විශ්වය යනු කුමක්ද?

විශ්වය යනු කුමක්ද?

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියන්නේ විශ්වය යනු කුමක්ද සහ එහි ලක්ෂණ පිළිබඳව ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල. මෙහි සියලු රහස් දැන ගන්න.

සෙනසුරුගේ මුදු

සෙනසුරුගේ මුදු

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට සෙනසුරුගේ වළලු, ඒවායේ ලක්ෂණ සහ සොයාගැනීම් ගැන දැනගත යුතු සියල්ල කියමු.

දුරේක්ෂයක් තෝරා ගන්නේ කෙසේද

දුරේක්ෂයක් තෝරා ගන්නේ කෙසේද

අයවැය, විශේෂාංග සහ අත්දැකීම් අනුව දුරේක්ෂයක් තෝරා ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ හොඳම උපදෙස් අපි ඔබට ලබා දෙමු. වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

ග්‍රහක පටිය

ග්‍රහක පටිය

ග‍්‍රහක පටිය සහ එහි ලක්ෂණ ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

තරු පොකුරු

මන්දාකිණිය යනු කුමක්ද?

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියන්නේ මන්දාකිනියක් යනු කුමක්ද සහ පවතින ලක්ෂණ සහ වර්ග මොනවාද යන්නයි. විශ්වය ගැන තව දැනගන්න.

කැසිනි පරීක්ෂණය

කැසිනි පරීක්ෂණය

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කැසිනි පරීක්ෂණය සහ එහි සොයාගැනීම් ගැන දැනගත යුතු සියල්ල කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

අඟහරු වෙත ගමන් කිරීමට හෙලිකොප්ටරය

බුද්ධිය අඟහරු

අඟහරු සහ එහි ලක්ෂණ ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. අඟහරු ගවේෂණය කිරීම ගැන වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න.

සූර්යයා යනු කුමක්ද?

සූර්යයා යනු කුමක්ද?

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියන්නේ සූර්යයා යනු කුමක්ද සහ එහි ලක්ෂණ මොනවාද යන්න පිළිබඳව ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

geminidas සහ ඒවායේ ලක්ෂණ

මිථුන

මිථුන ලග්න සහ ඒවායේ ලක්ෂණ ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

තාරකා මණ්ඩල මිථුන

තාරකා මණ්ඩල මිථුන

මිථුන රාශිය සහ එහි ලක්ෂණ පිළිබඳව ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

රාත්‍රී අහසේ දීප්තිමත් තාරකාව

ස්ටාර් වේගා

වේගා තාරකාව සහ එහි ලක්ෂණ ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට ගැඹුරින් කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

කන්‍යා ප්‍රධාන තරු

කන්‍යා රාශි

කන්‍යා රාශිය සහ එහි ලක්ෂණ පිළිබඳව ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට උගන්වන්නෙමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

තාරකා මණ්ඩල ලියෝ

ලියෝ තාරකා මණ්ඩලය සහ එහි ලක්ෂණ ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. අහසේ තරු ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

වල්ගා තරුව නියොවිස්

වල්ගා තරුව නියොවිස්

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට නියෝවිස් වල්ගා තරුව ගැන සියල්ල කියන්නෙමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

තාරකා වෘශ්චික

වෘශ්චික රාශිය

ස්කොර්පියෝ තාරකා මණ්ඩලය සහ එහි ලක්ෂණ පිළිබඳව ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

වෙඩි තැබීමේ තරුව

වෙඩි තැබීමේ තරුව

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියන්නේ වෙඩි තැබීමේ තාරකාව, එහි ආරම්භය සහ ලක්ෂණ ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

තාරකා මණ්ඩල ආයාචනා

ප්ලෙයියඩ්ස්

ප්ලෙයියඩ්ස් තාරකා මණ්ඩලය සහ එහි ලක්ෂණ ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

හර්ට්ස්ප්‍රං-රුසෙල් රූප සටහන

හර්ට්ස්ප්‍රං-රසල් රූප සටහන

හර්ට්ස්ප්‍රං-රසල් රූප සටහන අර්ථ නිරූපණය කිරීම සඳහා ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. මෙහි තරු ගැන තව දැනගන්න.

තරු වර්ධනය

නියුට්‍රෝන තරු

නියුට්‍රෝන තාරකා ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

ප්‍රචලිත වීම

උපචිතය යනු කුමක්ද?

ප්‍රචලිත වීම සහ තරු සෑදීමේදී එහි ඇති වැදගත්කම පිළිබඳව ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ පාෂාණ ග්‍රහලෝක

පාෂාණමය ග්‍රහලෝක

පාෂාණමය ග්‍රහලෝකවල සියලුම ලක්ෂණ හා වර්ගීකරණය අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන සියල්ල මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

කළු කුහරය

සිදුවීම් ක්ෂිතිජය

සිදුවීම් ක්ෂිතිජය සහ කළු කුහර සොයා ගැනීමේදී එහි වැදගත්කම පිළිබඳව ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු.

සුදු වාමන

සුදු වාමන

සුදු වාමන, එහි ලක්ෂණ සහ ගොඩනැගීම ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න

ගෑස් යෝධයෝ

වායුමය ග්‍රහලෝක

වායුමය ග්‍රහලෝක සහ ඒවායේ ලක්ෂණ පිළිබඳව ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

ගුරුත්වාකර්ෂණ තරංග

ගුරුත්වාකර්ෂණ තරංග

ගුරුත්වාකර්ෂණ තරංග, ඒවායේ ලක්ෂණ සහ වැදගත්කම ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. මෙහි ඇති සියල්ල දැන ගන්න.

ද්විත්ව තරු

ද්විත්ව තරු

ද්විත්ව තරු සහ ඒවායේ ලක්ෂණ ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. තාරකා විද්‍යාව ගැන තව දැනගන්න.

තරු වර්ග සහ ලක්ෂණ

තරු වර්ග

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියන්නෙමු විවිධ වර්ගයේ තාරකා වල සියලුම ලක්ෂණ සහ වර්ගීකරණය.

සර්පිලාකාර මන්දාකිණි ලක්ෂණ

සර්පිලාකාර මන්දාකිණිය

සර්පිලාකාර මන්දාකිනිය සහ එහි ලක්ෂණ ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

දුඹුරු වාමන

දුඹුරු වාමන

දුඹුරු වාමනගේ ලක්ෂණ, ගොඩනැගීම සහ කුතුහලය අපි ඔබට කියමු. මෙම ආකාශ වස්තුව ගැන තව දැනගන්න.

කළු කුහර

කළු කුහරයක පළමු රූපය

කළු කුහරයක පළමු රූපය ලබා ගත් ආකාරය සහ එය තාරකා විද්‍යාවට කෙතරම් අදාළද යන්න අපි ඔබට කියමු.

ස්වාභාවික චන්ද්‍රිකා

බ්‍රහස්පති චන්ද්‍රිකා

බ්‍රහස්පතිගේ චන්ද්‍රිකා සහ ඒවායේ ලක්ෂණ ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

නාසා සහ ගගනගාමීන්

නාසා ආයතනය

නාසා සහ ඉතිහාසයේ හොඳම අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම් ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන සියල්ල මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

සිකුරු සංක්‍රාන්තිය

සිකුරු සංක්‍රාන්තිය

සිකුරු සංක්‍රාන්තිය සහ ඔබ එය දැකිය යුතු ආකාරය ගැන අපි ඔබට කියමු. මෙම තාරකා විද්‍යාත්මක සංසිද්ධිය ගැන තව දැනගන්න.

අද්විතීය ග්‍රහලෝක පෙළගැස්වීම

ග්‍රහලෝක පෙළගැස්ම

ග්‍රහලෝක පෙළගැස්වීම ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. මෙම සංසිද්ධිය සිදුවන විට වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න.

අභ්‍යවකාශ තරඟය

අභ්‍යවකාශ තරඟය

අභ්‍යවකාශ තරඟය සහ මිනිසාගේ දියුණුව පිළිබඳව ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි පියවරෙන් පියවර ඔබට කියමු.

exoplanets

Exoplanets

එක්ස්ප්ලෝනෙට් යනු කුමක්ද සහ ඒවායේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ මොනවාද යන්න අපි විස්තරාත්මකව ඔබට කියමු. ඒවා සොයා ගැනීමේ ක්‍රමය ඉගෙන ගන්න.

සිකුරුගේ චන්ද්‍රිකා

සිකුරුගේ චන්ද්‍රිකා

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට සිකුරුගේ චන්ද්‍රිකා පිළිබඳ න්‍යායන් කිහිපයක් සහ ඔබට කවදා හෝ ලබා ගත හැකි නම් ඔබට කියන්නෙමු. අභිරහස මෙතැනින් හමුවන්න.

අහසේ තරු

තරු මොනවාද?

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට තාරකා යනු කුමක්ද සහ ඒවා සෑදූ ආකාරය විස්තරාත්මකව කියමු. විශ්වය ගැන තව දැනගන්න.

අගෝස්තු මාසයේ perseids

පර්සයිඩ්

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියන්නේ පර්සයිඩ් සහ ඒවායේ ආරම්භය ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ලයි. උල්කාපාත වර්ෂාව ගැන තව දැනගන්න.

අක්‍රමවත් මන්දාකිණි

අක්‍රමවත් මන්දාකිණි

අක්‍රමවත් මන්දාකිණි සහ ඒවා සෑදීම පිළිබඳව ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

සෙනසුරු සහ මුදු

මුදු සහිත ග්‍රහලෝක

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට වළලු සහිත ග්‍රහලෝකවල සියලුම ලක්ෂණ හා සංයුතිය කියන්නෙමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

ආකාශ ග්‍රහලෝකයක් භාවිතා කරන්නේ කෙසේද

ආකාශ ග්‍රහලෝකය

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියන්නේ ආකාශ ග්‍රහලෝකයක් යනු කුමක්ද, එය භාවිතා කරන ආකාරය සහ එකක් සෑදූ ආකාරය. අහස නිරීක්ෂණය කිරීම ගැන ඉගෙන ගන්න.

andromeda තාරකා මණ්ඩලය

ඇන්ඩ්‍රොමීඩා තාරකා මණ්ඩලය

ඇන්ඩ්‍රොමීඩා තාරකා මණ්ඩලය ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට විස්තරාත්මකව කියමු. අහසේ තරු සමූහය ගැන තව දැනගන්න.

මන්දාකිණි වර්ග

මන්දාකිණි වර්ග

පවතින සියලුම මන්දාකිනි වල සියලුම ලක්ෂණ සහ වර්ගීකරණය අපි ඔබට කියමු. විශ්වය ගැන තව දැනගන්න.

ග්‍රහලෝකවල අනුපිළිවෙල

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියන්නේ ග්‍රහලෝකවල අනුපිළිවෙල සහ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ලක්ෂණ ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ලයි.

හිරු හා තරු

හිරු ලක්ෂණ

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට සූර්යයාගේ සියලු ලක්ෂණ මෙන්ම එහි ස්ථර, සම්භවය සහ සංරචක ද කියන්නෙමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න

ඒරිස් තාරකා මණ්ඩලය

මේෂ රාශි

අහසේ ඇති ඒරීස් තාරකා මණ්ඩලය ගැන අපි ඔබට සියල්ල කියමු. මෙම තරු කාණ්ඩයේ මිථ්‍යාව හා ආරම්භය ගැන තව දැනගන්න.

ඇක්වාරියස් තාරකා මණ්ඩලය

ඇක්වාරියස් තාරකා මණ්ඩලය

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියන්නෙමු ඇක්වාරියස් තාරකා මණ්ඩලයේ සියලුම ලක්ෂණ, සම්භවය සහ මිථ්‍යා කථා. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

කෘතිම චන්ද්රිකා

කෘතිම චන්ද්‍රිකා සඳහා ලබා දී ඇති සියලුම ලක්ෂණ, වැදගත්කම සහ භාවිතයන් අපි ඔබට කියමු. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

ස්වාභාවික චන්ද්‍රිකා සඳ

ස්වාභාවික චන්ද්‍රිකා

ස්වාභාවික චන්ද්‍රිකා සහ ඒවායේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියමු. වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

බාහිර ග්‍රහලෝකවල දැක්ම

පිටත ග්‍රහලෝක

පිටත ග්‍රහලෝක මොනවාද සහ ඒවායේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ මොනවාදැයි අපි ඔබට කියමු. සමස්ත සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය ගැන තව දැනගන්න.

අභ්‍යන්තර ග්‍රහලෝක

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට පෙන්වන්නේ අභ්‍යන්තර ග්‍රහලෝක මොනවාද සහ ඒවායේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ මොනවාද යන්නයි. ඒ ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

සූර්ය කුණාටු ලක්ෂණ

සූර්ය කුණාටුව

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියන්නේ සූර්ය කුණාටුවක් යනු කුමක්ද සහ එය පෘථිවියට බලපාන්නේ කෙසේද යන්නයි. මෙම සංසිද්ධීන් ගැන සියල්ල මෙහි ඉගෙන ගන්න.

චක්‍රලේඛ තාරකා මණ්ඩල

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට සියලු ලක්ෂණ සහ චක්‍රලේඛ තාරකා හඳුනා ගන්නේ කෙසේදැයි කියන්නෙමු. තාරකා විද්‍යාව ගැන වැඩි විස්තර මෙතැනින් ඉගෙන ගන්න.

තාරකා රාශිය හඳුනා ගන්නේ කෙසේද?

තාරකා රාශිය

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට මීන රාශිය ගැන දැනගත යුතු සියල්ල උගන්වන්නෙමු. අහසේ එය සෙවිය යුතු ආකාරය ගැන තව දැනගන්න.

සැජිටේරියස් තාරකා මණ්ඩලය

සැජිටේරියස් තාරකා මණ්ඩලය

සැජිටේරියස් තාරකා මණ්ඩලය ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. මෙම තරු සමූහයේ සියලුම ලක්ෂණ සහ මිථ්‍යා කථා මෙහි ඉගෙන ගන්න

හිරු උෂ්ණත්වය සහ එහි දීප්තිය

හිරු උෂ්ණත්වය

මෙම ලිපියෙන් අපි සූර්යයාගේ උෂ්ණත්වය කුමක්ද සහ එය ගණනය කරන්නේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කරමු. අපගේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ආධිපත්‍යය දරන තාරකාව ගැන තව දැනගන්න.

සඳට මුහුණලා සිටින මුහුණ

සඳ මත ආවාට

මෙම ලිපියෙන් අපි සඳ මත ආවාට සෑදූ ආකාරය සහ චන්ද්‍ර පෘෂ් has යේ ඇති ලක්ෂණ මොනවාද යන්න විස්තරාත්මකව විස්තර කරමු.

ටෝරස් තාරකා මණ්ඩලය

ටෝරස් තාරකා මණ්ඩලය

මෙම ලිපියෙන් ඔබට ටෝරස් තාරකා මණ්ඩලය පිළිබඳ සම්පූර්ණ තොරතුරු සොයාගත හැකිය. එය සහ එහි අර්ථයන් හඳුනා ගැනීමට ඉගෙන ගන්න.

උරුමය

ස්කයි වොචර් දුරේක්ෂ

අපි ඔබට හොඳම ස්කයි වොචර් දුරේක්ෂ තෝරා ගැනීමක් හා සැසඳීමක් සිදුකරන අතර එමඟින් ඔබට වඩාත් ගැලපෙන එකක් තෝරා ගත හැකිය.

පෘථිවිය හා සඳෙන් දුර

පෘථිවියේ සිට සඳ දක්වා ඇති දුර පිළිබඳ අභිරහස අපි ඔබට උගන්වන්නෙමු. මෙම ආකාශ වස්තූන් දෙක අතර සැබෑ දුර අර්ථ නිරූපණය කිරීමට ඉගෙන ගන්න.

කුඩා ග්‍රහලෝක

කුඩා ග්‍රහලෝක

අපගේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ වාමන ග්‍රහලෝක මොනවාදැයි අපි ඔබට උගන්වන්නෙමු. ඔවුන් මෙහි ඇති ලක්ෂණ මොනවාදැයි ඉගෙන ගන්න.

ඇනැක්සිමන්ඩර්

ඇනැක්සිමන්ඩර්ගේ චරිතාපදානය

මෙම ලිපියෙන් ඔබට දාර්ශනික හා තාරකා විද්‍යා An ඇනැක්සිමැන්ඩර්ගේ චරිතාපදානය සහ වඩාත් වැදගත් ජයග්‍රහණ සොයාගත හැකිය. එය අතපසු නොකරන්න!

රොචේ සීමාව කොහෙද

රොචේ සීමාව

රොචේ සීමාව කුමක්ද සහ තාරකා විද්‍යාවේ එහි වැදගත්කම ඉගෙන ගන්න. මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට සෑම දෙයක්ම විස්තරාත්මකව කියමු.

අප ජීවත් වන මන්දාකිනිය ක්ෂීරපථය ලෙස හැඳින්වේ. නිසැකවම ඔබ එය දැනටමත් දැන සිටියේය. නමුත් අප ජීවත් වන මෙම මන්දාකිනිය ගැන ඔබ කොපමණ දන්නේද? ක්ෂීරපථය විශේෂ මන්දාකිනියක් බවට පත් කරන ලක්ෂණ, කුතුහලය සහ කොන් මිලියන ගණනක් ඇත. සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය සහ අප දන්නා සියලුම ග්‍රහලෝක පිහිටා ඇති ස්ථානය වන බැවින් එය අපගේ ස්වර්ගීය නිවසයි. අප ජීවත් වන මන්දාකිනිය තරු, සුපර්නෝවා, නිහාරිකා, ශක්තිය සහ අඳුරු පදාර්ථ වලින් පිරී ඇත. කෙසේ වෙතත්, විද්‍යා .යන්ට තවමත් අභිරහසක්ව පවතින බොහෝ දේ තිබේ. ක්ෂීරපථයේ ලක්ෂණ වල සිට කුතුහලය සහ අබිරහස් දක්වා බොහෝ දේ අපි ඔබට කියන්නට යන්නෙමු. ක්ෂීරපථයේ පැතිකඩ විශ්වයේ අපගේ නිවස බවට පත් කරන මන්දාකිණිය මෙයයි. එහි රූප විද්‍යාව සර්පිලාකාරයට සමාන වන අතර එහි ප්‍රධාන ආයුධ 4 ක් ඇත. එය සෑදී ඇත්තේ සියලු වර්ගවල සහ ප්‍රමාණයන්ගෙන් යුත් තරු බිලියන ගණනකිනි. එම තාරකාවන්ගෙන් එකක් වන්නේ සූර්යයා ය. අප දන්නා පරිදි සූර්යයාට ස්තූතිවන්ත වන අතර අප දන්නා පරිදි ජීවය නිර්මාණය වී ඇත. මන්දාකිනියේ කේන්ද්‍රය අපේ පෘථිවියේ සිට ආලෝක වර්ෂ 26.000 ක් දුරින් පිහිටා ඇත. වැඩි යමක් තිබිය හැකිදැයි නිශ්චිතවම නොදනී, නමුත් ක්ෂීරපථයේ මධ්‍යයේ අවම වශයෙන් එක් සුපිරි සිදුරක් ඇති බව දන්නා කරුණකි. කළු කුහරය අපගේ මන්දාකිනියේ කේන්ද්‍රස්ථානය බවට පත්වන අතර එය සැජිටේරියස් ඒ ලෙස නම් කර ඇත. අපේ මන්දාකිනිය මීට වසර මිලියන 13.000 කට පමණ පෙර ආරම්භ වීමට පටන් ගත් අතර එය මන්දාකිණි 50 ක කණ්ඩායමක කොටසකි. අපේ අසල්වැසි මන්දාකිනිය වන ඇන්ඩ්‍රොමීඩා ද මෙම කුඩා මන්දාකිණි සමූහයේ කොටසක් වන අතර එයට මැගෙලනික් වලාකුළු ද ඇතුළත් වේ. එය තවමත් මිනිසා විසින් කරන ලද වර්ගීකරණයකි. ඔබ මුළු විශ්වයේම සන්දර්භය සහ එහි ව්‍යාප්තිය විශ්ලේෂණය කළහොත් කිසිවක් නැත. ඉහත සඳහන් කළ දේශීය කණ්ඩායම මන්දාකිණි විශාල වශයෙන් එක්රැස් කිරීමේ කොටසකි. එය කන්‍යා සුපර් ක්ලස්ටර් ලෙස හැඳින්වේ. අපගේ මන්දාකිනියේ නම නම් කර ඇත්තේ පෘථිවිය හරහා අපගේ අහසට ඉහළින් විහිදෙන තාරකා සහ වායු වලාකුළු දැකිය හැකි ආලෝක පටියෙනි. පෘථිවිය ක්ෂීරපථය තුළ පැවතියද, සමහර බාහිර තරු පද්ධතිවලට හැකි පරිදි මන්දාකිනියේ ස්වභාවය පිළිබඳ පූර්ණ අවබෝධයක් අපට තිබිය නොහැක. මන්දාකිනියේ වැඩි කොටසක් අන්තර් තාරකා දූවිලි layer න තට්ටුවකින් සැඟවී ඇත. මෙම දූවිලි මඟින් දෘශ්‍ය දුරේක්ෂවලට හොඳින් අවධානය යොමු කිරීමට සහ එහි ඇති දේ සොයා ගැනීමට ඉඩ නොදේ. ගුවන්විදුලි තරංග හෝ අධෝරක්ත කිරණ සහිත දුරේක්ෂ භාවිතා කිරීමෙන් අපට ව්‍යුහය තීරණය කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, අන්තර් තාරකා දූවිලි හමු වන කලාපයේ කුමක් දැයි අපට නිශ්චිතවම දැනගත නොහැක. අපට හඳුනාගත හැක්කේ අඳුරු පදාර්ථ විනිවිද යන විකිරණ ආකාර පමණි. ප්‍රධාන ලක්ෂණ අපි ක්ෂීරපථයේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ ටිකක් විශ්ලේෂණය කරන්නෙමු. අප විශ්ලේෂණය කරන පළමු දෙය නම් මානයයි. එය අවහිර සර්පිලාකාර හැඩයකින් යුක්ත වන අතර එහි විෂ්කම්භය ආලෝක වර්ෂ 100.000-180.000 කි. කලින් සඳහන් කළ පරිදි, මන්දාකිනියේ කේන්ද්‍රයට ඇති දුර ආසන්න වශයෙන් ආලෝක වර්ෂ 26.000 කි. මෙම දුර ප්‍රමාණය අද අප සතුව ඇති ආයු අපේක්ෂාව හා තාක්‍ෂණය සමඟ ගමන් කිරීමට මිනිසාට කිසිදා නොහැකි වනු ඇත. මහා පිපිරුමෙන් (සබැඳිය) වසර මිලියන 13.600 කට පමණ පසු, බිහි වීමේ වයස අවුරුදු බිලියන 400 ක් ලෙස ගණන් බලා ඇත. මෙම මන්දාකිනියට ඇති තරු ගණන ගණන් කිරීම අපහසුය. හරියටම දැන ගැනීම එතරම් ප්‍රයෝජනවත් නොවන බැවින් එහි ඇති සියලුම තරු ගණන් කිරීමෙන් අපට එකින් එක යා නොහැක. ක්ෂීරපථයේ පමණක් තරු බිලියන 400.000 ක් ඇතැයි ගණන් බලා තිබේ. මෙම මන්දාකිනියේ ඇති කුතුහලය දනවන කරුණක් නම් එය පාහේ පැතලි වීමයි. පෘථිවිය පැතලි යැයි තර්ක කරන පුද්ගලයින් මෙය ද එසේ යැයි ආඩම්බර වනු ඇත. මන්දාකිනිය ආලෝක වර්ෂ 100.000 ක් පළල නමුත් ආලෝක වර්ෂ 1.000 ක් පමණි. එය හරියට පැතලි හා විකෘති තැටියක් මෙන් වන අතර එහිදී ග්‍රහලෝක ගෑස් හා දූවිලි වල වක්‍රාකාර ආයුධවල කාවැදී ඇත. ඒ වගේ දෙයක් තමයි සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය, ග්‍රහලෝක හා දූවිලි සමූහයක් සූර්යයා මධ්‍යයේ මන්දාකිනියේ කැළඹිලි කේන්ද්‍රයේ සිට ආලෝක වර්ෂ 26.000 ක් නැංගුරම් ලා තිබෙනවා. ක්ෂීරපථය සොයාගත්තේ කවුද? ක්ෂීරපථය සොයාගත්තේ කවුරුන්ද යන්න නිශ්චිතව දැන ගැනීම අපහසුය. 1610 දී අපගේ මන්දාකිනියේ ආලෝක කලාපයක් තනි තාරකා ලෙස පවතින බව මුලින්ම හඳුනාගත්තේ ගැලීලියෝ ගැලීලි (සබැඳිය) බව දන්නා කරුණකි. තාරකා විද්‍යා r යා සිය පළමු දුරේක්ෂය අහසට යොමු කළ විට ආරම්භ වූ පළමු සැබෑ පරීක්ෂණය මෙය වන අතර අපගේ මන්දාකිනිය සෑදී ඇත්තේ ගණන් කළ නොහැකි තරු වලින් බව පෙනේ. 1920 තරම්, ත කාලයකදී, අහසේ සර්පිලාකාර නිහාරිකා සැබවින්ම සමස්ත මන්දාකිණි බව දැන ගැනීමට ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි සැපයුවේ එඩ්වින් හබල් (සබැඳිය) ය. ක්ෂීරපථයේ සැබෑ ස්වභාවය සහ හැඩය තේරුම් ගැනීමට මෙම කරුණ බෙහෙවින් ඉවහල් විය. සැබෑ ප්‍රමාණය සොයා ගැනීමටත්, අප ගිලී සිටින විශ්වයේ පරිමාණය දැන ගැනීමටත් මෙය උපකාරී විය. ක්ෂීරපථයට තරු කීයක් තිබේදැයි අපට සම්පූර්ණයෙන්ම විශ්වාස නැත, නමුත් එය දැන ගැනීම එතරම් සිත්ගන්නා සුළු නොවේ. ඒවා ගණන් කිරීම කළ නොහැකි කාර්යයකි. තාරකා විද්‍යා rs යින් එය කිරීමට හොඳම ක්‍රමය සොයා ගැනීමට උත්සාහ කරයි. කෙසේ වෙතත්, දුරේක්ෂවලට දැකිය හැක්කේ එක් තාරකාවක් අනෙක් අයට වඩා දීප්තිමත් ය. අප කලින් සඳහන් කළ ගෑස් හා දූවිලි වලාවන් පිටුපස බොහෝ තාරකා සැඟවී ඇත. තාරකා ගණන තක්සේරු කිරීම සඳහා ඔවුන් භාවිතා කරන එක් උපක්‍රමයක් නම් මන්දාකිනිය තුළ තාරකා කෙතරම් වේගයෙන් කක්ෂගත වී ඇත්ද යන්න නිරීක්ෂණය කිරීමයි. මෙය තරමක් ගුරුත්වාකර්ෂණ ඇදීම හා ස්කන්ධය පෙන්නුම් කරයි. මන්දාකිනියේ ස්කන්ධය තාරකාවක සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයෙන් බෙදූ විට අපට පිළිතුර ලැබෙනු ඇත.

ක්ෂීර පථය

අපගේ මන්දාකිනිය වන ක්ෂීරපථය පිළිබඳ වඩාත් කුතුහලයෙන් අපි ඔබට කියමු. අප ජීවත් වන විශ්වය ගැන වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා මෙහි ඇතුළු වන්න.

අපව ආරක්ෂා කරන වායුගෝලයේ එක් ස්ථරයක් වන්නේ අයනගෝලයයි. එය විදුලිය ආරෝපණය වන පරමාණු සහ අණු විශාල සංඛ්‍යාවක් අඩංගු කලාපයකි. මෙම ආරෝපිත අංශු නිර්මාණය වී ඇත්තේ අභ්‍යවකාශයේ සිට එන විකිරණවලට ස්තුති කරමිනි. මෙම විකිරණය වායුගෝලයේ ඇති උදාසීන පරමාණු සහ වායු අණු වලට පහර දෙන අතර ඒවා විදුලියෙන් ආරෝපණය වේ. අයනගෝලය මිනිසුන්ට ඉතා වැදගත් වන අතර, එබැවින් අපි මෙම සම්පූර්ණ තනතුරම ඒ සඳහා කැප කරන්නෙමු. අයනගෝලයේ ලක්ෂණ, ක්‍රියාකාරිත්වය සහ වැදගත්කම පිළිබඳව ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි පැහැදිලි කරන්නෙමු. ප්‍රධාන ලක්ෂණ සූර්යයා අඛණ්ඩව බබළන අතර එහි ක්‍රියාකාරිත්වය අතරතුර එය විද්‍යුත් චුම්භක විකිරණ විශාල ප්‍රමාණයක් ජනනය කරයි. මෙම විකිරණය අපේ පෘථිවියේ ස්ථර මතට වැටෙන අතර පරමාණු සහ අණු විදුලියෙන් ආරෝපණය වේ. සියලුම අංශු ආරෝපණය වූ පසු, අපි අයනගෝලයක් ලෙස හඳුන්වන තට්ටුවක් සාදයි. මෙම ස්තරය පිහිටා ඇත්තේ මෙසෝස්පියර්, තාපගෝලය සහ බාහිර ගෝලය අතර ය. එය ආරම්භ වන්නේ පෘථිවි පෘෂ් .යට කිලෝමීටර 50 ක් පමණ උසින් බව ඔබට පෙනේ. මෙම ස්ථානයෙන් එය ආරම්භ වුවද, එය වඩාත් සම්පූර්ණ හා වැදගත් වන ස්ථානය කිලෝමීටර 80 ට වඩා වැඩිය. අප අයනගෝලයේ ඉහළ ප්‍රදේශවල සිටින ප්‍රදේශවල අපට කිලෝමීටර් සිය ගණනක් ඉහළින් කිලෝමීටර් දස දහස් ගණනක් අභ්‍යවකාශයට විහිදෙන ආකාරය දැකගත හැකිය. චුම්බක ගෝලය යනු අප මේ ආකාරයෙන් හඳුන්වන වායුගෝලයේ ස්ථරය වන්නේ පෘථිවියේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය (බන්ධනය) සහ එය මත සූර්යයාගේ ක්‍රියාකාරිත්වය නිසා එහි හැසිරීම නිසාය. අයනගෝල හා චුම්බක ගෝලය සම්බන්ධ වන්නේ අංශුවල ආරෝපණ මගිනි. එක් අයෙකුට විද්‍යුත් ආරෝපණ ඇති අතර අනෙක චුම්බක ආරෝපණ ඇත. අයනගෝලයේ ස්ථර අප කලින් සඳහන් කළ පරිදි අයනගෝලය කිලෝමීටර 50 කින් ආරම්භ වුවද එය සෑදෙන අයනවල සාන්ද්‍රණය හා සංයුතිය අනුව වෙනස් ස්ථර ඇත. මීට පෙර, අයනගෝලය ඩී, ඊ සහ එෆ් අක්ෂර මගින් හඳුනාගත් විවිධ ස්ථර කිහිපයකින් සෑදී ඇතැයි සැලකේ. F ස්ථරය තවත් සවිස්තර කලාප දෙකකට බෙදා ඇත, ඒවා F1 සහ F2 විය. අද වන විට තාක්‍ෂණයේ දියුණුවට ස්තූතිවන්ත වන අයනගෝල පිළිබඳ වැඩි දැනුමක් ලබා ගත හැකි අතර මෙම ස්ථර එතරම් වෙනස් නොවන බව දන්නා කරුණකි. කෙසේ වෙතත්, මිනිසුන් කරකැවිල්ල ඇති නොකිරීමට, ආරම්භයේ තිබූ මුල් යෝජනා ක්‍රමය පවත්වාගෙන යනු ලැබේ. අයනගෝලයේ විවිධ ස්ථර වල සංයුතිය හා වැදගත්කම විස්තරාත්මකව බැලීමට අපි අර්ධ වශයෙන් විශ්ලේෂණය කරන්නෙමු. කලාපය D මෙය සමස්ත අයනගෝලයේ පහළම කොටසයි. එය කිලෝමීටර 70 ත් 90 ත් අතර උන්නතාංශයකට ළඟා වේ. කලාප D හි E සහ F කලාපවලට වඩා වෙනස් ලක්ෂණ ඇත. එයට හේතුව එහි නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන එක රැයකින් සම්පූර්ණයෙන්ම අතුරුදහන් වීමයි. ඔක්සිජන් අයන සමඟ සංයෝජනය වී විද්‍යුත් වශයෙන් උදාසීන ඔක්සිජන් අණු සෑදෙන විට ඒවා අතුරුදහන් වේ. කලාපය ඊ මෙය කෙනෙක්කි-හෙවිසයිඩ් ලෙසද හැඳින්වේ. මෙම නම ලබා දී ඇත්තේ ඇමරිකානු ඉංජිනේරු ආතර් ඊ. කෙනලි සහ ඉංග්‍රීසි භෞතික විද්‍යා ist ඔලිවර් හෙවිසයිඩ්. මෙම ස්තරය කිලෝමීටර 90 සිට වැඩි හෝ අඩු වන අතර D ස්ථරය කිලෝමීටර 160 දක්වා අවසන් වේ. එය ඩී කලාපය සමඟ පැහැදිලි වෙනසක් ඇති අතර අයනීකරණය රාත්‍රිය පුරාම පවතී. එය ද තරමක් අඩු වී ඇති බව සඳහන් කළ යුතුය. කලාපය එෆ් එය කිලෝමීටර 160 සිට අවසානය දක්වා දළ වශයෙන් උන්නතාංශයක් ඇත. එය සූර්යයාට ආසන්නතම බැවින් නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන වැඩිම සාන්ද්‍රණයක් ඇති කොටසයි. එමනිසා, එය වැඩි විකිරණ දැනේ. අයනීකරණ ව්‍යාප්තියේ වෙනසක් ඇති බැවින් රාත්‍රී කාලයේදී එහි අයනීකරණයේ විශාල වෙනසක් සිදු නොවේ. දිවා කාලයේදී අපට ස්ථර දෙකක් දැකිය හැකිය: කුඩා ස්ථරයක් F1 ලෙස හැඳින්වෙන අතර එය ඉහළට ඉහළින් ඇති අතර තවත් ඉහළ අයනීකෘත ආධිපත්‍ය ස්ථරයක් F2 ලෙස හැඳින්වේ. රාත්‍රියේදී දෙකම F2 ස්ථරයේ මට්ටමින් විලයනය වන අතර එය ඇපල්ටන් ලෙස හැඳින්වේ. අයනගෝලයේ කාර්යභාරය සහ වැදගත්කම බොහෝ දෙනෙකුට විද්‍යුත් ආරෝපිත වායුගෝලයේ තට්ටුවක් තිබීම කිසිවක් අදහස් නොකරයි. කෙසේ වෙතත්, මානව වර්ගයාගේ වර්ධනය සඳහා අයනගෝලයට විශාල වැදගත්කමක් ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, මෙම ස්ථරයට ස්තූතිවන්ත වන්න අපට ගුවන්විදුලි තරංග පෘථිවියේ විවිධ ස්ථානවලට ප්‍රචාරණය කළ හැකිය. අපට චන්ද්‍රිකා සහ පෘථිවිය අතර සං als ා යැවිය හැකිය. අයනගෝලයට මිනිසුන්ට මූලික වීමට ප්‍රධානතම සාධකයක් වන්නේ එය අභ්‍යවකාශයේ සිට භයානක විකිරණ වලින් අපව ආරක්ෂා කරන බැවිනි. අයනගෝලයට ස්තූතිවන්ත වන අපට උතුරු ලයිට්ස් (සබැඳිය) වැනි සුන්දර ස්වාභාවික සංසිද්ධි දැකිය හැකිය. එය අපේ පෘථිවිය වායුගෝලයට ඇතුළු වන ආකාශ පාෂාණ වලින් ආරක්ෂා කරයි. සූර්යයා විසින් විමෝචනය කරන පාරජම්බුල කිරණ සහ එක්ස් කිරණ සමහරක් අවශෝෂණය කර ගැනීමෙන් අපව ආරක්ෂා කර ගැනීමට සහ පෘථිවියේ උෂ්ණත්වය නියාමනය කිරීමට තාපගෝලය අපට උපකාරී වේ. අනෙක් අතට, ග්‍රහලෝකය සහ සූර්ය කිරණ අතර ආරක්‍ෂාව සඳහා වන පළමු රේඛාව වන්නේ බාහිර ගෝලයයි. බෙහෙවින් අවශ්‍ය මෙම ස්ථරයේ උෂ්ණත්වය අතිශයින් ඉහළ ය. සමහර අවස්ථාවල අපට සෙල්සියස් අංශක 1.500 ක් සොයාගත හැකිය. මෙම උෂ්ණත්වයේ දී, ජීවත් වීමට නොහැකි කාරණය හැරුණු විට, එය පසුකර යන සෑම මිනිස් මූලද්‍රව්‍යයක්ම පුළුස්සා දමනු ඇත. අපේ පෘථිවියට පහර දුන් උල්කාපාත වලින් විශාල කොටසක් විසුරුවා හැර වෙඩි තැබීමේ තරු සෑදීමට හේතුව මෙයයි. මෙම පාෂාණ අයනගෝලය හා සමහර ස්ථානවල දක්නට ලැබෙන අධික උෂ්ණත්වය සමඟ ස්පර්ශ වන විට, එම වස්තුව යම් තාක් දුරට තාපදීප්ත වී ගින්නෙන් වටවී එය බිඳී යන තෙක් අපට පෙනේ. අද අප දන්නා පරිදි මිනිස් ජීවිතය වර්ධනය වීමට එය සැබවින්ම අත්‍යවශ්‍ය ස්ථරයකි. මේ හේතුව නිසා, ඇය නොමැතිව අපට ජීවත් විය නොහැකි බැවින් ඇයව වඩාත් හොඳින් දැන ගැනීම සහ ඇගේ හැසිරීම අධ්‍යයනය කිරීම වැදගත්ය.

අයනෝස්පියර්

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට පෙන්වන්නේ අයනගෝලයේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ මොනවාද සහ එය මිනිසුන්ට ඇති වැදගත්කමයි.

මෙසියර් නාමාවලිය

චාල්ස් මෙසියර්

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට පෙන්වන්නේ චාල්ස් මෙසියර්ගේ චරිතාපදානය සහ සූරාකෑමයි. මෙම තාරකා විද්‍යා r යාගේ ජීවිතය පිළිබඳ සෑම දෙයක්ම මෙහි ඉගෙන ගන්න.

අඟහරුගේ සඳ

අඟහරුගේ සඳ

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියන්නේ අඟහරුගේ චන්ද්‍රයන් මොනවාද, ඒවායේ ලක්ෂණ, සම්භවය සහ කුතුහලය. ඒ ගැන වැඩි යමක් අතපසු නොකරන්න!

එඩ්මන්ඩ් හැලි චරිතාපදානය

එඩ්මන්ඩ් හැලි

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට එඩ්මන්ඩ් හැලිගේ චරිතාපදානය පෙන්වමු. විද්‍යාවට ඔහු කළ සියලු දායකත්වය සහ ඔහුගේ සොයාගැනීම් දැන ගැනීමට මෙතැනට ඇතුළු වන්න.

සෙනසුරුගේ මුදු

සෙනසුරු චන්ද්‍රයන්

ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල දැන ගන්න සහ සෙනසුරුගේ චන්ද්‍රයන් ගැන නොදැන සිටියහ. මුදු ග්‍රහලෝකය මෙම කණුවේ ගැඹුරින් සොයාගෙන ඇත. එය අතපසු නොකරන්න!

දීප්තිමත් සුපර්නෝවා

සුපර් නෝවාව

සුපර්නෝවා ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි පැහැදිලි කරමු. තරු පිපිරීම් වල කුතුහලය සහ රහස් දැන ගැනීමට මෙතැනට ඇතුළු වන්න.

සඳ සහ එහි මතුපිට

ඇපලෝ මෙහෙයුම්

මෙම ලිපියෙන් අපි මානව වර්ගයා සඳහා ඇපලෝ දූත මණ්ඩලවල ලක්ෂණ හා වැදගත්කම පැහැදිලි කිරීමට යන්නෙමු.

ප්‍රතිමාව මත සමෝස්හි ඇරිස්ටාර්කස්

සමෝස්හි ඇරිස්ටාර්කස්

මෙම ලිපියෙන් අපි ඇරිස්ටාර්කෝ ඩි සැමොස්ගේ සූරාකෑම් සහ චරිතාපදානය පැහැදිලි කරමු. මෙම ගණිත ian යා සහ තාරකා විද්‍යා r යා පිළිබඳ සියල්ල ඉගෙන ගැනීමට මෙතැනට ඇතුළු වන්න.

අපට පමණක් දැකිය හැකි සඳෙහි මුහුණ

සඳෙහි චලනයන්

සඳෙහි චලනයන් මොනවාද සහ ඒවා පෘථිවියට ඇතිවිය හැකි ප්‍රතිවිපාක මොනවාද යන්න මෙහිදී අපි විස්තරාත්මකව විස්තර කරමු. ඔවුන් හොඳින් දැන හඳුනා ගන්න.

ග්රහකය

ග්‍රහක

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට උගන්වන්නේ ග‍්‍රහක සහ ඒවා සෑදීම පිළිබඳව ඔබ දැනගත යුතු සියල්ලයි. උල්කාපාත පිළිබඳ ඔබේ සැකයන් ද අපි පැහැදිලි කරමු.

එරටොස්තීනස්

එරටොස්තීනස්

මෙම ලිපියෙන් ඔබට එරටොස්තීනස්ගේ සමස්ත චරිතාපදානය සොයාගත හැකිය. ඔහු කළ සොයාගැනීම් සහ විද්‍යාවට ඔහු දැක්වූ දායකත්වය ගැන ඉගෙන ගන්න.

ගැලීලියෝ ගැලීලි සහ තාරකා විද්‍යාවට දායක වීම

ගැලීලියෝ ගැලීලි

ගැලීලියෝ ගැලීලිගේ සමස්ත චරිතාපදානය අපි ඔබට විස්තරාත්මකව කියමු. ගැලීලියෝගේ සියලු ජීවිතය හා වැඩ බැලීමට මෙතැනට ඇතුළු වන්න.

පදාර්ථ හා ප්‍රති-පදාර්ථ ision ට්ටනය

ඇන්ටිමැටර්

මෙම ලිපියෙන් ඔබට ප්‍රති-පදාර්ථයට සම්බන්ධ සියල්ල සොයාගත හැකිය. මෙහි ඇතුළු වී එහි රහස් සහ අභිරහස් සොයා ගන්න. එය අතපසු නොකරන්න!

ජොහැන්නස් කෙප්ලර්

ජොහැන්නස් කෙප්ලර්

ජොහැන්නස් කෙප්ලර්ගේ චරිතාපදානය විස්තරාත්මකව දැන ගැනීමට මෙතැනට ඇතුළු වන්න. කෙප්ලර්ගේ නීති සකස් කළ තාරකා විද්‍යා scient යා හමුවන්න.

තාරකා විද්‍යාව

තාරකා විද්‍යාව

තාරකා විද්‍යා be යෙකු යනු කුමක්ද, එහි ඇති ලක්ෂණ, එය ක්‍රියා කරන ආකාරය සහ එහි වර්ග මොනවාදැයි දැන ගැනීමට මෙතැනට ඇතුළු වන්න. එය අතපසු නොකරන්න!

කළු කුහර ගතිකතාව

කළු කුහර

මෙම ලිපියෙන් අපි කළු කුහර යනු කුමක්ද සහ ඒවා සෑදෙන්නේ කෙසේද යන්න පැහැදිලි කරමු. කළු කුහර පිළිබඳ මිථ්‍යාවන් දුරු කිරීම සඳහා මෙහි ඇතුළු වන්න.

විශ්වයේ පෘථිවි කේන්ද්‍රය

භූ කේන්ද්‍රීය න්‍යාය

භූ කේන්ද්‍රීය න්‍යාය පිළිබඳ සියල්ල ඉගෙන ගැනීමට මෙතැනට ඇතුළු වන්න. එහි ලක්ෂණ ඉගෙන ගෙන සමහර කරුණු බයිබලය සමඟ සසඳන්න.

විශ්වයේ කේන්ද්‍රයේ න්‍යාය

නිකොලස් කොපර්නිකස්

අපි නිකොලස් කොපර්නිකස්ගේ චරිතාපදානය විස්තරාත්මකව විස්තර කරමු. මෙහි ඇතුළු වී හීලියෝ කේන්ද්‍රීය න්‍යාය පිළිබඳ ඔහුගේ කාර්යයන් ගැන සියල්ල ඉගෙන ගන්න.

තරු අතර දුර මැනීම

අසිමුට්

අසිමුත්, උන්නතාංශය සහ ශීර්ෂය යන සංකල්ප මොනවාද සහ ඒවා මොනවාද යන්න අපි පැහැදිලි කරමු. ඊට අමතරව, අහසේ මැනිය යුතු උපකරණ අපි ඔබට උගන්වන්නෙමු.

පෘථිවිය එහි කක්ෂයේ ස්ථානගත කිරීම

Perihelion සහ aphelion

මෙතැනට ඇතුළු වී පෘථිවියේ සමතුලිතතාවයේ ඇති perihelion සහ aphelion වල වැදගත්කම ගැන සියල්ල ඉගෙන ගන්න. අපි ඔබට සෑම දෙයක්ම විස්තරාත්මකව කියමු.

හබල් අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය

හබල් අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය

හබල් දුරේක්ෂය විද්‍යාවට ගෙන ආ ලක්ෂණ, පරිණාමය සහ විශිෂ්ට සොයාගැනීම් ගැන දැන ගැනීමට මෙතැනට ඇතුළු වන්න.

වෙනත් ග්‍රහලෝකවල ජීවයේ පැවැත්ම

ෆර්මි විරුද්ධාභාසය

මෙම ලිපියෙන් අපි ෆර්මි විරුද්ධාභාසය ගැන දැනගත යුතු සියල්ල පැහැදිලි කරමු. ජීවිතයේ පැවැත්මට ඇති විසඳුම ඇතුළත් කර දැන ගන්න.

ජියෝඩානෝ බ un නෝ

ජියෝඩානෝ බ un නෝ

මෙම ලිපියෙන් අපි ජියෝඩානෝ බ un නෝගේ ඉතිහාසය සහ ජයග්‍රහණ විස්තර කරමු. ඔහුගේ ජීවිතය සහ ඔහුගේ කුරිරු මරණය ගැන සියල්ල ඇතුළත් කර ඉගෙන ගන්න.

පණුවා වල ලක්ෂණය

පණුවා

මෙම ලිපියෙන් අපි පණුවා යනු කුමක්ද සහ ඒවා ක්‍රියා කරන ආකාරය විස්තර කරමු. මෙතැනට ඇතුළු වී ඒ ගැන ඉගෙන ගන්න, අපට වේලාවට ආපසු යා හැකි නම්.

මොන්ටේ ඔලිම්පෝ

අඟහරු සිට ඔලිම්පස් කන්ද

ඔලිම්පස් කන්ද පිහිටා ඇත්තේ අඟහරු ග්‍රහයා මත ය. එය සමස්ත සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ විශාලතම වේ. මෙන්න අපි ඔහු ගැන සෑම දෙයක්ම විස්තරාත්මකව ඔබට කියමු.

ප්ලැනට් නෙප්චූන්

නෙප්චූන් ග්‍රහලෝකය

නෙප්චූන් ග්‍රහලෝකය ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල අපි ඔබට කියමු. එය සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ f තතම ග්‍රහලෝකයයි. එහි සියලු රහස් ඇතුළත් කර සොයා ගන්න.

කැසියෝපියා ඩබ්ලිව් හැඩය

කැසියෝපියා තාරකා මණ්ඩලය

කැසියෝපියාව යනු උතුරු අර්ධගෝලයේ අහසේ වඩාත් ප්‍රසිද්ධ තාරකා රාශියකි. මෙහි ඇතුළු වී එහි සියලු ලක්ෂණ හා මිථ්‍යා කථා දැනගන්න.

හැලි වල්ගා තරුව

හැලිගේ වල්ගා තරුව

හැලීස් වල්ගා තරුව මෙතෙක් දැක ඇති වඩාත්ම ප්‍රසිද්ධයි. මෙම ලිපියෙන් ඔබට ඔහු ගැන සහ ඔහුගේ ආරම්භය ගැන සියල්ල දැනගත හැකිය.

නිල් සඳ

නිල් සඳ

නිල් සඳ යනු තාරකා විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් වන අතර එය එකම මාසයේ පූර්ණ චන්ද්‍රයන් දෙදෙනෙකු සිටින විට සිදු වේ. මෙතැනට ඇතුළු වී ඒ ගැන සියල්ල දැන ගන්න.

ධ්රැවීය තරුව

ධ්රැවීය තරුව

ධ්‍රැවීය තාරකාව අයත් වන්නේ rs ර්සා මයිනර් තාරකා මණ්ඩලයට ය. මෙහි ඇතුළු වී එහි ප්‍රයෝජනය, ඉතිහාසය සහ එය හඳුනා ගන්නේ කෙසේද යන්න ගැන සියල්ල ඉගෙන ගන්න.

හිරු උදාවන තැන

හිරු උදාවන තැන

සූර්යයා නැඟෙන්නේ කොතැනටද, එය බැස යන්නේ කොතැනටදැයි අපි නිතරම කල්පනා කර ඇත්තෙමු. මෙම ලිපියෙන් ඔබට විෂය පිළිබඳ යථාර්ථය දැනගත හැකිය. ඇතුළට ඇවිත් සියල්ල ඉගෙන ගන්න.

අහසේ තරු

අහසේ තාරකා මණ්ඩල

තාරකා මණ්ඩල යනු රාත්‍රී අහසේ තරු ගන්නා මන inary කල්පිත හැඩයන් ය. අපි ඔවුන් ගැන සෑම දෙයක්ම විස්තරාත්මකව විස්තර කරන නිසා මෙහි ඇතුල් වන්න.

පෘථිවිය ගොඩනැගීම

පෘථිවිය නිර්මාණය වූ ආකාරය

මෙම ලිපියෙන් ඔබට පෘථිවිය නිර්මාණය වූ ආකාරය පිළිබඳ සියල්ල ඉගෙන ගත හැකිය. අපේ පෘථිවිය සහ එය වසර ගණනාවක් පුරා විකාශනය වූ ආකාරය ගැන තව දැනගන්න.

යුරේනස් ග්‍රහලෝකය

යුරේනස් ග්‍රහලෝකය

යුරේනස් ග්‍රහලෝකය අපගේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය සෑදී ඇති අතර ඒවායින් දුරස්ථ එකක් වේ. ඔබට ඔහු ගැන වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට අවශ්‍යද?

හබල් විශ්වයේ ව්‍යාප්තිය සඳහා දායකත්වය

එඩ්වින් හබල්

එඩ්වින් හබල් යනු තාරකා විද්‍යාවට විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන් විද්‍යා ist යෙකි. ඔහු ගැන සෑම දෙයක්ම දැන ගැනීමට මෙතැනට ඇතුළු වන්න.

ෆේස් ලා ලානා

ෆේස් ලා ලානා

සඳෙහි වඩාත් ප්‍රචලිත අවධීන් වන්නේ නව සඳ, පළමු කාර්තුව, පූර්ණ චන්ද්‍රයා සහ අවසාන කාර්තුවයි. ඔවුන් ගැන සෑම දෙයක්ම මෙතැනින් සොයා ගන්න.

ප්ලූටෝ

"ග්‍රහලෝකය" ප්ලූටෝ

ප්ලූටෝ සොයා ගැනීමෙන් වසර 75 ක් තිස්සේ ග්‍රහලෝකයක් ලෙස සැලකේ. සියලු ලක්ෂණ සහ කුතුහලයන් මෙහි දැන ගන්න.

නිහාරිකාව

නිහාරිකාව

නිහාරිකා යනු අපගේ විශ්වයේ ඇති තාරකා දූවිලි හා වායුවේ වලාකුළු ය. මෙම ලිපියෙන් ඔවුන්ගේ පුහුණුව සහ වර්ග දැන ගන්න.

ග්‍රහලෝක සිකුරු

සිකුරු ග්‍රහයා

සිකුරු ග්‍රහයා අපගේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ සූර්යයාට සමීපතම දෙවැන්නයි. එයට අපේ පෘථිවිය හා සමානකම් ඇත. ඔබට පෘථිවිය පිළිබඳ සෑම දෙයක්ම සොයා ගැනීමට අවශ්‍යද?

සෙනසුරු ග්‍රහයා

සෙනසුරු ග්‍රහයා

සෙනසුරු ග්‍රහයා සමස්ත සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ වඩාත්ම සිත් ගන්නා සුළු එකක් වන අතර එහි වළලු සඳහා ප්‍රසිද්ධය. ඔබට ඔහු ගැන සියල්ල දැන ගැනීමට අවශ්‍යද? මෙහි ඇතුළත් කරන්න.

අඟහරු ග්‍රහයා

අඟහරු

මෙම ලිපියෙන් අපි අඟහරු ග්‍රහයාගේ සියලු ලක්ෂණ සහ ජීවයේ පැවැත්ම පිළිබඳව ගැඹුරින් විශ්ලේෂණය කරමු. ඔහු ගැන සෑම දෙයක්ම ඇතුල් කර ඉගෙන ගන්න.

බුධ ග්‍රහයා

බුධ ග්‍රහයා

බුධ ග්‍රහයා අපගේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ සූර්යයාට කුඩාම හා සමීපතම වේ. එහි සියලු ලක්ෂණ සහ කුතුහලයන් ඉගෙන ගන්න.

බ්‍රහස්පති ග්‍රහයා

බ්‍රහස්පති ග්‍රහයා

බ්‍රහස්පති ග්‍රහයා සමස්ත සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ විශාලතම වේ. මෙම ලිපියේ සියලුම ලක්ෂණ, සංයුතිය සහ ගතිකතාවයන් ඉගෙන ගන්න.

නියම වලහා

නියම වලහා

බිග් ඩිපර් යනු ලොව ජනප්‍රියම තාරකා මණ්ඩලයයි. එහි සියලුම ඉතිහාසය, එය දකින්නේ කෙසේද සහ මෙම ලිපියෙන් ඉගෙන ගන්න. ඇතුල් වේ :)

මහා පිපිරුම් න්‍යාය

මහා පිපිරුම් න්‍යාය

මහා පිපිරුම් න්‍යාය ලොව පුරා ප්‍රචලිත වන අතර එය විශ්වයේ ආරම්භය පැහැදිලි කරයි. ඔබට එය සාරාංශගත ආකෘතියෙන් දැන ගැනීමට අවශ්‍යද? මෙහි ඇතුළත් කරන්න.

සෞරග්රහ මණ්ඩලය

සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය

සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය සෑදී ඇත්තේ ග්‍රහලෝක සමූහයක්, සූර්යයා සහ වෙනත් වස්තූන්ගෙනි. අප ජීවත් වන විශ්වයේ කොටස ගැන වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට ඔබට අවශ්‍යද?

විශ්වයේ ක්‍රියාකාරිත්වය

සූර්ය කේන්ද්‍රීය න්‍යාය ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේද සහ කෙසේද?

සූර්ය කේන්ද්‍රය න්‍යාය පැහැදිලි කරන්නේ සූර්යයා අපගේ පද්ධතියේ කේන්ද්‍රය වන අතර ග්‍රහලෝක ඒ වටා භ්‍රමණය වන බවයි. මෙම න්‍යාය පිළිබඳ සියල්ල දැන ගැනීමට ඔබට අවශ්‍යද?

චන්ද්‍ර දින දර්ශනය 2018

චන්ද්‍ර දින දර්ශනය 2018

අවුරුද්ද පුරා සඳෙහි විවිධ අවධීන්හි නිශ්චිත දිනයන් මෙහිදී ඔබට දැනගත හැකිය. ඔබට 2018 චන්ද්‍ර දින දර්ශනය දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ලිපිය කියවන්න.