जीवन हुन सक्ने exomoons

J1407b, छल्ले भएको exoplanet

हामीलाई थाहा छ कि ब्रह्माण्ड व्यावहारिक रूपमा असीमित छ र मानिसले सबै चीजहरू पत्ता लगाउन सायदै नै सक्षम भएको छ...

बोस आइन्स्टाइन कन्डेनसेटको विशेषताहरू

बोस-आइन्स्टाइन कन्डेनसेट

पदार्थ विभिन्न समग्र अवस्थाहरूमा फेला पार्न सकिन्छ, जसमध्ये हामी ठोस, ग्यास र तरल पदार्थहरू फेला पार्छौं, तथापि, त्यहाँ छन् ...