සුළි කුණාටු හාවි

හාවි සුළි කුණාටුවක් ලෙස මෙම සිකුරාදා ටෙක්සාස් වලට පහර දිය හැකිය

හාවි මේ වන විට පුනර්ජනනය වීමෙන් පසු මෙක්සිකෝ බොක්ක මුහුදු තීරයේ නිවර්තන අවපාතයක සිටී. ප්‍රධාන තර්ජනය ...

සුළි කුණාටු ඇස

නිවර්තන කුණාටුව ෆ්‍රෑන්ක්ලින් ඉදිරි පැය කිහිපය තුළ සුළි කුණාටුවක් බවට පත්විය හැකිය

නිවර්තන කුණාටුව ෆ්‍රෑන්ක්ලින් පැය ගණනක් ගත වන විට තීව්‍ර වනු ඇත. එය බොහෝ දුරට ඉඩ ඇති බවට පුරෝකථනය කර ඇත ...

publicidad