A. Estebana

Nazywam się Antonio, mam tytuł magistra geologii, magistra inżynierii lądowej w zakresie robót budowlanych oraz magistra geofizyki i meteorologii. Pracowałem jako geolog terenowy i jako autor raportów geotechnicznych. Przeprowadziłem również badania mikrometeorologiczne w celu zbadania zachowania atmosferycznego i podglebia CO2. Mam nadzieję, że będę mógł wnieść swój wkład w uczynienie tak ekscytującej dyscypliny, jak meteorologia, coraz bardziej dostępną dla wszystkich.

A. Esteban napisał 21 artykułów od grudnia 2011 roku