මෙක්සිකෝවේ ආරක්ෂිත ස්වභාවික ප්රදේශ

ස්වාභාවික භූ දර්ශන

ආරක්ෂිත ස්වභාවික ප්‍රදේශ යනු ස්වභාවධර්මයේ රැකවරණය සහ ස්වභාවික සම්පත් සංරක්ෂණය මෙන්ම ශාක හා සත්ත්ව විශේෂ ප්‍රමුඛත්වය දෙන අවකාශයන් වේ. බොහෝ ඇත මෙක්සිකෝවේ ආරක්ෂිත ස්වභාවික ප්රදේශ මෙම අරමුණ ඇති සහ ඔවුන්ගේ වටපිටාව සම්පූර්ණයෙන්ම භුක්ති විඳීමට පැමිණිය හැකිය.

මෙම ලිපියෙන් අපි ඔබට කියන්නට යන්නේ මෙක්සිකෝවේ ආරක්ෂිත ස්වාභාවික ප්‍රදේශ වල ලක්ෂණ, ඒවා කෙතරම් වැදගත්ද සහ තවත් බොහෝ දේ ගැන ය.

ආරක්ෂිත ස්වභාවික ප්රදේශ මොනවාද

මෙක්සිකෝවේ ආරක්ෂිත ස්වභාවික ප්රදේශ

ආරක්ෂිත ස්වභාවික ප්‍රදේශයක් (ANP) යනු රජයේ අධිකාරියක් විසින් නම් කර ස්ථාපිත කර ඇති භූමි ප්‍රදේශයකි පැවැත්ම සඳහා වැදගත් වන ජෛව විවිධත්වය සහ ස්වභාවික සම්පත් සංරක්ෂණය කිරීම පරිසර පද්ධති සහ ඒවායේ වාසය කරන විශේෂ. මෙම ප්‍රදේශ ස්වභාවික සංරක්ෂණයේ සහ දේශගුණික විපර්යාසයන්ට එරෙහි සටනේ ප්‍රධාන මෙවලමකි.

ANP හි ලක්ෂණ ආරක්ෂිත ප්‍රදේශයේ වර්ගය සහ එය පිහිටා ඇති කලාපයේ විශේෂිත සංරක්ෂණ අවශ්‍යතා අනුව වෙනස් විය හැක. කෙසේ වෙතත්, සියලුම ආරක්ෂිත ස්වභාවික ප්‍රදේශවල සාමාන්‍යයෙන් පවතින පොදු ලක්ෂණ කිහිපයක් තිබේ:

 • ජෛව විවිධත්ව සංරක්ෂණය: ANP හි එක් ප්‍රධාන අරමුණක් වන්නේ ඔවුන් පිහිටා ඇති කලාපයේ ජෛව විවිධත්වය ආරක්ෂා කිරීමයි. සත්ව හා ශාක විශේෂ ආරක්ෂා කිරීම සහ ඔවුන්ගේ ස්වභාවික වාසස්ථාන මෙයට ඇතුළත් වේ.
 • ස්වභාවික සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම: ANPs හි අරමුණ වන්නේ කලාපයේ ගංගා, විල්, වනාන්තර වැනි ස්වභාවික සම්පත් ආරක්ෂා කිරීමයි. මිනිසාගේ සහ සත්ත්ව හා වෘක්ෂලතාවල ජීවන තත්ත්වය පවත්වා ගැනීම සඳහා මෙම සම්පත් සංරක්ෂණය කිරීම අත්යවශ්ය වේ.
 • සීමා කිරීම් සහ රෙගුලාසි: ANP වලට සාමාන්‍යයෙන් කලාපයේ ජෛව විවිධත්වය සහ ස්වභාවික සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නිශ්චිත සීමා කිරීම් සහ රෙගුලාසි ඇත. මෙම සීමාවන්ට දඩයම් කිරීම, මසුන් ඇල්ලීම හෝ ස්වභාවික සම්පත් නිස්සාරණය කිරීම තහනම් කිරීම් ඇතුළත් විය හැකිය.
 • පර්යේෂණ සහ අධ්‍යාපනය: බොහෝ ANPs සතුව පර්යේෂණ සහ අධ්‍යාපන වැඩසටහන් ඇති අතර එමඟින් අමුත්තන්ට සහ පර්යේෂකයන්ට කලාපයේ ජෛව විවිධත්වය සහ ස්වභාවික සම්පත් පිළිබඳ වැඩිදුර දැන ගැනීමට ඉඩ සලසයි. මෙම වැඩසටහන් වලට මඟ පෙන්වන චාරිකා, පාඨමාලා සහ වැඩමුළු ඇතුළත් විය හැක.
 • තිරසාර සංචාරක: ANPs ස්වභාවික සුන්දරත්වය සහ ජෛව විවිධත්වය හේතුවෙන් ජනප්‍රිය සංචාරක ගමනාන්ත විය හැක. කෙසේ වෙතත්, සංචාරක ව්‍යාපාරය තිරසාර වීම සහ කලාපයේ ජෛව විවිධත්වයට හෝ ස්වභාවික සම්පත්වලට හානියක් නොවන බව වැදගත් වේ.

ආරක්ෂිත ස්වභාවික ප්‍රදේශයක් ජෛව විවිධත්වය සහ ස්වභාවික සම්පත් සංරක්ෂණය සඳහා වැදගත් මෙවලමකි. විශේෂ සහ පරිසර පද්ධතිවල පැවැත්ම සහතික කිරීමට සහ දේශගුණික විපර්යාස අවම කිරීමට මෙම ප්‍රදේශ ආරක්ෂා කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

මෙක්සිකෝවේ ආරක්ෂිත ස්වභාවික ප්රදේශ

මෙක්සිකෝවේ නව ආරක්ෂිත ස්වභාවික ප්රදේශ

මෙක්සිකෝවේ විවිධ පරිසර පද්ධති සහ විශේෂ ආවරණය වන පරිදි ආරක්ෂිත ස්වභාවික ප්‍රදේශ විශාල ප්‍රමාණයක් ඇත. මෙක්සිකෝවේ පවතින ආරක්ෂිත ස්වභාවික ප්රදේශ වර්ග කිහිපයක් පහත විස්තර කෙරේ:

 • ජෛවගෝල රක්ෂිත: මෙම ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ ස්ථාපිත කර ඇත්තේ අද්විතීය හා බිඳෙනසුලු ස්වභාවික පරිසර පද්ධති මෙන්ම ඒවායේ වෙසෙන සත්ව හා ශාක විශේෂ ආරක්ෂා කිරීම සහ සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා ය. මෙක්සිකෝවේ වඩාත් වැදගත් ජෛවගෝල රක්ෂිතයන් අතරට Calakmul ජෛවගෝල රක්ෂිතය, Sian Ka'an ජෛවගෝල රක්ෂිතය සහ Monarch Butterfly Biosphere රක්ෂිතය ඇතුළත් වේ.
 • වෘක්ෂලතා සහ සත්ත්ව ආරක්ෂණ ප්රදේශ: මෙම ප්රදේශ ස්ථාපිත කර ඇත්තේ විශේෂිත ශාක හා සත්ව විශේෂ මෙන්ම ඔවුන්ගේ ස්වභාවික වාසස්ථාන ආරක්ෂා කිරීම සඳහාය. Cuatrociénegas Flora සහ Fauna Protection Area, El Triunfo Flora and Fauna Protection Area, Laguna de Términos Flora and Fauna Protection Area මෙම ප්‍රදේශ සඳහා උදාහරණ වේ.
 • ජාතික උද්‍යාන: මෙම ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ ස්ථාපිත කර ඇත්තේ අද්විතීය ස්වභාවික භූ දර්ශන සහ පරිසර පද්ධති ආරක්ෂා කිරීම සහ සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා මෙන්ම අමුත්තන් සඳහා විනෝදාත්මක සහ අධ්‍යාපනික අවස්ථා ලබා දීම සඳහා ය. මෙක්සිකෝවේ වඩාත් ජනප්‍රිය ජාතික වනෝද්‍යාන අතරට Iztaccíhuatl-Popocatépetl ජාතික වනෝද්‍යානය, Lagunas de Montebello ජාතික වනෝද්‍යානය සහ Cumbres de Monterrey ජාතික වනෝද්‍යානය ඇතුළත් වේ.
 • ස්වභාවික ස්මාරක: මෙම ප්‍රදේශ ස්ථාපිත කර ඇත්තේ කඳු, කැනියන්, ගුහා හෝ ගල් ආරුක්කු වැනි අද්විතීය හා සැලකිය යුතු භූ විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ හෝ ස්වාභාවික ආකෘතීන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ය. මෙක්සිකෝවේ වැදගත්ම ස්වභාවික ස්මාරක අතරට El Arco de Cabo San Lucas ස්වභාවික ස්මාරකය, Cañón del Sumidero ස්වභාවික ස්මාරකය සහ El Sótano de las Golondrinas ස්වභාවික ස්මාරකය ඇතුළත් වේ.
 • ස්වභාවික සම්පත් ආරක්ෂණ ප්රදේශ: මෙම ප්‍රදේශ පිහිටුවා ඇත්තේ යම් කලාපයක ගංගා, වැව්, මුහුදු සහ වනාන්තර වැනි ස්වභාවික සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම සහ සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා ය. මෙක්සිකෝවේ වඩාත් වැදගත් ස්වභාවික සම්පත් ආරක්ෂණ ප්‍රදේශ අතරට Cabo Pulmo ස්වභාවික සම්පත් ආරක්ෂණ ප්‍රදේශය, Isla Contoy ස්වභාවික සම්පත් ආරක්ෂණ ප්‍රදේශය සහ Sierra de San Pedro Mártir ස්වභාවික සම්පත් ආරක්ෂණ ප්‍රදේශය ඇතුළත් වේ.

මෙක්සිකෝවේ විවිධ ආරක්ෂිත ස්වභාවික ප්‍රදේශ ඇත, ඒ සෑම එකක්ම තමන්ගේම අරමුණු සහ අද්විතීය ලක්ෂණ ඇත. මෙම ප්‍රදේශ රටේ ජෛව විවිධත්වය සහ ස්වභාවික සම්පත් සංරක්ෂණය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන අතර අධ්‍යාපනය, විනෝදය සහ තිරසාර සංචාරක ව්‍යාපාරය සඳහා වටිනා සම්පතකි.

මෙම පරිසරයේ ලක්ෂණ

ශාක හා සත්ත්ව විශේෂ

මෙක්සිකෝවේ පවතින ස්වභාවික ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ වල විවිධත්වයට අමතරව, ඔවුන් සියල්ලන්ම ඒවා විශේෂ කරන ප්‍රධාන ලක්ෂණ කිහිපයක් බෙදා ගනී. මෙම විශේෂාංග සමහරක් පහත විස්තර කර ඇත:

 • ජෛව විවිධත්වය: මෙක්සිකෝවේ ආරක්ෂිත ස්වභාවික ප්‍රදේශ වෘක්ෂලතා සහ සත්ත්ව විශේෂ විශාල සංඛ්‍යාවකට නිවහන වන අතර ඒවායින් බොහොමයක් ආවේණික වේ (එනම් එම කලාපයේ පමණක් දක්නට ලැබේ). ජාතික හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ජෛව විවිධත්වය සංරක්ෂණය සඳහා මෙම පරිසර පද්ධති වැදගත් වේ.
 • පාරිසරික සේවා: ආරක්ෂිත ස්වභාවික ප්‍රදේශ දේශගුණ නියාමනය, පාංශු හා ජල සංරක්ෂණය සහ ස්වාභාවික විපත් වලින් ආරක්ෂා වීම වැනි අත්‍යවශ්‍ය පාරිසරික සේවා සපයයි. මෙම සේවාවන් මෙම ප්‍රදේශවල වෙසෙන විශේෂවලට පමණක් නොව, අවට සිටින මානව ප්‍රජාවන්ටද ප්‍රතිලාභ ලබයි.
 • සංස්කෘතික උරුමය: මෙක්සිකෝවේ ස්වභාවික ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ සැලකිය යුතු සංස්කෘතික හා ඓතිහාසික වැදගත්කමක් ඇත, ඒවායින් බොහොමයක් සියවස් ගණනාවක් ස්වභාවධර්මයට අනුකූලව ජීවත් වූ ස්වදේශික ප්‍රජාවන්ගේ නිවහන වේ. මීට අමතරව, සමහර ප්‍රදේශ පුරාවිද්‍යාත්මක නටබුන් සහ වැදගත් සංස්කෘතික ස්ථාන අඩංගු වේ.
 • සංචාරක හා විනෝදාස්වාදය: ආරක්ෂිත ස්වාභාවික ප්‍රදේශ ජනප්‍රිය සංචාරක සහ විනෝදාස්වාද ගමනාන්ත වන අතර වනජීවී නැරඹීම, කඳු නැගීම, කඳවුරු බැඳීම, ඡායාරූපකරණය සහ වෙනත් එළිමහන් ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අවස්ථා ලබා දෙයි. මෙම ප්‍රදේශවල තිරසාර සංචාරක ව්‍යාපාරයක් මගින් ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාවන් සඳහා ආදායම් උත්පාදනය කළ හැකි අතර ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ සංරක්ෂණය සඳහා මූල්‍යමය ආධාර ලබා ගත හැකිය.
 • සංරක්ෂණ: ආරක්ෂිත ස්වභාවික ප්රදේශ වල ප්රධාන කාර්යය වන්නේ පරිසර පද්ධති සහ ඒවායේ වාසය කරන විශේෂයන් සංරක්ෂණය කිරීමයි. මෙම ඉලක්කය සපුරා ගැනීම සඳහා, මෙම ප්‍රදේශ ඉදිකිරීම්, ස්වාභාවික සම්පත් සූරාකෑම සහ දඩයම් කිරීම වැනි මානව ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් දැඩි රෙගුලාසි සහ සීමා කිරීම් වලට යටත් වේ.

ඔබට පෙනෙන පරිදි, මෙක්සිකෝවේ ස්වභාවික ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ රටේ ස්වභාවික හා සංස්කෘතික උරුමයේ වැදගත් කොටසක් වන අතර ජෛව විවිධත්වය සහ පාරිසරික සේවා සංරක්ෂණය සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වේ. ඊට අමතරව, ඔවුන් සංචාරක හා විනෝදාස්වාදය සඳහා අවස්ථා ලබා දෙන අතර, මෙම ප්‍රදේශවල හෝ ඒ අවට ජීවත් වන ප්‍රජාවන්ට අභිමානයක් සහ සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරයි.


ලිපියේ අන්තර්ගතය අපගේ මූලධර්මවලට අනුකූල වේ කතුවැකි ආචාර ධර්ම. දෝෂයක් වාර්තා කිරීමට ක්ලික් කරන්න මෙන්න.

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

ඔබේ අදහස තබන්න

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර දක්වා ඇති ලකුණ *

*

*

 1. දත්ත සඳහා වගකිව යුතු: මිගෙල් ඇන්ජල් ගැටන්
 2. දත්තවල අරමුණ: SPAM පාලනය කිරීම, අදහස් කළමනාකරණය.
 3. නීත්‍යානුකූලභාවය: ඔබේ කැමැත්ත
 4. දත්ත සන්නිවේදනය: නෛතික බැඳීමකින් හැර දත්ත තෙවන පාර්ශවයකට සන්නිවේදනය නොකෙරේ.
 5. දත්ත ගබඩා කිරීම: ඔක්සෙන්ටස් නෙට්වර්ක්ස් (EU) විසින් සත්කාරකත්වය දක්වන දත්ත සමුදාය
 6. අයිතිවාසිකම්: ඕනෑම වේලාවක ඔබට ඔබේ තොරතුරු සීමා කිරීමට, නැවත ලබා ගැනීමට සහ මකා දැමීමට හැකිය.