ब्रह्माण्ड के हो

ब्रह्माण्ड के हो

यस लेखमा हामी तपाईलाई ब्रह्माण्ड के हो र यसको विशेषताहरु को बारे मा जान्नु आवश्यक सबै कुरा बताउँछौं। यहाँ सबै रहस्यहरू जान्नुहोस्।

शनिको घण्टी

शनिको घण्टी

यस लेखमा हामी तपाईंलाई शनिबारको घण्टी, उनीहरूका विशेषताहरू र आविष्कारहरूको बारेमा जान्नु आवश्यक सबै कुरा बताउँछौं।

कसरी टेलिस्कोप छनौट गर्ने

टेलिस्कोप कसरी छनौट गर्ने

हामी तपाईंलाई बजेट, सुविधाहरू र अनुभवको आधारमा टेलिस्कोप छनौट गर्ने उत्तम सल्लाहहरू दिन्छौं। यहाँ अधिक जान्नुहोस्।

क्षुद्रग्रह बेल्ट

क्षुद्रग्रह बेल्ट

हामी तपाईंलाई एस्टेरोइड बेल्ट र यसको विशेषताहरूको बारेमा जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा बताउँछौं। यहाँ सौर्य प्रणाली को बारे मा अधिक जान्नुहोस्।

स्टार क्लस्टरहरू

एउटा ग्यालेक्सी भनेको के हो?

यस लेखमा हामी तपाईंलाई एउटा आकाशगंगा के हो र के विशेषताहरू र प्रकारहरू छन् भनेर बताउँछौं। ब्रह्माण्डको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।

क्यासिनी प्रोब

क्यासिनी प्रोब

यस लेखमा हामी तपाईंलाई क्यासिनी अनुसन्धान र यसको खोजहरूको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुरा बताउँछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।

मार्स यात्रा गर्न हेलिकप्टर

चतुराई मंगल

हामी तपाईंलाई तपाईंलाई मंगल ग्रह र यसको विशेषताहरूको बारेमा जान्न आवश्यक सबै कुरा भन्छौं। यहाँ मंगल ग्रह अन्वेषण बारेमा अधिक जान्नुहोस्।

सूर्य भनेको के हो

सूर्य भनेको के हो

यस लेखमा हामी तपाईंलाई घामको बारेमा र यसको विशेषताहरू के हुन् भनेर जान्नु आवश्यक सबै कुरा बताउँछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।

मिथुन र उनीहरूको विशेषताहरु

मिथुन

हामी तपाईंलाई जेमिनिडहरू र उनीहरूका विशेषताहरूको बारेमा जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा बताउँछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।

नक्षत्र मिथुन

नक्षत्र मिथुन

हामी तपाईंलाई जेमिनीको नक्षत्र र यसको विशेषताहरूको बारेमा जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा बताउँछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।

रातको आकाशमा चम्किलो तारा

स्टार भेगा

हामी तपाईंलाई भेगा स्टार र यसको विशेषताहरूको बारेमा जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरामा गहिराईमा बताउँछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।

कन्या प्रमुख ताराहरू

कन्या नक्षत्र

यस लेखमा हामी तपाईंलाई कन्या नक्षत्र र यसको विशेषताहरूको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुरा सिकाउँदछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।

कन्स्टेलेसन लियो

हामी तपाईंलाई नक्षत्र लिओ र यसको विशेषताहरूको बारेमा जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा बताउँछौं। यहाँ आकाशमा ताराहरु को बारे मा अधिक जान्नुहोस्।

धूमकेतु Neowise

धूमकेतु Neowise

यस लेखमा हामी तपाईंलाई धूमकेतु Neowise बारे सबै कुरा बताउँछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।

नक्षत्र वृश्चिक

वृश्चिक नक्षत्र

हामीले तपाईंलाई वृश्चिक राशिको नक्षत्र र यसको विशेषताहरूको बारेमा जान्न आवश्यक सबै कुरा बताउँछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।

शुटिंग स्टार

शुटिंग स्टार

यस लेखमा हामी तपाईंलाई शूटिंग स्टार, यसको उत्पत्ति र सुविधाहरूको बारेमा जान्नु आवश्यक सबै कुरा बताउँछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।

नक्षत्र पिलियड्स

प्लीएड्स

हामी तपाईंलाई प्लाइडेसको नक्षत्र र यसको विशेषताहरूको बारेमा जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा बताउँछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।

हर्ट्जस्प्रंग-रसेल आरेख

हर्ट्जस्प्रung्ग-रसल आरेख

हामी तपाईलाई हर्त्जस्प्रुung्ग-रसल आरेखको व्याख्या गर्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा बताउँछौं। यहाँ ताराहरूको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।

तारा विकास

न्यूट्रॉन ताराहरू

हामी तपाईंलाई न्युट्रन ताराहरूको बारेमा जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा बताउँछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।

अभिवृद्धि

के हो अभिवृद्धि

हामी तपाईंलाई तपाईंलाई प्रशंसक र ताराहरूको गठनको महत्त्वको बारेमा जान्न आवश्यक सबै कुरा भन्छौं। यहाँ यसको बारेमा जान्नुहोस्।

सौर प्रणाली को चट्टान ग्रहहरु

चट्टानी ग्रहहरू

हामी तपाईंलाई चट्टानी ग्रहहरूको सबै विशेषताहरू र वर्गीकरण बताउँछौं। यहाँ यसको बारेमा सबै जान्नुहोस्।

कालो प्वाल

घटना क्षितिज

हामी तपाईंलाई घटना क्षितिज र कालो प्वालको खोजीमा यसको महत्त्वको बारेमा जान्न आवश्यक सबै कुरा बताउँछौं।

सेतो बौने

सेतो बौने

हामी तपाईंलाई सेतो बौना, यसको विशेषताहरू र गठनको बारेमा जान्न आवश्यक सबै कुरा बताउँछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्

ग्यास राक्षस

गैसियस ग्रहहरू

हामी तपाईलाई सबै थोक बताउँदछौं जुन तपाईलाई गैसियस ग्रहहरू र उनीहरूका विशेषताहरूका बारे जान्न आवश्यक पर्दछ। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।

गुरुत्वाकर्षण तरंगहरु

गुरुत्वाकर्षण तरंगहरू

हामी तपाईलाई गुरुत्वाकर्षण तरंगहरु, उनीहरुको विशेषताहरु र महत्व को बारे मा जान्नु पर्छ सबै कुरा बताउँछौं। यहाँ सबै जान्नुहोस्।

डबल तारा

डबल ताराहरू

हामी तपाईंलाई दुबै तारा र उनीहरूको विशेषताहरूको बारेमा जान्न आवश्यक सबै कुरा भन्छौं। खगोल विज्ञान को बारे मा अधिक जान्नुहोस्।

ताराहरू र विशेषताहरूको प्रकार

ताराहरूको प्रकार

यस लेखमा हामी तपाईंलाई सबै गुणहरू र अस्तित्वको विभिन्न प्रकारका ताराको वर्गीकरणको बारेमा बताउँछौं।

सर्पिल ग्यालेक्सी सुविधाहरू

सर्पिल आकाशगंगा

यस लेखमा हामी तपाईंलाई सर्पल ग्यालेक्सी र यसको विशेषताहरूको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुरा बताउँछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।

खैरो बौने

खैरो बौना

हामी तपाईंलाई खैरो बौनेको विशेषता, गठन र जिज्ञासा बताउँछौं। यस आकाशीय वस्तुको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।

कालो प्वाल

कालो प्वालको पहिलो छवि

हामी तपाइँलाई भन्दछौं कि ब्ल्याक होलको पहिलो तस्विर कसरी प्राप्त गरियो र यो खगोल विज्ञानसँग कसरी सम्बन्धित छ।

प्राकृतिक उपग्रहहरु

बृहस्पति उपग्रहहरु

हामी तपाईंलाई बृहस्पतिको उपग्रहहरू र उनीहरूका विशेषताहरूका बारे जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा बताउँछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।

नासा र अन्तरिक्ष यात्री

नासा

हामी तपाईंलाई नासा र ईतिहासको सबै भन्दा राम्रो स्थान मिशनहरूको बारेमा जान्न आवश्यक सबै कुरा बताउँछौं। यहाँ यसको बारेमा सबै जान्नुहोस्।

भेनस को पारगमन

शुक्रको ट्रान्जिट

हामी तपाईंलाई भेनसको ट्रान्जिटको बारेमा सबै कुरा बताउँछौं र तपाईंले त्यसलाई कसरी हेर्नुपर्दछ। यस खगोलीय घटनाको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।

अनौंठो ग्रहहरूको प .्क्तिबद्धता

ग्रह पign्क्तिबद्ध

हामी तपाईलाई ग्रहहरु पign्क्तिबद्ध को बारे मा जान्नु आवश्यक सबै कुरा बताउँछौं। यो घटना कहिले हुन्छ भनेर जान्नुहोस्।

अन्तरिक्ष दौड

अन्तरिक्ष दौड

हामी तपाईंलाई चरण-चरणमा सबै कुरा भन्छौं जुन तपाईंले अन्तरिक्ष दौड र मानव विकासको बारेमा जान्नु आवश्यक छ।

कति पुरुषहरु वर्ष मा चन्द्रमा मा कदम छ

कति पुरुष चन्द्रमा मा कदम छ

यस लेखमा हामी तपाईंलाई गणना गर्दछौं कि चन्द्रमामा कति जना मानिस हिंडेका छन्। चन्द्रमामा हिंडेका अन्तरिक्ष यात्रीहरूको बारेमा बढि जान्नुहोस्।

exoplanets

Exoplanets

हामी तपाईंलाई विस्तारमा बताउँछौं कि एक्स्पप्लेनेटहरू के हुन् र उनीहरूको मुख्य विशेषताहरू के हुन्। तिनीहरूलाई पत्ता लगाउने विधि सिक्नुहोस्।

सौर प्रणाली को ग्रहहरु को रंगहरु

सौर्यमण्डलको ग्रहहरूको रंग

सौर्यमण्डलका ग्रहहरूका वास्तविक रंगहरू र यसको कारण जान्नुहोस्। यहाँ खोज्नुहोस् कि यी र of्गहरूको उत्पत्ति के हो।

भेनसको उपग्रह

भेनसको उपग्रह

यस लेखमा हामी तपाईलाई भनुसको उपग्रहहरूको बारेमा केहि थियरीहरू बताउँछौं र यदि तपाईसँग कहिल्यै सक्षम हुनुभयो भने। यहाँ रहस्य भेट्नुहोस्।

आकाशमा ताराहरु

ताराहरू के हुन्?

यस लेखमा हामी तपाईंलाई विस्तारसँग भन्छौं ताराहरू के हुन् र उनीहरू कसरी गठन हुन्छन्। ब्रह्माण्डको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।

अगस्तमा धैर्यता

Perseids

यस लेखमा हामी तपाइँलाई पर्सिडहरू र उनीहरूको मूलको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुरा बताउँछौं। उल्का शावरको बारेमा बढि जान्नुहोस्।

अनियमित आकाशगंगाहरू

अनियमित आकाशगंगाहरू

यस लेखमा हामी तपाईंलाई अनियमित ग्यालक्सीहरू र उनीहरूको गठनको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुरा बताउँछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।

शनि र रिंगहरू

घण्टीको साथ ग्रहहरू

यो लेखमा हामी तपाईलाई रिंग्सको साथ ग्रहहरूका सबै सुविधाहरू र संरचना बताउनेछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।

कसरी आकाशीय योजना को उपयोग गर्ने

आकाशीय योजना

यो लेखमा हामी तपाईलाई बताउँछौं कि आकाशीय योजना के हो, कसरी यसको प्रयोग गरिन्छ र कसरी एक बनाइन्छ। आकाश अवलोकनको बारेमा जान्नुहोस्।

andromeda नक्षत्र

एन्ड्रोमेडा नक्षत्र

हामी तपाईंलाई एन्ड्रोमेडा कन्स्ट्रलेसनको बारेमा तपाईंले जान्नु पर्ने सबै कुराको विस्तृत विवरण दिन्छौं। आकाशमा ताराहरूको सेटको बारेमा बढि जान्नुहोस्।

ग्यालक्सीको प्रकार

ग्यालक्सीहरूको प्रकार

हामी तपाईंलाई सबै विशेषताहरू र अस्तित्वमा रहेका विभिन्न प्रकारका ग्यालक्सीहरूको वर्गीकरण भन्छौं। ब्रह्माण्डको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।

ग्रहहरूको अर्डर

यस लेखमा हामी तपाईलाई ग्रहहरु को क्रम र सौर प्रणाली को विशेषताहरु को बारे मा जान्नु पर्ने सबै कुरा बताउँछौं।

सूर्य र ताराहरू

सूर्य विशेषताहरु

यस लेखमा हामी तपाईंलाई सूर्यको सबै सुविधाहरू, साथै यसको तहहरू, उत्पत्ति र अवयवहरू बताउनेछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्

मेष नक्षत्र

नक्षत्र मेष

हामी तपाईंलाई आकाशमा मेषको नक्षत्रको बारेमा सबै कुरा बताउँछौं। पौराणिक कथा र ताराहरूको यो समुहको उत्पत्तिको बारेमा थप जान्नुहोस्।

कुंभ नक्षत्र

कुंभ नक्षत्र

यस लेखमा हामी तपाइँलाई कुंभ नक्षत्रको सबै सुविधाहरू, उत्पत्ति र पौराणिक कथा बताउँछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।

कृत्रिम उपग्रहहरू

हामी तपाईंलाई सबै सुविधाहरू, महत्त्व र प्रयोगहरू बताउँछौं जुन कृत्रिम उपग्रहहरूलाई दिइन्छ। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।

प्राकृतिक उपग्रह चन्द्रमा

प्राकृतिक उपग्रहहरू

यस पोस्टमा हामी तपाईंलाई प्राकृतिक उपग्रहहरू र उनीहरूको मुख्य विशेषताहरूको बारेमा जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा बताउँछौं। यहाँ अधिक जान्नुहोस्।

बाहिरी ग्रहहरूको दर्शन

बाहिरी ग्रहहरू

हामी तपाईंलाई बताउँछौं बाहिरी ग्रहहरू के हुन् र उनीहरूको मुख्य विशेषताहरू। सम्पूर्ण सौर्यमण्डलको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।

भित्री ग्रहहरू

यस पोष्टमा हामी तपाईंलाई भित्री ग्रहहरू के हुन् र तिनीहरूको मुख्य विशेषताहरू देखाउँदछौं। यहाँ यसको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।

सौर तूफान विशेषताहरु

सौर तूफान

यस लेखमा हामी तपाइँलाई भन्छौं कि सौर्य आँधी के हो र यसले पृथ्वीलाई कसरी असर गर्न सक्छ। यहाँ यी घटनाहरूका बारे सबै जान्नुहोस्।

सर्कपोलर नक्षत्रहरू

यस पोष्टमा हामी तपाइँलाई सबै सुविधाहरू र सर्कपोलर नक्षत्रहरू कसरी पहिचान गर्ने भन्ने कुरा बताउँदछौं। यहाँ खगोल विज्ञान को बारे मा अधिक जान्नुहोस्।

नक्षत्र मीनलाई कसरी चिन्ने

मीन नक्षत्र

यस लेखमा हामी तपाईंलाई मीन नक्षत्रको बारेमा जान्नुपर्ने सबै कुरा सिकाउनेछौं। आकाशमा यसको कसरी खोजी गर्ने भन्ने बारे थप जान्नुहोस्।

धनु नक्षत्र

धनु नक्षत्र

धनु राशि नक्षत्रको बारेमा तपाइँले जान्नुपर्ने सबै कुरा हामी तपाइँलाई बताउँछौं। यहाँ ताराहरूको समूहको सबै विशेषता र पौराणिक कथा जान्नुहोस्

सूर्य तापक्रम र यसको चमक

सूर्य तापमान

यस लेखमा हामी सूर्यको तापक्रम के हो र कसरी गणना गरिन्छ भनेर वर्णन गर्दछौं। हाम्रो सौर प्रणालीमा प्रभुत्व जमाउने ताराको बारेमा थप जान्नुहोस्।

चन्द्रमाको अनुहार अनुहार

चंद्रमा क्रेटरहरू

यस पोष्टमा हामी विस्तृत रूपमा वर्णन गर्दछौं कसरी चंद्रमा खड्काहरू स्थापना भए र चन्द्र सतहमा के विशेषताहरू छन्।

वृषभ नक्षत्र

वृषभ नक्षत्र

यस पोष्टमा तपाईं वृष राशिको नक्षत्रको बारेमा पूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। यो र यसको अर्थ पहिचान गर्न सिक्नुहोस्।

विरासत

स्काइवाचर टेलिस्कोपहरू

हामी उत्तम स्काइवाचर टेलिस्कोपहरूको एक चयन र तुलना गर्छौं ताकि तपाईं एक उपयुक्त छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई उपयुक्त छ।

पृथ्वी र चन्द्रमाबाट दूरी

हामी तपाइँलाई पृथ्वीदेखि चन्द्रमाको दूरीको रहस्य सिकाउँदछौं। यी दुई आकाशीय निकायहरू बीचको सही दूरीको व्याख्या गर्न सिक्नुहोस्।

सानो ग्रहहरू

सानो ग्रहहरू

हामी तपाईंलाई हाम्रो सौर्यमण्डलको बौने ग्रहहरू के सिकाउँछौं। जान्नुहोस् कि उनीहरूसँग यहाँ के सुविधाहरू छन्।

एनाक्सिमन्डर

Anaximander को जीवनी

यस लेखमा तपाईले जीवनी र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दार्शनिक र खगोलविद् एनाक्सिमन्डर पाउनुहुनेछ। यो नछुटाउ!

रोचे सीमा कहाँ छ

रोचे सीमा

जान्नुहोस् रोचे सीमा के हो र खगोल विज्ञानमा यसको महत्त्व। यस लेखमा हामी तपाईंलाई सबै कुरा विस्तारमा बताउनेछौं।

हामी बस्ने ग्यालेक्सीलाई मिल्की वे भनिन्छ। पक्कै पनि तपाईंलाई त्यो थाहा थियो। तर हामी तपाईं बस्ने यो आकाशगंगा को बारे मा कती जान्नुहुन्छ? त्यहाँ लाखौं सुविधाहरू, जिज्ञासा र कुनाहरू छन् जसले आकाशगंगालाई एउटा विशेष आकाशगंगा बनाउँदछ। यो सबै पछि हाम्रो स्वर्गीय घर हो, किनकि यो त्यहि हो जहाँ सौर मंडल र हामीलाई थाहा भएको सबै ग्रहहरू अवस्थित छन्। हामी बस्ने ग्यालेक्सी ताराहरू, सुपरनोभा, नेबुला, उर्जा र अँध्यारो पदार्थले भरिएको छ। यद्यपि त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन अझै पनि वैज्ञानिकहरूको लागि रहस्य नै छ। हामी तपाइँलाई मिल्की वेको बारेमा धेरै कुरा बताउन जाँदैछौं, यसको विशेषताहरूदेखि जिज्ञासा र रहस्यसम्म। मिल्की वेको प्रोफाइल यो आकाशगंगा हो जुन ब्रह्माण्डमा हाम्रो घर बनाउँछ। यसको आकृति विज्ञान यसको सर्पिलको विशिष्ट हो जुन यसको डिस्कमा main मुख्य हातहरू साथ छ। यो सबै प्रकार र आकारका अरबौं ताराहरू मिलेर बनेको छ। ती तारा मध्ये एक सूर्य हो। यो सूर्यलाई धन्यवाद छ कि हामी अस्तित्वमा छौं र जीवन स्थापना भएको छ जुन हामीलाई यो थाहा छ। आकाशगंगाको केन्द्र हाम्रो ग्रहबाट २ 26.000,००० प्रकाश वर्षको दूरीमा छ। यो निश्चित हुनको लागि ज्ञात छैन यदि त्यहाँ थप हुन सक्छ कि छैन, तर यो ज्ञात छ कि कमसेकम एउटा सुपरमासिभ प्वाल मिल्की वेको बीचमा छ। ब्ल्याक होल हाम्रो ग्यालेक्सीको केन्द्र बन्छ र यसको नाम धनु ए राखियो। हाम्रो आकाशगंगा को बारे मा 13.000 मिलियन वर्ष पहिले गठन गर्न शुरू भयो र स्थानीय समूह को रूप मा परिचित 50 आकाशगंगा को एक समूह को हिस्सा हो। हाम्रो छिमेकी ग्यालेक्सी, एन्ड्रोमेडा, पनि साना ग्यालक्सीहरूको यस समूहको हिस्सा हो, जसमा म्यागेलानिक क्लाउडहरू पनि समावेश छन्। यो अझै पनि मानव द्वारा बनाईएको वर्गीकरण हो। एउटा प्रजाति, यदि तपाईं सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड र यसको विस्तारको प्रस its्ग विश्लेषण गर्नुभयो भने, केहि पनि छैन। माथि उल्लेखित स्थानीय समूह आफैंले आकाशगंगाहरूको विशाल ठूलो जमातको हिस्सा हो। यसलाई कन्या सुपरक्लस्टर भनिन्छ। हाम्रो ग्यालक्सीको नाम प्रकाशको ब्यान्डको नाममा राखिएको छ जुन हामी ताराहरू र ग्यास बादलहरूको देख्न सक्छौं जुन पृथ्वीको बीचमा हाम्रो आकाश माथि फैलन्छ। यद्यपि पृथ्वी आकाशगंगा भित्र छ, हामी आकाशगंगा को प्रकृति को रूप मा पूर्ण बाहिरी तारा प्रणालीहरु को रूप मा बुझ्न सक्दैन। धेरै आकाशगंगा अन्तर्बिधारी धूलको बाक्लो तहले लुकाइएको छ। यो धूलोले अप्टिकल टेलिस्कोपहरूलाई राम्रोसँग ध्यान दिन र त्यहाँ के छ पत्ता लगाउँदैन। हामी रेडियो तरंगहरू वा अवरक्तको साथ टेलिस्कोपहरू प्रयोग गरेर संरचना निर्धारित गर्न सक्छौं। यद्यपि, हामी पूर्ण निश्चित रूपमा जान्न सक्दैनौं कि यस क्षेत्रमा के छ जहाँ अन्तर्देशीय धुलो भेटिन्छ। हामी केवल विकिरणका फारामहरू फेला पार्न सक्छौं जुन अँध्यारो पदार्थ भित्र छिर्दछन्। मुख्य विशेषताहरु हामी मिल्की वे को मुख्य विशेषताहरु को एक सानो विश्लेषण गर्न जाँदैछन्। हामीले विश्लेषण गर्ने पहिलो चीज भनेको आयाम हो। यो निषेधित घुमाउरो आकारको छ र १०,००,०००-१-100.000०,००० प्रकाश वर्षको व्यास छ। माथि उल्लेख गरिएझैं आकाशगंगाको बीचमा दूरी २ 26.000,००० प्रकाश वर्ष हो। यो दूरी त्यस्तो चीज हो जुन आज हामीसँग भएको जीवन प्रत्याशा र टेक्नोलोजीसँग मानव जातिको कहिल्यै यात्रा गर्न सक्षम हुँदैन। गठनको उमेर १ Bang..13.600 अर्ब वर्ष अनुमान गरिएको छ, बिग बै Bang (लिंक) पछि लगभग million०० मिलियन वर्ष। यो आकाशगंगामा रहेको ताराहरूको संख्या गणना गर्न गाह्रो छ। हामी त्यहाँ भएका सबै ताराहरूलाई गणना गरेर एक पछि जान सक्दैनौं किनकि यो सहि थाहा पाउन धेरै उपयोगी छैन। त्यहाँ मिल्की वेमा मात्र अनुमानित stars०० अरब ताराहरू छन्। यस आकाशगंगामा एक जिज्ञासा छ कि यो लगभग सपाट हो। मानिसहरु जो तर्क गर्छन् कि पृथ्वी सपाट छ को लागी गर्व छ कि यो पनि छ। र यो यो छ कि आकाशगंगा १०,००,००० प्रकाश वर्ष चौडा तर केवल १,००० प्रकाश वर्ष बाक्लो छ। यो मानौं यो चापिएको र मोडिएको डिस्क हो जहाँ ग्रहहरू ग्यास र धुलोको वक्र हतियारमा सम्मिलित छन्। केहि यस्तो सौर्यमण्डल, ग्रह र धूलको समूहले सूर्यको केन्द्रमा २ 26.000,००० प्रकाश-वर्ष लहराएको छ कि आकाशगंगाको अशान्त केन्द्रबाट। मिल्की वे कसले पत्ता लगायो? मिल्की वे कसले पत्ता लगायो भनेर निश्चित हुन गाह्रो छ। यो ज्ञात छ कि ग्यालिलियो ग्यालिलि (लि्क) १ g१० मा व्यक्तिगत ताराहरूको रूपमा हाम्रो आकाशगंगामा प्रकाशको ब्यान्डको अस्तित्वलाई पहिचान गर्ने पहिलो व्यक्ति हो। यो पहिलो वास्तविक परीक्षा थियो जुन खगोलविद्ले आफ्नो पहिलो टेलिस्कोपलाई आकाशमा औंल्याए र हाम्रो आकाशगंगा असंख्य ताराहरू मिलेर बनेको देख्न सक्थे। सन् १ 1920 २० को प्रारम्भमा, एडविन हबल (लिंक) एक हुन् जसले पर्याप्त प्रमाणहरू प्रदान गरे कि आकाशमा घुमाउरो नेबुला वास्तवमा सम्पूर्ण आकाशगंगाहरू हुन्। यो तथ्यले मिल्की वेको वास्तविक प्रकृति र आकार बुझ्न ठूलो सहयोग पुर्‍यायो। यसले वास्तविक आकार पत्ता लगाउन र ब्रह्माण्डको मापनमा पनि जान्न मद्दत पुर्‍यायो जुन हामी डुबेका छौं। हामी आकाशगंगा कति ताराहरू छन् भन्ने बारे पूर्ण रूपमा निश्चित छैनौं, तर यो जान्न पनि चाखलाग्दो छैन। तिनीहरूको गन्ती असंभव कार्य हो। खगोलविद्हरूले यसलाई गर्न उत्तम मार्ग खोज्ने प्रयास गर्छन्। यद्यपि टेलिस्कोपले केवल एउटा तारा अरू भन्दा उज्यालो देख्न सक्दछ। धेरै ताराहरू ग्यास र धुलोको पछाडि लुकेका छन् जुन हामीले माथि उल्लेख गर्यौं। ताराहरूको संख्या अनुमान गर्न उनीहरूले प्रयोग गर्ने तरिकाहरू मध्ये एक ताराहरू कति छिटो आकाशगंगामा घुम्छन् भन्ने अवलोकन गर्नु हो। यसले केही हदसम्म गुरुत्वाकर्षण पुल र ठूलो संकेत गर्दछ। ताराहरूको औसत आकारले ग्यालक्सीको द्रव्यमानलाई विभाजन गर्दै, हामीसँग उत्तर हुनेछ।

मिल्की वे

हामी तपाईलाई आकाशगंगाको बारेमा आकाशगंगाको बारेमा सब भन्दा जिज्ञासु भन्छौं। हामी बस्ने ब्रह्माण्डको बारेमा बढी जान्न यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्।

वायुमण्डलको एक तह जसले हामीलाई सुरक्षा दिन्छ आयनोस्फीयर हो। यो यस्तो क्षेत्र हो जुन ठूलो संख्यामा परमाणु र अणुहरू समावेश गर्दछ जुन बिजुलीको साथ चार्ज गरिएको छ। यी चार्ज गरिएको कणहरू विकिरणको लागि सिर्जना गरिन्छ जुन बाह्य अन्तरिक्षबाट आउँछ, खास गरी हाम्रो तारा सूर्यबाट। यो विकिरणले वातावरणमा तटस्थ परमाणु र वायु अणुहरूलाई ठक्कर दिन्छ र तिनीहरूलाई बिजुलीको साथ चार्ज गर्न समाप्त हुन्छ। आयनोस्फीयर मानवको लागि ठूलो महत्त्वको छ र यसैले हामी यसलाई यो सम्पूर्ण पोष्ट समर्पित गर्दैछौं। हामी तपाईंलाई आयनोस्फीयरको विशेषताहरू, अपरेशन र महत्त्वको बारेमा जान्न आवश्यक सबै कुराको व्याख्या गर्न गइरहेका छौं। मुख्य विशेषताहरू जब सूर्य निरन्तर चम्किरहेको छ, यसको गतिविधिको क्रममा यसले इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक विकिरणको ठूलो मात्रा उत्पन्न गर्दैछ। यो विकिरण हाम्रो ग्रहको तहहरूमा खस्छ, परमाणु र अणुहरूलाई बिजुली चार्ज गर्दै। सबै कणहरु चार्ज भए पछि, एक लेयर फारम हुन्छ जुन हामी आयनोस्फीयर भन्छौं। यो तह मेसोफियर, तापक्रम र एक्सोस्फियरको बीचमा अवस्थित छ। अधिक वा कम तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि यो पृथ्वीको सतहबाट km० किलोमिटर उचाइमा सुरु हुन्छ। यद्यपि यो यस ठाउँमा सुरू हुन्छ, जहाँ यो अधिक पूर्ण र महत्त्वपूर्ण हुन्छ 80० किमी भन्दा माथिको। आयनोस्फीयरको माथिल्लो भागमा भएका क्षेत्रहरूमा हामी सतहौं किलोमिटर सतह माथि देख्न सक्छौं जुन हजारौं किलोमिटर अन्तरिक्षमा फैलन्छ जुन हामी मैग्नेटोफेयर भन्छौं। म्याग्नेटोस्फीयर वातावरणको तह हो जुन हामी पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्र (बन्धन) र यसमा सूर्यको क्रियाकलापको कारण यसको ब्यवहारको कारणले गर्छौं। आयनोस्फीयर र म्याग्नेटोस्फीयर कणको आरोपमा सम्बन्धित छ। एउटासँग विद्युतीय शुल्क छ र अर्कोमा चुम्बकीय शुल्क छ। आयोनस्फीयरका लेयरहरू माथि उल्लेख गरिएझैं आयोनस्फीयर km० किलोमिटरबाट सुरु भएता पनि यसका आयनहरूको एकाग्रता र बनोटमा निर्भर भिन्न तह हुन्छ। यसभन्दा पहिले आयनमंडल विभिन्न बिभिन्न तहहरू मिलेर बनेको थियो जुन D, E, र F अक्षरहरूले चिनेका थिए। F तहलाई दुई अधिक विस्तृत क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो जुन F1 र F2 थिए। आज, टेक्नोलोजीको विकासको लागि आयोनस्फीयरको अधिक ज्ञान उपलब्ध छ र यो ज्ञात छ कि यी तहहरू धेरै फरक छैनन्। जहाँसम्म, मानिसहरूलाई चक्कर आउन नदिन, मूल योजना जुन सुरुमा थियो त्यसलाई कायम राखियो। हामी आयोनस्फीयरका बिभिन्न लेयरहरू भाग-भाग विश्लेषण गर्न गइरहेका छौं ताकि उनीहरूको संरचना र महत्त्वबारे विस्तृत रूपमा हेर्न। क्षेत्र डी यो सम्पूर्ण आयनोस्फीयरको सब भन्दा कम अंश हो। यो 70० र 90 ० किमी बीचको उचाईमा पुग्छ। क्षेत्र D मा E र F भन्दा फरक सुविधाहरू छन्। किनभने यसको नि: शुल्क इलेक्ट्रोनहरू लगभग पूर्ण रूपमा रातारात गायब हुन्छन्। तिनीहरू अदृष्य आयनहरूसँग मिल्दा अदृश्य हुन्छन् र अक्सिजन अणुहरू बनाउँछन् जुन विद्युतीय तटस्थ छन्। क्षेत्र ई यो लेयर हो जुन केन्नेक्की-हेवीसाइड पनि हो। यो नाम अमेरिकी ईन्जिनियर आर्थर ई को सम्मान मा दिइएको छ। केनेल्ली र अंग्रेजी भौतिकशास्त्री ओलिभर हेभिसाइड। यो तह अधिक वा कम 90 ० किलोमिटरसम्म फैलन्छ, जहाँ तह डी १ 160० किलोमिटरसम्म समाप्त हुन्छ। यो D क्षेत्रसँग स्पष्ट भिन्नता राख्दछ र त्यो हो कि ionization रातभर रहन्छ। यो पनि उल्लेख्य हुनु पर्छ कि यो पनि एकदम कम छ। क्षेत्र एफ यसको अनुमानित उचाई १ 160० किमिबाट अन्तसम्म छ। यो त्यस्तो भाग हो जुन सित्तैको इलेक्ट्रोनको उच्च स concent्द्रता छ किनभने यो सूर्यको सब भन्दा नजिक छ। तसर्थ, यो अधिक विकिरणको महसुस गर्दछ। यसको आयनकरणको डिग्री रातको समयमा त्यति परिवर्तन हुँदैन, किनकि त्यहाँ आयनहरूको वितरणमा परिवर्तन आएको छ। दिनको अवधिमा हामी दुई तहहरू देख्न सक्छौं: सानो लेयर जुन F1 को रूपमा चिनिन्छ जुन उच्च छ र, अर्को ionized प्रबल तह जुन F2 को रूपमा चिनिन्छ। रातमा दुबै F2 तहको तहमा फ्यूज हुन्छन्, जसलाई अपल्टोन भनिन्छ। आयनोस्फीयरको भूमिका र महत्त्व धेरैका लागि, वायुमण्डलको एक तह पाउनु जुन बिजुलीबाट चार्ज हुन्छ भन्नेको अर्थ हुन सक्दैन। यद्यपि मानिसजातिको विकासको लागि आयनोस्फीयर ठूलो महत्त्वको छ। उदाहरण को लागी, यो लेयर को लागी धन्यवाद हामी रेडियो तरंगहरु को ग्रह मा बिभिन्न ठाउँहरुमा प्रचार गर्न सक्छौं। हामी भूउपग्रह र पृथ्वी बीचको स .्केतहरू पनि पठाउन सक्छौं। मानवहरूको लागि आयनोस्फेयर आधारभूत हुनुको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक भनेको यो हो कि यसले हामीलाई बाह्य अन्तरिक्षबाट खतरनाक विकिरणबाट बचाउँछ। आयोनस्थललाई धन्यवाद हामी सुन्दर प्राकृतिक घटनाहरू देख्न सक्छौं जस्तै उत्तरी लाइट्स (लिंक)। यसले वायुमण्डलमा प्रवेश गर्ने आकाशी चट्टानहरूको समूहबाट पनि हाम्रो ग्रहलाई बचाउँछ। तापक्रमले हामीलाई आफूलाई बचाउन र सूर्यको उत्सर्जन हुने यूवी रेडिएसन र एक्स-रेहरू अवशोषित गरेर पृथ्वीको तापक्रमलाई नियमित गर्न मद्दत गर्दछ। अर्कोतर्फ, ग्रह र सूर्यको किरणहरू बीचको रक्षा लाइनको पहिलो रेखा हो। यस धेरै आवश्यक लेयरमा तापमान अत्यन्त उच्च छ। केहि बिन्दुमा हामी १ 1.500,०० डिग्री सेल्सियस भेट्न सक्छौं। यस तापक्रममा, यो बाँच्न असम्भव छ भन्ने तथ्य बाहेक, यसले पार गर्ने हरेक मानव तत्त्वलाई जलाउनेछ। यही कारणले गर्दा उल्का पिण्डहरूको ठूलो हिस्सा हुन्छ जसले हाम्रो ग्रहलाई विच्छेद गर्न र शुटिंग ताराहरू बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ। र यो यो हो कि जब यी चट्टानहरू आयनोस्फीयर र उच्च बिन्दुमा सम्पर्क हुन्छ जुन यो कुनै बिन्दुमा फेला पर्दछ, हामी भेट्टाउँछौं कि वस्तु बिग्रिएको र आगोले घेरिएको जबसम्म यो विघटन समाप्त हुँदैन। मानव जीवनको विकासको लागि यो वास्तवमै धेरै आवश्यक तह हो जुन हामी यसलाई आज जान्दछौं। यस कारणले गर्दा, उनलाई अझ राम्ररी जान्नु र उनको व्यवहारको अध्ययन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, किनकि हामी उहाँ बिना बाँच्न सक्दैनौं।

आयनोस्फीयर

यस पोस्टमा हामी तपाईंलाई अयोनोफीयरको मुख्य विशेषताहरू र यसले मानवहरूको लागि महत्त्व राख्ने कुरा देखाउँछौं।

मेसियर क्याटलग

चार्ल्स मेसियर

यस लेखमा हामी तपाईंलाई चार्ल्स मेसिअरको जीवनी र शोषण देखाउँदछौं। यहाँ यस खगोलविद् को जीवन को बारे मा सबै कुरा जान्नुहोस्।

मार्स को मून

मार्स को मून

यस पोष्टमा हामी तपाईंलाई म Mars्गलको मूनहरू, उनीहरूका विशेषताहरू, उत्पत्ति र जिज्ञासाहरू के हो भनेर बताउँछौं। यसको बारेमा अधिक नबिर्सनुहोस्!

एडमंड हली जीवनी

एडमंड हली

यस पोष्टमा हामी तपाईंलाई एडमन्ड ह्यालीको जीवनी देखाउँदछौं। विज्ञान र उनका खोजहरूमा उनका सबै योगदानहरू जान्न यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्।

शनिको घण्टी

शनिको चन्द्रमाहरू

तपाईलाई थाहा पाउनु पर्ने सबै कुरा जान्नुहोस् र शनिको चन्द्रमाको बारेमा थाहा छैन। रिin्ग्ड ग्रह यस पोष्टमा गहिराईमा फेला पर्‍यो। यो नछुटाउ!

उज्यालो सुपरनोवा

सुपरनोभा

सुपरनोवाको बारेमा तपाईंले जान्नु पर्ने सबै कुरा हामी वर्णन गर्छौं। जिज्ञासा र तारा विस्फोटहरूको रहस्य जान्न यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्।

चन्द्रमा र यसको सतह

अपोलो मिशनहरू

यस लेखमा हामी मानवताको लागि अपोलो मिसनहरूको विशेषता र महत्त्वको बखान गर्नेछौं।

मूर्तिमा सामोसको अरिस्तार्खस

सामोसको अरिस्तार्खस

यस लेखमा हामी एरिस्टार्को डे सामोसको शोषण र जीवनीको बारेमा वर्णन गर्दछौं। यस गणितज्ञ र खगोल विज्ञको बारेमा सबै कुरा जान्न यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्।

चन्द्रमाको अनुहार जुन हामी केवल देख्न सक्छौं

चन्द्रमाको आन्दोलन

यहाँ हामी चन्द्रमा को चालहरु को हुन् र पृथ्वी पृथ्वी मा उनीहरु लाई पनी नतिजा को बारे मा विस्तारपूर्वक वर्णन गर्दछौं। उनीहरूलाई राम्ररी चिन्नुहोस्।

प्रकाश वर्षौं टाढा

पृथ्वी देखि सूर्य को दूरी

यस लेखमा हामी तपाइँलाई पृथ्वीबाट सूर्यको दूरी के देखाउँदछौं। हामी यसको गणना गर्ने विधिहरू पनि वर्णन गर्दछौं।

ग्रहिका

एस्टेरोइड्स

यस लेखमा हामी तपाईंलाई एस्टेरोइडहरू र उनीहरूको गठनको बारेमा जान्न आवश्यक सबै कुरा सिकाउँछौं। हामी उल्का पिण्डहरूको बारेमा तपाईंको शंका पनि स्पष्ट गर्दछौं।

Eratosthenes

Eratosthenes

यस पोष्टमा तपाई एराटोस्थेनिसको सम्पूर्ण जीवनी फेला पार्न सक्नुहुनेछ। उसले गरेको आविष्कारहरू र विज्ञानमा उनको योगदानको बारे जान्नुहोस्।

ग्यालिलियो गैलेली र खगोल विज्ञानमा योगदान

गैलीलियो गैलीली

हामी तपाईंलाई ग्यालिलियो गैलेलीको सम्पूर्ण जीवनी विस्तृत रूपमा भन्छौं। ग्यालिलियोको सबै जीवन र काम हेर्न यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्।

मामला र एन्टिमेटर टक्कर

एन्टिमेटर

यस पोष्टमा तपाइँ एन्टिमेटरसँग सम्बन्धित सबै कुरा फेला पार्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस् र यसको रहस्य र रहस्यहरू पत्ता लगाउनुहोस्। यो नछुटाउ!

जोहान्स केपलर

जोहान्स केपलर

जोहानेस केप्लरको जीवनी को बारे विस्तृत रूपमा जान्न यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्। खगोलशास्त्रीय वैज्ञानिकलाई भेट्नुहोस् जसले केपलरको कानून बनाउँदछ।

astrolabe

एस्ट्रोलाब

एक एस्ट्रोलाब के हो भन्ने पत्ता लगाउन यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्, यसका विशेषताहरू के हुन्, यसले कसरी कार्य गर्दछ र त्यहाँ के प्रकारहरू छन्। यो नछुटाउ!

ब्ल्याक होल गतिशीलता

काला प्वालहरू

यस पोष्टमा हामी वर्णन गर्छौं ब्ल्याक होलहरू के हुन् र उनीहरू कसरी गठन हुन्छन्। ब्ल्याक होलको मिथकहरु हटाउन यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्।

ब्रह्माण्डको पृथ्वी केन्द्र

जियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त

भू-केन्द्रित सिद्धान्तको बारेमा सबै कुरा सिक्न यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्। यसको विशेषताहरू सिक्नुहोस् र बाइबलसँग केहि पक्षहरू तुलना गर्नुहोस्।

ब्रह्माण्डको केन्द्रको सिद्धान्त

निकोलस कोपर्निकस

हामी निकोलस कोपर्निकसको जीवनी विस्तृत रूपमा वर्णन गर्दछौं। यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस् र हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्तमा उनको कामको बारेमा सबै सिक्नुहोस्।

ताराहरू बीचको दूरी मापन गर्नुहोस्

अजीमुत

हामी व्याख्या गर्दछौं कि अजीमुथ, उचाई र हेडि .का अवधारणाहरू के हुन् र ती केका लागि हुन्। थप रूपमा, हामी तपाईंलाई आकाशमा नाप्ने यन्त्रहरू सिकाउँछौं।

पृथ्वी यसको कक्षामा

पेरीहेलियन र एफेलीयन

यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस् र पृथ्वीको सन्तुलनमा परिधि र एपिलियनको महत्त्वको बारेमा सबै सिक्नुहोस्। हामी तपाईंलाई सबै कुरा विस्तारमा बताउँछौं।

हबल स्पेस टेलिस्कोप

हबल स्पेस टेलिस्कोप

हबल स्पेस टेलिस्कोपले विज्ञानमा ल्याएको सुविधाहरू, विकास र ठूला खोजहरूका बारे जान्न यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्।

अन्य ग्रहहरूमा जीवनको अस्तित्व

फर्मी विरोधाभास

यस पोष्टमा हामी फेर्मि विरोधाभासको बारेमा तपाईंले जान्नु पर्ने सबै कुरा वर्णन गर्छौं। प्रविष्ट गर्नुहोस् र जीवन को अस्तित्व को सम्भावित समाधान थाहा छ।

जिओर्डानो ब्रुनो

जिओर्डानो ब्रुनो

यस लेखमा हामी जिओर्डानो ब्रुनोको ईतिहास र उपलब्धिहरू वर्णन गर्दछौं। प्रविष्ट गर्नुहोस् र उसको जीवन र क्रूर मृत्युको बारेमा सबै कुरा जान्नुहोस्।

वर्महोलहरूको विशेषता

वर्महोलहरू

यस लेखमा हामी वर्णन गर्दछौं की वर्महोलहरू के हुन् र उनीहरू कसरी काम गर्छन्। यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस् र यसको बारेमा जान्नुहोस् र यदि हामी समयमै यात्रा गर्न सक्छौं।

ओलम्पस माउन्ट गर्नुहोस्

मंगलवार माउन्ट ओलम्पस

माउन्ट ओलम्पस मंगल ग्रहमा अवस्थित छ। यो सम्पूर्ण सौर्यमण्डलमा सबैभन्दा ठूलो हो। यहाँ हामी तपाईलाई बिस्तारै उसको बारे सबै कुरा बताउँछौं।

ग्रह नेप्च्यून

ग्रह नेप्च्यून

हामी तपाईलाई नेपच्यून ग्रहको बारेमा जान्नु पर्ने सबै कुरा बताउँछौं। यो सौर्यमण्डलको सबैभन्दा टाढाको ग्रह हो। प्रविष्ट गर्नुहोस् र यसका सबै रहस्यहरू पत्ता लगाउनुहोस्।

Cassiopeia W आकार

नक्षत्र Cassiopeia

क्यासियोपिया उत्तरी गोलार्धमा आकाशमा सबैभन्दा प्रसिद्ध नक्षत्रहरू मध्ये एक हो। यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस् र यसका सबै विशेषताहरू र पौराणिक कथा जान्नुहोस्।

ह्याली धूमकेतु

ह्यालीको धूमकेतु

ह्याल्लीको धूमकेतु सब भन्दा प्रख्यात छ जुन कहिल्यै देखीएको छैन। यस लेखमा तपाईं उहाँ र उनको मूल को बारे मा सबै कुरा जान्न सक्नुहुन्छ।

नीलो चन्द्र

निलो चाँद

निलो चन्द्र एक खगोल सम्बन्धी घटना हो जुन एकै महिनामा दुई पूर्ण चन्द्रमाहरू हुँदा हुने हुन्छ। यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस् र यसको बारे सबै कुरा जान्नुहोस्।

ध्रुव तारा

ध्रुव तारा

ध्रुव तारा उर्स माइनर नक्षत्रको हो। यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस् र यसको उपयोगिता, ईतिहास र यसलाई कसरी पहिचान गर्ने बारेमा सबै जान्नुहोस्।

जहाँ घाम लाग्छ

जहाँ घाम लाग्छ

हामीले सँधै सोच्दछौं कि सूर्य कहाँ उदाउँछ र कहाँ खस्छ। यस पोष्टमा तपाईले विषयको वास्तविकता जान्न सक्नुहुनेछ। भित्र आउनुहोस् र सबै कुरा सिक्नुहोस्।

नक्षत्र आकाशमा perseus

नक्षत्र Perseus को इतिहास

पर्सियसको आकाशमा हामीले देखेको नक्षत्रको पछाडि ग्रीक पौराणिक कथा छ। के तपाई उसलाई भेट्न चाहानुहुन्छ? यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्।

आकाशमा ताराहरु

आकाशमा नक्षत्र

नक्षत्रहरू काल्पनिक आकारहरू हुन् जुन ताराहरूले रातको आकाशमा लिन्छन्। यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस् किनकि हामी उनीहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा सबै वर्णन गर्दछौं।

पृथ्वीको गठन

कसरी पृथ्वी सृष्टि गरियो

यस पोष्टमा तपाईं पृथ्वीको सृष्टि कसरी भयो भनेर सबै कुरा जान्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो ग्रह र यो कसरी बर्षको बर्षमा विकसित भयो बारे अधिक जान्नुहोस्।

यूरेनस ग्रह

ग्रह यूरेनस

युरेनस ग्रह ती मध्ये एउटा हो जसले हाम्रो सौर्यमण्डल बनाउँछ, साथै सबैभन्दा टाढाको स्थान पनि हो। के तपाईं उहाँबारे अझ बढी जान्न चाहानुहुन्छ?

पृथ्वी चाल

पृथ्वी आन्दोलनहरु: रोटेशन, अनुवाद, precession र पोषण

पृथ्वीसँग चार प्रमुख गतिहरू छन्: परिक्रमण, अनुवाद, प्रसेसन, र पोषण। यहाँ ती सबै चीजहरू फेला पार्नुहोस् जुन उनीहरूको बारेमा सब भन्दा महत्वपूर्ण छ।

हबल ब्रह्माण्डको विस्तारमा योगदान

एडविन हबल

एडविन हबल एक वैज्ञानिक थिए जसले खगोल विज्ञानमा ठूलो योगदान गरे जुन आज पनि उपलब्ध छ। उसको बारे सबै कुरा जान्न यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्।

चन्द्र चरणहरू

चन्द्र चरणहरू

चन्द्रमा को सब भन्दा राम्रो परिचित चरणहरु नयाँ चन्द्रमा, पहिलो चतुर्थी, पूर्णिमा र अन्तिम क्वाटर हो। यहाँ तिनीहरूको बारे सबै कुरा पत्ता लगाउनुहोस्।

यम

"ग्रह" प्लूटो

प्लुटो यसको खोज पछि 75 XNUMX बर्षको लागि ग्रह मानिन्थ्यो। यहाँ सबै विशेषताहरु र जिज्ञासाहरु जान्नुहोस्।

नेबुला

नेबुला

नेबुला तारकीय धूलो र ग्यासको बादल हो जुन हाम्रो ब्रह्माण्डमा पाइन्छ। यस पोष्टमा उनीहरूको प्रशिक्षण र प्रकारहरू जान्नुहोस्।

ग्रह भेनस

ग्रह शुक्र

हाम्रो ग्रह सौर्यमण्डलमा शुक्र ग्रह सूर्यको दोस्रो सबैभन्दा नजिक हो। यो हाम्रो ग्रह संग समान छ। के तपाई ग्रहको बारेमा सबै खोज गर्न चाहानुहुन्छ?

शनि ग्रह

ग्रह शनि

शनि ग्रह पूरै सौर्यमण्डलमा सब भन्दा चाखलाग्दो हो र यसको घण्टीहरूको लागि प्रख्यात छ। के तपाई उहाँबारे सबै कुरा जान्न चाहानुहुन्छ? यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्।

ग्रह मंगल

मंगल

यस पोष्टमा हामी मंगल ग्रहका सबै सुविधाहरू र जीवनको सम्भावित अस्तित्वको गहिराइमा विश्लेषण गर्दछौं। प्रविष्ट गर्नुहोस् र उसको बारेमा सबै कुरा सिक्नुहोस्।

ग्रह बुध

ग्रह बुध

बुध ग्रह हाम्रो सौर प्रणालीमा सूर्य सबैभन्दा सानो र सबैभन्दा नजिक छ। यसको सबै सुविधाहरू र जिज्ञासाहरू सिक्नुहोस्।

ग्रह बृहस्पति

ग्रह बृहस्पति

बृहस्पति ग्रह सम्पूर्ण सौर्यमण्डलमा सबैभन्दा ठूलो हो। यस लेखमा सबै सुविधाहरू, संरचना र गतिशीलता सिक्नुहोस्।

महान भालु

महान भालु

बिग डिपर संसारमा सबैभन्दा प्रसिद्ध तारामंडल हो। यसको सबै ईतिहास सिक्नुहोस्, कसरी यसलाई हेर्ने र यस लेखमा कहाँ। प्रविष्टि :)

बिग बैंग थ्योरी

बिग बैंग थ्योरी

बिग बैंग सिद्धान्त विश्वव्यापी रूपमा परिचित छ र यो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति व्याख्या गर्दछ। के तपाइँ यसलाई संक्षिप्त ढाँचामा जान्न चाहानुहुन्छ? यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्।

सौर्य प्रणाली

सौर्यमण्डल

सौर्यमण्डल ग्रहहरु, सूर्य र अन्य वस्तुहरु को संग्रह बाट बनेको छ। के तपाईं ब्रह्माण्डको अवधिको बारेमा अझ बढी जान्न चाहनुहुन्छ जहाँ हामी बस्छौं?

ब्रह्माण्डको कार्य

के हो र हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्तले कसरी काम गर्छ?

हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्तले सूर्य हाम्रो प्रणालीको केन्द्र हो र ग्रहहरू यसको वरिपरि घुम्दछन् भनेर वर्णन गर्दछ। के तपाइँ यस सिद्धान्तको बारेमा सबै जान्न चाहानुहुन्छ?

चंद्र क्यालेन्डर २०१।

चंद्र क्यालेन्डर २०१।

यहाँ तपाईले साल भर चन्द्र को विभिन्न चरणहरु को सही तिथिहरु जान्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ २०१ 2018 चन्द्र पात्रो जान्न चाहानुहुन्छ भने पोष्ट पढ्नुहोस्।