प्रचार
नोबेल जलवायु पुरस्कार २०२१

नोबेल पुरस्कार जलवायु २०२१

जलवायु को अध्ययन महान जटिलता र महान जिम्मेवारी शामिल छ। यस कारण को लागी, उनी को लागी नोबेल पुरस्कार बाट सम्मानित गरिएको छ ...

कोटी हाइलाइटहरू