සර්ජියෝ ගාලෙගෝ

මම නිදහස් ලේඛකයෙක් වන අතර ඉවුම් පිහුම් ලෝකය සහ හත්වන කලාව කෙරෙහි සැබවින්ම ඇල්මක් දක්වමි. ඒ වගේම මම සංගීතයට කැමතියි, මගේ ආදරණීයයන් දෙදෙනා සමඟ මගේ නිදහස් කාලය ලිවීමට හා විනෝද වීමට: මගේ බිරිඳ සහ පුතා.

සර්ජියෝ ගාලෙගෝ විසින් 52 පෙබරවාරි මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත