මියුරා දියත් කිරීම 1

මියුරා 1, ස්පාඤ්ඤ රොකට්ටුව

මිනිසා විශ්වය පිළිබඳ පර්යේෂණ දිගටම කරගෙන යාමට ඔහුගේ ගමන දිගටම කරගෙන යයි. මෙම අවස්ථාවේ දී, පළමු ස්පාඤ්ඤ රොකට්ටුව…

publicidad
අඟහරු මත අභ්යවකාශ යන්ත්රය

රෝවර් කියුරියෝසිටි

කියුරියෝසිටි රෝවර් යනු අඟහරු ග්‍රහලෝකයේ අහස අධ්‍යයනය කර, දීප්තිමත් වලාකුළුවල ඡායාරූප ලබා ගන්නා අභ්‍යවකාශ යන්ත්‍රයකි.

සෙනසුරුගේ පළමු චන්ද්‍රිකාව

ටයිටන්, සෙනසුරු ග්‍රහයාගේ ප්‍රධාන චන්ද්‍රිකාව

සෙනසුරු ග්‍රහලෝකයට චන්ද්‍රිකා කිහිපයක් ඇති බව අපි දනිමු. පළමු සහ ප්‍රධාන එක ටයිටන් නමින් හඳුන්වනු ලැබේ.