annonsering
måle atmosfærisk trykk

Barograf

Atmosfærisk trykk er noe veldig viktig å ta hensyn til i meteorologien hvis vi vil gjøre gode spådommer og...

Probe ballong

Sondeballongen eller stratosfærisk ballong er en ballong som er i stand til å bevege seg gjennom stratosfæren for å fange ...

Digital regnmåler

Pluviometer

Blant de mest brukte meteorologiske instrumentene i verden og med størst betydning finner vi regnmåleren. De...

Meteorologisk hage

Værstasjon

Når man snakker om meteorologien og klimatologien til et sted, har disse egenskapene blitt samlet gjennom...