Sergio Gallego

मी एक स्वतंत्र लेखक आहे आणि स्वयंपाकाच्या जगात आणि सातव्या कलेविषयी खरोखर उत्कट प्रेम आहे. तसेच, मला संगीत आवडते, लेखन आणि माझ्या दोन आवडत्यांबरोबर रिकामा वेळ उपभोगणे: माझी पत्नी आणि माझा मुलगा.

Sergio Gallego फेब्रुवारी २०१३ पासून १७१६ लेख लिहिले आहेत