A. Esteban

Nama saya Antonio, saya mempunyai ijazah dalam Geologi, Sarjana dalam Kejuruteraan Awam yang diterapkan pada Kerja Raya dan Sarjana dalam Geofizik dan Meteorologi. Saya telah bekerja sebagai ahli geologi lapangan dan sebagai penulis laporan geoteknik. Saya juga telah menjalankan penyelidikan mikrometeorologi untuk mengkaji tingkah laku CO2 atmosfera dan tanah. Saya harap saya dapat menyumbangkan butir pasir saya untuk menjadikan disiplin yang menarik kerana meteorologi semakin mudah diakses oleh semua orang.