Claudi casals

Trabbejt fil-kampanja, nitgħallem minn dak kollu ta’ madwari, ħoloq simbjożi innata bejn l-esperjenza u dik ir-rabta man-natura. Sa minn ċkejkna kont inħobb josserva s-sema, is-sħab, ir-riħ, ix-xita u x-xemx. Kont inħobb ukoll nesplora l-foresta, ix-xmajjar, il-fjuri u l-annimali. Hekk kif jgħaddu s-snin, ma nistax ma nkunx affaxxinat minn dik ir-rabta li lkoll inġorru fina mad-dinja naturali. Għal din ir-raġuni, iddeċidejt li niddedika ruħi għall-kitba dwar il-meteoroloġija u n-natura, biex naqsam il-passjoni u l-għarfien tiegħi ma’ ħaddieħor. Inħobb nirriċerka l-fenomeni atmosferiċi, l-ispeċi tal-annimali u l-pjanti, u l-isfidi ambjentali li niffaċċjaw. Naħseb li huwa importanti li tinforma u titqajjem kuxjenza dwar il-klima, il-bijodiversità u s-sostenibbiltà. L-għan tiegħi huwa li nittrasmetti l-imħabba u r-rispett lejn in-natura li ħassejt minn meta twelidt.