මොනිකා සැන්චෙස්

කාලගුණ විද්‍යාව යනු සිත්ගන්නාසුලු විෂයයක් වන අතර එයින් ඔබට ඒ පිළිබඳව බොහෝ දේ ඉගෙන ගත හැකි අතර එය ඔබේ ජීවිතයට බලපාන්නේ කෙසේද. මම අද සඳහන් කරන්නේ ඔබ අද අඳින්නට යන ඇඳුම් ගැන නොව, කෙටි කාලීන හා දිගු කාලීනව ඇති වන ගෝලීය ප්‍රතිවිපාක ගැන, ඡායාරූප සහ පැහැදිලි කිරීම් සමඟින් ඔබ සතුටට පත් වනු ඇත.

මොනිකා සැන්චෙස් විසින් 475 පෙබරවාරි මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත