ကဏ္ဍများ

မိုးလေဝသနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များကိုနှစ်သက်သူများအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိုးတိမ်များ၊ ရာသီဥတု၊ ကွဲပြားခြားနားသောမိုးလေ ၀ သဖြစ်စဉ်များ၊ ၎င်းတို့ကိုတိုင်းတာရန်ကိရိယာများ၊ ဤသိပ္ပံကိုတည်ဆောက်ခဲ့သောသိပ္ပံပညာရှင်များအကြောင်းပြောကြသည်။

သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာမြေ၊ ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မီးတောင်များ၊ ကျောက်တုံးများနှင့်ဘူမိဗေဒများ၊ ကြယ်များ၊ ဂြိုဟ်များနှင့်နက္ခတ္တဗေဒအကြောင်းကိုလည်းပြောကြသည်။

တစ်ကယ့်ကိုမွေ့လျော်