Geotermisk energi. Drivhus og deres anvendelse i landbruket

Geotermisk energi er den energien som kan oppnås ved å dra nytte av jordens indre varme. Denne varmen skyldes flere faktorer, dens gjenværende varme, den geotermiske gradienten (økning i temperatur med dybden) og radiogen varme (forfall av radiogene isotoper), blant andre.