ඩේවිඩ් මෙල්ගුයිසෝ

මම භූ විද්‍යා ologist යෙක්, භූ භෞතික විද්‍යාව හා කාලගුණ විද්‍යාව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති, නමුත් සියල්ලටම වඩා මම විද්‍යාව කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක් දක්වමි. විද්‍යාව හෝ සොබාදහම වැනි විවෘත වැඩ විද්‍යාත්මක සඟරා නිතිපතා කියවන්නා. මම ගිනිකඳු භූ කම්පන විද්‍යාව පිළිබඳ ව්‍යාපෘතියක් කළ අතර පෝලන්තයේ සුඩෙටෙන්ලන්ඩ්හි සහ උතුරු මුහුදේ බෙල්ජියමේ පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියාවලියට සහභාගී වූ නමුත්, ඇතිවිය හැකි ප්‍රමාණය ඉක්මවා ගිනිකඳු සහ භූමිකම්පා මගේ ආශාවයි. ස්වාභාවික විපතක් වැනි දෙයක් මගේ දෑස් විවෘතව තබාගෙන මගේ පරිගණකය පැය ගණනක් ඒ ගැන මට දැනුම් දෙන්න. විද්‍යාව මගේ වෘත්තිය සහ මගේ ආශාව, අවාසනාවකට මෙන් මගේ වෘත්තිය නොවේ.

ඩේවිඩ් මෙල්ගුයිසෝ 20 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2013 ක් ලියා ඇත