د کلاډی کالسونه

زه په کلیوالو سیمو کې لوی شوی یم ، له هغه هرڅه څخه چې ما شاوخوا نیولي و ، زده کړه مې د تجربې او طبیعت سره اړیکې تر مینځ سمبوليز حالت رامینځته کړ. لکه څنګه چې کلونه تیریږي ، زه نشم کولی مرسته وکړم مګر د دې اړیکې څخه راښکاره کیږم چې موږ ټول زموږ په مینځ طبیعي نړۍ ته لیږو.

کلاوډ کاسال د جون د 98 راهیسې 2017 مقالې لیکلي دي