प्रिज्म मार्फत अपवर्तन

न्यूटनको प्रिज्म

इन्द्रेणी भनेको के हो भनेर न्युटनले पहिलो पटक बुझेका थिए: उनले सेतो प्रकाशलाई रिफ्रेक्ट गर्न र यसलाई भत्काउन प्रिज्म प्रयोग गरे...