී

ඇතැම් කාලගුණ විද්‍යාත්මක සංසිද්ධීන් හමුවේ යම් ආකාරයක භීතියක් හෝ භීෂණයක් ප්‍රකාශ කරන ජනගහනයෙන් ප්‍රතිශතයක් ඇත. ඒවා කාලගුණ විද්‍යා භීතිකාවන් ලෙස හැඳින්වේ.

මැතිව් සුළි කුණාටුව

සුළි කුණාටු වල නම තීරණය කරන්නේ කවුද?

සුළි කුණාටු වල නම තීරණය කරන්නේ කවුද සහ ඒවා එසේ හඳුන්වන්නේ ඇයි කියා ඔබ කවදා හෝ කල්පනා කර තිබේද? ඔවුන්ට ඔවුන්ගේම නමක් ඇත්තේ මන්දැයි දැන ගැනීමට ඇතුළු වන්න.

රීටා සුළි කුණාටුව

ස්පා .් in යේ සුළි කුණාටු නොමැති ඇයි

දැන් මැතිව් සුළි කුණාටුව අවසන් පහරවල් එල්ල කරමින් සිටින අතර, ස්පා .් in යේ සුළි කුණාටු නොපවතින්නේ මන්ද යන ප්‍රශ්නයට මම පිළිතුරු දීමට යන්නෙමි.

ජොආකින් සුළි කුණාටුව

සුළි කුණාටු වල වාසි

ඒවා සැලකිය යුතු හානියක් සිදුවිය හැකි සංසිද්ධි වන අතර ඒවාද ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වේ. සුළි කුණාටු වල වාසි මොනවාදැයි සොයා බලන්න.

කුණාටුව

කුණාටුවක් ඇති වන ආකාරය

කුණාටුවක් ඇති වන ආකාරය, අහස වලාකුළු වලින් වැසෙන සහ බොහෝ විට වර්ෂාව ගෙනෙන කාලගුණ විද්‍යාත්මක සංසිද්ධියක් අපි ඔබට කියමු.

උෂ්ණත්වමානය

ස්පා .් in යේ දරුණුතම තාප තරංග

ස්පා Spain ් in යේ ඇති වූ දරුණුතම තාප තරංග මොනවාදැයි දැන ගැනීමට ඔබ කැමතිද? රට අත්විඳ ඇති ගිම්හානයේ නරකම දින සොයා ගැනීමට ඇතුළු වන්න.

කුණාටුව

අකුණු මඟින් නෝර්වේහි රින්ඩර් 323 ක් මිය යයි

නෝර්වේහි අසාමාන්‍ය දෙයක් සිදුවී ඇත: අකුණු සැර වැදීමෙන් ජාතික උද්‍යානයක රින්ඩර් 323 ක් මිය ගොස් ඇත. ඇදහිය නොහැකි සත්‍ය? වැඩි විස්තර දැනගැනීමට ඇතුළු වන්න.

ගැස්ටන්

ගැස්ටන් සුළි කුණාටුව අත්ලාන්තික් සාගරයේ ශක්තිමත් වේ, එය ස්පා Spain ් reach යට ළඟා වේවිද?

අත්ලාන්තික් සුළි කුණාටු සමයේ වඩාත් තීව්‍ර වන ගැස්ටන් සුළි කුණාටුව ශක්තිමත් වෙමින් පවතී. එය ස්පා Spain ් in යට පැමිණේවිද? අපි ඔබට කියන්නෙමු.

ඩෙනිස් සුළි කුණාටුව

NOAA අත්ලාන්තික් සාගරයේ වඩාත් ක්‍රියාකාරී සුළි කුණාටු සමයක් අපේක්ෂා කරයි

අත්ලාන්තික් සුළි කුණාටු සමය කෙබඳු වේද? NOAA ට අනුව, එය සාමාන්‍යයට වඩා ක්‍රියාකාරී වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. වැඩි විස්තර දැනගැනීමට ඇතුළු වන්න.

වෙරළ ආසන්නයේ වෝටර්ස්පවුට්

ජල සො oses නළ සෑදෙන්නේ කෙසේද?

ජල පයිප්ප හෝ ජල මාර්ග ඉතා දුර්ලභ කාලගුණ විද්‍යා සංසිද්ධි වේ. ඒවා සෑදෙන්නේ කෙසේදැයි දැන ගැනීමට ඇතුළු වන්න.

සහරාන් දූවිලි

ඇයි මඩ වැස්ස

ඔබේ මෝටර් රථය අපිරිසිදු ලෙස පිරී තිබේද? එය සාමාන්‍යයෙන් අවම වශයෙන් වසරකට වරක්වත් සිදුවන සංසිද්ධියකි. මඩ වැස්ස ඇයිදැයි සොයා බලන්න.

පයිරොකුමුලස්

දුර්ලභ කාලගුණ සංසිද්ධි 5 ක්

දුර්ලභ කාලගුණ සංසිද්ධි කිහිපයක් දැකීමට ඔබ කැමතිද? එසේ නම්, ඔබ නිවැරදි ස්ථානයට පැමිණ ඇත. ඇතුළට ඇවිත් පුදුම වෙන්න.

තාපය (1)

තාප තරංග යනු කුමක්ද?

පළමු තාප තරංගය මුළු ස්පා Spain ් reach යටම ළඟා වී ඇති අතර තාප තරංගය පෙනෙන්නට ඇති අතර උෂ්ණත්වය අංශක 40 ඉක්මවයි.

ටෝනාඩෝ එෆ් 5

සුළි සුළං පිළිබඳ කුතුහලයන් 4 ක්

ඒවා වඩාත් දර්ශනීය සංසිද්ධීන් වන නමුත් අපි ඒවා ගැන සියල්ල දන්නවාද? ඇතුලත් කරන්න, අපි ඔබව පුදුමයට පත් කරන සුළි සුළං පිළිබඳ කුතුහලයන් 4 ක් ඔබට කියන්නෙමු.

කැලරි

තාප තරංග ඇතිවන්නේ ඇයි?

දැන් ස්පා Spain ් high ය අධික උෂ්ණත්වයෙන් පෙළෙන බැවින් තාප තරංග ඇතිවන්නේ මන්ද යන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දීමට මෙය හොඳ කාලයකි.

විදුලි කුණාටුව

කුණාටු පිළිබඳ කුතුහලයන් 3 ක්

කුණාටු පිළිබඳ සිත්ගන්නා කුතුහලයන් 3 ක් අපි ඔබට කියමු, අහස ආලෝකමත් කරන සහ අපව පුදුමයට පත් කරන මෙම කාලගුණ විද්‍යා සංසිද්ධීන්.

අයිරින් සුළි කුණාටුව චන්ද්‍රිකාව විසින් නරඹන ලදී

ආන්තික කාලගුණික සිදුවීම් මොනවාද?

අතිශයින්ම කාලගුණ විද්‍යාත්මක සංසිද්ධි වන්නේ ඒවායේ තීව්‍රතාවය නිසා ජනගහනයට සැලකිය යුතු හානියක් සිදුවිය හැකි හෝ සිදුවිය හැකි ඒවා ය. ඒවා මොනවාදැයි සොයා බලන්න.

හිම-රෝස -3

රෝස හිම යනු කුමක්ද?

ලෝකයේ සමහර ප්‍රදේශවල සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන රෝස හිම වල අමුතු සංසිද්ධිය කුමක්දැයි විස්තරාත්මකව නොසලකන්න.

මලගාහි ටෙරල්

ටෙරල් යනු කුමක්ද?

ටෙරල් යනු කුමක්දැයි දැන ගැනීමට ඔබට අවශ්‍යද, එම ලක්ෂණය වන්නේ උණුසුම් ගිම්හාන සුළඟද? කැටබටික් සුළඟේ යාන්ත්‍රණය දැන ගැනීමට ඇතුළු වන්න.

රීටා සුළි කුණාටුව

අත්ලාන්තික් සුළි කුණාටු සමයේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරකම් ඇත

අත්ලාන්තික් සාගරයේ සුළි කුණාටු සමයේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරකමක් ඇති අතර සුළි කුණාටු පහක් ඇති අතර ඉන් දෙකක් ඉතා ශක්තිමත් වේ. වැඩි විස්තර දැනගැනීමට ඇතුළු වන්න.