සූර්ය දින දර්ශනය

සූර්ය දින දර්ශනය

අපි හැමෝම සූර්ය දින දර්ශනය අනුගමනය කිරීමට පුරුදු වී සිටින නමුත් එය පැමිණෙන්නේ කොහෙන්ද හෝ එහි තේරුම කුමක්දැයි බොහෝ දෙනෙක් නොදනිති. අතිරේකව…

කුණාටු වීදුරු වල ලක්ෂණ

කුණාටු වීදුරු

කාලගුණය පුරෝකථනය කරන්නේ කෙසේදැයි දැන ගැනීමට මිනිසාට සැමවිටම අවශ්‍ය විය. උත්සාහ කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති බොහෝ නව නිපැයුම් තිබේ ...