කැනරි දූපත් හැදුනේ කොහොමද කියලා

කැනරි දූපත් නිර්මාණය වූ ආකාරය

කැනරි දූපත් යනු අත්ලාන්තික් සාගරයේ පිහිටි දූපත් සමූහයකි. ඒවා අප්‍රිකාවේ වයඹ දෙසින් පිහිටා ඇති අතර ඒවා සමන්විත වන්නේ…

සෙනසුරුට චන්ද්‍රිකා කීයක් තියෙනවද කියලා

සෙනසුරුට චන්ද්‍රිකා කීයක් තිබේද?

සෙනසුරුට බොහෝ චන්ද්‍රයන් සිටින අතර ඒවා විවිධ වර්ග වලින් පැමිණේ. ප්‍රමාණයෙන්, අපට චන්ද්‍රයන් දස දහස් ගණනක සිට ...

සිතියම් පරිණාමය

සිතියම් විද්‍යාව යනු කුමක්ද?

භූගෝල විද්‍යාවට අපේ පෘථිවි ග්‍රහලෝකයේ විවිධ පැති අධ්‍යයනය කරන වැදගත් ශාඛා රාශියක් ඇත. මෙම ශාඛා වලින් එකක් වන්නේ…