मध्यकालीन पात्रो

मध्यकालीन पात्रो

क्यालेन्डर सामाजिक समयको अवधारणाको परीक्षण हो। यसको विश्लेषण गर्दा हामी अन्य विशेषताहरूका बारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्दछौं ...

गम्भिर ज्वालामुखी विस्फोट

गर्मी बिना वर्ष

हामीलाई थाहा छ कि जलवायुमा केहि विशिष्ट सर्तहरूको आधारमा असाधारण घटनाहरू हुन सक्छन्। यस्तो विश्वव्यापी मौसम गर्न सक्छन् ...