प्रचार
लाभा बग्छ

यदि लाभा समुद्रमा पुग्यो भने के हुन्छ

ला पाल्मा ज्वालामुखीको विस्फोट पछि, धेरै मानिसहरूबाट ठूला प्रश्नहरू खडा भयो। सम्बन्धित सबै…