බෝර් පරමාණුක ආකෘතිය

බෝර්

නිසැකවම ඔබ කවදා හෝ දැක ඇත බෝර් පරමාණුක ආකෘතිය. මෙම විද්‍යා ist යා විද්‍යාව සඳහා, විශේෂයෙන් විද්‍යුත් චුම්භකත්වය සහ විද්‍යුත් රසායන විද්‍යාව සඳහා කරන ලද ඉතා වැදගත් සොයා ගැනීමකි. මීට පෙර රදර්ෆර්ඩ් මාදිලිය තිබූ අතර එය තරමක් විප්ලවීය හා ඉතා සාර්ථක වූ නමුත් මැක්ස්වෙල් සහ නිව්ටන් වැනි පරමාණුක නීති සමඟ යම් ගැටුම් ඇති විය.

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියන්නට යන්නේ බෝර්ගේ පරමාණුක ආකෘතිය ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල මෙන්ම මෙම විෂය පිළිබඳ කිසියම් සැකයක් පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා එහි විස්තරය.

එය විසඳීමට උපකාරී වූ ගැටළු

බලශක්ති මට්ටම්

ලිපියේ ආරම්භයේ දී අප සඳහන් කළ පරිදි, මෙම පරමාණුක ආකෘතිය වෙනත් පරමාණුක නීති සමඟ පැවති ඇතැම් ගැටුම් නිරාකරණය කිරීමට උපකාරී විය. කලින් රදෆර්ඩ් ආකෘතියේ දී අපට සිදු විය සෘණ විද්‍යුත් ආරෝපණයක් සමඟ චලනය වන ඉලෙක්ට්‍රෝනවලට විද්‍යුත් චුම්භක විකිරණ වර්ගයක් විමෝචනය කිරීමට සිදු විය. පිටත ඇති විද්‍යුත් චුම්භක නීති නිසා මෙය ඉටු කළ යුතුය. මෙම ශක්තිය නැතිවීම ඉලෙක්ට්‍රෝන කේන්ද්‍රය දෙසට සර්පිලාකාරව ඒවායේ කක්ෂයට අඩු කරයි. ඔවුන් කේන්ද්‍රයට ළඟා වූ විට හරය සමඟ ගැටී කඩා වැටුණි.

මෙය පරමාණුවල න්‍යෂ්ටිය සමඟ බිඳ වැටිය නොහැකි බැවින් න්‍යායේ ගැටළුවක් ඇති කළ නමුත් ඉලෙක්ට්‍රෝනවල ගමන් පථය වෙනස් විය යුතුය. මෙය බෝර් පරමාණුක ආකෘතිය සමඟ විසඳා ඇත. එය එය පැහැදිලි කරයි නිශ්චිත ශක්තියක් ඇති නිශ්චිත කක්ෂවල ඉලෙක්ට්‍රෝන න්‍යෂ්ටිය වටා කක්ෂගත වේ. ශක්තිය ප්ලාන්ක්ගේ නියතයට සමානුපාතික වේ.

ඉලෙක්ට්‍රෝන චලනය වන ස්ථානය ගැන අප සඳහන් කළ මෙම කක්ෂයන් බලශක්ති ස්ථර හෝ ශක්ති මට්ටම් ලෙස හැඳින්වේ. එනම්, ඉලෙක්ට්‍රෝන සතුව ඇති ශක්තිය සෑම විටම සමාන නොවේ, නමුත් ප්‍රමාණාත්මක වේ. ක්වොන්ටම් මට්ටම් යනු පරමාණු සොයා ගන්නා විවිධ කක්ෂයන් ය. ඕනෑම මොහොතක එය කුමන කක්ෂයක පවතින්නේද යන්න මත පදනම්ව එයට වැඩි හෝ අඩු ශක්තියක් ලැබේ. පරමාණුවේ න්‍යෂ්ටියට සමීප කක්ෂවලට වැඩි ශක්තියක් ඇත. අනෙක් අතට, න්යෂ්ටියෙන් තව දුරටත් away ත්වීම අඩු ශක්තියකි.

බලශක්ති මට්ටමේ ආකෘතිය

ඉලෙක්ට්රෝන කක්ෂගත වීම

ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට එක් කක්ෂයක සිට තවත් කක්ෂයකට පැනීමෙන් පමණක් ශක්තිය ලබා ගත හැකි හෝ නැතිවිය හැකි බව ඇඟවූ මෙම බෝර් පරමාණුක ආකෘතිය රදෆර්ඩ්ගේ ආකෘතිය විසින් යෝජනා කරන ලද බිඳවැටීම විසඳීමට උපකාරී විය. එක් ශක්ති මට්ටමක සිට තවත් මට්ටමකට ගමන් කරන විට එය විද්‍යුත් චුම්භක විකිරණ අවශෝෂණය කර හෝ විමෝචනය කරයි. එනම්, ඔබ වැඩි ආරෝපිත බලශක්ති මට්ටමක සිට අඩු ආරෝපිත මට්ටමකට පනින විට, ඔබ අතිරික්ත ශක්තිය මුදා හරිනු ඇත. අනෙක් අතට, එය අඩු ශක්ති මට්ටමක සිට ඉහළ මට්ටමකට යන විට එය විද්‍යුත් චුම්භක විකිරණ අවශෝෂණය කරයි.

මෙම පරමාණුක ආකෘතිය රදර්ෆර්ඩ් ආකෘතියේ වෙනස් කිරීමක් බැවින් කුඩා මධ්‍ය න්‍යෂ්ටියේ ලක්ෂණ සහ පරමාණුවේ ස්කන්ධයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් පවත්වා ගෙන යනු ලැබේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන වල කක්ෂ ග්‍රහලෝක මෙන් සමතලා නොවූවත්, මෙම ඉලෙක්ට්‍රෝන සූර්යයා වටා සිදුවන ග්‍රහලෝකවලට සමාන ආකාරයකින් ඒවායේ න්‍යෂ්ටිය වටා භ්‍රමණය වන බව පැවසිය හැකිය.

බෝර්ගේ පරමාණුක ආකෘති මූලධර්ම

බෝර් පරමාණුක ආකෘතිය

අපි දැන් මෙම පරමාණුක ආකෘතියේ මූලධර්ම විශ්ලේෂණය කිරීමට යන්නෙමු. එය ඉහත ආකෘතිය සහ එහි ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් වේ.

 1. ධනාත්මක ආරෝපණයක් ඇති අංශු පරමාණුවේ මුළු පරිමාවට සාපේක්ෂව ඒවා අඩු සාන්ද්‍රණයක පවතී.
 2. Charge ණ විද්‍යුත් ආරෝපණයක් සහිත ඉලෙක්ට්‍රෝන යනු ශක්ති චක්‍රලේඛ කක්ෂවල න්‍යෂ්ටිය වටා භ්‍රමණය වන බව ය.
 3. ඉලෙක්ට්‍රෝන සංසරණය වන කක්ෂවල ශක්ති මට්ටම් ඇත. ඒවාට නිශ්චිත ප්‍රමාණයක් ද ඇත, එබැවින් කක්ෂ අතර අතරමැදි තත්වයක් නොමැත. ඔවුන් යන්නේ එක් මට්ටමක සිට තවත් මට්ටමකට ය.
 4. එක් එක් කක්ෂයට ඇති ශක්තිය එහි ප්‍රමාණයට සම්බන්ධ වේ. තව දුරටත් කක්ෂය පරමාණුවේ න්‍යෂ්ටියෙන් වැඩි ශක්තියක් ඇත.
 5. ශක්ති මට්ටම්වල විවිධ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවක් ඇත. ශක්ති මට්ටම අඩු වන විට එහි අඩංගු ඉලෙක්ට්‍රෝන අඩු වේ. උදාහරණයක් ලෙස, අප පළමු මට්ටමේ සිටී නම්, ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් දක්වා ඇත. 2 වන මට්ටමේ දී ඉලෙක්ට්‍රෝන 8 ක් දක්වා තිබිය හැකිය.
 6. ඉලෙක්ට්‍රෝන එක් කක්ෂයක සිට තවත් කක්ෂයකට ගමන් කරන විට ඒවා විද්‍යුත් චුම්භක ශක්තිය අවශෝෂණය කර හෝ මුදා හරිනු ලැබේ. ඔබ තවත් එක් ශක්තිජනක මට්ටමකින් තවත් මට්ටමකට අඩු නම්, ඔබ අතිරික්ත ශක්තිය මුදා හරින අතර අනෙක් අතට.

මෙම ආකෘතිය විප්ලවීය වූ අතර පෙර මාදිලි සතුව නොතිබූ ද්‍රව්‍යයට ස්ථාවරත්වයක් ලබා දීමට උත්සාහ කළේය. මෙම පරමාණුක ආකෘතිය සමඟ වායූන්ගේ විවික්ත විමෝචනය සහ අවශෝෂණ වර්ණාවලිය ද පැහැදිලි කරන ලදී. ප්‍රමාණකරණය හෝ ප්‍රමාණකරණය පිළිබඳ සංකල්පය හඳුන්වා දුන් පළමු ආකෘතිය එයයි. මෙය බෝර්ගේ පරමාණුක ආකෘතිය සම්භාව්‍ය යාන්ත්‍ර විද්‍යාව හා ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව අතර අඩක් දුරින් පවතින ආකෘතියක් බවට පත් කරයි. එහි අඩුපාඩු තිබුණත්, එය ෂ්‍රෝඩිංගර්ගේ සහ අනෙකුත් විද්‍යා .යන්ගේ පසුකාලීන ක්වොන්ටම් යාන්ත්‍ර විද්‍යාව සඳහා පූර්වගාමී ආකෘතියක් විය.

බෝර් පරමාණුක ආකෘතියේ සීමාවන් සහ දෝෂ

සම්පූර්ණ පරමාණුව

අප සඳහන් කළ පරිදි, මෙම ආකෘතියට යම් යම් අඩුපාඩු හා දෝෂ තිබේ. පළමුවෙන්ම, ඉලෙක්ට්‍රෝන නිශ්චිත කක්ෂයන්ට පමණක් සීමා වීමට හේතු පැහැදිලි කිරීමට හෝ හේතු දක්වන්නේ නැත. එය කෙලින්ම උපකල්පනය කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝනවලට දන්නා අරය සහ කක්ෂයක් ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත්, මෙය එසේ නොවේ. දශකයකට පසුව හයිසන්බර්ග්ගේ අවිනිශ්චිත මූලධර්මය මෙය සනාථ කළේය.

මෙම පරමාණුක ආකෘතියට හයිඩ්‍රජන් පරමාණු වල ඉලෙක්ට්‍රෝන වල හැසිරීම ආදර්ශනය කිරීමට හැකි වුවද, වැඩි ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවක් ඇති මූලද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් එය එතරම් නිවැරදි නොවීය. එය ආදර්ශයකි සීමන් ආචරණය පැහැදිලි කිරීමේ අපහසුතාවයක් ඇත. මෙම බලපෑම බාහිර හා ස්ථිතික චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් ඉදිරියේ වර්ණාවලි රේඛා දෙකකට හෝ වැඩි ගණනකට බෙදූ විට දැකිය හැකිය.

මෙම ආකෘතියේ ඇති තවත් දෝෂ සහ සීමාවන් වන්නේ එය භූගත රාජ්‍ය කක්ෂයේ කෝණික ගම්‍යතාව සඳහා වැරදි අගයක් ලබා දීමයි. මෙම සියලු දෝෂ සහ සීමාවන් නිසා බෝර්ගේ පරමාණුක ආකෘතිය වසර ගණනාවකට පසු ක්වොන්ටම් න්‍යාය මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය විය.

මෙම ලිපියෙන් ඔබට බෝර්ගේ පරමාණුක ආකෘතිය සහ විද්‍යාවේ එහි යෙදීම් ගැන වැඩිදුර ඉගෙන ගත හැකියැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි.


ලිපියේ අන්තර්ගතය අපගේ මූලධර්මවලට අනුකූල වේ කතුවැකි ආචාර ධර්ම. දෝෂයක් වාර්තා කිරීමට ක්ලික් කරන්න මෙන්න.

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

ඔබේ අදහස තබන්න

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර දක්වා ඇති ලකුණ *

*

*

 1. දත්ත සඳහා වගකිව යුතු: මිගෙල් ඇන්ජල් ගැටන්
 2. දත්තවල අරමුණ: SPAM පාලනය කිරීම, අදහස් කළමනාකරණය.
 3. නීත්‍යානුකූලභාවය: ඔබේ කැමැත්ත
 4. දත්ත සන්නිවේදනය: නෛතික බැඳීමකින් හැර දත්ත තෙවන පාර්ශවයකට සන්නිවේදනය නොකෙරේ.
 5. දත්ත ගබඩා කිරීම: ඔක්සෙන්ටස් නෙට්වර්ක්ස් (EU) විසින් සත්කාරකත්වය දක්වන දත්ත සමුදාය
 6. අයිතිවාසිකම්: ඕනෑම වේලාවක ඔබට ඔබේ තොරතුරු සීමා කිරීමට, නැවත ලබා ගැනීමට සහ මකා දැමීමට හැකිය.