भेरियो

भेरोनो

जब यो लोकप्रिय संस्कृति र मौसम विज्ञान को लागी आउँछ, धेरै रोचक अवधारणाहरु जन्मेका छन्। अवधारणाहरु मध्ये एक कि सिर्जना गरीएको छ ...

एन्टीसाइक्लोन

Anticyclone: ​​विशेषताहरु र प्रकार

मौसम विज्ञान र जलवायु विज्ञान मा त्यहाँ रोटेशन संग संयोजन को रूप मा दबाव मतभेद को कारण केहि घटनाहरु छन् ...