प्रचार
हिमालय

पर्वत श्रृंखलाहरु

Cordilleras एक अर्का संग जोडिएको पहाड को ठूलो विस्तार हो, जो सामान्यतया देशहरु को बीच भौगोलिक सीमाहरु को रूप मा सेवा गर्दछ। उनीहरुको उत्पत्ति ...