ශාක හා සත්ත්ව විශේෂ හානි විය හැක

ගල්ෆ් ඇළ කඩා වැටීම

අත්ලාන්තික් ප්‍රවාහය, නිවර්තන කලාපයේ සිට උතුරු අත්ලාන්තික් සාගරය දක්වා උණුසුම් ජලය රැගෙන යන දැවැන්ත සාගර "වාහක පටියක්",...

publicidad
ලේ හිම

රුධිර හිම හෝ රතු හිම: එය සිදු වන්නේ ඇයි කියා අපි ඔබට කියමු

ඔබ කවදාවත් සමාජ මාධ්‍යවල හෝ රූපවාහිනී වාර්තා චිත්‍රපටයක ලේ වැගිරෙන හිම දැක තිබේද? ඔයා බයද මට තියෙනවා…