පරිසර පද්ධතියක් යනු කුමක්ද?

පරිසර පද්ධතියක් යනු කුමක්ද?

බොහෝ අය පරිසර පද්ධතියක් යනු කුමක්දැයි නොදනිති. පරිසර පද්ධති යනු අන්තර්ක්‍රියා කරන ජීවීන්ගේ කණ්ඩායම් වලින් සෑදුනු ජීව විද්‍යාත්මක පද්ධති වේ...

publicidad
විකිරණශීලී පොලෝනියම්

පොලෝනියම්: ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල

පොලෝනියම් (Po) යනු ඉතා දුර්ලභ හා අතිශය වාෂ්පශීලී විකිරණශීලී ලෝහයකි. භෞතික විද්‍යාව මගින් පොලෝනියම් සොයා ගැනීමට පෙර...

ප්‍රවර්ග ඉස්මතු කිරීම්